Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Ліхтенштейні
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Ліхтенштейн (або Князівство Ліхтенштейн) відомий як один із найкращих фінансових центрів Європи. Інвестори з різних країн шукають можливість зареєструвати компанію в Ліхтенштейні з огляду на низку суттєвих переваг. Завдяки стабільній економіці, сильному державному сектору та політичній спадкоємності невелика держава забезпечує сприятливі умови для бізнесу закордонних підприємців. Про особливості реєстрації компанії в Ліхтенштейні йтиметься далі.

Переваги реєстрації компанії в Ліхтенштейні

Деякі з переваг цієї держави для бізнесу:

 • Вигідне географічне розташування, політична стабільність, розвинена транспортна мережа.
 • Гарна телекомунікаційна інфраструктура.
 • Князівство має одну з найстабільніших економік у Європі.
 • Ліхтенштейн є частиною спільного ринку ЄС.
 • Це високорозвинена індустріальна країна.
 • Князівство входить до кращих країн світу зі створення страхових компаній та інвестфондів.
 • Корпоративне право розроблено так, щоб мати певний ступінь гнучкості та досить швидку і зрозумілу процедуру реєстрації.

Вимоги згідно з корпоративним правом

Основними законами щодо регулювання торговельної діяльності в Ліхтенштейні є Закон про компанії та Закон про фонди. Відповідно до Закону про компанії, всі об'єднання осіб набувають статусу юридичної особи після реєстрації в Комерційному реєстрі. Будь-які зміни у статусі компанії мають бути подані до реєстру.

Комерційний реєстр Ліхтенштейну – це публічний реєстр підприємств. Він забезпечує правову визначеність у комерційній сфері шляхом встановлення чітких юридичних вимог щодо приватного права, відповідальності та представництва.

 

Правові форми в Ліхтенштейні

 • GmbH.
 • AG.
 • Фонд (Stiftung).
 • Спеціальний вид фірм (Anstalt).
 • Трастове підприємство.

Отже, Ви можете відкрити компанію в Ліхтенштейні, назва якої закінчуватиметься на AG та GmbH. Ці німецькі скорочення добре відомі в усьому світі, перше позначає публічну компанію, а друге – компанію з обмеженою відповідальністю. Інші форми власності менш популярні серед закордонних підприємців.

Реєстрація ТОВ

Щоб зареєструвати GmbH у Ліхтенштейні, необхідний капітал – від 30 тис. EUR. GmbH може вести як комерційну, так і некомерційну діяльність. У структурі фірми має бути щонайменше 1 учасник без будь-яких вимог щодо його національності чи місця проживання. Учасником може бути юр- чи фізособа. Необхідно найняти раду директорів і мати юридичну адресу в цій країні.

Хоча б 1 директор-резидент має бути найнятий для виконання повсякденної управлінської діяльності (фізична чи юридична особа). Наявність директором законного резидента Ліхтенштейну – це вимога, якої неможливо уникнути. На відміну від деяких інших країн, у Ліхтенштейні секретар компанії не потрібен.

Компанія у формі AG

Інший популярний напрямок бізнесу – реєстрація акціонерного товариства в Ліхтенштейні для якого потрібен мінімальний початковий капітал 50 тис. EUR. У структурі фірми має бути як мін. 1 акціонер без вимог до резидентства. Акціонером може бути юридична чи фізична особа. Необхідно призначити аудитора, німецькомовного керуючого директора та зареєструвати офіс у цій країні. Загальні збори акціонерів приймають основні рішення при реєстрації AG у Ліхтенштейні та проводяться не менше одного разу на рік. Рада директорів відповідає за щоденні рішення, пов'язані з бізнесом.

Як створити фонд у Ліхтенштейні?

Ця країна десятиліттями була визнана в усьому світі як фінансовий центр, особливо щодо створення фондів. Останніми роками фонд Ліхтенштейну перетворився на ідеальний інструмент для забезпечення спадкоємності. Окрім того, ця країна стала фінансовим центром, пропонуючи альтернативні інвестиційні фонди.

Плануючи зареєструвати фонд у Ліхтенштейні, варто врахувати, що його не можна використовувати для міжнародної торгівлі, але дозволено використовувати як холдингове підприємство. Мінімальний капітал – 30 тис. EUR.

Після створення фонду в Ліхтенштейні потрібно буде сплатити одноразовий збір за реєстрацію – 0,2% від вартості фонду та податок на капітал – 1% від статутного капіталу. Коли активи розподіляються між бенефіціарами, інші податки у Князівстві не стягуються. Stiftung не має ради директорів, але натомість призначається рада фонду, яка може складатися з іноземних осіб, один член ради має бути резидентом Князівства.

Інші форми ведення підприємницької діяльності

Anstalt – унікальна бізнес-структура з довірчим управлінням. Може бути структурована як корпорація, якщо використовується для торгівлі, або як фонд, якщо використовується для управління активами. Найчастіше компанії в Ліхтенштейні такого виду використовуються іноземцями як холдингові структури. Anstalt має раду директорів, контроль переданий засновнику підприємства. Для реєстрації компанії в Ліхтенштейні у формі Anstalt потрібен мін. капітал не менше 30 тис. EUR та обов'язкове проходження щорічного аудиту.

Започаткування трасту в Ліхтенштейні здійснюється засновником, піклувальником і бенефіціарами. Мінімальний капітал – 30 тис. EUR. Трастове підприємство засноване здебільшого на засадах ліхтенштейнського фонду, щоб захистити активи, але, крім того, воно надає свободу для досягнення комерційних і некомерційних цілей.

Ще однією формою ведення бізнесу в Ліхтенштейні є приватне підприємство. Це найпростіша форма бізнесу без мінімального обов'язкового капіталу. Зареєструвати фірму на одноосібного власника може лише одна фізособа, яка несе повну відповідальність за боргами та зобов'язаннями ПП.

Інвестори-нерезиденти, зацікавлені у відкритті компанії в Ліхтенштейні без візиту, мають ще два варіанти:

 • створити дочірню компанію в Ліхтенштейні (є незалежною юридичною особою);
 • зареєструвати філію в Ліхтенштейні (повністю залежить від материнської організації).

З податкового погляду, дочірній підрозділ оподатковуватиметься на свій світовий дохід, а філія – на дохід, отриманий із Князівства.

Кілька слів про реєстрацію офшорних компаній у Ліхтенштейні. Така форма компаній заснована на цивільному праві та підходить для управління інтелектуальною власністю, консультацій, для спадкоємства, для оптимізації оподаткування відповідно до директиви 90/435/EC, що стосується материнських і дочірніх компаній.

Етапи реєстрації компанії в Ліхтенштейні

 1. Вибір корпоративної структури.
 2. Реєстрація торговельної назви.
 3. Підготовлення установчих документів.
 4. Відкриття рахунку в банку Ліхтенштейну, куди буде депоновано початковий капітал.
 5. Реєстрація компанії в державному реєстрі.
 6. Отримання ліцензій і дозволів у Ліхтенштейні.
 7. Реєстрація для цілей оподаткування.

Про кожен крок докладніше. Перший крок – вибрати вид компанії, який найбільше підходить для Ваших цілей, а потім зареєструвати назву в публічному реєстрі. Назва має бути унікальною та не повинна містити географічних вказівок чи згадок банківських, страхових, інвестиційних послуг. Залежно від форми власності назва фірми закінчуватиметься відповідною абревіатурою. Далі необхідно підготувати пакет установчих документів (про нього йтиметься далі).

Наступний крок – відкриття банківського рахунку в Ліхтенштейні для внесення первісного капіталу, який має бути сплачено повністю. Суми залежать від форми власності підприємства. Фактично Ви можете обрати одну з трьох валют для внесення статутного капіталу: франки, євро або долари. Ви також можете використовувати нерухомість, інтелектуальну власність або нематеріальні активи як статутний капітал компанії в Ліхтенштейні.

Відповідно до законодавства про комерційні компанії кожна фірма повинна призначити керуючого директора, який вільно володіє німецькою мовою і проживає в цій країні. Якщо Ви створюєте публічну компанію, Ви можете випускати різні види акцій. Реєстрація компанії в Князівстві Ліхтенштейн завершується після внесення її до Комерційного реєстру.

Які документи необхідні для реєстрації компанії?

 • Форма заявки на реєстрацію.
 • Нотаріально засвідчені та апостильовані копії паспортів усіх власників компанії.
 • Протокол зборів, на яких було ухвалено рішення про інкорпорацію.
 • Торговельне найменування та юрадреса.
 • Нещодавній рахунок за комунальні послуги або витяг із банку для підтвердження адреси проживання/реєстрації.
 • Оригінал/засвідчена копія Статуту. Державний нотаріус має засвідчити Статут.
 • Витяг із банку, що підтверджує внесення статутного капіталу.
 • Подробиці щодо розподілу корпоративних прав.
 • Дані членів правління.
 • Зразки підписів посадових осіб підприємства.

У Статуті компанії повинна міститися, з-поміж іншого, інформація про:

 • мету та об'єкт чи об'єкти діяльності фірми;
 • структуру управління;
 • статутний капітал;
 • дату проведення річних загальних зборів;
 • права та обов'язки кожного засновника;
 • подробиці про розпуск і ліквідацію компанії.

Крім цього, Статут може містити спеціальні положення.

Як компанії оподатковуються?

Приваблива податкова система – одна з основних причин, які залучають іноземних інвесторів. Завдяки податковим та інвестиційним угодам Князівство пропонує багато переваг для глобальних інвесторів. Перш ніж відкрити фірму в Ліхтенштейні, варто ознайомитися з податковими ставками.

Стандартна ставка податку на прибуток

12,5%, а для невеликих компаній застосовується альтернативний мінімальний податок.

Стандартна ставка ПДВ

7,7%, але для окремих секторів вона може бути ще нижчою, наприклад, 2,5% для банківських послуг.

Щодо ПДВ, Ліхтенштейн вважається частиною Швейцарії з метою запровадження цього податку. Приріст капіталу від продажу нерухомості оподатковується окремо нарахованим податком на прибуток від нерухомості. Оподатковуваний прибуток, як правило, є різницею між виручкою від продажу і первісною покупною ціною власності + будь-які капітальні витрати. Базова ставка податку – від 3% до 24%, залежно від суми оподатковуваного доходу від нерухомості. Передавання права власності на нерухомість (наприклад, шляхом продажу більшості акцій компанії, що займається нерухомістю) може призвести до сплати податку на нерухомість.

Інші податки для бізнесу в Ліхтенштейні включають утримуваний податок, податок на заробітну плату, гербовий збір та відрахування на соціальне страхування. Ліхтенштейн не стягує податки на спадщину чи дарування.

Відкрити банківський рахунок у Ліхтенштейні

Банки Князівства є такими ж надійними та ефективними, як банки Австрії та Швейцарії. Банківська система пропонує такі переваги:

 • розумні витрати на обслуговування рахунку;
 • ефективне управління капіталом.

Немає необхідності особисто відвідувати банк, щоб відкрити банківський рахунок у Ліхтенштейні в 2021 році. Доступні такі види рахунків для бізнесу:

 • корпоративні банк. рахунки;
 • інвестиційні рахунки;
 • торговельні рахунки, які є популярними серед компаній електронної торгівлі.

Електронна комерція стала важливою галуззю роздрібної торгівлі в цій країні. Вона розвивалася за останні кілька років завдяки підтримці банків, які пропонують спеціальні послуги онлайн-бізнесу. Одна з цих послуг стосується відкриття торговельного рахунку в Ліхтенштейні, який може бути пов'язаний із корпоративним обліковим записом компанії. Цей вид банківського рахунку використовується для оброблення онлайн-платежів і спрощує взаємодію між клієнтом та компанією.

Крім заповнення різних банківських форм, необхідно надати документи компанії з урахуванням таких вимог:

 • немає необхідності в мінімальному депозиті;
 • потрібно вибрати валюту для відкриття рахунку;
 • необхідно вказати докладну інформацію про законного представника в Ліхтенштейні.

Відкрити рахунок у Ліхтенштейні на нерезидента можна у Bendura Bank, Alpinum Bank, Union Bank AG. Якщо Ви хочете зареєструвати компанію та відкрити банківський рахунок у Ліхтенштейні, можете звернутися до фахівців нашої компанії за додатковою консультацією.

Чи потрібні спеціальні дозволи для ведення діяльності в Ліхтенштейні?

Підприємцям, які хочуть відкрити фірму в Ліхтенштейні, варто звернути увагу, що відповідно до комерційного законодавства, більшість торговельної діяльності не потребує спеціального дозволу. Проте певні категорії компаній, наприклад, які належать до фінансового сектору та професійних послуг, повинні подавати заяву на отримання ліцензії до Управління з економічних питань (Amt für Volkswirtschaft).

Заява на отримання спеціальної ліцензії в Ліхтенштейні потрібна в таких галузях (перелік неповний):

 • транспорт;
 • медицина;
 • освіта;
 • діяльність, яка безпосередньо впливає на навколишнє середовище;
 • телекомунікаційні та кур'єрські послуги.

Для отримання ліцензії інвестор має:

 1. Підтвердити чисту фінзвітність.
 2. Бути громадянином держави-члена ЄЕЗ або постійно проживати в Ліхтенштейні не менше 12 років.
 3. Мати відповідний досвід та освіту для ведення запропонованої діяльності.
 4. Мати зареєстровану адресу в цій країні + найняти місцевий персонал.
 5. Мати знання німецької мови або найняти німецькомовного керуючого директора, який може отримати ліцензію в Ліхтенштейні від імені інвестора-нерезидента.

Висновок

Ліхтенштейн є важливим фінансовим центром Європи. Високий рівень захисту інвесторів є значною перевагою для всіх іноземних підприємців, які хочуть відкрити компанію в Ліхтенштейні.

Хоча Князівство добре відоме своїм банківським і фінансовим сектором, воно є інноваційним та орієнтованим на експорт промисловим регіоном. Особи, які інвестують у Князівство та хочуть розпочати бізнес у Ліхтенштейні, мають на вибір кілька юридичних форм для задоволення своїх підприємницьких потреб.

Щоб ознайомитися з усіма послугами IQ Decision UK, зв'яжіться з нами зручним для Вас способом. Якщо потрібен кваліфікований супровід реєстрації компанії в Ліхтенштейні, ми готові зробити свій внесок у розвиток Вашого бізнесу.