Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вихід на сучасний глобальний ринок означає вирішення широкого спектру питань міжнародної торгівлі й інвестицій. Міжнародне торгове право – найважливіший аспект у налагодженні ефективного бізнесу. Глобалізація міжнародної економіки, реєстрація міжнародних компаній, відкриття представництв в інших країнах – усе це фактори, які потребують необхідних знань і грамотного застосування норм міжнародного законодавства.

Для ведення транснаціонального бізнесу вирішальне значення мають знання та дотримання правил міжнародного торгового регулювання. У цій статті йдеться про юридичні аспекти в галузі міжнародної торгівлі та про те, як вони можуть вплинути на бізнес.

Міжнародна торгівля та її юридичні аспекти

Підприємницька діяльність пов'язана із законом та значною кількістю юридичних аспектів, які важливо враховувати при веденні бізнесу.

Незалежно від того, створюєте Ви нову компанію, готуєтеся до купівлі або продажу бізнесу, ведете переговори з інвесторами чи готуєтеся до укладання великої комерційної угоди, дуже важливо захистити законні права й інтереси Вашого бізнесу.

Транскордонний бізнес здійснюється з урахуванням великої кількості норм і правил міжнародної торгівлі, ефективне використання яких має вирішальне значення при виведенні товарів і послуг на ринок. Зазвичай, міжнародне торгове право включає правила, що регулюють торгівлю між країнами. Глобальна торгівля дозволяє країнам ефективніше використовувати власні ресурси – такі, як технології, природні ресурси або персонал.

Міжнародне торгове середовище, яке швидко змінюється, безумовно, пов'язане з ризиками. Водночас це створює значні можливості для компаній, які уявляють, як орієнтуватися в складному транскордонному торговому середовищі, і достатньо гнучкі, щоб адаптуватися. Проте самостійно, без специфічних навичок складно освоїти глобальні ринки. Юридичний супровід зовнішньоекономічної діяльності дозволяє великим компаніям і приватним підприємцям правильно використовувати свої фінансові ресурси, бізнес-стратегії для досягнення поставлених цілей.

У чому полягає допомога в питаннях міжнародного торговельного права?

Оскільки міжнародно-правове середовище складне, організації часто зіштовхуються з широким колом питань, пов'язаних із дотриманням правил торгівлі та судовими розглядами в різних юрисдикціях. Вибудовуючи договірні відносини з партнерами, важливо враховувати особливості законодавства тих країн, із якими встановлюються торговельні відносини. Юридичні колізії в законодавстві країн, відмінності у специфіці бізнесу — у цих питаннях допоможе розібратися кваліфікований юрист із міжнародних відносин.

Юридичний супровід бізнесу включає широкий перелік послуг, що безпосередньо залежить від правових особливостей розвитку ринку тієї юрисдикції, у якій планує вести свою діяльність інвестор/підприємець. Правова підтримка має включати не лише консультації з нормативно-правового регулювання, а й практичну допомогу – від супроводу при запуску бізнесу за кордоном до підтримки в реалізації міжнародних контрактів, захисту товарних знаків і патентів, а також супровідні послуги в комерційних спорах.

Зокрема, щодо реєстрації компанії за кордоном, профільний спеціаліст надасть консультаційні послуги клієнтам з огляду  на характер їхнього бізнесу та цільові ринки, допоможе обрати найкращу юридичну структуру для запуску та роз'яснить юридичні формальності, які можуть виникнути у процесі ведення бізнесу. Масштабування бізнесу також потребує кваліфікованої допомоги, щоб побудувати правильну стратегію, яка дозволить досягти запланованих результатів. Зважаючи на міжнародні практики, фахівець запропонує бізнес-модель, яка дозволить мінімізувати ризики. Допомога з питань міжнародного торговельного права також включає консультації щодо ведення переговорів із місцевими органами влади й отримання необхідних ліцензій і дозволів.

При веденні діяльності на міжнародному рівні кваліфікована допомога може знадобитися у процесі розробки, перевірки договорів, під час переговорів та підписання договору. Складання міжнародного контракту – найкраща інвестиція для Вашої компанії. Зовнішньоекономічний контракт має бути складений так, щоб залишатися чинним у будь-якій країні. Кожен суб'єкт співпраці під час укладання зовнішньоекономічного договору має бути впевненим, що зможе отримати судовий захист своїх інтересів. Від вибору відповідної правової юрисдикції до розробки конкретних положень для захисту бізнес-діяльності профільний спеціаліст із міжнародного права надасть кваліфікований супровід бізнесу на міжнародному рівні.

Юристи консультують із питань застосування внутрішніх і міжнародних правил, а також у спорах щодо їх порушень. Вони здійснюють необхідні процедури для вирішення міжнародних спорів, пов'язаних з усіма видами комерційної діяльності (розірвання та тлумачення договорів, товарні знаки та патенти, інтелектуальна власність /включаючи програмне забезпечення/ та ін.) шляхом переговорів, судових розглядів та комерційного арбітражу.

Ще однією сферою діяльності фахівців із міжнародного торгового права є супровід міжнародних угод зі злиття та поглинання, консалтинг із питань корпоративної реструктуризації, придбання іноземних компаній, участь в управлінні шляхом купівлі акцій іноземних компаній і залучення капіталу з-за кордону. Фахівці також надають усебічна підтримку в підготовці планів виходу на ринок і необхідної документації.

Супровід міжнародної торгової діяльності

Ведення бізнесу на міжнародному рівні вимагає глибокого розуміння, особливо враховуючи постійні зміни міжнародних правил і вимог. Команда фахівців IQ Decision UK орієнтується у чинних міжнародних нормах та стандартах, що регулюють міжнародне економічне співробітництво. Ми маємо значний досвід консультування з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності, структурування бізнесу за кордоном і супроводу укладання зовнішньоторговельних договорів. Наші послуги:

  • Консультування з питань законодавства у сфері міжнародного торговельного права.
  • Допомога у розробленні міжнародних договорів (ліцензійних, франчайзингових, договорів постачання тощо);
  • Супровід укладання міжнародних торгових угод і проведення передконтрактних переговорів.
  • Супровід вирішення спорів, зокрема ведення переговорів та позасудове вирішення спорів, вирішення спорів альтернативними методами.
  • Юридичний супровід діяльності компанії у процесі міжнародної торгівлі.
  • Консультаційні та супровідні послуги в транснаціональних угодах, які включають безліч регуляторних питань із різних видів торгових операцій, фінансування тощо.
  • Супровід отримання ліцензій, інших дозволів і погоджень з метою інвестування за кордоном.
  • Супровід переговорів з іноземними контрагентами, уповноваженими відомствами.
  • Супровід складання пакета необхідних документів для здійснення міжнародної торгівлі.

Висновок

Міжнародна торгівля істотно впливає на економічне зростання як держави, так і компаній. На певному етапі перед багатьма власниками постає завдання вивести свій бізнес на міжнародний рівень або залучити міжнародних партнерів. Якщо Ви хочете оптимізувати свої міжнародні операції або шукаєте можливості для розширення, то фахівці нашої компанії готові докладно проконсультувати про правила та закони міжнародної торгівлі, надати супровід при запуску інвестиційних проектів будь-якої складності. Для отримання докладної інформації, зв'яжіться з нами за контактами, указаними на сайті.