Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Ємен, країна з розташуванням на півдні Аравійського півострова, є привабливою юрисдикцією для глобальних інвесторів з огляду своє стратегічне місцезнаходження та економіку, яка знаходиться на стадії розвитку. Останнім часом влада країни здійснила низку значних дій для підвищення привабливості інвестиційного середовища, що підвищило інтерес до започаткування бізнесу іноземними підприємцями на території Ємену. Ці заходи охоплюють оптимізацію адміністративних процесів, вдосконалення нормативної бази та створення оптимальних умов для закордонних капіталовкладень.

Ця стаття дає аналіз різних аспектів заснування та управління бізнесом у Ємені, починаючи від визначення юридичної форми підприємства та закінчуючи особливостями оподаткування. Основну увагу приділено практичним аспектам – таким, як процедура реєстрації назви компанії, підготовка необхідної документації та оформлення ліцензій.

Що робить Ємен привабливим для іноземних інвесторів?

Ємен є унікальним економічним середовищем із низкою можливостей для інвесторів з різних країн, які планують зареєструвати бізнес у цій країні. Уряд активно працює над спрощенням адміністративних процедур, що спрощує офіційне започаткування фірм. Влада впровадила заходи для скорочення часу, необхідного для реєстрації єменського бізнесу, та мінімізації бюрократичних вимог. Це робить процедуру прозорішою та доступнішою для іноземних підприємців.

Щоб залучити іноземні інвестиції, Ємен пропонує низку стимулів, включаючи податкові пільги, захист від націоналізації та можливість здійснення підприємницької діяльності в зонах вільної економіки. Ці заходи створюють сприятливі умови для тих, хто прагне заснувати фірму в стратегічно значущих секторах, як енергетика, гірничодобувна і обробна промисловість.

Ємен, країна з номінальним ВВП у розмірі 23,5 мільярда доларів у 2022 році, демонструє середнє зростання реального ВВП на рівні 6% за останнє десятиліття.

Варто також відзначити, що Ємен займає стратегічно вигідне положення, будучи сполучною ланкою між Африкою та Азією і знаходиться поблизу великих морських шляхів, що сприяє розвитку міжнародної торгівлі. Створення компанії в Ємені може бути воротами для доступу на ринки Середземномор'я, Близького Сходу і навіть більш віддалених азіатських країн.

Однак майбутнім підприємцям важливо враховувати, що незважаючи на очевидні перспективи, потрібно враховувати і ризики, пов'язані з веденням бізнесу в Ємені, включаючи політичну нестабільність та інфраструктурні обмеження, і з правильним підходом і належною підготовкою ці ризики можна мінімізувати.

Перспективні напрямки для бізнесу в Ємені

Ємен, держава з різноманітною економічною структурою та стратегічним місцем розташування, пропонує безліч варіантів для запуску та розвитку бізнесу в різних напрямках.

Сфера обслуговування

Сфера обслуговування становить 48% ВВП Ємену, що робить її ключовим напрямком для капіталовкладень. Варіанти для створення компанії тут включають фінансові послуги, освіту, охорону здоров'я та туризм. Оскільки приватне споживання відіграє значну роль в економіці, бізнес, орієнтований на внутрішній ринок у цих галузях, може очікувати на стійкий попит.

Промисловість та виробництво

Промисловість, окрім виробництва, займає 38% ВВП, тоді як власне виробництво становить 9%. Це відкриває можливості для реєстрації бізнесу в Ємені в таких сферах, як видобування корисних копалин, переробка природних ресурсів і будівництво. Враховуючи високий рівень чистого експорту (81%), виробничі компанії можуть також розраховувати на підтримку експортної діяльності.

Сільське господарство

Хоча частка сільського господарства у ВВП становить лише 5%, Ємен традиційно залежить від цього сектора щодо внутрішнього і зовнішнього постачання продовольством. З урахуванням того, що продовольчі товари становили 99% товарного експорту у 2019 році, створення фірми в Ємені в агробізнесі, особливо в експортно-орієнтованих напрямках, є обґрунтованим вкладенням коштів.

Енергетика

Галузь енергетики продовжує залишатися однією з найпривабливіших арен для капіталовкладень, особливо у світлі доступності таких природних активів, як нафта та газ. Інвестори, зацікавлені в створенні підприємства в Ємені, можуть досліджувати можливості у сфері пошуку, експлуатації та трансформації енергетичних ресурсів, а також у сфері розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Інфраструктура та будівництво

Враховуючи необхідність відновлення та модернізації інфраструктури, сектор будівництва та інфраструктурних проектів також пропонує великі можливості. Започаткувати єменську компанію в цій галузі може бути вигідно для тих, хто здатний запропонувати рішення для місцевих потреб у будівництві доріг, мостів, портів і житлового будівництва.

Корпоративна законодавча база та регуляторні відомства Ємену

Ємен має складну корпоративну законодавчу систему, спрямовану на регулювання бізнес-діяльності країни. Ось основні закони та регуляторні органи, з якими мають справу підприємці під час реєстрації та ведення бізнесу в Ємені.

Закон про комерційні компанії (Commercial Companies Law)

Цей закон є основою всіх корпоративних операцій у Ємені. Він визначає різні види компаній, які можна зареєструвати, включаючи товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства та партнерства. Закон встановлює вимоги до статутного капіталу, управління компанією, бухгалтерського обліку та аудиту.

Регуляторні відомства:

Міністерство торгівлі та промисловості (The Ministry of Industry and Trade):

Це відомство відповідає за регулювання та підтримку промислового та торговельного секторів у Ємені. Воно бере участь у видачі торгових ліцензій і нагляду за дотриманням торговельного законодавства.

Податкова служба Ємену (Yemen Tax Authority):

Відповідальна за збирання податків і виконання податкового законодавства. Це ключове відомство для всіх бізнесів щодо дотримання податкових зобов'язань.

Генеральна інспекція праці (General Labour Inspectorate):

Цей орган контролює дотримання трудового законодавства, включаючи умови праці, здоров'я та безпеки на робочому місці.

Єменська торговельно-промислова палата (Yemen Chamber of Commerce and Industry):

Надає підтримку бізнесу в межах Ємену, сприяє розвитку торгівлі та промисловості, а також представляє інтереси бізнес-спільноти в державних інстанціях.

Ці закони та відомства формують базу для ведення бізнесу в Ємені, гарантуючи юридичний захист та підтримку підприємств. Розуміння та дотримання цих норм критично важливе для успішного запуску та функціонування компанії в Ємені.

Аналіз юридичних структур у Ємені

У Ємені підприємці можуть вибрати з кількох форм корпоративних структур для реєстрації свого бізнесу. Кожна з цих форм має свої унікальні характеристики та правові вимоги. Нижче наведено основні види компаній і рекомендації щодо вибору найоптимальнішої форми для Вашого бізнесу.

Ось таблиця, що відображає різні види компаній в Ємені та їх характеристики, яка допоможе Вам вибрати відповідну форму для реєстрації Вашого бізнесу:

Вид компанії

Опис

Особливості управління

Відповідальність засновників

Підходить для

Спільне товариство (General Partnership)

Усі партнери беруть участь в управлінні та несуть необмежену солідарну відповідальність.

Управління здійснюють усі партнери, якщо інше не обумовлено.

Необмежена та солідарна.

Малий бізнес, який хоче тісної співпраці засновників.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Partnership)

Складається з солідарно відповідальних партнерів і партнерів, відповідальність яких обмежена вкладом.

Управління здійснюють солідарно відповідальні партнери.

Змішана: необмежена для солідарно відповідальних та обмежена для вкладників.

Інвестори, які шукають участь в управлінні та обмеження відповідальності.

Особливе товариство (Particular Partnership)

Для специфічних угод; не має юридичної особи та не вимагає реєстрації.

Не формалізовано.

Немає юридичної особи; дії на основі особистих угод.

Короткострокові проекти з чіткими цілями.

Акціонерне товариство (Joint-Stock Company)

Капітал поділяється на акції; вимагає щонайменше п'яти засновників.

Управління через правління, обране акціонерами.

Обмежена до величини вкладених акцій.

Великі підприємства, які потребують великих інвестицій через публічні акції.

Партнерство обмежене акціями (Partnership Limited by Shares)

Гібрид акціонерного товариства та партнерства; включає акціонерів і солідарно відповідальних партнерів.

Солідарно відповідальні партнери керують; акціонери беруть участь в управлінні.

Солідарно відповідальні партнери несуть повну відповідальність; акціонери обмежені вкладеннями.

Середні підприємства, які шукають гнучкості в управлінні та фінансуванні.

Компанія з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company)

Відповідальність кожного засновника обмежена його внеском; популярна серед МСП.

Управління одним чи кількома директорами, обраними засновниками.

Обмежена величиною вкладень кожного засновника.

МСП, які прагнуть обмежити особисту відповідальність засновників.

Як вибрати відповідну форму компанії для Вашого бізнесу?

Вибір відповідної форми компанії в Ємені залежить від низки факторів, включаючи фінансові цілі, рівень бажаної відповідальності, а також вимоги до управління та операційну структуру Вашого бізнесу. Основним критерієм є чітке розуміння того, як різні правові форми можуть впливати на аспекти діяльності Вашої компанії, включаючи оподаткування, можливість залучення інвестицій і рівень відповідальності перед кредиторами.

Для початку важливо оцінити масштаб і природу передбачуваного бізнесу в Ємені. Наприклад, якщо підприємство має інноваційний або ризикований характер, що вимагає значних зовнішніх інвестицій, акціонерне товариство може бути кращим варіантом, оскільки воно дозволяє залучати капітал через продаж акцій. Це також є доречним, якщо Ви плануєте довгостроковий розвиток із можливістю виходу на публічні ринки.

Якщо Ви вважаєте за краще контролювати бізнес з обмеженою кількістю партнерів і хочете захистити особисте майно від бізнес-ризиків, компанія з обмеженою відповідальністю може стати найкращим вибором. Така форма підприємства в Ємені мінімізує особисті фінансові ризики засновників, обмежуючи їхню відповідальність вкладеними в бізнес коштами.

У контексті сімейного бізнесу чи партнерства, де кілька засновників хочуть працювати разом і готові розділити відповідальність, спільне товариство може виявитися найбільш підходящим. Воно забезпечує простоту управління та безпосередню участь усіх партнерів в операційній діяльності компанії, проте вимагає готовності партнерів нести солідарну відповідальність за зобов'язаннями бізнесу.

Для тих, хто прагне обмежити рівень своєї відповідальності, але при цьому хоче залучити додаткові інвестиції без втрати контролю над управлінням, партнерство обмежене акціями може запропонувати оптимальне рішення. Ця структура поєднує елементи як ТОВ, так і АТ, дозволяючи використовувати переваги обох видів структур.

При виборі моделі компанії в Ємені також важливо враховувати юридичні та податкові аспекти, які можуть змінюватись залежно від обраного виду юридичної особи. Рекомендується проконсультуватися з юридичними експертами компанії IQ Decision, щоб забезпечити повне розуміння всіх імплікацій вибору тієї чи іншої форми організації бізнесу в Ємені.

Вимоги до створення компанії в Ємені

Створення компанії в Ємені має на увазі кілька юридичних кроків і вимог, які необхідно виконати для успішної реєстрації та законної діяльності бізнесу. Нижче наведено основні вимоги для підприємців.

Вибір юридичної форми компанії

Початковий етап заснування підприємства в Ємені полягає у виборі відповідної правової форми, включаючи такі варіанти, як компанія з обмеженою відповідальністю (ТОВ), акціонерне товариство (АТ) або різноманітні види партнерств. Цей вибір визначається обсягом підприємства, моделлю управління та ступенем зобов'язань засновників.

Реєстрація назви підприємства

Назва підприємства має бути унікальною і відрізнятися від вже зареєстрованих в Ємені назв, щоб уникнути плутанини. Процедура реєстрації найменування здійснюється через Міністерство торгівлі та промисловості.

Підготовка установчої документації

Основні документи, включаючи статут та установчу угоду, вимагають розробки та підписання всіма засновниками. Документи повинні містити інформацію про назву компанії, цілі діяльності, структуру управління, засновників і розподіл акцій (для АТ).

Реєстрація фірми

Для офіційної реєстрації підприємства потрібно надати всі установчі документи до відповідної державної інстанції – такої, як торгово-промислова палата Ємену. При успішній реєстрації компанія набуває статусу юрособи і може розпочати свою діяльність.

Статутний капітал

Статутний капітал один із ключових елементів під час заснування підприємства в Ємені, оскільки він є сумою ресурсів, які засновники вносять в організацію. Розмір статутного капіталу та вимоги до його формування залежать від обраної юридичної форми підприємства:

 • Для ТОВ: мінімальний статутний капітал зазвичай встановлюється на рівні щонайменше 1 мільйона YER. Цей капітал має бути повністю сплачено на момент заснування фірми.
 • Для ПАТ: мінімальний статутний капітал для публічних акціонерних товариств зазвичай становить від 5 мільйонів YER і вище, залежно від масштабів діяльності та вимог законодавства. При цьому не менше 20% статутного капіталу мають бути сплачені на момент підписання установчої документації.
 • Для партнерств: у партнерствах обмежених акціями та інших формах партнерств вимоги до статутного фонду можуть змінюватись, забезпечуючи фінансову стабільність бізнесу.

Пакет документів для реєстрації компанії в Ємені

Для того, щоб успішно зареєструвати компанію в Ємені, необхідно ретельно підготуватися та подати специфічний перелік документів. Склад цих документів відрізнятиметься залежно від виду юридичної особи, яка була обрана.

Документальні вимоги для різних видів компаній

Загальне товариство та товариство з обмеженою відповідальністю:
 • Установчий договір, підписаний усіма партнерами, який докладно описує умови партнерства, вклади кожного партнера та розподіл прибутку і збитків.
 • Реєстраційна форма, яка містить повні юридичні імена, адреси та інші контактні дані всіх партнерів.
Акціонерне товариство:
 • Установчий акт і статут компанії, затверджений усіма акціонерами. Ці документи повинні містити інформацію про назву компанії, її юридичну адресу, основну діяльність, розмір статутного капіталу, права та обов'язки акціонерів.
 • Список акціонерів із зазначенням їх вкладів і часток у статутному капіталі.
 • Свідоцтво про внесення статутного капіталу, яке підтверджує, що необхідну суму статутного капіталу було сплачено.
Компанія з обмеженою відповідальністю:
 • Статут компанії з докладним описом цілей компанії, розміру статутного капіталу, часткою кожного засновника, правил управління компанією та розподілу прибутку.
 • Список засновників із зазначенням їх вкладів та особистої інформації.
 • Підтвердження сплати статутного капіталу, яке підтверджує, що всі засновники внесли свої частки повністю.

Як правильно підготувати документи?

Крок 1

Визначення структури управління

Перед складанням установчих документів визначте структуру управління Вашої компанії в Ємені. Це включає визначення ролей керівників, директорів чи партнерів і їх обов'язків.

Крок 2

Юридична перевірка

Усі документи мають бути перевірені юридичними фахівцями, щоб гарантувати їхню відповідність законодавству Ємену. Юридичний радник допоможе переконатися, що всі формулювання чіткі та що документи захищають права всіх учасників.

Крок 3

Збирання та підписання документів

Зберіть усі необхідні підписи засновників або акціонерів і засвідчіть документи в нотаріуса, якщо це потрібно згідно із законом.

Дотримуючись цих рекомендацій, Ви зможете ефективно створити компанію та зареєструвати бізнес у Ємені, забезпечивши юридичний захист своєї організації та відповідність національному законодавству.

Етапи реєстрації компанії в Ємені

Процес реєстрації компанії в Ємені включає кілька етапів, кожен із яких вимагає уважного підходу і попереднього планування. Ось основні етапи, які потрібно виконати для офіційної реєстрації бізнесу на території Ємену.

Крок 1

Визначення виду компанії

Перед тим, як зареєструвати бізнес, необхідно чітко визначити, який вид компанії найкраще відповідає Вашим комерційним цілям та організаційній структурі.

Крок 2

Вибір назви компанії

Наступний важливий крок – підбір унікального найменування для Вашої фірми, яке не збігається з назвами, що вже існують, в реєстраційних базах Ємену. Перевірку та реєстрацію назви можна здійснити через Міністерство торгівлі та промисловості чи інше уповноважене агентство.

Крок 3

Підготовка установчих документів

Щоб зареєструвати компанію в Ємені, потрібно оформити та зібрати весь комплект основних документів, до якого можуть входити статут організації, основний договір та інші ключові документи, що відображають організаційну структуру та принципи діяльності підприємства.

Крок 4

Реєстрація в торгово-промисловій палаті

Після закінчення підготовки всіх документів їх необхідно подати для реєстрації до Торгово-промислової палати Ємену або іншої належної установи. Цей процес включає подання заяви про реєстрацію, комплект установчих документів і сплату державного мита.

Після успішної реєстрації підприємства потрібно оформити реєстрацію в податковій інспекції Ємену для присвоєння податкового ідентифікаційного номера та сплати соціальних внесків. Це передбачає реєстрацію в пенсійних і соціальних фондах, відповідно до умов.

Для функціонування бізнесу необхідно також відкрити корпоративний банківський рахунок в одному з банків Ємену, що вимагає пред'явлення реєстраційних документів організації та, можливо, інших документів, схвалених банком.

Ліцензування бізнесу в Ємені

Залежно від сфери діяльності Вашого підприємства в Ємені може знадобитися отримання спеціалізованих дозволів або ліцензій. Такі дозволи можуть стосуватися торгівлі, виробництва чи надання послуг. Наявність ліцензії підтверджує відповідність Вашого бізнесу законам Ємену, що є ключовим для його довгострокового процвітання та стабільності. Ліцензія також підвищує рівень довіри клієнтів і партнерів, слугуючи показником надійності та професіоналізму Вашого бізнесу. До того ж, банки та фінансові інститути найчастіше вимагають наявності чинної ліцензії для відкриття корпоративних рахунків і видачі кредитів.

Етапи процесу ліцензування

Крок 1

Визначення необхідності ліцензії

Перед тим, як зареєструвати бізнес, необхідно встановити, чи потрібна для Вашої галузі спеціальна ліцензія. Це може залежати від сфери діяльності, наприклад будівництво, охорона здоров'я, освіта або харчове виробництво мають специфічні вимоги.

Крок 2

Підготовка документів

Для отримання ліцензії потрібно зібрати та підготувати відповідні документи, які можуть включати бізнес-план, установчі документи підприємства в Ємені, докази зареєстрованої адреси, довідки про податкові зобов'язання та інші папери, специфічні для Вашої комерційної діяльності.

Крок 3

Подання заявки

Заявка на оформлення ліцензійного дозволу подається до певного державного або місцевого відомства, наприклад, Міністерства промисловості, Міністерства охорони здоров'я або місцевої адміністрації. Важливо точно дотримуватись інструкцій відомства для уникнення затримок.

Крок 4

Очікування розгляду

Після подання заяви розпочинається процес розгляду. У цей час державні служби можуть вимагати додаткові документи або провести інспекцію місця ведення бізнесу в Ємені.

Крок 5

Отримання ліцензії

Після завершення перевірки та при успішному розгляді заяви Вам буде видано ліцензію, яка засвідчує Ваше право вести зазначену діяльність. Ця ліцензія може вимагати періодичного продовження.

Отримання ліцензії – це не лише дозвіл на ведення бізнесу в Ємені, але й зобов'язання дотримуватись усіх регуляторних вимог, пов'язаних із Вашою діяльністю. Регулярні перевірки та звітність можуть бути частиною умов підтримки ліцензії.

Корпоративна податкова політика Ємену

Корпоративний податок у Ємені регулюється Законом про податок на прибуток №17 від 2010 року. Цей закон охоплює оподаткування доходів як юридичних, так і фізичних осіб.

Ставки корпоративного податку

Основна ставка корпоративного податку становить 20%. Однак для певних видів діяльності застосовують різні податкові ставки:

 • Телекомунікаційні компанії та компанії, які займаються видобуванням нафти та газу, оподатковуються за ставкою 35%.
 • Компанії, які займаються мобільним зв'язком, оподатковуються за ставкою 50%.
Оподаткування іноземних компаній

Іноземні компанії оподатковуються лише з тих доходів, які були отримані в Ємені. Податкові ставки для них такі самі, як і для місцевих підприємств, залежно від своїх діяльності і розміру.

Податок на прибуток фізичних осіб

Закон також регулює оподаткування доходів фізичних осіб, включаючи зарплати та інші види доходів. Податкові ставки варіюються від 10 до 15% для резидентів, а для нерезидентів застосовується фіксована ставка 20%.

Винятки та пільги

Ємен надає різноманітні податкові преференції та звільнення, які спрямовані на залучення капіталовкладень і підтримку певних галузей. Як приклад, новий інвестиційний закон, затверджений у 2010 році, запроваджує зменшені податкові тарифи, дає права на володіння нерухомістю, дає митні привілеї та забезпечує захист від націоналізації.

Утримання податку у джерела

Ємен застосовує систему утримання податку у джерела до різних видів платежів, включаючи дивіденди, роялті та відсотки. Ставки варіюються залежно від виду платежу та одержувача.

Подвійне оподаткування

Ємен уклав договори про запобігання подвійному оподаткуванню з низкою країн, що допомагає знизити податкове навантаження на компанії та індивідуальних підприємців, які працюють на міжнародному рівні.

Особливі економічні зони

Компанії, які працюють в особливих економічних зонах, можуть скористатися додатковими податковими пільгами, як-от звільнення від корпоративних податків терміном до 15 років, що робить ці зони привабливими для іноземних інвестицій. В ОЕЗ компанії також отримують пільги з мит, включаючи звільнення від імпортних та експортних тарифів на товари й обладнання, що знижує операційні витрати та збільшує конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Ця податкова політика створює структуру, яка сприяє розвитку комерційної діяльності в Ємені, залучаючи закордонні капіталовкладення та підтримуючи місцеві підприємства через систему пільг та винятків, що є головним чинником у розвитку економіки держави.

Особливі економічні зони в Ємені

У Ємені розробка та створення особливих економічних зон (ОЕЗ) націлене на підтримку економічного зростання та залучення іноземних інвесторів. ОЕЗ пропонують спрощені механізми для реєстрації та експлуатації підприємств, включаючи єдину систему для всіх адміністративних процедур, що значно зменшує часові та трудові витрати на запуск та управління підприємством. ОЕЗ забезпечують доступ до сучасної інфраструктури, включаючи транспортні мережі, енергетику, комунікації та технології, що робить ці зони особливо привабливими для виробничих і логістичних компаній.

Найвідомішою та найбільш значущою ОЕЗ є Зона вільної торгівлі Аден.

Зона вільної торгівлі Аден (Aden Free Zone)

Основні особливості:

 • Розташування. Аден, одне з найбільших портових міст Ємену, розташоване біля входу в Червоне море. Це стратегічне розташування робить його ідеальною точкою для транзитних і логістичних операцій.
 • Переваги. Зона пропонує безліч податкових пільг – таких, як звільнення від корпоративних податків, мит, ПДВ і податку на дохід. Єменські компанії також можуть скористатися пільгами з експорту та імпорту обладнання і сировини.
 • Цільові галузі. Зона орієнтована на різні сфери, включаючи виробництво, обробку, складування, переробку та багато інших галузей.

Плани та проекти розвитку інших ОЕЗ

У межах стратегії економічного розвитку Ємен також розглядав створення інших ОЕЗ, наприклад, у таких місцях, як Мукалла та Сокотра. Ці проекти спрямовані на використання географічних і ресурсних переваг регіонів для залучення грошових вкладень у різні галузі економіки, включаючи туризм, рибальство та портові операції.

Варто наголосити, що політична та економічна ситуація в Ємені може впливати на діяльність та зростання особливих економічних зон (ОЕЗ). Інвестори та підприємства, зацікавлені в здійсненні бізнесу в цих зонах Ємену, повинні уважно аналізувати поточну обстановку та можливі небезпеки.

Влада Ємену забезпечує підтримку інвесторам за допомогою різних організаційних заходів, спрямованих на спрощення процедур реєстрації та початку діяльності в ОЕЗ, що робить вкладення більш привабливими та контрольованими.

Корпоративне обслуговування в банках Ємену

Банківська система Ємену пропонує широкий спектр послуг для корпоративних клієнтів, сприяючи розвитку бізнесу та підтримці його фінансової стійкості. У країні функціонують як національні, так і кілька міжнародних банків, які пропонують комплекс банківських послуг.

Основні банки в Ємені:

 • Yemen Bank for Reconstruction and Development (EBRD) – один із найбільших державних банків, який надає широкий спектр фінансових послуг для корпоративних клієнтів, включаючи кредити, депозити, проектне фінансування та послуги казначейства.
 • Cac International Bank ‒ міжнародний банк із сильною присутністю в Ємені, який пропонує послуги корпоративного банкінгу, включаючи міжнародні платежі, фінансування торгівлі та управління корпоративними фінансами.
 • Tadhamon International Islamic Bank – найбільший ісламський банк у Ємені, який надає повний спектр ісламських банківських продуктів, включаючи ісламські позики, рахунки та інвестиційні продукти.
 • National Bank of Yemen – державний банк, який пропонує традиційні банківські продукти та послуги – такі, як кредитування, депозитні рахунки, банківські гарантії тощо.

Послуги, які надаються корпоративним клієнтам:

 • Відкриття та ведення банківських рахунків для управління щоденними фінансами.
 • Кредитування ‒ короткострокові та довгострокові кредити для фінансування операційної діяльності та інвестиційних проектів.
 • Інтернет-банкінг ‒ для управління корпоративними фінансами онлайн.
 • Фінансування торгівлі ‒ акредитиви, гарантії та інші інструменти підтримки зовнішньоторговельних операцій.
 • Управління корпоративними фінансами – консультації та послуги з управління грошовими ресурсами.

Процес відкриття корпоративного банківського рахунку в Ємені:

Етап 1

Вибір фінансової установи

Дослідіть і виберіть фінустанову, яка оптимально задовольнить вимоги Вашого підприємства в Ємені.

Етап 2

Збирання необхідної документації

Для реєстрації корпоративного рахунку необхідно підготувати такі папери:

 • Основні документи підприємства (статут, установчі папери).
 • Постанова про присвоєння посад керівному складу.
 • Посвідчення особистості керівників і засновників.
 • Свідоцтво про реєстрацію підприємства.
 • Підтвердження законної адреси підприємства.
Етап 3

Подання заяви на відкриття рахунку

Відвідайте вибраний банк з повним пакетом документації для подання заяви на відкриття рахунку.

Етап 4

Верифікація та активація рахунку

Банк проведе перевірку наданих документів та інформації. Після успішної верифікації рахунок буде відкрито та готовий до використання.

Процес відкриття та обслуговування банківського рахунку в Ємені вимагає ретельного дотримання всіх юридичних вимог і положень, тому важливо звертатись за допомогою до професіоналів для гарантії відповідності місцевим банківським і податковим законам.

Комплексна підтримка від IQ Decision при реєстрації компанії в Ємені

IQ Decision надає всебічну підтримку для підприємців, які хочуть заснувати компанію або зареєструвати бізнес у Ємені. Співпраця з IQ Decision забезпечує низку переваг, які дозволяють оптимізувати процедуру інкорпорації та мінімізувати пов'язані з цим ризики та складності.

Переваги співпраці з IQ Decision:

 1. Експертність у місцевому законодавстві. IQ Decision має глибокі знання в галузі юридичних вимог і процедур Ємену. Це дозволяє компанії забезпечувати точне дотримання всіх необхідних регуляторних вимог, що є дуже важливим для успішного проходження реєстрації та подальшого здійснення комерційних операцій.
 2. Індивідуальний підхід. Кожен бізнес є унікальним, і IQ Decision пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта. Це означає, що консультаційні послуги та підтримка налаштовуються з урахуванням специфічних потреб і цілей Вашого бізнесу, що допомагає досягти максимальної ефективності у процесі реєстрації компанії.
 3. Допомога в підготовці та подачі документів. IQ Decision допомагає в збиранні, оформленні та подачі всієї необхідної документації для створення компанії в Ємені. Це передбачає підготовку статутних документів, реєстрацію назви компанії, оформлення ліцензій і багато іншого.
 4. Юридичне супроводження. Від початку до кінця процесу започаткування фірми IQ Decision надає юридичний супровід, включаючи консультації з питань оподаткування, корпоративного управління та інших нюансів ведення бізнесу в Ємені.
 5. Постреєстраційна підтримка. Допомога IQ Decision не закінчується на моменті реєстрації організації в Ємені. Компанія пропонує широкий спектр послуг після реєстрації, включаючи бухгалтерський облік, податкове планування, юридичне обслуговування та підтримку в дотриманні місцевих бізнес-регулюваль.
 6. Мережа контактів і партнерських відносин. IQ Decision має розвинену мережу локальних і глобальних партнерів, завдяки чому може надавати клієнтам додаткові можливості та інструменти для розвитку бізнесу в Ємені.

Співпраця з IQ Decision при оформленні підприємства в Ємені гарантує всеосяжний підхід до управління проектом, що дає підприємцям можливість зосередитись на розвитку своєї справи, будучи впевненими в правильності та законності всіх процедур.