Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Чорногорії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Чорногорія є привабливою юрисдикцією для тих, хто хоче інвестувати в країну, яка не входить до Європейського Союзу, але пропонує ті самі переваги. Чорногорія дотримується не лише правил ЄС, а й правил інших міжнародних організацій. Реєстрація компанії в Чорногорії здійснюється в Центральному реєстрі комерційних організацій, що перебуває у віданні Податкового управління.

Законодавство про компанії засноване на принципі рівного звернення, що дозволяє інвесторам-нерезидентам мати ті ж права та обов'язки, що й місцевим інвесторам.

Переваги ведення бізнесу в Чорногорії

 • Чорногорія є кандидатом у члени ЄС.
 • Ліберальний візовий режим.
 • Іноземці та місцеві інвестори мають однакові права щодо інвестицій.
 • Динамічне економічне зростання.
 • Євро (€) – офіційна валюта.
 • Швидкий запуск бізнесу.
 • Статутний капітал за законодавством Чорногорії може становити лише 1 €.
 • Низькі збори за процес реєстрації компанії та її обслуговування.
 • Низьке оподаткування: 9-15% прибуткового/корпоративного податку, 21% — ПДВ.
 • Посвідка на проживання в Чорногорії надається власникам бізнесу.

Види бізнес-структур у Чорногорії

Коли Ви вирішите зареєструвати бізнес у Чорногорії, потрібно буде вибрати бізнес-структуру, яка найкраще відповідає Вашим потребам. У цій статті наведено огляд різних структур юридичних осіб, дозволених у Чорногорії, і пояснюється, чому компанія з обмеженою відповідальністю є найкращим вибором для більшості іноземців.

Законодавство дозволяє започаткування кількох видів компаній, найпоширенішими з яких є:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю (DOO).
 • Акціонерне товариство (AD).
 • Повне товариство (OD).
 • Товариство з обмеженою відповідальністю (KD).

Компанія з обмеженою відповідальністю є найпоширенішою формою бізнесу серед іноземних інвесторів. Така ОПФ має від 1 до 50 учасників, які можуть бути фізичними особами чи корпораціями. Вимоги до реєстрації DOO в Чорногорії досить ліберальні, починаючи зі статутного капіталу, встановленого в розмірі 1 євро, і до простої структури учасників: учасником може бути іноземний громадянин або компанія, учасник також може обіймати посаду директора.

Порівняно з ТОВ до акціонерного товариства висуваються суворіші вимоги, враховуючи той факт, що воно може використовуватися для біржової торгівлі. Зареєструвати AD у Чорногорії можна приватну чи публічну компанію з одним акціонером та одним директором, проте необхідно призначити аудитора.

Партнерство не часто використовується іноземними інвесторами, але підходить для тих, хто зацікавлений у виході на місцевий ринок у співпраці з місцевим партнером. У Чорногорії є дві форми товариства: повне та командитне. Для кожної бізнес-форми потрібно як мінімум два члени, які ділитимуть прибуток, але також братимуть участь у зобов'язаннях компанії.

Створення партнерства в Чорногорії, де обидва партнери матимуть однакові права й обов'язки, — це форма генерального партнерства. Товариство з обмеженою відповідальністю має генерального та мовчазного партнера. Генеральний нестиме повну відповідальність за боргами бізнесу, а обмежений — у межах свого вкладу.

Держстатистика Чорногорії

Чому більшість підприємств структуровано як компанії з обмеженою відповідальністю?

1

Окрема юридична особа з обмеженою відповідальністю.

LLC у Чорногорії має окрему від своїх учасників і директорів правосуб'єктність, що дозволяє укладати контракти, купувати активи, відповідати за боргами, пред'являти позови від свого імені. В результаті відповідальність учасника обмежується сумою, яка була внесена до статутного капіталу. Їхні приватні активи не можуть бути використані для погашення боргів або зобов'язань компанії.

2

Податкові пільги.

Якщо Ви хочете відкрити компанію в Чорногорії, зверніть увагу на те, що ефективна ставка корпоративного податку тут становить 9%. З іншого боку, є податок на приріст капіталу. Після того, як прибуток оподатковується на корпоративному рівні, дивіденди розподіляються серед акціонерів, які сплачують податок на прибуток за ставкою 9%. Всі ці податкові пільги доступні приватній компанії з обмеженою відповідальністю.

3

Простота залучення капіталу для розширення бізнесу.

Ви можете залучити капітал, отримавши додаткові кошти від учасників або ззовні, що зробить таких інвесторів співучасниками. Це не завжди можливе з деякими іншими корпоративними структурами.

4

Простота передавання права власності та безтермінове спадкоємність.

Право власності на компанію може бути передано шляхом продажу частки. Це означає, що існування бізнесу залежить від постійного членства будь-якого члена. Це неможливо в окремих випадках для деяких інших структур.

Для отримання додаткової інформації про реєстрацію компанії в Чорногорії у формі DOO, зв'яжіться зі спеціалістами компанії.

Варіанти для іноземних компаній

Більшість закордонних компаній ухвалюють рішення про створення:

 • дочірньої компанії;
 • філії;
 • представництва.

Дочірня компанія є найпоширенішою бізнесовою структурою для створення юридичної особи іноземними корпораціями. Дочірній підрозділ діє як окрема юридична особа, що означає, що материнське підприємство захищене від відповідальності за зобов'язаннями дочірньої компанії.

Філія є продовженням іноземної материнської компанії, відповідно за її боргами та зобов'язаннями відповідатиме головний офіс. 

Представництво призначене винятково для маркетингової чи рекламної діяльності.

Етапи реєстрації компанії в Чорногорії

Три основні завдання:

 • Затвердження назви.
 • Підготовка документів для реєстрації компанії та реєстрація місцевої юрадреси.
 • Оплата мита за реєстрацію та безпосередньо процедура реєстрації.

Перед реєстрацією необхідно перевірити назву компанії. Це проста онлайн-процедура, і назва підпорядковується таким правилам:

 • Назва не може бути ідентичною наявному бізнесу в Чорногорії.
 • Найменування не має порушувати права на товарні знаки.
 • Назва не повинна бути зарезервована іншою компанією.
 • У назві повинно не бути таких слів, як «фінанси», «банк», «брокер» тощо. (для використання таких слів потрібен спеціальний дозвіл).

Перед поданням заяви на реєстрацію в Центральному реєстрі підприємств необхідно підготувати такі документи:

 • Статут.
 • Рішення про створення юридичної особи.
 • Підтвердження реєстрації назви компанії.
 • Підписана згода про призначення директора(-ів).
 • Інформацію, що засвідчує особу та місце проживання для кожного учасника, директора, бенефіціарного власника компанії.
 • Дані про професійний досвід керівників.
 • Оплату мита за реєстрацію.

Якщо засновником є юридична особа, знадобляться такі документи:

 • Витяг з Реєстру підприємств у країні інкорпорації.
 • Назва, реєстраційний номер та юрадреса.
 • Оплачений капітал і дані про всіх засновників та директорів.
 • Напрями господарської діяльності
 
Примітка

Усі документи мають бути чорногорською мовою або офіційно перекладені чорногорською мовою.

Завдання, які стоять після реєстрації компанії в Чорногорії:

 1. Реєстрація ПДВ. Обов'язкова постановка на облік з VAT потрібна, якщо очікується, що річний оборот перевищить 18 000 євро.
 2. Відкриття корпоративного банківського рахунку.
 3. За необхідності, оформлення бізнес-ліцензій і подання заяви на отримання відповідної візи.

Стандарти бухгалтерського обліку та податки в Чорногорії

Оподаткування

ПДВ

21%. Компанія має сплачувати ПДВ, якщо її оборот перевищує 18 000 євро на рік.

Податок на прибуток юридичних осіб

9-15%

Індивідуальний податок на прибуток

9%

Податок на дивіденди

15%

40+ угод DTA

Діє 44 податкові угоди, зокрема з Австрією, Китаєм, Хорватією, Кіпром, Чехією, Францією, Німеччиною, Угорщиною, Латвією, Малайзією, Мальтою, Голландією, Португалією, Швейцарією, Великою Британією та ОАЕ. Також діють 23 двосторонні інвестиційні договори з країнами.

Як підтримка стратегії свого подальшого розвитку уряд запровадив низку привабливих стимулів, щоб залучити іноземні інвестиції до Чорногорії.

Інвестиційні стимули

Відповідно до Декрету про стимулювання прямих іноземних інвестицій у Чорногорії уряд пропонує фінансові стимули інвесторам залежно від вартості їхніх інвестицій. Для інвестицій на суму понад 500 000 євро, які створюють щонайменше 20 нових робочих місць протягом трьох років із дати підписання угоди про стимулювання, закордонні інвестори можуть подати запит на отримання грошових грантів у розмірі 3 000–10 000 євро на кожне нове робоче місце.

Для інвестицій у Північному та Центральному регіоні, за винятком столиці Подгориці, мінімальні інвестиції становлять 250 000 євро з порогом створення 10 нових робочих місць. Для капіталовкладень на суму понад 10 млн євро, які створюють не менше 50 нових робочих місць, можуть бути надані пільги в розмірі до 17% вартості інвестицій. Ці пільги також включають відшкодування витрат на розвиток інфраструктури при реалізації інвестиційного проекту.

Ділові зони

Уряд ухвалив Декрет про бізнес-зони, метою якого є стимулювання розвитку бізнесу та створення привабливіших інвестиційних можливостей. Ділова зона є розвиненою в будівельному плані територією, повністю оснащеною інженерною інфраструктурою, орієнтованою на виробничу діяльність і сприятливими умовами для інвестування.

У Чорногорії вісім бізнес-зон. Деякі бізнес-стимули, які пропонуються зонами:

 • Нижчі ціни на оренду комерційних приміщень.
 • Зниження адміністративних видатків.
 • Інтеграція додаткових видів діяльності.

Звітність. Що стосується зобов'язань щодо фінансової звітності, то всі компанії, зареєстровані в цій країні, повинні дотримуватись Стандартів фінансової звітності Чорногорії (SFRS). SFRS ґрунтуються на Міжнародних стандартах фінансової звітності. Власники підприємств повинні зберігати свої ділові записи та рахунки протягом щонайменше п'яти років. Невиконання цієї вимоги може призвести до фінансових санкцій.

Висновок

Є багато причин, які можуть залучити іноземних підприємців до інвестування в Чорногорію. З-поміж іншого, надання можливості 100% іноземного володіння компанією, а їх прибуток та дивіденди можуть репатріювати без обмежень. У країні одна з найбільш конкурентоспроможних податкових систем у Європі (ставка 9%), кваліфікована та недорога робоча сила. Однак корисно відзначити, що країна є хорошим вибором для тих, хто шукає ринок, звідки вони можуть відкривати філії по всій Європі.

Якщо Ви вирішите відкрити компанію в Чорногорії, то наші фахівці докладно розкажуть про нормативні вимоги, яких необхідно дотримуватись, а також нададуть супровід реєстрації компанії.