Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Китай, будучи другою за величиною економікою світу, приваблює іноземних інвесторів своїми величезними ринками, високим темпом зростання та прагненням інновацій. У такому контексті спільні підприємства стають ефективним механізмом доступу до локального ринку, комбінуючи міжнародні технології та капітал з місцевими ресурсами та знаннями. Особливо це актуально у світлі китайського законодавства, яке постійно змінюється і висуває певні вимоги до іноземних компаній, що хочуть працювати в країні.

Ця стаття призначена для глибокого занурення в тему спільних підприємств у Китаї. Ми розглянемо різні види спільних підприємств, позначимо їхні правові засади та процедури створення. Також висвітлимо важливі аспекти – такі, як статутний капітал, оподаткування, управління та особливості операційної діяльності в зонах з особливим економічним статусом. Мета статті – забезпечити читачеві комплексне розуміння того, як ефективно вести бізнес у Китаї через створення спільного підприємства, підкреслити потенційні переваги та вказати на можливі ризики.

Якщо Вас цікавить реєстрація Joint Venture у Китаї, рекомендуємо Вам уважно прочитати цей матеріал, а також отримати консультацію щодо регулювання спільних підприємств у КНР від юристів IQ Decision UK.

Визначення спільних підприємств у Китаї

Спільні підприємства (СП) у Китаї оформляються як бізнес-структури, що створюються колективно китайськими та закордонними організаціями. Ці структури забезпечують можливість закордонним інвесторам здійснювати свою діяльність на китайському ринку в партнерстві з національними підприємствами, поєднуючи активи, компетенції та професійний досвід обох сторін для реалізації спільних бізнес-завдань.

Аналіз значущості спільних підприємств для економіки Китаю як інструменту прямих закордонних інвестицій

Спільні підприємства (СП) у Китаї відіграють провідну роль в економічній структурі країни і вважаються однією з форм прямих закордонних інвестицій. Ця інвестиційна модель дає можливість закордонним фірмам як виходити на китайський ринок, так і активно сприяти його економічному прогресу, при цьому знижуючи потенційні ризики і збільшуючи продуктивність на локальному рівні.

Економічна роль спільних підприємств:
 • Доступ до місцевих ресурсів. Спільні підприємства в КНР забезпечують іноземним інвесторам доступ до місцевих ресурсів, включаючи робочу силу, сировину та інфраструктуру, що знижує витрати виробництва та операційні витрати.
 • Подолання торгових бар'єрів. Китай має складну систему регулювання зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, включаючи квоти, тарифи та непрозорі адміністративні процедури. Спільні підприємства на території Китаю дозволяють обійти ці бар'єри, оскільки вони реєструються як місцеві компанії, отримуючи пільги та доступ до внутрішнього ринку.
 • Поліпшення культурної інтеграції. Іноземні компанії часто зіштовхуються з культурними та мовними бар'єрами, які можуть ускладнити ведення бізнесу. Спільне підприємство з китайським партнером дозволяє краще розуміти бізнес-етику, управлінські практики та споживчі переваги, що сприяє успішній адаптації іноземного бізнесу на китайському ринку.
 • Стимулювання інновацій і трансфер технологій. СП сприяють передачі знань і технологій між іноземними та китайськими компаніями, що не лише підвищує конкурентоспроможність місцевих підприємств, а й стимулює інноваційну діяльність у країні.
Економічні вигоди для Китаю
 • Підвищення рівня зайнятості: іноземні інвестиції через спільні підприємства в Китаї створюють нові робочі місця для місцевого населення, що сприяє зниженню безробіття та підвищенню життєвого рівня.
 • Збільшення податкових надходжень: активна економічна діяльність СП збільшує обсяг податків, які збирає китайський уряд, що впливає на загальне економічне зростання країни.
 • Розвиток інфраструктури: іноземні компанії часто інвестують у місцеву інфраструктуру як частину своїх інвестиційних проектів, що сприяє покращенню транспортних мереж, енергетичної інфраструктури та телекомунікацій.
Регулювання та підтримка з боку держави

Уряд Китаю ретельно контролює операції спільних підприємств на своїй території, прагнучи врівноважити національні інтереси та приплив закордонних капіталовкладень. Це охоплює заснування спеціалізованих економічних районів, надання податкових преференцій і спрощення бюрократичних процесів. Останнім часом помітне зростання суворості нагляду за іноземними інвестиціями в стратегічно значущих секторах, що висуває до закордонних учасників підвищені вимоги до ретельної підготовки та стратегічного планування при формуванні спільних підприємств у Китаї.

Економічна значущість спільних підприємств у Китаї є незаперечною, і вони продовжують займати важливе місце в інтеграції країни у світову економіку, сприяючи взаємному збагаченню культур і технологій.

Огляд основних законів, які регулюють діяльність спільних підприємств у Китаї

Спільні підприємства в Китаї регулюються цілою низкою законодавчих актів, які формують правову базу для їх створення, функціонування та управління. Ці закони встановлюють як загальні межі для ведення бізнесу іноземними інвесторами в Китаї, так і специфічні вимоги до певних аспектів діяльності спільних підприємств.

Закон про спільні підприємства з китайським та іноземним капіталом

Одним із ключових документів є "Закон про спільні підприємства з китайським та іноземним капіталом" (СП з китайським та іноземним капіталом), прийнятий у 1979 році та останні поправки до якого були внесені у 2001 році. Цей закон детально регламентує процес створення спільних підприємств на території Китайської Народної Республіки, вимоги до статутного капіталу, розподіл прибутків і збитків, а також управління та контроль за діяльністю підприємства. Він також встановлює правила ведення бухгалтерського обліку, подання податкових звітів та аудиту.

Закон про контрактні спільні підприємства

"Закон про контрактні спільні підприємства" регулює ті спільні підприємства, які створюються на основі договорів між китайськими та іноземними сторонами без обов'язкового формування юридичної особи. Цей закон був прийнятий у 1988 році та оновлений у 2000 році. Він описує процедури управління проектами, розподіл доходів і відповідальності між сторонами, а також умови розірвання договорів.

Закон КНР щодо зовнішньоекономічної діяльності

Законодавство КНР, який регулює зовнішньоекономічну діяльність, охоплює широке коло питань, пов'язаних з операціями закордонних компаній на території Китаю. До його меж входять положення щодо контролю за валютними операціями, оподаткування закордонних корпорацій, а також захисту прав на інтелектуальну власність.

Крім федеральних законів, робота СП у таких спеціалізованих економічних районах Китаю, як Пудун та Шеньчжень у Шанхаї, підпорядковується специфічним регулюванням і законодавчим актам. Ці норми часто включають податкові пільги, спрощені процедури для імпорту та експорту товарів, а також особливі умови для залучення іноземних інвесторів.

Для успішної роботи спільних підприємств у Китаї критично важливе розуміння та дотримання згаданих законів і правил. Ігнорування цих вимог може призвести до значних фінансових штрафів, анулювання ліцензій або навіть до повної зупинки бізнесу. Рекомендується компаніям, які мають намір організувати спільне підприємство в Китаї, ретельно вивчити законодавство та, за необхідності, звернутися за кваліфікованою юридичною підтримкою.

Види спільних підприємств у Китаї

У Китаї можна виділити два основні види спільних підприємств:

 • ЕJV (Equity Joint Ventures) ‒ пайові спільні підприємства,
 • СJV (Cooperative Joint Ventures) – контрактні спільні підприємства.

Ці форми співробітництва відрізняються управлінською структурою, засобами розподілу прибутків, відповідальністю учасників та іншими ключовими аспектами.

Пайові спільні підприємства (EJV)

Пайові спільні підприємства (EJV) формуються завдяки вкладенням капіталу кожної зі сторін. При цьому розміри часток у статутному капіталі суворо відповідають відсоткам власності. Вони мають статус юрособи та керуються за принципами корпоративного управління з чітко визначеними правами та обов'язками кожного з учасників. Ризики та прибуток розподіляються між сторонами пропорційно їхнім часткам у статутному капіталі.

Структурні та функціональні особливості:

 • Управління здійснюється радою директорів, де кожна сторона представлена відповідно до її частки вкладень.
 • Потрібно виконання певних формальностей під час реєстрації та ведення справ, включаючи бухгалтерський облік, аудит та оподаткування.
 • Підлягають суворому регулюванню з боку китайської влади, що забезпечує більший правовий захист і стабільність.

Контрактні спільні підприємства (CJV)

Контрактні СП можуть бути створені з або без утворення юридичної особи, а їхня діяльність регулюється установчим договором, який визначає всі аспекти співробітництва. Поділ прибутків і ризиків може бути несиметричним і не пов'язаний безпосередньо з розміром вкладених коштів, що надає сторонам гнучкість у домовленостях.

Ці СП у Китаї часто використовуються для тимчасових проектів або коли не потрібна повноцінна юридична особа.

Структурні та функціональні особливості:

 • При створенні юридичної особи управління може бути аналогічне управлінню EJV. Якщо ж юридична особа не створюється, діяльність CJV регулюється керуючим комітетом, у якому учасники можуть мати невідповідне представництво стосовно їх інвестицій.
 • Флексибільність в управлінні та розподілі прибутків робить CJV кращою формою для проектів з високим ступенем невизначеності або специфічних умов, коли потрібно швидко реагувати на зміни в бізнес-середовищі або ринкових умовах.
 • Найменше регулюються урядом, що може збільшувати ризики, пов'язані із захистом інвестицій.

Порівняння EJV та CJV

 • Юридичний статус: EJV завжди утворюють юрособу, тоді як CJV можуть не мати такого статусу.
 • Управління: EJV управління часто більш формалізоване і корпоративне, в той час як CJV надає більше гнучкості.
 • Розподіл прибутків і ризиків: у EJV розподіл суворо пропорційний часткам у фонді, у CJV – може бути встановлено інакше за згодою сторін.
 • Регулювання: EJV підлягають більш жорсткому контролю, що забезпечує кращий правовий захист.

Обидва види СП мають свої переваги та недоліки, вибір між якими залежить від цілей іноземних інвесторів, характеру проекту, а також від специфіки взаємодії з китайськими партнерами.

Окремо варто зазначити таке:

 • Заснування спільного підприємства в КНР у сферах виробництва автомобілів, створення медичних закладів, навчальних закладів тощо має здійснюватися в партнерстві з китайськими капіталовкладниками (EJV/CJV).
 • Реєстрація EJV у Китаї чи CJV зобов'язує інвесторів розкрити кінцевого бенефіціарного власника(ів) Міністерству торгівлі або його компетентному місцевому відділенню.

Специфікація спільних підприємств за галузями та видами діяльності в Китаї

У Китаї умови реєстрації та функціонування спільних підприємств (СП) варіюються залежно від сектора та характеру діяльності. Китайська влада активно керує закордонними інвестиціями, дотримуючись стратегії захисту стратегічно важливих галузей і заохочення розвитку секторів із високими технологіями та орієнтацією на експорт. У результаті для закордонних інвесторів діють різноманітні вимоги та обмеження, які залежать від обраного сектора.

Ключовим документом, який визначає умови зовнішніх капіталовкладень у різні сектори, є "Каталог галузей для спрямування іноземних інвестицій". Цей документ класифікує галузі на три категорії:

 • Галузі, які заохочують іноземні капіталовкладення. Включають галузі, в яких іноземним інвесторам надаються податкові преференції та полегшені процедури реєстрації. До таких секторів зазвичай належать високотехнологічне виробництво, наукові дослідження та розробки, відновлювані джерела енергії та екологічні технології.
 • Галузі з обмеженнями іноземних інвестицій. У цих секторах іноземні компанії можуть входити лише у формі СП та, при дотриманні певних умов, наприклад, максимальний допустимий відсоток іноземної участі або вимоги до місцевого менеджменту. Прикладами таких галузей є автомобілебудування, будівництво та експлуатація громадської інфраструктури.
 • Галузі заборонені для іноземних інвестицій. Включають сектори, які вважаються стратегічно важливими для національної безпеки та культури – такі, як військове виробництво, енергетика, телекомунікації, медіа та освіта.

Процедура реєстрації спільного підприємства в Китаї

Процес реєстрації СП у Китаї може бути досить складним і потребує ретельного планування та підготовки відповідних документів. Процедура зазвичай включає такі кроки:

Підготовка попереднього проекту та дослідження ринку

Перший крок у створенні спільного підприємства в КНР включає ретельне дослідження ринку та розробку бізнес-плану, який має відповідати економічним цілям і вимогам як китайської, так і іноземної сторін. Це включає аналіз потреб ринку, потенційної конкуренції, оцінку ризиків і прогнозовану рентабельність інвестицій.

Пошук і вибір китайського партнера

Вибір надійного китайського партнера є ключовим чинником успіху СП у КНР. Необхідно враховувати як фінансову стійкість, так і репутацію потенційного партнера, а також його досвід у галузі, що цікавить, і можливості для досягнення синергії.

Переговори та підписання попередньої угоди

На цьому етапі сторони обговорюють умови спільної роботи, включаючи внески до статутного капіталу, структуру управління, розподіл прибутків і відповідальність сторін. Результатом переговорів стає підписання меморандуму про взаєморозуміння чи попередню угоду.

Розробка статуту та установчого договору

Статут та установчий договір СП мають бути розроблені відповідно до китайських законів. Документи регламентують усі аспекти діяльності підприємства, включаючи права та обов'язки сторін, управлінську структуру, фінансові питання та процедури вирішення спорів.

Підготовка та подання проекту пропозиції

Іноземний інвестор має спочатку подати проект пропозиції китайській владі для отримання попереднього схвалення. Цей документ визначає цілі, масштаб і характер підприємства.

Оцінка та затвердження проекту

Після отримання попереднього схвалення необхідно підготувати та подати докладний бізнес-план, який має включати фінансові прогнози, план маркетингу, аналіз ризиків тощо. Бізнес-план розглядається регулювальним органами для остаточного затвердження.

Реєстрація спільного підприємства в Торговельно-промисловій палаті

Після схвалення бізнес-плану компанія має зареєструватись у місцевій Торговельно-промисловій палаті. Цей процес включає реєстрацію юридичної особи, отримання необхідних ліцензій і дозволів для ведення діяльності.

Після завершення всіх реєстраційних процедур СП може розпочати операційну діяльність у Китайській Народній Республіці. На цьому етапі важливо забезпечити ефективне управління проектами, якісне виконання поточних операцій і налагодження взаємодії між партнерами для досягнення стратегічних цілей.

Кожен із цих етапів вимагає уважного врахування безлічі деталей і взаємодії з різними китайськими органами та організаціями, що робить процес заснування спільного підприємства в Китаї складним, але за правильного підходу та компетентної підтримки – цілком здійсненним.

Особливості реєстрації СП у Китаї за галузями

Процедура реєстрації та вимоги до документів у різних галузях Китаю можуть суттєво відрізнятися. Наприклад, підприємствам у сфері виробництва необхідно отримати додаткові дозволи на будівництво та використання виробничих потужностей, екологічні сертифікати та інші документи. Для компаній у галузі інформаційних технологій особливо важливим є забезпечення захисту інтелектуальної власності та дотримання законодавства про захист даних.

Кожен етап реєстрації та управління бізнесом у Китаї вимагає від іноземних інвесторів ретельного знання місцевих законів і ринкових умов. Тому співпраця з місцевими консультантами та юридичними особами є ключовим фактором для успішного ведення бізнесу в цій країні.

Документація, необхідна для створення спільного підприємства в Китаї

Для заснування спільного підприємства (СП) у Китаї необхідно підготувати та надати низку документів, які відповідають місцевим правовим нормам і регламентам. Нижче наведено перелік ключової документації, необхідної для успішного заснування СП у КНР:

Статут спільного підприємства (Articles of Association)

Статут повинен визначити декілька ключових елементів:

 • Назва та офіційна адреса спільного підприємства в межах законодавства Китайської Народної Республіки.
 • Цілі та сфери діяльності підприємства.
 • Величина та склад основного капіталу.
 • Права та зобов'язання засновників.
 • Структура керівництва та процеси прийняття управлінських рішень.
 • Поділ доходів і відповідальність за збитки.
 • Порядок реструктуризації чи закриття спільного підприємства.
Договір спільного підприємства (Joint Venture Contract)

Договір має детально описувати умови співробітництва сторін, включаючи:

 • Обов'язки та внески кожної сторони (включаючи технології, обладнання, капітал, знання тощо).
 • Детальні умови фінансування та управління капіталом.
 • Політика управління та призначення ключових менеджерів.
 • Правила розподілу прибутку та перерозподілу часток.
 • Механізми вирішення спорів.
Погодження назви компанії

Необхідно отримати офіційний дозвіл на використання назви СП у відповідному китайському органі, щоб переконатися, що вона унікальна та не порушує існуючі торговельні марки.

Правовстановлюючі документи закордонного партнера
 • Свідоцтво інкорпорації підприємства.
 • Статут та інші корпоративні документи.
 • Рішення про створення СП у Китаї, затверджене найвищим органом управління компанії.
Правовстановлюючі документи китайського партнера

Аналогічні документи, які підтверджують легальність і повноваження китайської сторони на ведення бізнесу.

Доказ адреси юридичної особи

Необхідно надати доказ законного права користування приміщеннями, де буде зареєстровано СП на території КНР (наприклад, договір оренди чи свідоцтво власності).

Залежно від особливостей галузі та вимог контрольних інститутів, може знадобитися оформлення додаткових документів – таких, як екологічні експертизи, ліцензії для зовнішньоторговельної діяльності, сертифікати з безпеки та інше.

Збирання та подання всіх необхідних документів – це складне та відповідальне завдання, яке потребує глибоких знань законодавства Китаю та суворого дотримання всіх встановлених процедур. На практиці наполегливо рекомендується звернутися до послуг юридичних експертів компанії IQ Decision, які спеціалізуються на корпоративному праві Китаю, щоб гарантувати успішну реєстрацію та запуск спільного підприємства в цій країні.

Особливості взаємодії з державними структурами КНР під час заснування спільного підприємства

У Китаї взаємодія з державними установами відіграє найважливішу роль в успішній реєстрації та функціонування спільних підприємств. Складність і багаторівневість бюрократичної системи КНР вимагає від іноземних інвесторів розуміння основних принципів та особливостей роботи з місцевою владою. Ось основні аспекти цієї взаємодії:

Розуміння ролі різних державних органів

Китайська адміністративна система характеризується суворою ієрархією та поділом повноважень між різними рівнями влади:

 • Центральні урядові органи займаються стратегічним регулюванням економічних та інвестиційних політик.
 • Провінційна та муніципальна влада відповідає за виконання центральних директив, адаптуючи їх під місцеві умови та потреби.
 • Спеціалізовані агентства – такі, як Державне управління у справах індустрії та комерції (SAIC), Комітет із планування та розвитку, Міністерство торгівлі (MOFCOM), впливають на специфічні аспекти діяльності підприємств, включаючи реєстрацію, ліцензування та інвестиційні схвалення.

Захист інтелектуальної власності

Реєстрація та захист інтелектуальної власності є критичним в умовах китайського ринку. СП у Китаї потрібно реєструвати торговельні марки, патенти та авторські права у відповідних органах для забезпечення захисту своїх інновацій.

Взаємодія з місцевими спільнотами та екологічні стандарти

Екологічне законодавство в Китаї стрімко розвивається. Спільні підприємства повинні отримувати екологічні оцінки та дозволи, особливо в екологічно чутливих галузях.

Процес отримання дозволів і ліцензій

Створення СП у китайській юрисдикції вимагає проходження багатоступеневого процесу схвалення, включаючи:

 • Попереднє схвалення назви компанії SAIC.
 • Подання та затвердження проектних пропозицій та установчої документації в належних регуляторних інстанціях.
 • Оформлення ліцензій і реєстрація діяльності в місцевих торгових і промислових палатах, а також в інших галузевих органах залежно від сфери бізнесу.

Реєстраційні вимоги та управління EJV/CJV

Охочим створити CJV у КНР або EJV, варто ознайомитись з такими вимогами регулятора:

 • Правила капіталовкладення для іноземних сторін: машини чи обладнання повинні бути необхідні для процесу виробництва EJV, а права на інтелектуальну власність – технологічно просунутими чи енергозберігаючими.
 • Рада директорів – вищий корпоративний орган влади EJV або CJV, однак CJV може замінити його на об'єднаний комітет управління.
 • Правові норми, які застосовуються до EJV (змішаних підприємств) та CJV (компаній спільного ведення бізнесу), відрізняються. Крім статуту компанії, законодавство також вимагає укладання угоди про створення змішаного підприємства у КНР та підготовки договору про започаткування такої організації в Китаї для EJV та CJV.
 • У випадку вкладення капіталу у вигляді нематеріальних активів – таких, як права інтелектуальної власності, китайська сторона може підлягати оподаткуванню на прибуток від доходів, отриманих від інвестицій у змішане підприємство.
 • Взаємодія сторін спільного підприємства (СП) з відповідним СП регулюється законодавством, статутом і контрактними угодами між сторонами JV.

Окрім того особам, які планують заснувати спільне підприємство в КНР, необхідно врахувати таке:

 • У випадку припинення роботи та ліквідації СП в Китайській Народній Республіці воно має сплачувати EIT за ставкою в 25% від доходу, який отримано від ліквідації (якщо такий є).
 • Зазвичай прийнятим методом фінансування JV є початковий внесок капіталу акціонерами (вимоги до капіталу відсутні).
 • Створення спільного підприємства у КНР передбачає, що його сторони можуть вносити підписний капітал з правами інтелектуальної власності.

Сторони JV часто віддають перевагу ліцензуванню своєї технології замість того, щоб передавати їх СП шляхом внесення основного внеску під час реєстрації такого бізнесу.

Управління та органи управління спільних підприємств у Китаї

Управління спільним підприємством (СП) у Китаї залежить від його форми ‒ пайове спільне підприємство (EJV) або контрактне спільне підприємство (CJV). Кожна форма має свої особливості управлінської структури, які впливають на операційну ефективність і стратегічний напрямок підприємства.

Структура управління в пайових СП (EJV)

Рада директорів

Є основним органом управління EJV. Склад ради директорів пропорційний часткам вкладень учасників спільного підприємства на території Китаю. Кожна сторона має право призначати директорів відповідно до своєї частки статутного капіталу.

Рада директорів відповідає за важливі стратегічні рішення – такі, як затвердження бюджету, важливі інвестиційні проекти, розподіл прибутків і призначення найвищого виконавчого персоналу.

Генеральний директор (виконавчий директор)

Призначається радою директорів і відповідає за повсякденне управління підприємством. Генеральний директор реалізує стратегії та політики, затверджені радою, та підтримує операційну діяльність підприємства.

Можливо бути представником як китайської, так і іноземної сторони.

Наглядова рада

Наглядова рада чи ревізійна комісія спостерігає за діяльністю виконавчої команди та управлінням компанією, забезпечує дотримання прав та інтересів акціонерів.

Структура управління в контрактних СП (CJV)

Рада директорів чи керуючий комітет

У CJV рада директорів може формуватися не так на основі часток вкладів, як відповідно до умов контракту. Це забезпечує гнучкість у визначенні структури управління, що може бути критично важливим для проектів, де потрібне спеціалізоване управління або спільне управління проектом.

Керуючий комітет у CJV часто функціонує на більш оперативному рівні порівняно з традиційною радою директорів, беручи активну участь в управлінських та адміністративних аспектах діяльності СП у КНР.

Генеральний директор та виконавча команда

Незалежно від того, чи створено CJV з юридичним статусом або без нього, наявність генерального директора або виконавчого керівника, який відповідає за повсякденне управління, є обов'язковою.

Виконавча команда під керівництвом генерального директора відповідає за реалізацію стратегічних цілей та управління ресурсами компанії.

Роль і вплив органів управління на діяльність підприємства

Органи управління спільного підприємства в Китаї відіграють вирішальну роль у визначенні стратегічного спрямування компанії та забезпеченні її сталого розвитку. Ефективне управління не тільки сприяє досягненню бізнес-цілей, а й мінімізує внутрішні та зовнішні ризики. Вплив органів управління на підприємство включає:

 • Стратегічне планування: визначення довгострокових і короткострокових цілей підприємства.
 • Фінансовий контроль: нагляд за фінансовими потоками, бюджетуванням і розподілом ресурсів.
 • Дотримання законодавства: забезпечення відповідності дій підприємства місцевим законам і регулюванням.
 • Управління ризиками: ідентифікація та мінімізація операційних, фінансових і ринкових ризиків.
 • Корпоративна культура та соціальна відповідальність: формування корпоративних стандартів, етичних норм і соціальної відповідальності.

Загалом, якість та ефективність управління в спільному підприємстві безпосередньо впливають на його успіх і довгострокову стійкість на конкурентному ринку Китаю.

Оподаткування спільних підприємств у Китаї

Оподаткування відіграє ключову роль у діяльності спільних підприємств (СП) у Китаї, впливаючи на фінансову стратегію, операційну ефективність та інвестиційні рішення. Розуміння податкових зобов'язань і можливостей використання податкових пільг є важливим аспектом успішного управління підприємством.

Основні податкові зобов'язання спільних підприємств у КНР:

Податок на прибуток підприємств (Corporate Income Tax – CIT)

Стандартна ставка CIT у Китаї складає 25%. Спільні підприємства, як і інші підприємства, зобов'язані сплачувати цей податок з чистого прибутку.

Спільні підприємства, які здійснюють виробничу діяльність або зайняті в стратегічно важливих секторах, можуть отримати право на зменшену податкову ставку, яка варіюється залежно від локації та характеру операцій.

Податок на додану вартість (Value-Added Tax ‒ VAT)

У Китаї основним податком на купівлю є ПДВ, який охоплює більшість товарів і послуг. Звичайна ставка ПДВ дорівнює 13%, проте для певних товарів і послуг передбачені преференційні ставки – 9% або 6%.

СП на території Китайської Народної Республіки мають можливість компенсації ПДВ під час експорту товарів.

Податок на нерухоме майно

Податок на об'єкти нерухомості стягується з власників землі та будівель. Розмір податкової ставки визначається виходячи з місця розташування та категорії нерухомості.

Митні збори

При імпорті чи експорті товарів китайські СП можуть мати справу з обов'язком оплати митних зборів, розмір яких залежить від категорії товару та країни відправлення чи прибуття.

Податкові пільги для спільних підприємств

Привілеї для високотехнологічних компаній

Спільні підприємства в Китаї, які акредитовані як високотехнологічні, можуть мати право на зменшену податкову ставку на прибуток корпорацій (CIT) у розмірі 15%.

Привілеї для компаній у спеціальних економічних зонах

У зонах особливого економічного та технологічного розвитку змішані підприємства можуть мати значні податкові переваги, включаючи скорочення ставок CIT, звільнення від низки місцевих податків і митних зборів.

Пільги по VAT під час експорту

Експортні СП можуть скористатися повним або частковим відшкодуванням VAT, що значно знижує податкове навантаження та стимулює зовнішньоекономічну діяльність.

Вплив податкової політики на операційну діяльність підприємств

 1. Вплив на кешфлоу і прибутковість. Податкова політика безпосередньо впливає на грошові потоки та прибутковість СП, оскільки визначає розмір обов'язкових платежів до бюджету та можливості для їх оптимізації через пільги та відшкодування.
 2. Стимулювання інвестицій. Податкові пільги та стимули можуть спрямовувати інвестиції в пріоритетні для держави галузі та регіони, сприяючи цим розвитку цих сфер і підвищенню загальної економічної активності.
 3. Управлінські рішення. Рішення про розширення бізнесу, впровадження нових технологій чи ринкової експансії часто приймаються з урахуванням податкового навантаження та можливих пільг, що робить податкове планування ключовим елементом стратегічного управління СП.

Ефективне податкове планування та управління податковими ризиками є невід'ємною частиною успішної операційної діяльності спільних підприємств у Китаї. Розуміння та використання податкових пільг може значно підвищити конкурентоспроможність підприємства та оптимізувати його фінансові результати.

Зони з особливим економічним статусом у Китаї

У Китаї є спеціальні райони, які називаються зонами з особливим економічним статусом. Ці зони створені урядом, щоб прискорити розвиток економіки нашої країни, залучати інвестиції з інших країн і сприяти впровадженню новітніх технологій. У цих зонах діють особливі правила, які роблять бізнес вигіднішим, наприклад, надають податкові пільги або спрощують процедури для компаній.

Ось основні категорії цих зон:

Спеціальні економічні зони (ВЕЗ):
 • Шеньчжень – одна з найперших і найуспішніших таких зон, була створена в 1980 році і є прикладом того, як можна швидко перетворити маленьке місто на великий економічний центр.
 • Чжухай і Шаньтоу – також були створені в 1980 році і націлені на розвиток економіки регіонів, близьких до Гонконгу та Тайваню відповідно.
 • Сямень і Хайнань – ці зони допомагають розвивати південно-східну частину Китаю, з Хайнань, який є ВЕЗ, що робить його унікальним випадком.
Зони економічного та технологічного розвитку (ЕТР)

Ці зони зазвичай знаходяться у великих містах – таких, як Пекін, Шанхай і Тяньцзінь, і орієнтовані на залучення інвестицій у високі технології та промисловість.

Зони вільної торгівлі (ЗВТ)

Останніми роками Китай активно розвиває ці зони – такі, як у Шанхаї та Гуанчжоу, щоб ще більше спростити торгівлю та інвестиційну діяльність, даючи компаніям більше свобод і пільг.

Високотехнологічні промислові зони

Сфокусовані на розвитку новітніх технологій та інновацій, приклади включають технопарк Чжунгуаньцунь у Пекіні та Парк високих технологій Чжанцзян у Шанхаї.

Зони комплексного пілотного реформування

Ці зони, як Пілотна зона комплексного реформування Ченду-Чунцін, використовуються для тестування нових підходів в управлінні та економіці.

Переваги ведення бізнесу в спеціальних економічних зонах

Податкові пільги:
 • Знижені ставки податку на прибуток підприємств – зазвичай 15%, на відміну стандартної ставки 25%.
 • Звільнення від податків або знижені ставки на імпорт обладнання та матеріалів, які не виробляються в Китаї та необхідні для дослідницької діяльності.
 • Тимчасові податкові канікули для нових інвесторів, наприклад, звільнення від податку на прибуток на перші два роки після становлення прибутковими.
Митні преференції:
 • Спрощені митні процедури.
 • Можливість імпорту та експорту без мит у межах зони.
Спрощене адміністративне регулювання:
 • Швидке отримання необхідних ліцензій і дозволів для СП у Китаї.
 • Менше бюрократії в процесах реєстрації та ведення бізнесу.
Інфраструктурні переваги:
 • Високорозвинена транспортна та комунікаційна інфраструктура.
 • Готові виробничі та офісні площі.
Доступ до ресурсів:
 • Залучення кваліфікованих кадрів завдяки близькості до великих міст та університетів.
 • Співпраця з дослідницькими інститутами та навчальними закладами.

Недоліки ведення бізнесу в спеціальних економічних зонах

 • Висока конкуренція: велика кількість підприємств може збільшити конкуренцію за ресурси, кваліфіковані робітничі кадри та ринкові частки.
 • Обмеження у виборі сфери діяльності: в окремих районах можуть діяти обмеження певних видів бізнесу, які звужують його гнучкість.
 • Підвищені операційні витрати: завдяки розвиненій інфраструктурі та високому рівню попиту, вартість оренди та експлуатаційні витрати в деяких зонах можуть виявитися значно вищими, ніж в інших частинах Китаю.
 • Регуляторна нестабільність: зміни в законодавстві та правилах вносять елементи невизначеності в довгострокове стратегічне планування.

Загалом спеціальні економічні зони дають вагомі переваги для бізнесу, проте необхідно ретельно оцінити потенційні ризики та можливості для розробки стратегії входу на ринок та операційної діяльності.

Вирішення спорів щодо спільних підприємств у КНР

Іноді в процесі роботи спільних підприємств виникають спори чи розбіжності. У Китаї для вирішення таких справ використовується процес, який називається "арбітражем". Арбітраж – це спосіб вирішення спорів поза судом, де нейтральна особа (арбітр) допомагає сторонам дійти згоди. Це може відбуватися в спеціалізованих місцевих чи інколи іноземних арбітражних установах.

Однак, важливо знати, що якщо Ваш спір пов'язаний з угодами про спільне підприємство EJV або CJV, Ви не зможете звернутися до іноземного суду. Такі справи мають розглядатися лише в китайських судах, що означає, що рішення ухвалюватиметься відповідно до законів Китаю.

Якщо Ви вирішили використати арбітраж для вирішення Вашого спору в Китаї, хороша новина в тому, що немає суворих обмежень на те, які правові заходи може запропонувати арбітражний трибунал. Це означає, що арбітраж може запропонувати різні способи вирішення Вашого конфлікту залежно від обставин справи.

Розуміння того, як працюють спільні підприємства в Китаї та як можна вирішити спори в таких підприємствах, особливо в міжнародному контексті, дуже важливе для тих, хто займається або планує займатися бізнесом у Китаї чи з китайськими компаніями. Це допомагає краще підготуватись до можливих труднощів і використовувати доступні правові засоби для захисту своїх інтересів.

Основні труднощі та небезпеки для змішаних підприємств у Китаї

Спільні підприємства (СП) у Китаї зіштовхуються з різними специфічними труднощами та небезпеками, які можуть суттєво вплинути на їхню успішність і стабільність. Ось ключові з них:

 • Культурні відмінності: різноманітність у ділових етичних нормах, підходах до управління, процесах прийняття рішень і корпоративних культур між китайськими та закордонними партнерами може викликати нерозуміння та конфлікти.
 • Мовний бар'єр: незважаючи на поширення англійської мови як міжнародної мови бізнесу, мовні перешкоди все ще існують, особливо на рівні менеджменту середньої ланки та серед технічного персоналу.
 • Зміни в нормативній базі: динамічність китайського законодавства, що регулює іноземні інвестиції та підприємницьку діяльність, вимагає від спільних підприємств у Китаї безперервного аналізу та адаптації.
 • Адміністративні бар'єри: багатоступінчасті та тривалі процеси для отримання всіх необхідних дозволів і ліцензій можуть затримувати реалізацію проектів та підвищувати операційні витрати.
 • Охорона інтелектуальної власності: незважаючи на покращення в законодавстві, які вживаються китайським урядом, продовжує існувати небезпека порушення прав на інтелектуальну власність, що може вплинути на компанії, які займаються інноваційною та технологічною діяльністю.
 • Валютний контроль і репатріація прибутку: Китай має суворі заходи контролю щодо валютних операцій та переведення прибутку за кордон, що може ускладнити репатріацію доходів.
 • Податкові зобов'язання: нерозуміння чи недооцінка податкових зобов'язань у Китаї може призвести до серйозних фінансових наслідків для китайських СП.
 • Управління якістю: підтримання стандартів якості та відповідність міжнародним стандартам у виробництві може бути складним завданням.
 • Ланцюжки постачання: нестабільність або неефективність локальних ланцюжків постачання може негативно позначитися на операційній ефективності та витратах.
 • Політична нестабільність: хоча Китай є відносно стабільною країною, політичні реформи та зміни у відносинах з іншими країнами можуть впливати на діяльність СП.
 • Макроекономічні флуктуації: глобальні та локальні економічні кризи можуть впливати на ринки, де діють СП, що потребує гнучкості та здатності швидко адаптуватися до змін.

Рекомендації щодо мінімізації ризиків та оптимізації бізнес-процесів для спільних підприємств у Китаї

Управління ризиками та оптимізація бізнес-процесів є критично важливими аспектами для успішної діяльності спільних підприємств у Китаї. Ось кілька ключових стратегій, які можуть допомогти мінімізувати ризики та покращити операційну ефективність:

 • Детальне дослідження ринку: розуміння місцевого ринку, споживчих пріоритетів, конкурентного середовища та регуляторних вимог допоможе визначити потенційні можливості та ризики.
 • Сценарне планування: розробка різних сценаріїв бізнес-діяльності з урахуванням можливих змін в економічному, політичному та соціальному середовищі допоможе підготуватися до непередбачених обставин.
 • Інтеграція в культурний контекст: поінформованість про китайські культурні особливості та ділові практики покращує взаємодію з місцевими партнерами, клієнтами та державними структурами.
 • Лінгвістичні та комунікаційні підходи: застосування лінгвістичних сервісів і пристосування рекламних текстів до потреб локальної аудиторії підвищує ефективність спілкування та взаєморозуміння в межах спільного підприємства в Китаї.
 • Юридична допомога: регулярна взаємодія з адвокатами, які мають спеціалізацію в галузі корпоративного та інвестиційного законодавства Китаю, гарантує дотримання всіх обов'язкових законодавчих актів і правил.
 • Прозорість та управління компанією: застосування певних методик управління компанією та звітності зміцнить довіру та зменшить ризик економічних порушень.
 • Управління валютними операціями та фінансове планування: якісний контроль валютних ризиків і покращення процедур повернення прибутку за кордон сприяють запобіганню фінансових збитків у китайських змішаних підприємств.
 • Диверсифікація джерел доходу: розширення портфеля продукції чи послуг може знизити залежність від ринку чи сегмента.
 • Оптимізація ланцюжків поставок: розробка ефективних і гнучких ланцюжків поставок скоротить операційні витрати та покращить час реагування на ринкові зміни.
 • Автоматизація та цифровізація: впровадження сучасних технологій для автоматизації процесів підвищить продуктивність і зменшить ймовірність помилок.
 • Екологічна відповідальність: інвестиції в екологічно чисті технології та стійкі практики можуть не лише знизити екологічний слід підприємства, а й покращити його імідж серед споживачів та партнерів.
 • Соціальна відповідальність: програми соціальної відповідальності та взаємодія з місцевою спільнотою зміцнять позиції компанії на ринку.

Ці стратегії мають бути інтегровані в спільний бізнес-план спільного підприємства у КНР, щоб забезпечити його довгострокову стійкість та успіх на китайському ринку.

Висновок

Заснування спільного підприємства в Китаї відкриває унікальні перспективи для глобальних інвесторів, які хочуть зміцнити своє становище на одному з найбільших і швидко прогресуючих ринків планети. Не можна недооцінити важливість ретельного розуміння локального бізнес-контексту, культурних особливостей, нормативних умов та економічного клімату. Правильний вибір партнера, осмислене стратегічне планування та компетентне управління ризиками стають вирішальними елементами для успіху будь-якого спільного підприємства в Китаї.

Проте, незважаючи на привабливість таких ініціатив, вони пов'язані з багатьма труднощами та небезпеками. Залучення кваліфікованого консультанта, знайомого з особливостями китайського ринку, може значно полегшити ці процеси, знизити можливі небезпеки та сприяти швидшому досягненню комерційних цілей.

Якщо у Вас виникли питання на цю тему, рекомендуємо замовити індивідуальну консультацію щодо реєстрації спільних підприємств у Китаї. Також фахівці IQ Decision UK готові запропонувати Вам юридичну допомогу в укладанні договору про створення спільного підприємства у КНР.