Форма замовлення послуги з супроводу реєстрації компанії в Південній Африці
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Видобування корисних копалин у ПАР регулює Закон про розроблення мінеральних і нафтових ресурсів від 2002 року (MPRDA), який є основним законодавчим актом, що стосується купівлі прав на проведення розвідки та видобування корисних копалин.

Є кілька законодавчих актів щодо таких допоміжних питань, як ліцензійні платежі (Закон про роялті за мінеральні та нафтові ресурси, 2008 р.), реєстрація прав власності у ПАР (Закон про реєстрацію корисних копалин, 1967 р.) та охорона здоров'я і безпека (Здоров'я та безпека на шахтах; Закон, 1996).

Гірничодобувна промисловість у Південній Африці під наглядом Департаменту мінеральних ресурсів та енергії, головний офіс якого знаходиться в Преторії, Південна Африка, і в кожному з дев'яти регіонів Південної Африки є регіональні відділення Департаменту мінеральних ресурсів.

Ліцензії на право користування надрами у Південній Африці

Розвідка в південноафриканському законодавстві — це будь-яка операція, що виконується для/або у зв'язку з пошуком корисних копалин або нафти за допомогою геологічних, геофізичних і фотогеологічних досліджень, яка включає будь-які методи дистанційного зондування, але не включає будь-які пошукові операції, крім збору та оброблення нових сейсмічних даних.

Для проведення розвідки у ПАР заявнику необхідно подати заяву на отримання дозволу розвідки корисних копалин до Департаменту мінеральних ресурсів та енергії у Південній Африці та продемонструвати, що заявник має фінансові ресурси, технічні можливості та подав програму розвідувальних робіт. Такі права є дійсними протягом одного року і не можуть бути продовжені або передані. Володіння дозволом на розвідку не надає жодних виняткових прав на подання заявки або надання права на розвідку або видобування корисних копалин.

У законодавстві Південної Африки є різниця між пошуком і розвідкою. Пошуки корисних копалин у Південній Африці пов'язані з пошуком нафти. Щоб проводити розвідку корисних копалин у ПАР (крім нафти), заявник повинен подати заявку та отримати право на розвідку. Щоб отримати грант на право проведення розвідки, заявник повинен подати заявку на отримання дозволу на охорону навколишнього середовища та проконсультуватися із зацікавленими та сторонами, яких це безпосередньо стосується, включно з власниками землі й законними орендарями.

Міністр зобов'язаний надати право на розвідку, якщо заявник має доступ до фінансових ресурсів і технічних можливостей, може проводити розвідку відповідно до програми розвідки, якщо розвідка не призведе до неприпустимого забруднення, деградації або пошкодження навколишнього середовища.

Права на геологорозвідку надаються терміном не більше 5 років і можуть бути подовжені один раз на термін до 3 років. Володіння розвідувальним правом надає правовласнику виключні права на подання заявки на видобуток тих самих корисних копалин на тій самій території. Особа, яка хоче вести видобуток корисних копалин у ПАР (крім нафти), відповідно до Закону, має подати заявку на право видобування корисних копалин. Заявник повинен подати програму гірничих робіт і докладний соціальний та трудовий план. Право на видобування надається максимум на 30 років за умови, що власник має право подати заявку на продовження терміну, що не перевищує 30 років.

Ліцензія на видобування нафти та газу в ПАР

Нафта відноситься до рідких, твердих вуглеводнів або горючих газів, але виключає вугілля та бітумний сланець. Щодо нафти заявник повинен звернутися за правами на розвідку відповідно до розділу «Нафта» Закону про видобування корисних копалин у ПАР. Щодо видобування, заявник повинен подати заявку на отримання права на видобування нафти.

Немає вимог щодо іноземної власності корінних чи юридичних осіб в організаціях, які мають права на розвідку чи видобування корисних копалин у Південній Африці. Однак є вимога, щоб принаймні 26% одиниць продукції пошукових або видобувних проектів, що відраховуються, належали історично знедоленим південноафриканцям.

Права на розвідку та видобування корисних копалин у Південній Африці можуть належати іноземним організаціям. Якщо іноземна компанія веде бізнес у Південній Африці, вона мала б зареєструватися відповідно до Закону про компанії.

У нафтовій промисловості, як правило, у правах на розвідку та пошук сторони домовляються про те, що держава має право на безоплатне передавання (до 5%) та опціони на придбання подальшого пакету акцій за умови, що такий пакет акцій буде додатковим, проте це не є обов’язковим і не встановлене на законодавчому рівні. Закон про поправки 2013 року схвалений парламентом, але був відправлений назад до парламенту для повторного розгляду через декілька суперечливих аспектів, і він ще не набув чинності. Остання версія Закону про внесення змін передбачає 20-відсоткове вільне передавання на користь держави з можливістю придбання частки участі до 100%.

Експорт корисних копалин

Є обмеження на експорт деяких корисних копалин – таких, як алмази, відповідно до Закону про алмази 1986, та дорогоцінні метали, відповідно до Закону про дорогоцінні метали 2005 року. Дорогоцінні метали – це золото, срібло та метали платинової групи. Потрібен дозвіл на вивезення дорогоцінних металів і стягуються експортні збори. Ніхто, крім виробника, який запропонував місцевим бенефіціарам встановлений відсоток видобутку корисних копалин, не може експортувати окремих корисних копалин або мінеральних продуктів без попереднього письмового дозволу від Міністра.

Передавання прав на розвідку та видобування корисних копалин у ПАР

Закон містить обмеження на можливість передавати права розвідки та видобування. Передавання цих чи будь-яких інших прав на них вимагає попередньої письмової згоди від Міністра мінеральних ресурсів. Міністр зобов'язаний дати таку згоду, якщо одержувач відповідає критеріям для надання такого права.

Щоб розпоряджатися контрольним пакетом акцій компанії, яка має право на розвідку або видобування, потрібна попередня згода Міністра. Це не стосується окремих організацій. У Законі формулювання щодо можливості розпоряджатися контрольними пакетами досить широке, ймовірно, також для того, щоб ці зміни також стосувались холдингових компаній, які є кінцевими бенефіціарними власниками офшорних компаній Закон про внесення поправок передбачає можливість розпоряджатися будь-якою часткою в компанії, яка володіє правом на розвідку або видобування корисних копалин, що вимагає попередньої письмової згоди від Міністра.

Право користування надрами в ПАР: право використання поверхні землі

Власник права на проведення розвідки, розвідки чи видобування корисних копалин з погляду Закону має  широкі права на використання поверхні. Власник може:

  • ввести/вивести на землю будь-яке обладнання, машини або співробітників, та побудувати або закласти будь-яку наземну, підземну або підводну інфраструктуру, яка може знадобитися для розвідки або видобування корисних копалин;
  • утилізувати мінерали;
  • використовувати воду для пошуку чи видобування корисних копалин;
  • виконувати будь-які інші дії, пов'язані з пошуком чи видобуванням корисних копалин.

Податки з корисних копалин у ПАР

Є широкі спеціальні правила, які застосовуються до оподаткування розвідувальних і гірничодобувних компаній, зокрема щодо відрахувань з капітальних витрат. 

Щоб кваліфікуватися як гірничодобувна компанія, потрібно мати право на розвідку або право на видобування корисних копалин, надане відповідно до MPRDA.

Є роялті, що підлягають виплаті державі понад податки відповідно до Закону про роялті за мінеральні та нафтові ресурси, засновані на доходах до відрахування відсотків та оподаткування.

Юристи IQ Decision UK надають юридичний супровід підприємств, що займаються гірничодобувною промисловістю у Південній Африці. Отримання ліцензії на розвідку та видобування корисних копалин у ПАР також можливе з нашою допомогою.