Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Переваги отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

Отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії надає бізнесу низку значних переваг. По-перше, воно дозволяє підприємствам вступити у сферу електронних платежів і розширити свою діяльність. Електронні платежі стають все популярнішими серед споживачів, і наявність ліцензії дозволяє компанії надавати послуги, пов'язані з цією сферою – такі, як онлайн-платежі, мобільні платежі тощо. Це може зумовити зростання клієнтської бази та збільшення доходів.

По-друге, ця юрисдикція має сприятливі податкові умови для платіжних операторів. Ставки податків є конкурентоспроможними, що робить країну привабливою для інвесторів у цій галузі. Це також сприяє збільшенню прибутку та рентабельності для бізнесу.

Крім того, ліцензія платіжного оператора в Грузії дозволяє підприємству отримати доступ до міжнародних ринків. Ця юрисдикція має вільний доступ до світових ринків і бізнес з ліцензією може легко розширювати свою діяльність за кордон, що відкриває нові можливості для зростання та розвитку.

Загалом наявність ліцензії платіжного оператора в Грузії відкриває нові можливості для бізнесу, включаючи зростання, доступність міжнародних ринків і податкові пільги, що робить її цінним інструментом для успішної фінансової діяльності в країні.

Законодавче регулювання діяльності операторів платіжних систем у Грузії

Діяльність платіжних операторів і Грузії регулюється нормативними актами, спрямованими на безпеку, стабільність та ефективність платіжних систем і захист прав користувачів цих послуг. Основним нормативним документом, який встановлює основи створення та забезпечення регуляторних норм платіжних систем та операцій, є Закон «Про платіжні системи та платіжні послуги». У ньому описані права та обов'язки всіх учасників платіжного процесу, включаючи постачальників послуг і користувачів, а також передбачені процедури обробки платіжних доручень, дати їх реалізації та процедури у випадку порушення.

Крім того, законодавство Грузії містить спеціальні положення для платіжних операторів, включаючи необхідність реєстрації в Національному банку Грузії для ведення діяльності. Процедури реєстрації та анулювання реєстрації платіжних операторів регулюються відповідно до критеріїв, встановлених Національним банком.

Нацбанк також має повноваження встановлювати стандарти для платіжних систем, зокрема критерії обміну інформацією та обробки платіжних доручень, а також вимоги до отримання різних видів інформації від платіжних операторів.

Процес отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії

Для того, щоб отримати ліцензію платіжного оператора часто використовуються такі види юридичних осіб:

 • ТОВ (Товариство з обмеженою відповідальністю)
 • АТ (Акціонерне товариство)

ТОВ найкраще підходить для малих і середніх підприємств, тоді як АТ більше орієнтоване на великі компанії з великою кількістю акціонерів. Кожен із цих видів має свої переваги та недоліки. ТОВ має гнучкість в управлінні та структурі володіння, а також простоту оподаткування, тоді як АТ пропонує можливості для залучення капіталу через фондовий ринок та чіткий поділ управління та власності.

Оформлення ліцензії платіжного оператора в Грузії включає:

 • Складання та підготовку установчих документів
 • Процедуру реєстрації підприємства як товариства з обмеженою відповідальністю чи акціонерного товариства через Дім юстиції Грузії
 • Організацію корпоративного банківського рахунку в одному з банків Грузії та формування необхідного статутного капіталу
 • Подання всіх необхідних документів до Національного банку Грузії
 • Публікація Нацбанком відповідної інформації на своєму офіційному сайті протягом двох робочих днів.

Примітка, що перед реєстрацією необхідно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 10 000 ларі.

Для підтримки статусу ліцензованого оператора платіжних систем у Грузії на довгостроковий період, компанія повинна дотримуватись певних умов. Ці умови включають наявність штаб-квартири компанії на території Грузії, забезпечення зберігання даних про проведені транзакції для можливості їх надання до Національного банку на запит, надання доступу до внутрішньої бази даних платіжної системи для потреб регулювання та обов'язкова наявність представника компанії в країні не менше 14 днів кожен місяць.

Вимоги до платіжного оператора в Грузії

1

Мінімальний статутний капітал для отримання платіжної ліцензії в Грузії

Мінімальний статутний капітал для оформлення ліцензії платіжного оператора в Грузії розраховується за певною формулою. Чим більший оборот оператора, тим більшим має бути капітал. Також, під час проведення певних операцій капітал зменшується. Мінімально можливий капітал при дотриманні певних умов становить 100 000 грузинських ларі. Ця вимога пред'являється для забезпечення фінансової надійності та стійкості платіжних операторів, що діють у Грізії. Формування цього капіталу потрібно завершити до моменту реєстрації ліцензії – це важлива умова для початку діяльності в цій сфері.

2

Податкові ставки для операторів платіжних систем у Грузії

З 1 січня 2023 року для комерційних банків, кредитних спілок, мікрофінансових організацій і кредиторів діє ставка CIT у розмірі 15%. Система CIT у Грузії передбачає оподаткування розподіленого прибутку, а не нерозподіленого, що означає, що податок сплачується лише у випадку розподілу прибутку. Розподілений прибуток включає дивіденди, витрати, не пов'язані з економічною діяльністю, безкоштовний розподіл товарів або послуг і перевищення представницьких витрат.

Придбання вже готової компанії в Грузії

1

Етапи купівлі підприємства з відкритою платіжною ліцензією в Грузії

Купівля вже готової компанії з платіжною ліцензією в Грузії є привабливою альтернативою створенню нового підприємства та проходження всіх етапів, щоб отримати ліцензію. Такий метод швидший і зручніший, але потребує обачності та професійного супроводу.

 
Етап 1

Пошук і вибір компанії

 • Перший етап полягає в пошуку відповідної компанії з платіжною ліцензією. Це може включати пошук на ринку, консультації з брокерами або агентами з продажу компаній, а також зв'язок із потенційними продавцями. Важливо визначити, наскільки компанія відповідає Вашим бізнес-цілям та вимогам.
 
Етап 2

Проведення юридичної перевірки (дью ділідженс)

 • Проведення due diligence під час придбання компанії в Грузії. Це включає аналіз всіх юридичних і фінансових документів компанії, включаючи статут, контракти, бухгалтерські записи тощо. Мета – виявити будь-які потенційні проблеми чи зобов'язання компанії, які можуть вплинути на Вашу покупку.
 
Етап 3

Угода про продаж та купівлю (SPA)

 • Після успішного завершення юридичної перевірки та вирішення всіх питань, пов'язаних із компанією, підписується угода про продаж та купівлю (SPA). SPA визначає умови угоди, включаючи ціну, терміни, зобов'язання сторін та інші ключові параметри.
 
Етап 4

Отримання схвалення регулятора

 • Купівля фірми з платіжною ліцензією в Грузії передбачає зміну власника ліцензії. Тому необхідно одержати схвалення регулятора, в цьому випадку, Національного банку Грузії.
 
Етап 5

Оновлення всіх необхідних документів

 • Після завершення угоди необхідно оновити всі документи компанії на нового власника. Це може включати зміну статуту компанії, оновлення реєстраційних даних.
2

Переваги придбання готової компанії з платіжною ліцензією в Грузії

Придбання вже існуючої компанії з платіжною ліцензією в Грузії може запропонувати низку значних вигод, які можуть бути особливо привабливими для підприємців та інвесторів:

 
Ефективність часу

Купівля компанії, яка вже має ліцензію, дозволяє уникнути витрат часу, необхідного для проходження процесу ліцензування, що прискорює початок бізнес-операцій і дозволяє швидше вийти на ринок.

 
Зменшення адміністративних витрат

Отримання платіжної ліцензії в Грузії може самостійно вимагати значних зусиль і ресурсів, включаючи подання документації та взаємодію з наглядовими органами. При купівлі компанії більшість цих процесів вже виконано, що знижує адміністративні витрати і полегшує процес.

 
Довіра та репутація

Компанія з усталеною історією та ліцензією може викликати більше довіри в клієнтів і партнерів порівняно з новим підприємством, що сприяє налагодженню довгострокових відносин і залученню нових клієнтів.

3

Ризики придбання готової компанії з платіжною ліцензією в Грузії

Крім переваг придбання компанії з платіжною ліцензією в Грузії супроводжується певними ризиками та потенційними негативними аспектами. Важливо ретельно оцінити та врахувати ці ризики перед ухваленням остаточного рішення.

 1. Юридичні ризики
  • Можливі приховані юридичні проблеми чи зобов'язання, пов'язані з компанією, які можуть стати спадком нового власника. Це може включати борги, непогашені судові рішення, спори з клієнтами або партнерами, а також порушення законодавства, які можуть спричинити юридичні наслідки.
 2. Технічні ризики
  • Компанія може використовувати застарілі технології та системи, що може вимагати додаткових інвестицій для їх оновлення та модернізації. Технічні проблеми або вразливість у системах можуть вплинути на безпеку і надійність послуг.
 3. Репутаційні ризики
  • Якщо компанія мала проблеми в минулому, це може вплинути на її репутацію та стосунки з клієнтами і партнерами. Придбання такої компанії може вимагати зусиль для відновлення репутації та довіри.
 4. Ризики взаємодії з регулятором
  • Перехід платіжної ліцензії на нового власника Грузії вимагає схвалення регулятором. Відмова у схваленні може створити складнощі та затримки в проведенні угоди.
 5. Операційні ризики
  • При купівлі компанії можуть виникнути складності в управлінні та інтеграції її в існуючий бізнес, особливо якщо новий власник не має досвіду в цій галузі.

При придбанні готової компанії з платіжною ліцензією в Грузії важливо провести докладну дю дилідженс перевірку, консультуватися з професійними консультантами та адвокатами, щоб мінімізувати ризики та забезпечити успішну угоду. Це дозволить уникнути неприємних сюрпризів і забезпечити стабільне та успішне управління компанією в майбутньому.

Процес ліквідації компанії з платіжною ліцензією в Грузії

 
 Етап 1

Рішення про ліквідацію компанії

 • Першим кроком є рішення про закриття, що може бути спричинене різними факторами – такими, як низька прибутковість, зміни в бізнес-стратегії тощо.
 
Етап 2

Інформування регулятора

 • Наступний етап включає сповіщення регуляторного органу. Це обов'язковий етап, на якому компанія має надати офіційне повідомлення про свій намір припинити діяльність, вказуючи причини, заплановану дату закриття та інші подробиці.
 
Етап 3

Зупинення операцій

 • Після інформування регулятора, компанія повинна припинити свою діяльність, дотримуючись усіх законодавчих вимог та умов регулятора. Це може включати завершення всіх транзакцій, закриття рахунків і припинення обслуговування клієнтів.
 
Етап 4

Дозвіл зобов'язань

 • Перед повною ліквідацією бізнесу в Грузії необхідно вирішити всі питання з клієнтами, партнерами та кредиторами, включаючи повернення коштів клієнтам і виплату боргів.
 
Етап 5

Розподіл капіталу

 • Кошти, що залишилися після ліквідації, повинні бути розподілені серед акціонерів відповідно до статуту компанії та законодавства.
 
Етап 6

Закінчення реєстрації

 • Після завершення всіх процедур компанія зобов'язана подати заяву про припинення своєї реєстрації у податкових та інших відповідних органах.

Отже, ліквідація компанії з платіжною ліцензією в Грузії є складним і тривалим процесом, що вимагає детального виконання всіх законодавчих і регуляторних вимог.

Висновок

Отримання ліцензії платіжного оператора в Грузії є важливим етапом для підприємців, орієнтованих на сферу електронних платежів. Цей процес має свої переваги та складнощі, і важливо дотримуватися певних етапів і вимог для забезпечення успішного ведення бізнесу в цій галузі.

Важливим моментом при відкритті фінтех компанії в Грузії є дотримання законодавчих вимог, а також технічних і безпекових стандартів. Підготовка документів, взаємодія з регуляторами і контроль якості послуг повинні бути уважно продумані та реалізовані.

Ми готові надати Вам персоналізоване консультування та допомогу на кожному етапі. Щоб зв'язатися з нами, відвідайте розділ "Контакти" на нашому сайті та оберіть зручний для Вас спосіб зв'язку. Наші фахівці будуть готові відповісти на всі Ваші запитання, надати додаткову інформацію та розпочати процес підготовки до отримання ліцензії.