Форма замовлення консультації з регулювання інвестиційної діяльності на Анжуані
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Реєстрація компанії на Анжуані може бути перспективним варіантом для розширення бізнесу. Острів Анжуан знаходиться в Південній частині Коморських Островів. Він має зовнішньоекономічний режим, який сприяє іноземним інвестиціям. Уряд пропонує низку пільг і привілеїв для іноземних інвесторів, включаючи низький рівень оподаткування та відсутність обмежень на переміщення капіталу.

У статті йтиметься про головні бізнес-переваги цього регіону та кроки, які необхідно виконати, щоб зареєструвати компанію на Анжуані.

Реєстрація компанії на острові Анжуан: бізнес-переваги

Острів Анжуан приваблює інвесторів із кількох причин:

 • Географічне розташування. Острів розташований у Південно-Східній Азії і є частиною регіону, багатого на природні ресурси та з розвиненою економікою. Цей район приваблює міжнародні компанії та інвесторів, які хочуть розширити свою присутність у регіоні.
 • Економічне зростання. Анжуан є острівною державою, що стрімко розвивається. Острів пропонує інвесторам сприятливе інвестиційне середовище, стійку економіку, сучасну інфраструктуру та доступ до міжнародних ринків.
 • Технічний розвиток. На Анжуані розвиваються сучасні галузі, наприклад, інформаційні технології. Це створює численні можливості для співробітництва й інновацій.
 • Сучасний фінансовий сектор. Уряд розвиває фінансовий сектор. Зокрема, вдосконалення банківського середовища, зростання кількості фондових і страхових компаній, розвиток інноваційних фінансових технологій.
 • Податкові переваги. Острів Анжуан пропонує різні податкові пільги та стимули для інвесторів, включаючи низькі податки на прибуток та майно.

Однак перед ухваленням рішення про інвестиції на острові Анжуан рекомендується провести дослідження та проконсультуватися з професіоналами, які мають досвід супроводу інвестиційної діяльності.

Як відкрити компанію на Анжуані?

Щоб створити компанію на Анжуані, потрібно пройти певні кроки:

 • Визначення юридичної форми підприємства. Важливо переконатися, що вибраний вид компанії відповідає потребам і цілям бізнесу. На острові найпоширенішою формою є Limited Liability Company (LLC), але ця ОПФ переважно прийнятна для малого та середнього бізнесу.
 • Реєстрація назви. Необхідно подати на розгляд до компетентного органу мінімум 3 назви, починаючи з тієї, яка є найкращою. Доступність найменування можна перевірити в базі даних реєстраційного органу.
 • Подання заявки та повного пакета документів для реєстрації компанії регулятору, включаючи бізнес-план, Статут та інші установчі документи.
 • Відкриття банківського рахунку.
 • Отримання ліцензій і дозволів.

Зверніть увагу, що ці кроки є загальним керівництвом, і конкретні вимоги можуть відрізнятися залежно від виду компанії. Зверніться до професійного бізнес-консультанта, щоб отримати детальну інформацію та юридичну підтримку в процесі реєстрації компанії на Анжуані.

Які організаційно-правові форми компаній можна реєструвати на острові Анжуан?

На острові Анжуан допускаються такі організаційно-правові форми підприємств:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). ТОВ може бути створене мінімум одним засновником, який може бути фізичною чи юридичною особою. Засновник несе обмежену відповідальність у розмірі свого внеску до статутного капіталу. Реєстрація LLC на Анжуані оптимальна для МСП. Ця форма забезпечує гнучкість керування.
 • Акціонерне товариство (АТ). АТ може бути створене щонайменше одним акціонером, який несе відповідальність у розмірах його вкладу в капітал. Акціонерне товариство є кращою формою для великого бізнесу. Акціонери збираються на регулярних і позачергових зборах для прийняття важливих рішень – таких, як обрання правління та керівних органів, затвердження фінансових звітів, поділ прибутку й інші питання, пов'язані з управлінням компанією. Акціонерне товариство на Анжуані може мати правління, яке здійснює загальне керівництво та контроль за діяльністю компанії. Члени правління призначаються акціонерами на зборах і представляють інтереси акціонерів. Керівництво АТ має вести звітність і подавати фінансові звіти органам державного контролю.
 • Дочірні підприємства та філії. Дочірнє підприємство — це організація, яка під контролем та управлінням материнської організації. Головна компанія має контрольний пакет акцій дочірнього підприємства та впливає на його ділові рішення й операції. Дочірнє підприємство є окремою юрособою та має свої власні права й обов'язки. Філія – це підрозділ іноземної компанії, який знаходиться на Анжуані і виконує певні функції від імені головної компанії. Філія на Анжуані не є самостійною юрособою, тобто має обмежену автономію та зазвичай виконує функції, визначені головною компанією, яка несе повну відповідальність за борги філії.
 • Представництва іноземних компаній. Іноземні компанії можуть відкрити представництва на острові Анжуан, щоб дослідити ринок і проводити маркетингову діяльність у цьому регіоні.

Важливо відзначити, що для створення компанії на острові Анжуан необхідно дотримуватись вимог, встановлених законодавством Коморських Островів та регіональними органами управління. Рекомендується отримати консультацію юристів, щоб гарантувати відповідність вимогам і вибрати найоптимальнішу організаційно-правову форму для запуску бізнесу на Анжуані.

Яку галузь обрати для запуску інвестиційного проекту на Анжуані?

Анжуан – невеликий острів в Індійському океані, основними галузями якого є сільське господарство, туризм, місцеве ремісниче виробництво. Однак останні роки видно розвиток й інших галузей:

 • Інформаційні технології. Розвиток інформаційних технологій може відігравати важливу роль у процвітанні острова та сприяти його економічному зростанню. Уряд острова застосовує стимулюючу політику для залучення інвесторів, які шукають нові ринки для запуску IT-стартапів і розвитку інфраструктурних проектів. На перший план виходять будівництво мереж зв'язку, створення центрів із високошвидкісним інтернетом. Подібні технології можна використовувати в різних галузях. Наприклад, у сільському господарстві вони можуть допомогти в управлінні ресурсами й оптимізації процесів. У сфері туризму інформаційні технології можуть покращити надання послуг. При цьому потрібно враховувати особливості місцевої ділової культури та потреб. Загалом уряд сподівається, що залучення прямих іноземних інвестицій на Анжуан у галузь ІТ сприятиме довготривалому сталому розвитку острова.
 • Фінансові технології. Фінтех є важливим сектором для розвитку економіки острова. Хоча Анжуан не є столицею Коморських Островів, він все ж таки відіграє ключову роль у розвитку фінансового сектору регіону. Останніми роками з'явилися нові фінтех стартапи на Анжуані. Основні фактори, що сприяли цьому розвитку, включають пільги та привілеї для компаній у сфері фінтех, інвестиції в розвиток цифрової інфраструктури, розвиток банківської системи, розвиток фінтех-кластера. Крім того, компетентні органи Коморських Островів вживають заходів для створення сприятливого регуляторного середовища для фінтех-компаній, забезпечуючи правовий і фінансовий захист як для інвесторів, так і для користувачів фінансових послуг.
 • Відновлювана енергія. Уряд острова почав інвестувати у відновлювану енергетику – таку, як сонячна та вітрова енергія. Це допомагає знизити залежність від імпорту та замінити використання традиційних джерел енергії. Завдяки своєму географічному положенню та кліматичним умовам, сонячна та вітрова енергія мають великий потенціал на острові. Розроблення та впровадження таких проектів потребує співпраці всіх зацікавлених сторін, включаючи уряд, регуляторів, приватний сектор. Але не варто забувати про необхідність провести вивчення потенційних технічних, економічних та екологічних аспектів при реалізації інвестиційного проекту, щоб гарантувати його стійкість, ефективність і відповідність потребам острова.

Це лише деякі з сучасних галузей, що розвиваються на Анжуані. Влада острова вживає заходів для залучення інвестицій і розвитку нових секторів економіки з метою сталого розвитку регіону.

Оподаткування

Оподаткування компаній на острові Анжуан може бути описано так:

 • Корпоративний податок – 35%. Цей податок стягується згідно з національним податковим законодавством Коморських Островів.
 • ПДВ: 10%.

Висновок

Іноземні інвестори виявляють інтерес до запуску бізнесу на Анжуані з низки причин. Основними є вигідне географічне положення острова, а також потенціал для розвитку в різних галузях економіки. Інвестори можуть знайти можливості для інвестицій у розвиток інфраструктури на острові. Крім того, влада пропонує низку пільг для закордонних інвесторів, наприклад, податкові переваги та гарантії прав власності.

Але, як відомо, процес реєстрації компанії потребує уважності до деталей. Щоб бути впевненим, що під час запуску бізнесу виконані всі вимоги законодавства, вірним рішенням буде залучення компетентних фахівців. Експерти IQ Decision UK пропонують нашим клієнтам персональні консультації та комплексний супровід у процесі реєстрації компанії на Анжуані.