Форма замовлення консультації з реєстрації компанії в Ізраїлі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Реєстрація компанії в Ізраїлі є привабливою як серед національних, так й іноземних інвесторів. Ізраїль розташований на перехресті Азії, Африки та Європи і є однією з найрозвиненіших економік на Близькому Сході. Єрусалим – його столиця. Офіційні мови в Ізраїлі – іврит та арабська. Валюта – ізраїльський шекель (ILS).

Ізраїль відомий своєю сильною внутрішньою економікою та розвиненими міжнародними зв'язками. Країна є одним із лідерів у галузі високих технологій, особливо в секторі інформаційних технологій, біотехнологій та авіаційної промисловості, і характеризується інноваційною сферою, завдяки якій численні стартапи успішно розвивають нові технології та продукти.

У публікації йдеться про те, як відкрити фірму в Ізраїлі, про вимоги та процедуру.

Відкриття бізнесу в Ізраїлі: характеристики ділового середовища

Ізраїль відомий грамотною фінансовою та податковою політикою. Декілька особливостей інвестсередовища цієї країни:

 • Швидка реєстрація компанії. В Ізраїлі створено механізми, що дозволяють зареєструвати бізнес у відносно короткий термін. Реєстраційний процес оптимізований і включає електронне заповнення необхідних паперів і мінімальне втручання держави.
 • Низькі податкові ставки. Ізраїль пропонує конкурентоспроможні податкові ставки для підприємців і компаній. Причому податкове навантаження може бути знижене залежно від розміру та виду бізнесу.
 • Інструменти підтримки підприємців. Уряд пропонує різноманітні програми підтримки та державні гранти для підприємців, які допомагають стимулювати розвиток бізнесу.

Влада розробляє та впроваджує законодавчі заходи, спрямовані на стимулювання підприємництва та підтримку виходу ізраїльських компаній на світовий ринок. Деякі з ключових заходів і програм, призначених для сприяння розвитку підприємницької діяльності в Ізраїлі, включають:

 • Податкові преференції для стартапів. Ізраїль активно підтримує інноваційні стартапи, надаючи їм податкові преференції. Наприклад, є програма Tax Benefits for Preferred Enterprises, яка надає звільнення від податку на прибуток та інші податкові переваги для певних категорій компаній. Тут же зазначимо, що між Ізраїлем і не менш ніж 40 країнами світу, серед яких ЄС, США, укладено угоди про уникнення подвійного оподаткування.
 • Інвестиції в науково-дослідну діяльність. Влада активно інвестує в наукові дослідження та розробки, сприяючи технологічному прогресу та інноваціям. У цій галузі діють державні та приватні програми фінансування, спрямовані на підтримку і комерціалізацію наукових ідей та технологій.
 • Міжнародна співпраця. Ізраїль співпрацює з іншими країнами та міжнародними організаціями з питань підприємництва та інновацій. Це передбачає створення спільних проектів, обмін досвідом, залучення іноземних інвестицій в ізраїльський бізнес.

Загалом Ізраїль розглядає підприємництво й інновації як двигун економічного зростання та прагне створити сприятливе середовище для розвитку бізнесу в різних галузях.

Форми компаній в Ізраїлі

Якщо Ви іноземець, який хоче створити компанію в Ізраїлі, Ви можете вибрати одну з таких форм підприємств.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю (Ltd)

Ltd є широко використовуваною формою для створення й управління бізнесом. Ltd в Ізраїлі є юридичною структурою, яка обмежує відповідальність власників, надаючи їм особистий захист від зобов'язань і боргів компанії. Це означає, що при збитках або судових позовах особисті активи власників залишаються недоторканними в більшості випадків. Це робить Ltd привабливою формою для малих і середніх підприємств, які хочуть забезпечити захист особистих активів своїх власників.

Реєстрація Ltd в Ізраїлі потребує певної процедури. Такі компанії повинні мати одного або кількох директорів (відповідальних осіб), а також одного або кількох засновників. Ltd також повинна мати зареєстровану адресу в Ізраїлі, вести облік своїх фінансових операцій, готувати звітність, виконувати податкові зобов'язання та дотримуватись інших нормативних вимог відповідно до законодавства країни.

Якщо Ви зацікавлені у створенні Ltd компанії в Ізраїлі, зверніться до консультанта з бізнесу, який має відповідний досвід та знайомий з місцевими законодавчими вимогами.

2

Акціонерне товариство (Jsc)

 
 Joint Stock Company –

це юридична особа, яка може існувати незалежно від своїх учасників і має право на укладання контрактів, придбання майна, судового захисту та інших фінансових операцій. Учасники (акціонери) можуть мати різні рівні відповідальності та контролю, залежно від величини їх частки в компанії.

До речі, реєстрація JSC в Ізраїлі є кращою для великого бізнесу, власники якого хочуть захистити свої особисті активи. Тобто основна особливість товариства полягає в тому, що учасники відповідають лише в межах своїх вкладень. Акціонерне товариство має органи управління – такі, як загальні збори акціонерів, рада директорів. Загальні збори акціонерів – вищий орган управління, акціонери приймають важливі рішення – такі, як обрання ради директорів і затвердження фінансових звітів.

Рада директорів відповідальна за загальне управління товариством і прийняття стратегічних рішень. Акціонерне товариство є самостійним суб'єктом права, відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном і має можливість залучати капітал шляхом емісії акцій.

3

Кооператив

Кооперативи є формою організації, яка об'єднує людей зі схожими інтересами з метою досягнення економічної та соціальної вигоди. Основні засади роботи кооперативів в Ізраїлі:

 • Володіння та управління. Кооперативи належать і керуються членами. Кожен член кооперативу має один голос при прийнятті рішень.
 • Економічний зиск. Головна мета кооперативів – досягнення економічної вигоди для своїх членів. Вони об'єднуються для спільних закупівель, продажу та реалізації товарів чи послуг, що дозволяє їм отримувати вигідніші умови та здійснювати спільні інвестиції.
 • Демократичне управління. Рішення в кооперативах приймаються демократичним шляхом, де кожен член має право голосу.
4

Партнерство

Партнерство в Ізраїлі може бути оформлене в різних формах, залежно від цілей учасників. Однією з найпопулярніших форм є обмежене партнерство (LP). Для створення LP в Ізраїлі потрібно щонайменше два партнери, які можуть бути як фізичними, так і юридичними особами. Кожен партнер робить свій внесок у компанію у формі грошей, майна чи послуг.

В Ізраїлі LP має такі переваги:

 • Дозволяє гнучко керувати бізнесом і приймати рішення відповідно до потреб партнерів.
 • У такій бізнес-структурі є повні (генеральні) та обмежені (мовчазні) партнери. Генеральні партнери несуть необмежену відповідальність за боргами бізнесу, тоді як мовчазні партнери обмежені у своїй відповідальності в розмірі їхніх вкладів у статутний капітал. Це означає, що мовчазні партнери не несуть особистої відповідальності за борги та зобов'язання компанії понад свої вкладення.

LP регулюється шляхом укладання угоди про партнерство. Ця угода визначає права та обов'язки партнерів, розподіл прибутку й управління компанією. LP в Ізраїлі зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати податкові декларації.

Кожна з цих форм має свої особливості та вимоги, і вибір оптимальної ОПФ залежить від конкретних цілей та потреб Вашого підприємства. Тому краще заручитись підтримкою фахівців з метою отримати супровід реєстрації компанії в Ізраїлі.

5

Філія та представництво іноземної компанії в Ізраїлі

Закордонні інвестори можуть вийти на ізраїльський ринок за допомогою реєстрації філії, дочірньої компанії чи представництва.

 
Філія –

це юрособа, що є розширенням іноземної організації та функціонує на території іншої держави. Філія повністю залежить від материнської компанії та виконує її функції в країні своєї присутності. Реєстрація філії в Ізраїлі має власне управління для такої бізнес-структури, але відповідальність за зобов'язання та борги філії несе материнська компанія.

 
Представництво

діє від імені материнської компанії, але не має статусу юридичної особи. Воно здійснює зв'язок із клієнтами, надає інформацію про товари чи послуги материнської компанії, може проводити дослідження ринку.

Як відкрити бізнес в Ізраїлі?

Зареєструвати компанію в Ізраїлі можна резиденту іноземної держави. Ізраїль пропонує багато можливостей для іноземних інвесторів. Країна відома своїми високотехнологічними та інноваційними галузями – такими, як IT, біотехнології, кібербезпека, має дружню до бізнесу інфраструктуру, а також доступ до талановитих фахівців і засобів фінансування для стартапів.

Процес відкриття бізнесу в Ізраїлі характеризується поетапністю процедури:

 1. Вибір виду бізнесу. Це важливий крок, який потребує уважного аналізу й оцінки різних факторів. Потрібно ознайомитись з юридичними вимогами та обмеженнями, пов'язаними з обраною ОПФ. Також необхідно враховувати можливості для майбутнього розширення та розвитку Вашого бізнесу.
 2. Реєстрація унікального найменування. Необхідно зареєструвати назву компанії в Національній службі реєстрації назв компаній (Kimlat Masgerim Le'Shemot Hevra) або через веб-сайт Міністерства юстиції Ізраїлю.
 3. Подання заявки та комплекту установчих документів на розгляд регулятору.
 4. Відкриття банківського рахунку в Ізраїлі
 5. Отримання ліцензій і дозволів. Залежно від виду бізнесу, можуть бути потрібні додаткові ліцензії та дозволи, наприклад, ліцензія на медичну практику.

Зауважте, що кожен бізнес може мати свої особливості, тому зверніться до бізнес-консультанта, який спеціалізується на ізраїльському праві, для отримання консультацій або супроводження інвестиційної діяльності в Ізраїлі.

Оподаткування в Ізраїлі

Компанії, зареєстровані в Ізраїлі, та іноземні компанії, що мають філії в цій країні, обкладаються корпоративним податком за ставкою 23%. Інші податки:

 • Поточна ставка ПДВ складає 17%. Некомерційні організації сплачують податок, еквівалентний ПДВ за ставкою 7,5%.
 • Дивіденди оподатковуються за ставками від 0 до 30%.
 • Покупець нерухомості, як правило, оподатковується на придбання за ставкою максимум до 10%.

Ізраїль є учасником кількох угод про вільну торгівлю:

 • Євросоюз: Ізраїль має зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, що дозволяє ізраїльським компаніям вільно торгувати з країнами ЄС.
 • США: Ізраїль також має зону вільної торгівлі з США. Ця угода суттєво знижує мита та перешкоди в торгівлі між двома країнами.
 • Канада: ізраїльський уряд підписав угоду про вільну торгівлю з Канадою, що дозволяє ізраїльським компаніям мати доступ до канадського ринку.
 • Євроасоціація: вона включає країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) і дозволяє ізраїльським компаніям вільно торгувати з цими країнами.

Ці угоди про вільну торгівлю сприяють розвитку економічних відносин Ізраїлю з іншими державами.

Реєстрація компанії в Ізраїлі: яку сферу діяльності обрати?

Ізраїль є одним із найважливіших центрів стартапів у світі. Ця країна відома своєю динамічною стартап-системою, яка сприяє інноваціям і розвитку нових технологій. Ізраїльські стартапи успішно оперують у різних сферах, включаючи високі технології, біотехнології, фінанси, кібербезпеку тощо. Сприятливе середовище для підприємництва, наявність експертів та активної взаємодії між бізнесом, академічною спільнотою й урядом роблять Ізраїль одним із найкращих місць для запуску стартап проекту.

У країні розвиток більшості секторів знаходиться на найвищому рівні. Тобто, конкуренція тут досить висока і знайти вільну нішу може бути складно. Вигідні сфери діяльності, на думку багатьох інвесторів, описані нижче.

1

Високі технології

Ізраїль відомий своєю високорозвиненою IT-галузою, біотехнологіями та космічними технологіями. Він є світовим лідером у галузі стартапів та інвестицій у такі галузі, як кібербезпека, штучний інтелект, автономні транспортні засоби. Ізраїльські IT-фахівці також відомі своїми високими навичками та кваліфікацією. Це робить країну одним із найкращих місць для реєстрації IT-бізнесу.

2

Фармацевтична та біотехнологічна індустрія

У країні працює безліч міжнародних фармацевтичних і біотехнологічних компаній, а також дослідницьких центрів, які займаються розробкою нових лікарських засобів та технологій. Ізраїльські препарати та технології експортуються до багатьох країн світу.

Реєстрація ізраїльської компанії у фармацевтичній галузі може відкрити перспективи для зростання та масштабування для Вашого бізнесу. Інвестиції у венчурні фонди, що спеціалізуються на цих сферах, можуть бути перспективними. Також можна розглянути можливість встановлення партнерських відносин з ізраїльськими фармацевтичними та біотехнологічними компаніями, які мають потенціал для розвитку та зростання. Крім того, Ізраїль має сильну наукову базу. Інвестування в дослідження та розробки у фармацевтичній і біотехнологічній галузях може бути перспективним.

3

Енергетика і чисті технології

Ізраїль активно розвиває відновлювані джерела енергії – такі, як сонячна та вітрова енергія. Ізраїль має великий потенціал для розвитку сонячної енергії завдяки своєму клімату та географічному положенню. Розроблення нових та ефективніших методів зберігання енергії є важливим фокусом у сфері чистих технологій.

Влада працює над покращенням енергоефективності будівель та інфраструктури. Інвестиції в інноваційні рішення в цій галузі можуть бути перспективними. Розвиток технологій для електричних автомобілів, енергоефективного транспорту та використання альтернативних джерел енергії також надає потенційні можливості для інвестування.

4

Логістика

Ізраїль пропонує різноманітні можливості для реєстрації логістичної компанії завдяки своєму стратегічному розташуванню на стику Європи, Азії та Африки. Декілька варіантів, які можна розглянути, описані далі. Інвестування в стартапи та компанії, що розробляють технології для оптимізації логістики, може бути прибутковим.

Сфери, на які варто звернути увагу, включають керування ланцюгами постачання, дронову доставку, автоматизацію складської діяльності. Ізраїль має кілька великих морських портів – таких, як порт Ашдод і порт Хайфа. Інвестування в розвиток і модернізацію портової інфраструктури може бути перспективним варіантом. Це може включати розширення причалів, покращення системи оброблення вантажів, створення технологічних рішень для підвищення ефективності портових операцій і зміцнення безпеки.

Зі збільшенням обсягів міжнародної торгівлі сектор логістики стає все більш затребуваним. Ізраїль може бути сприятливим місцем для розвитку логістичних центрів, які обслуговують як місцевих, так і міжнародних клієнтів. Йдеться про інвестування в будівництво, управління й операційну діяльність логістичних центрів.

Ця юрисдикція є лідером у галузі розробки стартапів, які займаються новаторськими підходами до логістики та доставки. Багато з цих стартапів створюють інноваційні рішення для покращення ефективності доставки та оптимізації операцій логістики. Створення стартапу в Ізраїлі для реалізації таких рішень може мати успіх.

5

Туризм

Сприятливе географічне положення Ізраїлю, його історична та культурна спадщина роблять його привабливим туристичним напрямом. Інвестиції в розвиток інфраструктури, готельних комплексів і розважальних об'єктів можуть бути прибутковими. Крім того, Ізраїль відомий своєю технологічною індустрією, і є стартапи, які розробляють інноваційні рішення для туризму, наприклад, в галузі онлайн-бронювання, смарт-туризм тощо. Інвестиції в такі компанії можуть мати потенціал для зростання.

6

Нерухомість

Ізраїль має динамічний ринок нерухомості, особливо в містах Тель-Авів та Єрусалим. Вкладення в житлову, комерційну та промислову нерухомість можуть бути вигідними в довгостроковій перспективі. Крім того, Ізраїль є технологічним лідером у галузі розумного будинку й інноваційних технологій у нерухомості.

Це лише деякі з багатьох можливостей, доступних для іноземних інвесторів. Забезпечте підтримку професійних консультантів, щоб отримати детальнішу інформацію про конкретні можливості та умови інвестицій в Ізраїлі.

Відкриття рахунку в ізраїльському банку

Відкрити рахунок в Ізраїлі непросто, особливо на компанію, зареєстровану на нерезидента. Потрібно дотримуватись певних правил і процедур, а також надати відповідну документацію. Першим кроком буде вибір банку, в якому потрібно відкрити рахунок на ім'я Вашої компанії. Важливо знайти банк, який спеціалізується на обслуговуванні нерезидентних клієнтів і має досвід роботи з іноземними компаніями.

Після вибору банку необхідно надати таку документацію (у таблиці нижче).

Документи для відкриття рахунку

Документи компанії:

Документи для кожного учасника компанії (власників або акціонерів):

 • Установчі документи (Статут, свідоцтво про реєстрацію тощо).
 • Документ, що підтверджує право підпису особи, яка представляє компанію (наприклад, довіреність).
 • Докази походження коштів, які будуть розміщені на рахунку.
 • Копії посвідчення особи засновника(-ів) та директора(-ів).
 • Копії адресного підтвердження (наприклад, рахунки за комунальні послуги) для кожного засновника/директора.
 

Банк також може вимагати додаткових документів. Важливо, що процедура відкриття рахунку для нерезидентної компанії може зайняти деякий час і вимагати додаткових витрат. Рекомендується звернутися за допомогою до юристів, які забезпечують супровід відкриття корпоративних рахунків в Ізраїлі на нерезидентні компанії.

В Ізраїлі є кілька банків, які працюють із нерезидентними компаніями:

 • Bank Leumi. Це один із найбільших комерційних банків Ізраїлю, пропонує послуги для нерезидентних компаній і забезпечує широкий спектр банківських послуг.
 • Bank Hapoalim. Ще один комерційний банк, що надає послуги для нерезидентних компаній. Він має широку мережу філій і має гарний досвід роботи з іноземними клієнтами.
 • Israel Discount Bank. Відомий як Discount Bank, він пропонує великий перелік послуг для корпоративних компаній, включаючи банківські рахунки, кредити й інвестиційне консультування.
 • Mizrahi Tefahot Bank. Великий банк, який пропонує різні фінансові послуги для міжнародних клієнтів.

Висновок

Ізраїль має привабливий інвестиційний клімат і є однією з провідних країн для інноваційних стартапів. Завдяки своєму високотехнологічному сектору Ізраїль залучає іноземних інвесторів із різних куточків світу. Уряд підтримує стартапи та наукові дослідження, зокрема надає податкові пільги та фінансову допомогу компаніям, які займаються дослідженнями та розробками. Крім того, Ізраїль має сильну фінансову систему, стабільну валюту та розвинені інструменти фінансування, що робить його привабливим місцем для реєстрації міжнародних компаній.

Щоб реєстрація компанії в Ізраїлі пройшла оперативно, зверніться до експертів IQ Decision UK. Нашим клієнтам ми пропонуємо низку консультаційних послуг, а також супровід у процесі реєстрації компанії в Ізраїлі на кожному етапі. Бізнес-консультанти нашої компанії мають багатий досвід в організації бізнесу за кордоном і допоможуть успішно зареєструвати підприємство.