Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Франшиза

Придбання франшизи – це один із способів швидкого запуску бізнесу з уже створеною успішною бізнес-моделлю. Франчайзинг часто використовують як метод розширення внутрішнього ринку та виходу на міжнародні ринки, маркетингу та розповсюдження продуктів і послуг. У статті йтиметься про основні нюанси укладання франчайзингової угоди та регулювання франшизи.

Що таке франшиза?

 Відповідно до Міжнародної асоціації франчайзингу, франшиза – це «ділові відносини, що продовжуються, у яких франчайзер надає ліцензовані привілеї ведення бізнесу та допомогу в організації навчання, мерчандайзингу й управління в обмін на винагороду з боку франчайзі».

Франчайзер – це фізична чи юридична особа, яка надає третій стороні ліцензію на ведення бізнесу під своїм брендом. Франчайзер володіє всіма правами та товарними знаками компанії й дозволяє франчайзі використовувати ці права та товарні знаки для ведення бізнесу. При цьому франчайзі – це фіз- або юрособа, яка купує право використовувати вже існуючий бренд компанії, назву, товарні знаки, бізнес-модель і запатентовані знання франчайзера. Франчайзер володіє торговельною маркою та встановлює умови ліцензування франчайзі на продаж товарів чи послуг під своєю торговельною маркою. По суті, одержувач франшизи має можливість вести бізнес під торговельною маркою франшизи. Такий формат ведення підприємницької діяльності подібний до діяльності будь-якого іншого підрозділу «материнської» компанії, але керується окремим франчайзі. Франчайзі повинні дотримуватися рекомендацій, встановлених власником франшизи, і в більшості випадків вони повинні платити франчайзеру роялті.

франшиза

Іншими словами, франчайзинг – це практика надання права використовувати бізнес-модель і бренд фірми протягом певного періоду. Франчайзинг описує тип ділової угоди, за якої власник бізнесу надає ліцензію іншій особі чи бізнесу на продаж свого продукту чи послуги під своїм брендом, часто у певній географічній зоні. Натомість одержувач франшизи може сплачувати різні види платежів в різній кількості та комбінації, наприклад:

 1. плату за ліцензію;
 2. постійну щорічну платню за управлінські послуги;
 3. або частку від прибутку.

Франчайзі володіє торговельною точкою, якою він управляє, але франчайзер зберігає контроль над тим, як товари чи послуги продаються та надаються і як використовується їхня бізнес-ідея. Це означає, що франчайзі не має права повністю вести бізнес на власний розсуд оскільки франчайзер може встановлювати ряд правил, які можуть бути як виключно організаційного характеру (наприклад зовнішній вигляд осіб, з якими контактує клієнт, або вимоги до приміщення, в якому реалізовуватиме франшизу франчайзі) так і предметного (наприклад встановлення порядку надання послуг, включаючи так звані скрипти та інструкцію до виконання тих чи інших завдань). Обмеження і вимоги для отримання франшизи варіюються в кожному конкретному випадку і можуть бути як широкими та жорсткими максимально регулюючи діяльність франчайзі, так і вузькими та м'якими, які фактично носять рекомендаційний характер.

Переваги придбання бізнес-франшизи

 З-поміж причин, через які оформлення ліцензії франчайзі користується популярністю, зазвичай виокремлюють такі:

 • можливість запустити бізнес-франшизу набагато швидше. Франчайзі може просто дотримуватися шаблонів і заздалегідь протестованих методів роботи, а не витрачати місяці на випробування різних ідей;
 • франшиза дозволяє використовувати добре відому торговельну марку й отримувати вигоду від реклами та маркетингу, що проводяться франчайзером;
 • вигода від навчання та підтримки з боку франчайзера;
 • як показує практика, ймовірність успіху франшиз набагато вища, ніж у звичайних стартапів;
 • франчайзинг – хороший спосіб розширити бізнес без додаткових витрат, оскільки зазвичай всі витрати на продаж включені у франшизу;
 • іноді франчайзі може отримати ексклюзивні права на продаж продуктів франчайзера в межах певної території;
 • франчайзі отримують доступ до методів ведення бізнесу та комерційних таємниць успішних брендів;
 • низький ризик для інвестицій;
 • операційна підтримка: франчайзі отримує допомогу щодо вибору місця для бізнесу, декору, навчання персоналу та виконання повсякденних операцій.

Продаж франшизи: Обов'язки франчайзера

Якщо Ви є власником бізнесу та плануєте створити франшизу, варто враховувати, що франчайзер має певні обов'язки перед своїм франчайзі, а саме такі:

 • розроблення бізнес-концепції, бренду, плану та процесів;
 • створення логотипів, реєстрація товарних знаків, розроблення графіки та контенту;
 • проведення програм початкового й постійного навчання для франчайзі та їх співробітників;
 • надання підтримки в маркетингу, рекламі та зв'язках із громадськістю;
 • координація спільної реклами та рекламних можливостей;
 • дослідження та розроблення нових продуктів і послуг, які можна продавати через франчайзі;
 • поглиблення відносин із продавцями та постачальниками.

Купівля франшизи: Обов'язки франчайзі

 Як правило, франчайзі несе відповідальність за повсякденні бізнес-операції, що передбачає:

 • наймання та звільнення персоналу;
 • навчання нових працівників;
 • управління фінансами та рахунками;
 • продаж товарів і послуг;
 • забезпечення контролю за якістю;
 • участь у маркетинговій і рекламній діяльності.

Як купити бізнес по франшизі?

 У межах франшизи дві сторони укладають договір франчайзингу. Тим, хто має намір продати франшизу, важливо розуміти, що відповідно до угоди про франчайзинг франчайзер надає дозвіл на використання своєї інтелектуальної власності, такої як патенти та товарні знаки. Своєю чергою, франчайзі виплачує винагороду франчайзеру та, можливо, передає власнику частину свого прибутку.

Угода про франчайзинг – це зобов'язувальний документ, у якому викладаються положення та умови франчайзера, яких повинен дотримуватися франчайзі. Основна мета такої угоди полягає в забезпеченні захисту інтелектуальної власності франчайзера та формуванні правил роботи його франшизи. Франчайзі повинен дотримуватися політики материнської компанії щодо режиму ведення бізнесу відповідно до франчайзингової угоди.

У звичайній угоді про франшизу зазвичай беруть участь дві сторони:

 1. франчайзер, що пропонує франшизу;
 2. франчайзі, який одержує франшизу.

Укладання угоди про франшизу: типи договорів

1
Одинична франшиза (single-unit franchise ownership)

Це угода, у якій франчайзер надає франчайзі право відкривати та керувати однією одиницею франшизи  (наприклад, однією торговою точкою). Це найпростіший і найпоширеніший тип оформлення франчайзингового договору.

2
Мульті-юніт-франшиза ( multi-unit franchise ownership)

Придбання мульти-юніт франшизи передбачає угоду, відповідно до якої франчайзер надає франчайзі право відкривати та керувати більш ніж одним підрозділом. Більшість франчайзі з декількома підрозділами наймають менеджера для спостереження за однією або декількома філіями, щоб вони могли зосередитись на зростанні, а не на веденні бізнесу.

3
Придбання майстер-франшизи

Майстер-франчайзі часто зустрічається серед франчайзерів, які хочуть розвиватись на міжнародному рівні або у віддаленому регіоні. При цьому типі франчайзингу майстер-франчайзі бере на себе багато обов'язків франчайзера з розвитку великої географічної області. Майстри-франчайзі розвивають територію, продаючи франшизи, а також забезпечують навчання та підтримку. Натомість майстер-франчайзі отримує частину початкових зборів за франшизу, роялті й інші збори. Власник «майстер-франшизи» діє як посередник між франчайзером та кількома франчайзі.

Придбання бізнес-франшизи: Що потрібно враховувати

Перед купівлею франшизи Вам потрібно буде пройти співбесіду та відбір. Однак пам'ятайте, що це двобічний процес: покупець обирає продавця, як і продавець франшизи обирає покупця. Перед тим як оформити угоду про купівлю франшизи, важливо провести комплексну перевірку й отримати професійні консультації від юристів, бухгалтерів та інших фахівців, щоб оцінити можливі переваги й ризики такої операції.

 Якщо у Вас є питання щодо регулювання франшизи в якійсь конкретній юрисдикції, Ви можете звернутися до IQ Decision UK. Наші профільні фахівці можуть провести консультацію щодо придбання франшизи та надати супровід у процесі оформлення франчайзингового договору в Європі, Азії, США та інших регіонах.

Щоб дізнатися більше про наші послуги та замовити супровід угоди з купівлі франшизи, заповніть коротку форму для швидкого зв'язку або скористайтеся даними, поданими в розділі «Контакти».

FAQ

Що таке франчайзинг?

Франчайзинг – це процес, у якому постійний власник бізнесу – «франчайзер», продає права використання назви своєї компанії, товарних знаків і бізнес-моделі незалежним операторам – «франчайзі».

 

Які основні види франшизи?

Як правило, є три основні типи домовленостей про франшизу:

 1. франшиза бізнес-формату;
 2. франчайзинг продукту;
 3. виробничий франчайзинг.
Як купити франшизу?

Щоб придбати франшизу та розпочати бізнес франчайзі має укласти з франчайзером спеціальну угоду. Купівля франшизи та оформлення франчайзингового договору зазвичай передбачає, що власник бізнесу отримує від франчайзі одноразову плату за франшизу плюс постійний відсоток від виручки з продажів та інші збори.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon