Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Болгарії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Реєстрація компанії в Болгарії – це реєстрація юридичної особи в Торговельному регістрі. Однією з основних переваг країни для іноземних інвесторів є право вести бізнес на всій території Європейського Союзу. Багато іноземців зацікавлені в тому, щоб розпочати новий бізнес тут або перемістити той, який у них є в Болгарію, та скористатися сприятливим податком (10% корпоративний податок) та бізнес-кліматом.

Переваги реєстрації компанії в Болгарії

Болгарія, розташована на Балканському півострові в Південно-Східній Європі, займає стратегічне географічне положення як міст між Європою та Азією. Країна поділена на 28 провінцій. Офіційна мова – болгарська, валюта – лев (BGN). Основні переваги для відкриття бізнесу в Болгарії:

 1. Як член Європейського Союзу Болгарія проводить добре розвинену макроекономічну політику та є однією з фінансово стабільних економік у Центральному та Східному регіонах Європи.
 2. Останніми роками Болгарія стає привабливою країною для аутсорсингу підприємств у деяких секторах – таких, як фармацевтичний сектор, сектор інформаційних технологій та зв'язку.
 3. Розвинена транспортна інфраструктура. Завдяки інвестиціям у транспорт країна користується однією з передових систем у регіоні.
 4. Болгарською компанією можна керувати віддалено.
 5. У Болгарії добре розвинена банківська система. У країні зареєстровано 22 ліцензовані місцеві банки та 5 філій іноземних банків.
 6. Фіксовані ставки корпоративного податку (10%) та податку на дивіденди (5%).
 7. Підписано угоди про уникнення подвійного оподаткування з багатьма країнами.
 8. Економічна стабільність.
 9. Висококваліфікований персонал.

Реєстрація компанії: види бізнес-організацій у Болгарії

Найчастіше використовувані форми ведення бізнесу в Болгарії – це OOD, AD, партнерство, філія та TRO. Превалюючою формою створення власної компанії є реєстрація компанії з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником (EOOD) або компанії з обмеженою відповідальністю (OOD) з великою кількістю засновників.

Товариство з обмеженою відповідальністю або ТОВ у Болгарії. Компанія OOD (аналог Ltd) – це вид організації бізнесу, який широко використовується з огляду на мінімальні вимоги до капіталу та простоту структури корпоративного управління. Реєстрація підприємства у формі ТОВ дозволена як фізичним, так і юридичним особам. Інвестори в OOD можуть бути резидентами цієї країни та/або іноземцями.

Мінімальний статутний капітал, необхідний Законом про підприємницьку діяльність для реєстрації ТОВ, становить 1 EUR. Інвестори можуть робити як грошові, так і негрошові вклади. Корпоративні права OOD не є інструментами, що торгуються. Вони можуть бути передані за нотаріально засвідченою угодою про передавання корпоративних прав. Передавання корпоративних прав між учасниками не вимагає рішення основних зборів, тоді як передавання третій стороні, крім допуску нового інвестора(ів), вимагає такого рішення.

Згідно з болгарським законодавством, керівником OOD може бути обрана лише фізична особа. Керівник може бути засновником, і немає жодних обмежень для іноземної особи, яка може бути призначена керівником OOD.

Акціонерне товариство (AD). АТ у Болгарії є широко використовуваним видом ділової організації з огляду на відсутність юридичних обмежень на передавання акцій. Однак структура управління компанією набагато складніша, ніж у ТОВ, оскільки Закон про підприємництво встановлює необхідні правила, що регулюють формування резервного фонду, розподіл доходів АТ. Зареєструвати компанію в Болгарії за видом AD може одна або кілька болгарських та/або іноземних осіб (приватних осіб чи компаній).

Мінімальний статутний капітал, необхідний для реєстрації акціонерного товариства в Болгарії, становить 26 000 EUR. Проте спеціальне законодавство може вимагати вищого капіталу для виконання певних завдань, наприклад, фінансової чи страхової діяльності. Капітал АТ має бути поділений на акції з номінальною вартістю щонайменше 1 EUR кожна. Має бути оплачено щонайменше 25% від капіталу під час реєстрації.

Структура корпоративного управління АТ складається з ради акціонерів і ради директорів (у випадку однорівневої системи управління) або правління та наглядової ради (якщо йдеться про дворівневу систему адміністрування). Акції АТ є інструментами, що торгуються. Передавання акцій не підлягає реєстрації в комерційному регістрі. Обмеження на передавання акцій може бути передбачено внутрішніми документами підприємства.

Партнерство в Болгарії. Генеральне товариство – це вид компанії, заснованої двома чи більше особами, які хочуть керувати компанією під зареєстрованим торговельним найменуванням для досягнення спільної мети. Торговельна назва має містити прізвище одного або кількох партнерів, або торговельні назви їхніх існуючих компаній. Загалом зараз, реєстрація повного товариства характеризується пайовим володінням, пайовими доходами та ризиками, і навіть спільним управлінням. Отже, партнери відповідають усім своїм майном. У них можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні права та обов'язки. Першим кроком для реєстрації генерального партнерства є внесення компанії до комерційного регістру Болгарії.

Обмежене партнерство. Товариство з обмеженою відповідальністю в Болгарії може бути засноване двома або більше особами, які керують компанією на основі партнерського договору. Спосіб, яким партнери можуть брати участь у товаристві, є основною відмінністю цієї компанії від генерального товариства. В обмеженому партнерстві є генеральні партнери, які несуть відповідальність усім своїм майном, та партнери з обмеженою відповідальністю. Торговельне найменування товариства повинне містити ім'я хоча б одного з генеральних партнерів.

Реєстрація бізнесу на болгарському ринку для іноземців

Підприємці-нерезиденти, яких цікавить ведення бізнесу в цій країні, можуть відкрити філію чи торговельне представництво.

Міжнародні фірми та іноземці можуть зареєструвати філію в Болгарії шляхом реєстрації в Комерційному регістрі. Після належної реєстрації відповідно до болгарського законодавства, філія іноземної фірми, хоч і не є окремою юридичною особою, має певний рівень самостійності. Отже, потрібно готувати окремий річний звіт. Проте активи та зобов'язання вважаються активами та зобов'язаннями материнської компанії.

Іноземна фізична/юридична особа може зареєструвати торговельне представництво в Болгарії. TRO створюється шляхом реєстрації в Болгарській торговельній палаті. TRO не є самостійною юридичною особою. Отже, TRO не дає доходу, не підлягає оподаткуванню корпоративних доходів у Болгарії.

Бізнес у Болгарії: кроки з реєстрації

Процедура реєстрації компанії включає декілька основних етапів:

 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства.
 2. Затвердження назви.
 3. Пошук юр. адреси в Болгарії.
 4. Відкриття банківського рахунку, куди буде депоновано статутний капітал.
 5. Підготовлення всіх необхідних для реєстрації документів.
 6. Подання документів на реєстрацію.
 7. Реєстрація для цілей оподаткування та соц. страхування.
 8. Отримання ліцензії в Болгарії (за необхідності).

Насамперед необхідно визначитися з ОПФ компанії, яка відповідатиме Вашим цілям і потребам. Наступний крок — вибір назви та перевірка її унікальності в Болгарському торговельному регістрі. До назви додається вд компанії, наприклад, Ltd або OOD, що є абревіатурою для товариства з обмеженою відповідальністю.

Адреса фірми має бути надана з метою реєстрації. Також можна зареєструвати окрему адресу для листування з податковою службою. Далі необхідно відкрити рахунок у Болгарії, на який ще до реєстрації має бути внесена мінімальна сума капіталу. Хоча мінімальний капітал для ТОВ становить лише 1 EUR, капітал компанії насправді не вказує на її фінансове становище.

Якщо власником компанії є одна особа, то всі важливі рішення приймаються цією особою. Наявність двох або більше засновників/партнерів у компанії вимагатиме детальнішої організації процесу прийняття рішень щодо важливих змін, наприклад, прийняття нових учасників, операцій з нерухомістю, розподілу прибутку, призначення та звільнення директорів.

Якщо Ви хочете відкрити фірму в Болгарії, зверніть увагу, що керуючий директор може бути громадянином будь-якої країни. Компанія може бути представлена більш ніж одним директором спільно або окремо. Директор має згідно із законом широкі права представляти компанію, якщо його представницькі повноваження не обмежені Установчим актом.

Офіційна адреса електронної пошти компанії, зареєстрованої в Болгарії, дуже важлива для зв'язку з податковою службою, банками та діловими партнерами. Підготовлення документів вимагає нотаріально засвідченої згоди директора представляти компанію та внесення первісного капіталу на банківський рахунок. Нотаріальне засвідчення документів можна зробити в болгарському консульстві чи нотаріуса в іншій країні.

Як відкрити бізнес у Болгарії: необхідна інформація

Для підготовки документів для реєстрації потрібна така інформація:

 • Назва компанії.
 • Юридична адреса в країні.
 • Розподіл капіталу.
 • Відомості про засновників. Якщо засновником є іноземна юридична особа, потрібна довідка про хорошу репутацію з недавньою датою видачі та установчі документи такої юридичної особи.
 • Реквізити директора компанії.
 • Сфера діяльності.

Реєстрація фірми передбачає підготовлення таких документів:

 • нотаріальне засвідчення згоди директора компанії та підписання установчих документів компанії засновниками;
 • документи можуть бути нотаріально засвідчені в болгарському консульстві або у нотаріуса (з апостилем);
 • внесення капіталу компанії на банківський рахунок у Болгарії;
 • підписаний протокол рішення та акт про заснування;
 • заяву директора компанії.

Деяка інформація про податкові ставки в Болгарії

Корпоративний податок

10% від чистого прибутку на рік

Податок на дивіденди

5%

ПДВ

20%. Внутрішні постачання та експорт до ЄС не оподатковуються ПДВ.

ПДФО

10%. 5% податку на дивіденди.

Податок на майно

Річна ставка визначається кожним муніципалітетом і становить від 0,01 до 0,45% від податкової вартості майна.

Національні страхові внески

Внески на державне страхування включають внески на соціальне та медичне страхування.

Сукупна ставка відрахувань на соціальне забезпечення становить від 24,7% до 25,4%, у тому числі від 14,12% до 14,82% оплачує роботодавець, а 10,58% – працівник.

 Сукупна ставка внесків на медичне страхування становить 8%, у тому числі 4,8% оплачує роботодавець, а 3,2% – працівник.

Податок на передачу

Ставка трансфертного податку становить від 0,1 до 3% і визначається кожним муніципалітетом.

Як відкрити рахунок у банку Болгарії?

Вимоги до відкриття рахунку відрізняються від установи до установи, але здебільшого висуваються основні вимоги та умови. При відкритті рахунку в банку Болгарії необхідні: статут, основні документи компанії, свідоцтво про реєстрацію та зразки підписів. Під час відвідування будь-якого відділення банку, що працює на території цієї країни, будьте готові до додаткових питань, з-поміж яких:

 1. Який основний вид діяльності підприємства?
 2. Хто є бенефіціарним власником компанії?

Зазвичай різні банки мають право діяти відповідно до своїх умов щодо місцевих чи іноземних клієнтів або залежно від виду рахунків, які вони можуть відкривати. Загалом найпопулярнішим видом банківського рахунку в Болгарії залишається поточний рахунок, який служить для всіх видів транзакцій – таких, як внесення, зберігання, зняття та переказ грошей.

Немає жодних юридичних обмежень на кількість банківських рахунків, які Ви можете відкрити в одному або кількох банках, але певний банк може мати свою власну політику або певні обмеження. Болгарські банки відкривають і ведуть рахунки та здійснюють операції в місцевій валюті (болгарських левах), а також у всіх основних іноземних валютах – таких, як євро, долари США, швейцарські франки або британські фунти, як для місцевих, так і для іноземних клієнтів.

Якщо Ви хочете відкрити банківський рахунок для компанії, необхідно буде надати нотаріально засвідчені зразки підписів уповноважених осіб компанії. Ви також повинні внести на рахунок суму, рівну капіталу, зазначеному в Статуті підприємства. Залежно від виду юридичної особи, банк може вимагати додаткові документи – такі, як рішення про заснування компанії, банківський сертифікат тощо.

Найбільші болгарські банки, що входять до Eurobank Group, надають можливість відкрити рахунок у Болгарії дистанційно:

 • PostBank пропонує повний спектр банківських послуг.
 • International Asset Bank надає можливість відкрити рахунок у AUD, RUS, NOK, USD, GBR, EUR.
 • DSK Bank – один із провідних банків цієї країни.
 • Unicredit Bulbank орієнтується зовнішні торговельні платежі.

Ділова віза в Болгарію

Громадянин країни, яка не входить до ЄС, може отримати візу до Болгарії на підставі реєстрації OOD, філії чи торговельного представництва в цій країні. Короткострокова віза до Болгарії – це багаторазова віза, що дозволяє перебувати в країні протягом 90 днів. Отримавши ділове запрошення, заяву на візу варто подати до найближчого посольства чи консульства Болгарії. Термін розгляду візи триває до 10 робочих днів.

Довгострокова бізнес-віза до Болгарії видається в трьох основних випадках:

 1. Реєстрація торговельного представництва (немає обов'язкових вимог наймати місцевих працівників).
 2. Реєстрація болгарської компанії, в якій працюють від 10 місцевих працівників на термін щонайменше 6 місяців.
 3. Реєстрація філії в Болгарії, в якій працює не менше 10 місцевих співробітників на термін від 6 міс.

Найбільш зручний і доступний спосіб для іноземця отримати візу виду D і, зрештою, посвідку на проживання в Болгарії – це зареєструвати TRO. Торговельне представництво регулюється Законом про заохочення інвестицій (IPA) Болгарії. Довгострокова бізнес-віза до Болгарії видається на 6 або 12 місяців і є обов'язковою для всіх громадян країн, які не входять до ЄС. Термін оформлення візи складає 30 робочих днів.

Висновок

Ґрунтуючись на перерахованих у статті перевагах, можна розглянути можливість ведення бізнесу в Болгарії. Важливо бути обізнаним і поінформованим про поточне ділове середовище та політичний клімат. Тому перш ніж приступити до реєстрації, пропонуємо запитати консультацію з регулювання бізнес-діяльності в Болгарії, яка допоможе оцінити, який вид компанії вибрати для досягнення поставлених цілей і завдань.