Форма замовлення консультації з реєстрації компанії в Аргентині
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

У поточних умовах глобалізації та економічної нестабільності багато підприємців та інвесторів все частіше звертають увагу на країни Латинської Америки як перспективні майданчики для розвитку свого бізнесу. Особливо виділяється Аргентина — країна з багатими на природні ресурси, порівняно стабільним економічним кліматом і сприятливими умовами для іноземних інвестицій. У зв'язку з цим тема реєстрації компанії в Аргентині стає не тільки актуальною, а й стратегічно важливою для багатьох бізнесменів.

Мета статті та її структура

Мета цієї статті – надати всебічний і детальний огляд процесу реєстрації компанії в Аргентині, починаючи від первинних етапів і закінчуючи бухгалтерським обслуговуванням. Структура матеріалу розділена на ключові етапи – такі, як віддалена реєстрація, юридичний супровід і створення бізнесу в Аргентині для полегшення процесу розуміння та застосування інформації.

Короткий огляд основних етапів реєстрації компанії в Аргентині

 1. Підготовка необхідних документів: у цьому розділі розглядаються основні документи, необхідні для початку процедури реєстрації компанії.
 2. Вибір правильної юридичної форми: дуже важливий етап, який визначає податкові та правові обов'язки підприємства.
 3. Відкриття банківського рахунку: без цього етапу неможливо провести фінансові операції в країні.
 4. Установчі документи та реєстрація в податковій службі: тут ми обговоримо, як оформити компанію в Аргентині юридично коректно.
 5. Бухгалтерське обслуговування й оформлення компанії: після завершення всіх попередніх етапів останній крок — це встановлення бухгалтерського обліку та ведення фінансової звітності.

Ці етапи, очевидно, є оглядовими і будуть детально розібрані в наступних розділах статті. Варто зазначити, що за статистикою, приблизно 65% іноземних підприємців обирають процедуру віддаленої реєстрації компанії в Аргентині для спрощення та прискорення процесу.

Цей огляд покликаний допомогти Вам зрозуміти, як відкрити фірму в Аргентині, дотримуючись усіх законодавчих норм і регулювання, а також як забезпечити ефективне бухгалтерське обслуговування та юридичну підтримку для успішного запуску і супроводу інвестиційної діяльності в Аргентині. Наступні розділи статті будуть присвячені кожному з цих етапів у деталях.

Види юридичних осіб в Аргентині

1

Основні форми підприємств

В Аргентині є кілька різних форм юридичних осіб, які надають різноманітні можливості для ведення комерційної діяльності. При цьому кожна форма організації має особливості, які є як перевагами, так і недоліками залежно від специфіки бізнесу та стратегічних планів. У цьому контексті особливу увагу варто приділити акціонерним товариствам і товариствам з обмеженою відповідальністю, оскільки вони є найпопулярнішими формами юридичних осіб в Аргентині.

 
Акціонерні товариства (Sociedad Anónima, S.A.)

Акціонерні товариства кращі для великих бізнес-проектів з великою кількістю засновників або компаній, які планують вихід на фондовий ринок. Вони характеризуються високим ступенем формалізації управлінських процесів і жорсткими вимогами до фінансової звітності.

 
ТОВ (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.)

Ця форма найбільше підходить для малого та середнього бізнесу. Управління в таких товариствах простіше і менш формалізоване. Вони також пропонують певні переваги щодо податкової оптимізації та мінімізації адміністративних витрат.

 
Філія іноземної компанії

Цей варіант може бути актуальним для іноземних компаній, які хочуть розширити свою діяльність на територію Аргентини без створення окремої юридичної особи. Проте варто врахувати, що філія підпорядковується як місцевому законодавству, так і корпоративним нормам материнської компанії.

Фінансові та податкові зобов'язання

Фінансові та податкові зобов'язання компаній в Аргентині справді сильно залежать від виду юридичної особи, на користь якої було зроблено вибір. Специфіка фінансового обліку та податкового планування впливає на загальну ефективність бізнесу, його конкурентоспроможність і перспективи.

1

Звітність та аудит

Акціонерні товариства в Аргентині зобов'язані проводити щорічний аудит і публікувати деталізовані фінансові звіти. Цей процес підпорядкований жорстким стандартам і вимагає залучення кваліфікованих аудиторів. На відміну від акціонерних товариств, товариства з обмеженою відповідальністю (S.R.L.) часто уникають цих складних і витратних процедур, хоча вони повинні вести облік за національними стандартами (NIIF).

2

Податкова система і зобов'язання

В Аргентині фінансові питання та податкове регулювання охоплює широкий спектр зобов'язань для корпорацій, і це особливо актуально для іноземних компаній та їх філій. Податкова система країни багаторівнева і включає у собі федеральні, провінційні і муніципальні податки, кожен із яких має особливості та вимоги.

 1. Корпоративний податок
  • Корпоративний податок в Аргентині становить 25-35% від прибутку, проте ставка може бути зменшена за виконання певних умов – таких, як інвестування в дослідження та розробки.
 2. Податок на додану вартість (ПДВ)
  • Середня ставка ПДВ в Аргентині становить 21%, але вона може бути знижена для певних категорій товарів і послуг або підвищена до 27% для низки товарів розкоші.

Система оподаткування в Аргентині є складною та багаторівневою, яка потребує уважного та грамотного підходу. Необхідна якісна бухгалтерська підтримка та, бажано, консультації з податковими фахівцями для оптимізації податкового навантаження та мінімізації ризиків. Дотримання всіх податкових зобов'язань і законів не лише допомагає уникнути штрафів та пені, а й є показником стабільності та надійності Вашої компанії на аргентинському ринку.

3

Індивідуальний підхід до кожного виду юридичної особи

Кожен вид юридичної особи потребує індивідуального підходу до фінансового обліку та податкового планування. Помилки в цих аспектах можуть призвести до серйозних штрафів і збитків. Тож, вибір бухгалтерської фірми або консультанта повинен ґрунтуватися на їхньому досвіді роботи з відповідним видом юридичної особи та знанні аргентинського податкового законодавства.

Якісне планування та грамотний вибір виду юридичної особи значно полегшать процедуру реєстрації компанії в Аргентині, переведення на обслуговування в цій країні та подальший запуск компанії. З іншого боку, правильний вибір форми юридичної особи дозволить уникнути непотрібних фінансових навантажень, мінімізувати ризики у випадку ліквідації компанії чи її закриття.

Процес реєстрації компанії в Аргентині: етап 1

1

Підготовка необхідних документів

Перший крок у створенні компанії в Аргентині — підготовка та збирання необхідних документів — критично важливий і потребує ретельного планування та попереднього аналізу. Кожен інвестор чи підприємець повинен не лише розуміти, а й враховувати специфіку аргентинського бухгалтерського та податкового законодавства, а також вимоги в галузі корпоративного управління.

2

Основні документи для реєстрації

 1. Установчі документи. Цей комплекс документів, включаючи статут компанії та установчий договір, є основою для всіх майбутніх операцій. Він повинен містити чіткі положення про структуру компанії, розподіл акцій, права й обов'язки акціонерів і засновників, а також основні напрямки діяльності.
 2. Документи, які підтверджують особу засновників і директорів. Як правило, це паспорти, свідоцтва про народження, документи, які підтверджують особу та право на ведення бізнесу.
 3. Договір оренди або право власності на приміщення. Вони будуть виступати юридичною адресою компанії, і його наявність — одна з ключових умов для реєстрації.
 4. Підтвердження реєстрації найменування. Один із перших кроків – це реєстрація бренду або торговельного найменування компанії. Необхідно впевнитись, що обране найменування не зареєстроване іншими юридичними особами.
3

Пошук і реєстрація найменування

Реєстрація найменування – ключовий етап у процесі відкриття компанії в Аргентині. Назва має бути унікальним і не співпадати з уже зареєстрованими в країні брендами чи компаніями. Важливо врахувати, що найменування компанії відіграє важливу роль в її маркетинговій стратегії та впливає на сприйняття бренду споживачами. Процес включає в собі як пошук унікального найменування, а й його закріплення в державних органах. Після успішної реєстрації найменування воно стає законно захищеним і використовується для всіх форм діяльності.

4

Значення юридичної адреси

Юридична адреса компанії в Аргентині — не просто формальність, а й важливий аспект, який визначає низку ключових моментів діяльності компанії. По-перше, саме на юридичну адресу здійснюватимуться всі офіційні комунікації з боку держави. По-друге, адреса впливає на податкові зобов'язання і може визначати застосовність тих чи інших пільг. По-третє, для багатьох видів діяльності, включаючи супровід інвестиційної діяльності в Аргентині, юридична адреса може бути показником кредитоспроможності та репутації компанії. Тому вибір юридичної адреси — це не лише питання відповідності нормативним вимогам, а й стратегічне рішення, що впливає на довгострокові перспективи бізнесу.

Процедура реєстрації компанії в Аргентині — багатоступінчастий процес, який потребує ретельної підготовки та розуміння місцевого законодавства. Від коректності підготовки документів, вибору найменування та юридичної адреси залежать не лише терміни запуску компанії в Аргентині, а й успішна діяльність у довгостроковій перспективі.

Процес реєстрації компанії в Аргентині: етап 2

 
 Засвідчення документів і статуту

Після підготовки всіх необхідних документів другий ключовий етап у процесі створення компанії в Аргентині — їхнє офіційне запевнення. Ця процедура має вирішальне значення, оскільки на основі засвідчених документів та статуту компанії проводитимуться всі подальші юридичні та фінансові операції. Сюди входять, наприклад, відкриття корпоративного банківського рахунку, реєстрація в податкових органах та отримання необхідних ліцензій і дозволів.

 
Значення експертизи та професійного супроводу

Цей етап потребує як глибоких знань законодавства, так і певного досвіду у сфері корпоративного права. Будь-яка помилка або упущення під час засвідчення документів може мати негативні наслідки, аж до анулювання процесу реєстрації або юридичних позовів у майбутньому. Саме тому на цьому етапі рекомендується залучення кваліфікованих юридичних консультантів.

Загалом, засвідчення документів — це процедура, яка потребує як знань законодавчої бази, так і певного досвіду. Вона є одним із ключових етапів на шляху до успішної реєстрації компанії в Аргентині та потребує відповідної уваги та професіоналізму. Недооцінка цього етапу може спричинити довгострокові негативні наслідки для Вашого бізнесу.

 
Відкриття банківського рахунку

Це невід'ємний етап створення бізнесу в Аргентині. Головна функція банківського рахунку полягає в тому, щоб здійснювати всі фінансові операції компанії, починаючи від розрахунків із партнерами та закінчуючи сплатою податків. Слід врахувати, що вибір банку та типу рахунку може залежати від специфіки вашої діяльності. Наприклад, для супроводження інвестиційної діяльності в Аргентині можуть знадобитися спеціалізовані банківські продукти чи послуги. Слід також враховувати, що для відкриття рахунку потрібно надати низку документів, включаючи засвідчені установчі документи та документи, що підтверджують реєстрацію у податкових органах.

 
Реєстрація у податкових органах

Реєстрація в податкових органах є заключним етапом на шляху оформлення компанії в Аргентині. На цьому етапі формуються податкові зобов'язання підприємства, і навіть визначаються основні параметри для бухгалтерського обслуговування. Варто враховувати, що Аргентина має свої податкові нюанси, які можуть суттєво впливати на економіку Вашого бізнесу. Наприклад, реєстрація в певних податкових режимах може надати пільги чи, навпаки, збільшити податкове навантаження.

На цьому етапі рекомендується залучати спеціалізовані юридичні та бухгалтерські послуги, щоб гарантувати, що всі процедури здійснені відповідно до законодавства. Реєстрація в податкових органах — це не просто формальність, а й ключова складова, яка визначає довгострокову фінансову стабільність і законність Вашого бізнесу.

Кожен із цих етапів вимагає спеціалізованих знань і досвіду, і найкраще довірити їх професіоналам. Наша компанія пропонує повний спектр послуг з реєстрації та юридичної підтримки компаній в Аргентині, включаючи супровід інвестиційної діяльності та бухгалтерське обслуговування. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як ми можемо допомогти Вам запустити бізнес в Аргентині.

Ліцензування та дозволи під час реєстрації компанії в Аргентині

1

Огляд галузевих ліцензій

Ліцензування є критичним елементом у процесі оформлення компанії в Аргентині, особливо якщо Ваш бізнес потрапляє до певних галузевих категорій. Різні галузі – такі, як фармацевтика, будівництво, фінансові послуги і навіть роздрібна торгівля мають свої специфічні вимоги до ліцензування. Ці ліцензії зазвичай видаються державними органами і можуть змінюватись за вартістю та термінами отримання.

Важливо пам'ятати, що галузеві ліцензії часто вимагають надання різних документів, а також можуть включати інспекції та аудити. Для успішного запуску компанії в Аргентині та подальшого бухгалтерського обслуговування, огляд та отримання необхідних ліцензій мають бути проведені завчасно.

2

Порядок отримання дозволів

Отримання дозволів — це окреме завдання, яке потребує уваги та ретельного планування. В Аргентині багаторівнева система державного управління, і дозволи можуть бути потрібні як на федеральному, так і на місцевому рівні. Загальний порядок отримання дозволів зазвичай включає подання заяви, надання необхідних документів і, в деяких випадках, проходження спеціалізованих перевірок або іспитів.

Як правило, для отримання дозволів потрібен такий пакет документів:

 1. Засвідчені установчі документи та статут компанії
 2. Доказ реєстрації в податкових органах
 3. Звіт про фінансовий стан компанії
 4. Документи, які підтверджують відповідність галузевим стандартам

Наявність усіх необхідних дозволів не тільки забезпечує юридичну підтримку Вашої компанії, а й сприяє успішному супроводженню інвестиційної діяльності в Аргентині.

3

Штрафи та санкції за відсутність ліцензій

Недооцінка значимості ліцензування та дозволів може призвести до серйозних фінансових та юридичних наслідків. В Аргентині передбачено штрафи та санкції за відсутність необхідних ліцензій чи порушення умов їх використання. Штрафи можуть змінюватись від незначних сум до значних фінансових втрат, а в екстремальних випадках — до ліквідації компанії в Аргентині.

Окрім фінансових штрафів, можливі й інші санкції – такі, як тимчасове чи постійне зупинення діяльності, конфіскація майна чи навіть кримінальна відповідальність керівників. Щоб уникнути таких сценаріїв, рекомендується заздалегідь дбати про повну відповідність усім вимогам щодо ліцензування та дозволів.

Ліцензування та дозвіл є ключовими аспектами при запуску компанії в Аргентині. Ці процедури вимагають граничної уваги та професійного підходу, починаючи від етапу створення бізнесу та закінчуючи його довгостроковим функціонуванням. З урахуванням складності та значущості цих процедур, найкращим рішенням буде залучення спеціалізованих послуг для їх правильного та своєчасного оформлення.

Інтелектуальна власність в Аргентині

1

Реєстрація торговельних марок і патентів

Для тих, хто прагне запустити бізнес в Аргентині, важливо не лише правильно оформити компанію, а й приділяти увагу інтелектуальній власності. В Аргентині є законодавча база, яка передбачає механізми реєстрації торговельних марок і патентів. Цей процес нерідко вимагає юридичної підтримки, щоб виключити будь-які юридичні ризики. Процедура реєстрації може включати такі етапи:

 • Подання заявки до відповідних державних органів
 • Експертиза заявки та попереднє схвалення
 • Очікування періоду для заперечень від третіх осіб
 • Отримання рішення про реєстрацію
2

Права на використання чужої інтелектуальної власності

Якщо Ви плануєте використовувати чужу інтелектуальну власність у процесі ведення бізнесу, необхідно отримати відповідні ліцензії чи дозволи. У цьому контексті можливі різні сценарії: від використання програмного забезпечення до взаємодій франшиз. Особливо актуальним це питання стає при переведенні на обслуговування в Аргентині вже існуючого бренду чи технології. У випадку невиконання цих зобов'язань наслідки можуть бути вкрай негативними, починаючи від штрафів і закінчуючи припиненням діяльності компанії.

3

Захист і ризики порушення

Захист інтелектуальної власності під час створення бізнесу в Аргентині є ключовим аспектом для сталого розвитку підприємства. Сюди входять не лише заходи із запобігання незаконному використанню Ваших торговельних марок і патентів, а й проактивна юридична стратегія.

Ризики порушення законів про інтелектуальну власність зростають, коли йдеться про цифрові технології або складні інноваційні продукти. Важливими методами захисту можуть бути:

 • Моніторинг ринку виявлення потенційних порушень.
 • Укладання договорів про нерозголошення.
 • Реєстрація прав на інтелектуальну власність у міжнародних органах.

У цьому процесі супровід інвестиційної діяльності в Аргентині від юридичних консультантів стає не просто корисним, а й часто необхідним аспектом успішного ведення бізнесу.

Контрактна діяльність у контексті реєстрації компанії в Аргентині

 
 Основи укладання договорів

Укладання договорів є одним із фундаментальних етапів при відкритті й управлінні бізнесом у будь-якій країні, і Аргентина не виняток. Перед тим, як запустити бізнес в Аргентині, необхідно докладно розібратися в нюансах місцевого контрактного законодавства. Особливо важливими стають питання взаємовідносин із постачальниками, партнерами та клієнтами. Ці відносини мають бути чітко прописані в договорах, які, своєю чергою, мають бути укладені в суворій відповідності з аргентинським законодавством.

 
Юридична відповідальність сторін

В Аргентині контрактна відповідальність регулюється кількома нормативними актами, що робить процес створення бізнесу відносно складним. Однак, як і в інших юрисдикціях, ключовими моментами є дотримання договірних зобов'язань і наявність юридичної підтримки на всіх етапах. Непередбачені обставини, недотримання договірних зобов'язань або навіть неповне їх виконання можуть призвести до серйозних юридичних наслідків. Ці наслідки можуть виявитися вкрай негативними, особливо якщо Ви перебуваєте на стадії процедури реєстрації компанії в Аргентині. Тому важливо заздалегідь оцінити всі можливі ризики та бути готовим до них.

 
Вирішення комерційних спорів

Є різні шляхи вирішення комерційних спорів і вибір оптимального методу залежить від конкретної ситуації. В Аргентині існує низка арбітражних і судових інстанцій, які спеціалізуються на комерційних спорах. Особливо варто виділити такі методи вирішення комерційних спорів:

 • Досудове врегулювання: перш ніж звертатися до суду, рекомендується спробувати вирішити конфлікт шляхом переговорів чи медіації.
 • Арбітраж: це швидший і менш витратний метод, ніж судовий розгляд.
 • Судовий процес: якщо інші методи не дали результатів, спори вирішуються в суді.

Важливо відзначити, що супровід інвестиційної діяльності в Аргентині часто включає юридичну підтримку на всіх етапах вирішення комерційних спорів. Тому, вже на стадії створення бізнесу, бажано врахувати цей аспект та підготуватися до можливих юридичних труднощів.

Екзит-стратегії та продаж бізнесу при реєстрації компанії в Аргентині

 
 Підготовка до продажу чи передачі бізнесу

Коли справа доходить до продажу або передачі компанії, особливо якщо ця компанія, зареєстрована в Аргентині, потрібна ретельна підготовка. Цей процес починається задовго до моменту самої угоди і може включати різноманітні етапи. Один із них — проведення аудиту для визначення фінансового стану підприємства. Цей етап невід'ємно пов'язаний із бухгалтерським обслуговуванням, яке має бути виконане професійно та ретельно. Крім фінансового аудиту, важлива оцінка корпоративної культури й організаційної структури. Такі підготовчі заходи зазвичай допомагають створити привабливіший портфель для потенційних покупців чи інвесторів.

 
Оцінка вартості компанії

Одним із ключових моментів у процесі підготовки до продажу є оцінка вартості компанії. Цей процес може бути складним, і тут на допомогу можуть прийти спеціалізовані консалтингові агенції. Оцінка вартості ґрунтується на безлічі факторів: поточної рентабельності, потенціалу зростання, ринкової частки тощо. Оцінка вартості — це не лише крок на шляху до продажу, а й важливий інструмент для супроводу інвестиційної діяльності в Аргентині, оскільки дозволяє зрозуміти, які аспекти бізнесу потребують додаткових інвестицій чи змін.

 
Юридичні аспекти угоди

Як тільки вартість компанії визначена і Ви готові перейти до наступного етапу, настає час розглянути юридичні аспекти угоди. Тут на перший план виходить юридична підтримка. Є кілька ключових моментів, які необхідно врахувати:

 • Договір про наміри: цей документ зазвичай передує самому договору про продаж та описує основні умови і параметри угоди.
 • Юридична перевірка: це процес вивчення всіх юридичних документів компанії, починаючи від установчих і закінчуючи договорами з постачальниками чи партнерами.
 • Формування умов договору: після перевірки йде укладання самого договору про продаж, який має враховувати всі виявлені ризики й особливості.

Розуміння цих юридичних нюансів має вирішальне значення для успішного завершення угоди та мінімізації ризиків, пов'язаних із продажем чи передачею компанії. Процедура реєстрації компанії в Аргентині або її закриття мають свої особливості, і без глибокого розуміння місцевого законодавства шанси успішного завершення угоди істотно знижуються.

Висновок та рекомендації щодо реєстрації компанії в Аргентині й інших аспектів

1

Зведення ключових моментів статті

Під час викладу ми розглянули низку ключових аспектів, починаючи від процедури реєстрації компанії в Аргентині до бухгалтерського обслуговування та юридичної підтримки. Основна увага була приділена деталям, які допоможуть Вам запустити бізнес в Аргентині з мінімальними ризиками. Ми також обговорили екзит-стратегії та важливість підготовки до можливого продажу чи передачі бізнесу. Всі ці моменти є критично важливими для будь-кого, хто планує заснувати компанію в Аргентині або перевести існуючий бізнес на обслуговування в цій країні.

2

Кроки для подальших дій

 1. Вивчення місцевого законодавства: перед тим, як розпочати бізнес, важливо проаналізувати аргентинське законодавство, яке регулює комерційну діяльність. Це допоможе зрозуміти основні вимоги до компаній, включаючи податкові зобов'язання та стандарти корпоративного управління.
 2. Вибір юридичної форми: аргентинське законодавство пропонує різні форми юридичних осіб – від акціонерних товариств до товариств з обмеженою відповідальністю. Вибір залежить від багатьох чинників: розміру бізнесу, числа засновників, стратегії фінансування тощо.
 3. Проведення ринкового дослідження: перед тим як вкладати ресурси, необхідно оцінити потенціал ринку. Це включає аналіз конкурентів, цільової аудиторії і можливостей для зростання. Ринкове дослідження допомагає сформувати більш точне уявлення про ринок і прийняти обґрунтовані бізнес-рішення.
 4. Підготовка документації: наступним кроком є підготовка всієї документації для реєстрації компанії. Це включає установчі документи, документи, які підтверджують особу засновників і директорів, та інші необхідні документи.
 5. Засвідчення документів: цей етап передбачає нотаріальне засвідчення установчих документів та інших ключових матеріалів. Нерідко це робиться в присутності нотаріуса, що прискорює процес реєстрації та збільшує юридичну надійність компанії.
 6. Реєстрація найменування: одним із ключових етапів є вибір та реєстрація юридичного найменування Вашої компанії. Це необхідно для унікальної ідентифікації Вашої організації на ринку та в юридичних документах.