Форма замовлення консультації з реєстрації компанії в Туреччині
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Процедура реєстрації компанії в Туреччині регулюється положеннями чинного Торговельного кодексу країни. Ведення бізнесу в цій юрисдикції має деякі особливості. У сьогоднішній публікації ми розглянемо основні вимоги й умови, які потрібно виконати, щоб зареєструвати турецьку компанію.

Реєстрація фірми в Туреччині: особливості

Турецька Республіка є державою з економікою, що стрімко розвивається, і очікується, що країна демонструватиме високі показники серед членів ОЕСР. У країні також діє сприятливий податковий режим, а уряд пропонує податкові та інші пільги тим, хто відкриває компанії в певних вільних зонах.

Переваги юрисдикції:

 • Стратегічне розташування країни.
 • Оперативний і полегшений процес відкриття компанії в Туреччині.
 • Низький рівень економічних ризиків.
 • Наявність ВЕЗ (21).
 • Податок на прибуток нижчий, ніж у багатьох європейських країнах.
 • Простий імпорт/експорт товарів.
 • Ви можете зареєструвати компанію в Туреччині віддалено.
 • Комфортне бізнес-середовище.
 • Нерезиденти можуть отримати постійну ПНП.
 • Низькі операційні витрати.

Уряд країни вживає заходів для заохочення та залучення іноземних інвесторів. Бізнесмени можуть отримати спеціальний Сертифікат стимулювання інвестицій (IIC), який передбачає такі пільги, як звільнення від деяких зборів, підтримка внесків соціального страхування, відшкодування ПДВ, підтримка процентних ставок, зниження податків тощо.

Реєстрація юридичної особи в Туреччині: види суб'єктів господарювання

 

Якщо Ви хочете зареєструвати компанію в Туреччині, варто враховувати, що місцеве законодавство регламентує процедури створення таких підприємств, як:

1

Корпорація

Ця організація також відома як АТ. Акціонерне товариство в Туреччині має схожість з PLC в інших країнах. Вам необхідно буде призначити раду директорів для функціонування підприємства. Така компанія може здійснювати лістинг своїх акцій.

Ви можете зареєструвати акціонерне товариство в Туреччині у формі закритого чи відкритого підприємства. Для цього потрібна наявність мінімум 1 акціонера та внесення мін. капіталу (50 000 TRY для закритого та 100 000 TRY для відкритого). Щодо управління такими компаніями, вони повинні мати раду директорів.

2

ТОВ

Ця організація також відома як LLC. Відповідальність цієї юрособи обмежена певної сумою. Засновники несуть окрему відповідальність у межах своїх вкладів. ТОВ зазвичай керується 1 директором.

Реєстрація ТОВ у Туреччині вважається одним із перспективних і вигідних варіантів для нерезидентів, оскільки передбачає мінімальні умови для започаткування. Також згідно із законодавством, фірма має право на реалізацію будь-якого виду комерційної чи промислової діяльності.

Для реєстрації LLC у Туреччині потрібні 1 директор та 1 засновник. Наявність місцевого секретаря не регламентована законодавством. Вам потрібно буде відкрити корпоративний рахунок у турецькому банку та внести мінімальний статутний капітал у розмірі 10 000 TL. Оновлений Закон про компанії також передбачає, що всі турецькі ТОВ повинні мати власні веб-сайти.

LLC можна використовувати для всіх видів комерційної діяльності.

3

Філія

Закордонні фірми можуть відкрити фірму в Туреччини як філії. Філія – це просто розширення закордонного підприємства, яке несе відповідальність за її діяльність. Філія може вести комерційну діяльність на території країни, але при цьому має сплачувати корпоративний податок. Хоча відповідне законодавство не висуває вимоги до мінімального капіталу, на практиці торговельні регістри воліють, щоб мін. капітал філії становив щонайменше 10 тис. TRY.

4

Представництво

Відповідальність представництва входитиме у сферу відповідальності головного офісу закордонної фірми. Така компанія може проводити лише маркетингові дослідження та діяльність із просування іноземного підприємства. Представництво не має права здійснювати будь-яку комерційну діяльність.

5

Відкриття підприємства у вільній зоні Туреччини

Ви також можете зареєструвати турецьку компанію у вільній економічній зоні. Така форма компанії дає багато додаткових переваг. Капітал може бути репатрійований назад до рідної країни при використанні цієї форми юридичної особи.

6

Командитне товариство в Туреччині

Командитне товариство працює як обмежене партнерство в інших країнах. Для такого виду ОПФ не висуваються вимоги мін. капіталу.

Найпоширенішими видами ОПФ є корпорація та LLC. АТ зазвичай використовується для великих операцій, а LLC є кращим варіантом для МСП. Варто зазначити, що банки, фінансові установи, холдинги та страхові компанії мають пройти реєстрацію як АТ.

Реєстрація бізнесу в Туреччині у формі LLC

 

Основним законодавством, що регулює відкриття компанії в Туреччині (АТ чи ТОВ), є Комерційний кодекс і будь-які відповідні підзаконні акти. Заява про реєстрацію надсилається до торговельного регістру у відповідній провінції.

Основними держорганами, які регулюють діяльність місцевих компаній, є Торговельний реєстр Туреччини, Рада з ринків капіталу та Міністерство промисловості та технологій.

Процес оформлення ТОВ здійснюється в місцевому торговельному реєстрі й після завершення цієї процедури підприємець може розпочати свою діяльність. Для відкриття компанії в Туреччині підприємцям не потрібно отримувати жодних попередніх погоджень. Проте створення банків, спеціальних фінансових установ, страхових, лізингових і факторингових компаній, валютних дилерів, які підпадають під дію Закону про ринок капіталу, підлягає попередньому дозволу Міністерства промисловості та торгівлі. Така ж вимога висувається до засновників та операторів зон вільної торгівлі.

Пакет документів для подання до Торговельного реєстру включає:

 1. Форму заявки;
 2. Статут із нотаріально засвідченими підписами засновників;
 3. Відомості про засновників;
 4. Інформація про розподіл капіталу;
 5. Довідку, що підтверджує внесення статутного капіталу;
 6. Банківську квитанцію, що вказує на те, що 0,04% капіталу компанії депонується на рахунок Турецького антимонопольного органу;
 7. ІПН засновників та іноземних директорів;
 8. Підтвердження наявності зареєстрованої адреси в Туреччині.

Турецька Республіка підписала Гаазьку конвенцію. Згідно з Конвенцією, легалізація не потрібна щодо офіційних документів, виданих у країні, яка підписала Конвенцію. Документи мають бути лише засвідчені апостилем владою цієї країни. Якщо документи оформлюються в країні, яка не підписала документ, вони повинні бути легалізовані посольством Туреччини або дипломатичним представництвом, яке представляє інтереси Туреччини в країні походження засновника.

Основним установчим документом АТ чи ТОВ є статут. У ньому викладено головну інформацію про компанію (торговельна назва, зареєстрована адреса, термін дії, статутний капітал тощо). Також статут містить правила, що регулюють діяльність фірми, включаючи процедури призначення й усунення з посади директорів/засновників і порядок проведення зборів ради директорів та акціонерів. Статут загальнодоступний у торговельному реєстрі. Протягом усього терміну існування компанії будь-які поправки до статуту мають бути прийняті загальними зборами засновників.

Вся відповідна інформація та документи повинні зберігатися в системі Mersis. Це електронна система, нещодавно запроваджена Міністерством торгівлі, яка використовується більшістю офісів торговельних регістрів у Туреччині. Офіси торговельних регістрів у різних регіонах країни вимагають реєстрації в системі Mersis для більшості корпоративних транзакцій.

Реєстрація в системі Mersis не замінює вимоги до надання всіх необхідних документів у відповідний торговельний регістр.

Етапи створення компанії в Туреччині

 

Вам потрібно буде виконати такі кроки:

 1. Вибрати оригінальну назву для майбутнього підприємства.
 2. Вибрати юридичну адресу.
 3. Визначити вид бізнес-діяльності підприємства.
 4. Визначити склад учасників компанії.
 5. Підготувати пакет необхідних документів і перекласти турецькою мовою.
 6. Пройти оформлення в Торговельному реєстрі.
 7. Подати заявку на отримання податкового номера.
 8. Відкрити банківський рахунок, щоб депонувати капітал.

Іноземним інвесторам не потрібно отримувати попередню згоду державного або регулювального органу під час реєстрації компанії в Туреччині або створення філії нетурецької організації.

Звітність та оподаткування в Турецькій Республіці

 

Комерційний кодекс вимагає, щоб компанії вели бухгалтерські книги та записи відповідно до Турецьких стандартів бухгалтерського обліку, які відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності. Щорічно загальні збори АТ та ТОВ мають скликатися протягом трьох місяців після закінчення фінансового року фірми.

Щороку компанії з іноземними засновниками, які прийняли рішення відкрити бізнес у Туреччині, повинні подавати спеціальну форму, що стосується діяльності, та інформувати відповідне міністерство про будь-які зміни щодо статутного капіталу, передачі корпоративних прав або юридичних адрес. Підприємства також мають подавати річні/щомісячні податкові декларації до податкових органів.

У країні діють такі податкові ставки:

 

Податок з доходів корпорацій

CIT складає 20%.

Податок на додану вартість

Загальна ставка – 18%. Можуть застосовуватися знижені ставки для деяких категорій постачання.

Відповідно до Закону про прямі іноземні інвестиції № 4875 та Циркулярного листа про рух капіталу від 2 травня 2018 року відсутні правила контролю або валютні правила, що застосовуються до іноземних інвесторів, які переводять прибуток за кордон.

Реєстрація компанії в Туреччині: послуги IQ Decision UK

Якщо Ви вирішили зареєструвати турецьку фірму, пропонуємо Вам звернутися до висококваліфікованих фахівців компанії IQ Decision UK, які проконсультують із питання, що Вас цікавить, і нададуть супровідні послуги на кожному етапі оформлення бізнесу в цій юрисдикції. Зв'яжіться з нами будь-яким зручним для Вас способом.