Форма замовлення консультації з реєстрації компанії у Вірменії
user icon
mail icon
phone icon
comment icon

Вірменія – невелика, але стратегічно важлива країна, розташована на перехресті Європи та Азії. Реєстрація компанії у Вірменії може стати відповідним рішенням для інвесторів, зацікавлених у розширенні свого бізнесу. Країна позитивно та відкрито ставиться до іноземних інвестицій. Підтримка прямих іноземних інвестицій у Вірменії з боку уряду є ключовим фактором для інвесторів, які хочуть вийти на ринок.

При відкритті компанії у Вірменії одним із перших кроків є розуміння місцевого законодавства та інвестиційного середовища, а потім вибір відповідного виду ведення бізнесу. Про це йтиметься у статті.

Основні причини зареєструвати компанію у Вірменії

 • Безпосередня близькість юрисдикції до ринків Євросоюзу, Співдружності Незалежних Держав, азіатських країн та країн Близького Сходу.
 • Швидка та проста реєстрація бізнесу, низька вартість обслуговування.
 • Відсутність обмежень на іноземну власність. Іноземці можуть мати 100% вірменської компанії.
 • Просування ІТ-сектору, фармацевтики і туризму визначено як пріоритет для економічного розвитку Вірменії та має повну підтримку уряду. За останні десять років Вірменія стала регіональним лідером у сфері інформаційних технологій і високих технологій, глобальною ІТ-точкою та новим центром якісного аутсорсингу програмного забезпечення.
 • Низькі податки. Низькоподатковий статус доступний для мікропідприємств, IT-стартапів, компаній у вільних економічних і промислових зонах.
 • Конфіденційність і репутація. Реєстрація юридичної особи дозволяє забезпечити конфіденційність під час правильного вибору корпоративної структури. З 2021 р. Вірменія не бере участі в системі автоматичного обміну інформацією (CRS).
 • Висококваліфікований та освічений багатомовний персонал.
 • Вірменія має велику мережу угод про уникнення подвійного оподаткування зі 46 країнами.
 • Інвестори можуть отримати доступ до ринків з огляду на угоди про вільну торгівлю, зокрема режим GSP (Generalized Scheme of Preferences) з країнами ЄС, США, Канадою, Японією.
 • Сприятливе для інвестицій середовище. Інвестиційні проекти можуть отримати податкові пільги та стимули від уряду.

Бізнес у Вірменії: позиція країни в міжнародних рейтингах

Показник

Позиція

Кількість країн

Світовий банк Doing Business 2020

47

190

Індекс економічної свободи 2020

34

180

Індекс глобальної конкурентоспроможності 2019

69

141

Реєстрація компаній: доступні корпоративні форми у Вірменії

Щоб вибрати правильну форму для ведення бізнесу, необхідно врахувати низку податкових та інших факторів – таких, як обмежена відповідальність, витрати на реєстрацію та обслуговування, кількість і вимоги до громадянства засновників, структура управління тощо. Ви можете відкрити компанію у Вірменії одного з таких видів.

1
Приватний підприємець.

Це фізична особа, зареєстрована в Державному реєстрі, якій присвоєно податковий ідентифікатор. Приватні підприємці несуть персональну відповідальність перед кредиторами за будь-якою заборгованістю. Ця форма бізнесу є найпростішою у створенні та обслуговуванні (відсутність податків на дивіденди, спрощений облік тощо). Підходить для невеликих підприємств.

2
Товариство з обмеженою відповідальністю.

Це найпоширеніша корпоративна форма підприємств у Вірменії. Для завершення реєстрації потрібно мінімум 1 директор та 1 засновник будь-якої національності. Максимальна кількість учасників обмежена до 49 осіб. Необхідний мінімальний сплачений капітал для реєстрації ТОВ у цій країні становить лише 1 EUR.

Засновники відповідають у межах своїх інвестицій. Збори учасників мають проводитися щорічно в заздалегідь визначений час, але вони також можуть проводитись віддалено. Рада директорів не є обов'язковою. Компанії у Вірменії на кшталт ТОВ зазвичай є малими та середніми підприємствами. Усі ТОВ у Вірменії мають щороку подавати аудійовану фінансову звітність до Комерційного Реєстру.

3
Акціонерне товариство (АТ).

Це корпоративна форма, яка підходить для середнього та великого бізнесу з кількома акціонерами. Мінімальна кількість директорів та акціонерів – 1 (будь-якої національності). Зазвичай, ця ОПФ використовується інвесторами, які хотіли б торгувати акціями на фондовій біржі.

Для реєстрації акціонерного товариства у Вірменії потрібен як мінімум 1 акціонер, при цьому акціонери несуть відповідальність тільки в розмірі свого вкладу, тоді як щорічні збори можуть проводитись у будь-якій точці світу. Мінімальний статутний капітал, необхідний для завершення процесу реєстрації, становить 100 мінімальних зарплат.

Фірми у Вірменії з числом акціонерів більше 50 осіб повинні будуть створити раду директорів, що включає не менше трьох членів. Як у випадку ТОВ, так і у випадку АТ необхідно щорічно надавати аудійовану фінансову звітність. Найбільші компанії з оборотом, що перевищує 1 млрд AMD або 2 089 585 USD, мають певні додаткові вимоги до звітності.

4
Некорпоративні форми ведення бізнесу.

Ділові партнери можуть вступати в некорпоративні форми співробітництва на основі договірних угод про спільне підприємство, франчайзинг, довірче управління, делегування повноважень тощо.

Реєстрація компанії для іноземців: дочірня компанія, філія, представництво

 

1

Філія

може бути на 100% іноземною. Обсяг операцій цієї організації визначатиметься материнською компанією. Філія у Вірменії повинна мати місцевий зареєстрований офіс. А призначений офіційний представник повинен мати доручення управління від головної компанії. Йому дозволено виконувати всі необхідні бізнес-дії від імені материнської компанії.

2

Дочірнє підприємство

Це зареєстрована на місцевому рівні компанія (ТОВ чи АТ), яка повністю або частково належить іноземній організації. Усі корпоративні питання регулюються законодавством Вірменії.

3

Представництво

Регулюється правилами та положеннями іноземної юрособи та не має права здійснювати будь-яку діяльність, що приносить дохід у цій країні. Отже, ця організація може займатися лише дослідженням ринку та просуванням діяльності материнської організації. Представництва у Вірменії мають зареєструватися в Державному реєстрі й отримати ідентифікаційний номер платника податків.

 

Філія

Дочірнє підприємство

Відповідальність

Іноземна компанія за кордоном несе повну відповідальність за дії філії.

Дочірня компанія є окремою юридичною особою.

Оподаткування

Філія оподатковується на прибуток у Вірменії.

Дочірня компанія як компанія-резидент оподатковується на свій світовий прибуток.

Обмеження

Філія має використовувати ту саму назву компанії, що й материнська компанія.

Дочірня компанія може мати іншу назву компанії.

Застосовне право

Філія регулюється не лише законодавством Вірменії, тому що вона не є окремою юридичною особою в країні.

Дочірня компанія підпорядковується законам про компанії Вірменії.

Процедура реєстрації компанії, необхідні документи

Реєстрація підприємств і внесення змін до їхньої структури реєструються у Державному реєстрі юридичних осіб Міністерства юстиції Вірменії. Процес реєстрації включає кілька етапів:

 1. Вибір корпоративної структури.
 2. Затвердження назви компанії.
 3. Реєстрація місцевої юрадреси компанії.
 4. Підготовлення та легалізація пакету установчих документів.
 5. Відкриття банківського рахунку, куди буде внесено мінімальний статутний капітал.
 6. Подання документів з метою податкової реєстрації та соціального забезпечення.
 7. Отримання ліцензій і дозволів у Вірменії.

Є безліч податкових і неподаткових факторів, які необхідно враховувати при виборі правильної корпоративної форми компанії. Зокрема характер діяльності, кількість засновників, корпоративне управління, конфіденційність і загальнодоступну інформацію, передавання корпоративних прав, оподаткування, валютний контроль тощо. Рекомендується проконсультуватися з профільним спеціалістом із реєстрації компаній, щоб вибрати корпоративну форму, яка найкраще буде відповідати Вашим потребам.

Перш ніж подати на розгляд три варіанти назви, варто виконати пошук бажаної назви в базі даних зареєстрованих компаній, щоб переконатися, що найменування не ідентичне чи не схоже на назву вже зареєстрованої фірми.

Потрібно здійснити пошук у базі даних товарних знаків, оскільки використання назв фірм, аналогічних чи ідентичних зареєстрованим товарним знакам, не допускається. Назви, що містять слова «Вірменія» або «вірменський», вимагають дозволу уряду та щорічного збору в розмірі близько 1250 USD. Крім того, багато слів стосуються діяльності, що підлягає ліцензуванню (наприклад, «банк», «страхування», «інвестиційна компанія», «нотаріус» тощо).

Компанія, зареєстрована у Вірменії, повинна мати місцеву адресу. Щодо ліцензування, то, як правило, генеральної бізнес-ліцензії достатньо, щоб розпочати свій бізнес у цій юрисдикції. Проте деякі підприємства потребують додаткових дозволів на національному або місцевому рівні. Усі документи, що подаються до Державного реєстру, мають бути вірменською мовою. Іноземні документи мають бути перекладені та нотаріально засвідчені, перш ніж вони можуть бути відправлені до Реєстру. Легалізація зазвичай здійснюється шляхом проставляння апостилю на документ або через консульство Вірменії у Вашій країні.

Податкове законодавство передбачає податкові пільги для певних видів компаній – таких, як малі підприємства, ІТ-компанії-початківці тощо. Ці пільги не застосовуються автоматично, а повинні запитуватись протягом певного періоду часу після реєстрації компанії, як правило, від 20 до 90 днів.

Податкові ставки

У Вірменії встановлено фіксовану ставку корпоративного податку в розмірі 18%. Це стосується як місцевих компаній, так і філій чи дочірніх підрозділів іноземних компаній.

ПДВ складає 20%. Деякі операції в різних сферах звільняються від ПДВ у Вірменії. ПДВ можна сплачувати щомісяця чи щокварталу, залежно від переваг. Вибір обумовлюється під час реєстрації.

Дивіденди, отримані компанією-резидентом, оподатковуються за ставкою 20%, проте положення угоди DTA, підписаної Вірменією та іншою країною, в якій знаходиться компанія, що виплачує дивіденди, можуть знизити цей відсоток.

Як відкрити рахунок у Вірменії?

Станом на 2021 р. у Вірменії налічується 17 банків, які пропонують банківські послуги юридичним особам резидентам і нерезидентам. Вірменія пропонує:

 • Стабільну банківську систему (всі банки ліцензовані та контролюються державою).
 • Відсутність чи мінімальну комісію за відкриття банківського рахунку.
 • Доступність широкого спектру банківських послуг, включаючи онлайн і мобільний банкінг.
 • Підтримка основних іноземних валют (AMD, USD, EUR, RUB, GBP, CAD, CHF, AED).
 • Страхування вкладів у будь-якому банку Фондом гарантування вкладів Вірменії.

Для відкриття рахунку компанії, зареєстрованій у Вірменії, зазвичай має надати такі документи:

 • Свідоцтво про реєстрацію.
 • Статут чи Меморандум, чи будь-який еквівалентний документ.
 • Ідентифікаційний номер платника податків (за наявності).
 • Список засновників (кінцевих бенефіціарних власників).
 • Копії паспортів або будь-яких виданих державою посвідчень особи (у деяких випадках підтвердження адреси) окремих акціонерів (учасників), які мають значну кількість корпоративних прав (5%, 10% або 20%), та директорів, інших бенефіціарів.

У межах процедури комплексної перевірки компанії юрособи, зареєстровані за межами Вірменії, можуть бути зобов'язані надати додаткові документи про своє фінансове становище, засновників, кінцевих бенефіціарних власників – такі, як:

 • Фінансовий звіт.
 • Аудиторський звіт за попередній період до трьох років.
 • Документ, що підтверджує структуру власності.
 • Наявність кількох видів політик (AML, Захист даних, Інформаційна безпека, Політика недопущення конфлікту інтересів тощо).

Документи, подані юридичними особами-нерезидентами, мають бути засвідчені (апостильовані чи нотаріально засвідчені). Більшість банків у Вірменії потребують фізичної присутності директора фірми. Однак у деяких банках рахунки можуть бути відкриті належним чином уповноваженим представником на підставі довіреності.

Як правило, щоб відкрити банківський рахунок у Вірменії для нерезидентів може знадобитися від двох тижнів і більше після надання повного пакету документів.

Висновок

Вірменія – європейська республіка з економікою, що стрімко розвивається. Якщо Ви вирішили зареєструвати компанію, зв'яжіться зі спеціалістами IQ Decision UK за вказаними контактами на сайті. Експерти нашої компанії не лише проконсультують із усіх питань щодо реєстрації компанії у Вірменії, але й нададуть супровід на всіх етапах цього процесу.