Форма замовлення консультації з регулювання бізнесу в Європі
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вступ

1

Огляд змін у корпоративному оподаткуванні в Європі з 2021 року

З 2021 року в корпоративному оподаткуванні в Європі відбулося багато важливих змін:

 • Тренд на уніфікацію та прозорість: останніми роками спостерігається посилення тенденції до уніфікації податкових систем і збільшення прозорості податкового адміністрування. Це пов'язано з глобальними ініціативами по боротьбі з ухиленням від податків та оптимізації податкових платежів.
 • Пропозиції Європейської Комісії: 2023 року Європейська Комісія запропонувала низку ініціатив, спрямованих на створення спільної системи корпоративного оподаткування в ЄС. Ці пропозиції включають прийняття загальних правил для розрахунку податкової бази і розподілу прибутку між державами-членами.
 • Впровадження мінімального оподаткування: у відповідь на ініціативи ОЕСР та ЄС, багато країн розпочали впровадження мінімального оподаткування, спрямованого на запобігання використанню податкових лазівок великими корпораціями.

Ці зміни відображають загальну тенденцію до зміцнення податкової справедливості та боротьби з ухиленням від податків на міжнародному рівні.

2

Вплив економічних і політичних подій на податкову політику

Економічні та політичні події сильно впливають на податкову політику в Європі. Розглянемо ключові фактори та їх вплив:

 • Політичні зміни та інтеграція ЄС: посилення інтеграційних процесів у Європейському Союзі – таких, як уніфікація податкового законодавства та боротьба з ухиленням від податків на рівні ЄС, призвело до змін у національних податкових системах. Наприклад, ініціативи ОЕСР та ЄС щодо запровадження мінімального рівня оподаткування для великих корпорацій відображають прагнення до справедливості та прозорості в міжнародному оподаткуванні.
 • Економічне зростання та його вплив на податкову базу: відновлення економіки після пандемії та подальше зростання економічної активності призводять до розширення податкової бази. Це дозволяє урядам знижувати деякі податкові ставки, зберігаючи при цьому обсяг податкових надходжень.
 • Технологічний розвиток і цифрова економіка: зростання цифрової економіки потребує адаптації податкової системи, включаючи введення нових видів податків – таких, як податок на цифрові послуги, для забезпечення справедливого оподаткування транснаціональних технологічних компаній.
 • Геополітичні зміни: політична нестабільність і геополітичні конфлікти також впливають на податкову політику. Наприклад, посилення економічних санкцій і контрсанкцій між країнами веде до зміни торговельних потоків та, як наслідок, податкових доходів.
 • Екологічні ініціативи: зростаюча увага до екологічних проблем і сталого розвитку зумовлює запровадження "зелених" податків, наприклад, на викиди вуглекислого газу або використання пластику, що стає важливою частиною податкової політики.

Загалом економічні та політичні події значно впливають на формування податкової політики в Європі, роблячи її більш динамічною та адаптованою до поточних викликів.

Оновлені ставки корпоративних податків у 2023 році

1

Ставки корпоративних податків у ключових європейських країнах

Країна

Ставка податку (2023)

Опис

Велика Британія

19%

Податок для компаній-нерезидентів застосовується лише до доходів, зароблених у країні.

Швейцарія

Від 11.5% до 24.2%

Оподаткування здійснюється на рівнях комуни, кантону та федерації. Різні кантони мають різні податкові ставки.

Чехія

19%

Є основною ставкою корпоративного податку для юридичних осіб.

Ірландія

Від 12.5% до 40%

Ставка залежить від виду діяльності з пільговими умовами для деяких підприємств.

Ліхтенштейн

12.5%

Обкладення податком чистого прибутку підприємства, з мінімальним податковим збором 1800 CHF при активах понад 500 тис. CHF.

Мальта

35%

Основна податкова ставка з можливістю повернення до 6/7 сплаченого податку. Таким чином, фактична ставка можлива на рівні 5%.

Угорщина

9% (+2)

Одна з найнижчих ставок у ЄС включає приріст капіталу з деякими винятками.

Боснія і Герцеговина

10%

Ставка застосовується до доходів від бізнесу, відсотків, роялті та приросту капіталу.

Естонія

20%

Податок на прибуток відстрочений до моменту розподілу дивідендів.

Чорногорія

9%

 

Андорра

10%

Можливе зниження фактичної ставки залежно від доходів і діяльності компанії.

Мадейра

5-14,7%

Можливість використання пільгової системи залежить від доходів компанії (зниження до 11,9%) та сфери діяльності (до 5%)

Зверніть увагу, що податкові ставки можуть змінюватись. Для актуальної інформації рекомендується консультація із експертами нашої компанії.

2

Порівняння ставок з 2021 роком і аналіз тенденцій

Порівнюючи ставки корпоративних податків 2023 року з даними 2021 року, можна помітити такі тенденції та зміни:

 • Зміни в країнах із динамічною економікою: країни, що активно адаптуються до змінних економічних умов – такі, як Ірландія та Угорщина, демонструють зміни в податкових ставках, що відображає їхнє прагнення балансувати між залученням інвестицій і фінансовими потребами держави.
 • Зниження податкових ставок у деяких юрисдикціях: у країнах, які прагнуть зміцнити свою конкурентоспроможність і залучити іноземний капітал, спостерігається тенденція до зниження ставок корпоративного податку. Це є частиною ширшої тенденції до зниження податкового навантаження на бізнес з метою стимулювання економічного зростання.
 • Введення нових податкових режимів і пільг: деякі країни запроваджують нові податкові режими або розширюють наявні пільги, щоб стимулювати певні сектори економіки або досягти специфічних економічних цілей – таких, як підтримка інновацій чи екологічно стійкого розвитку.

Ці тенденції вказують на продовження адаптації податкових систем до змінних економічних і політичних умов, а також на прагнення європейських країн знаходити баланс між необхідністю залучення інвестицій і забезпечення державних потреб через податкові надходження.

Огляд важливих податкових реформ і пропозицій в ЄС у 2023 році

У 2023 році в ЄС та окремих країнах відбулося безліч важливих податкових реформ і пропозицій:

 • BEFIT – Пропозиція Європейської Комісії: BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation) – це пропозиція ЄК, спрямована на створення спільної системи корпоративного оподаткування в ЄС. Ця пропозиція покликана замінити попередні ініціативи із загальної податкової бази (CCTB та CCCTB) та ґрунтується на принципах, узгоджених у межах рішень OECD Pillar One та Pillar Two. Основні аспекти включають загальні правила для визначення корпоративної податкової бази для компаній, що базуються в ЄС, та розподіл податкової бази між державами-членами.
 • Директива з трансфертного ціноутворення: ЄК також запропонувала директиву щодо загальних правил визначення підходів до трансфертного ціноутворення для компаній, що базуються в ЄС, заснованих на принципах ОЕСР. Ця пропозиція включає впровадження принципу "довгої руки" ОЕСР та "ОЕСР Керівництва з трансфертного ціноутворення для багатонаціональних підприємств і податкових адміністрацій" у законодавство ЄС.

Ці реформи відображають прагнення до посилення справедливості та прозорості оподаткування в ЄС, а також адаптації податкових систем до сучасних економічних умов і міжнародних стандартів.

Оцінка впливу податкових змін на бізнес-стратегії та інвестиційні рішення

Оцінка впливу податкових змін на бізнес-стратегії та інвестиційні рішення може бути подана в такій таблиці:

Податкова зміна

Вплив на бізнес-стратегію

Вплив на інвестиційні рішення

Збільшення ставок корпоративного податку

Компанії можуть переглянути свої фінансові моделі та стратегії зменшення податкових зобов'язань, наприклад через оптимізацію структури капіталу.

Інвестори можуть переорієнтуватися на ринки або сектори з нижчими податковими ставками, що може призвести до перерозподілу капіталу.

Введення мінімального оподаткування

Бізнесу доведеться переглянути глобальні податкові стратегії, особливо щодо операцій у юрисдикціях із низькими податками.

Посилення податкового навантаження може знизити привабливість інвестицій у багатонаціональні корпорації, особливо тих, які раніше використовували агресивні методи податкової оптимізації.

Зміни в трансфертному ціноутворенні

Компанії повинні будуть переглянути ціни внутрішньогрупових операцій, щоб відповідати новим регулювальним вимогам, що може вплинути на маржинальність та операційну ефективність.

Інвестори уважніше оцінюватимуть фінансові показники компаній, особливо ті, які раніше оптимізували податки через трансферне ціноутворення.

Зміни в оподаткуванні цифрових сервісів

Компанії у сфері цифрових технологій та онлайн-бізнесу можуть зіткнутися зі збільшенням податкового навантаження та необхідністю адаптації своїх цінових стратегій.

Інвестиції в цифрові стартапи та технологічні компанії можуть вимагати переоцінки з урахуванням збільшення податкових зобов'язань і потенційного зниження чистого прибутку.

Введення 'зелених' податків

Бізнесу, особливо в промислових та енергетичних секторах, доведеться адаптувати свої операції до нових екологічних стандартів, що може вимагати додаткових інвестицій у зелені технології.

Інвестори можуть приділяти більше уваги компаніям із стійкими та екологічно ефективними операціями, що може підвищити інтерес до 'зелених' інвестицій.

Ці приклади показують, що податкові зміни можуть мати значний вплив на бізнес-стратегії та інвестиційні рішення, змушуючи компанії та інвесторів адаптуватися до нових економічних реалій і регулювальних вимог.

Висновок

Останніми роками податкове законодавство в європейських країнах зазнало значних змін. Ці зміни, спричинені як внутрішніми економічними та політичними факторами, так і міжнародними ініціативами та трендами, мають глибокий вплив на бізнес-стратегії та інвестиційні рішення компаній, які працюють на європейському континенті.

Реформи – такі, як запровадження мінімального рівня оподаткування, зміни в трансфертному ціноутворенні та впровадження податків на цифрові послуги, вимагають від бізнесу гнучкості та здатності до адаптації. Це не тільки висуває нові вимоги до фінансового планування й управління, а й відкриває нові можливості для інновацій та оптимізації.

У той же час інвестори повинні враховувати ці зміни при прийнятті рішень про капіталовкладення, оскільки податкова політика може значно вплинути на прибутковість інвестицій та ризики.

Важливо відзначити, що податкове законодавство продовжить еволюціонувати у відповідь на глобальні економічні зміни, політичні рішення та соціальні вимоги. Тож, постійна увага до податкових реформ і глибоке розуміння їхнього впливу залишаються ключовими аспектами успішного управління бізнесом та інвестиційного планування в Європі.

Для отримання більш детальної інформації зверніться за допомогою до фахівців нашої компанії. Для контакту з нами заповніть анкету зворотного зв'язку.