Форма замовлення консультації з гірничодобувного бізнесу в Камеруні
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Інтерес інвесторів до сировинних товарів зростає. Реєстрація компанії в Камеруні з ліцензією на видобування корисних копалин може надати конкурентні переваги. Камерун розташований на західному узбережжі Африки. Він є найбільшою та найважливішою економікою Центральноафриканського економічного та валютного співтовариства (CEMAC). На його частку припадає 45% ВВП субрегіону. Камерун вважається найдиверсифікованішою економікою в регіоні завдяки великим обсягам природних ресурсів.

Унікальне географічне розташування значно полегшує доступ компаніям, зареєстрованим у Камеруні, до основних ринків субрегіону. Гірничодобувний сектор Камеруну є зростаючою галуззю зі значним потенціалом подальшого розширення та розвитку. Країна багата на природні ресурси, нафта є основним експортним продуктом Камеруну, складаючи більше половини загального експорту. У статті йдеться про те, як відкрити компанію з видобування корисних копалин у Камеруні.

Навіщо інвестувати в Камерун?

Камерун зберігає сильні конкурентні переваги завдяки двомовності на французькій та англійській мовах, відносній політичній стабільності, диверсифікованій економіці та розташуванню як ворота до країн, які не мають виходу до моря, у центральноафриканському регіоні. Він пропонує інвестиційний потенціал в інфраструктуру та добувну промисловість, споживчі ринки та сучасні комунікаційні технології.

За минулі роки економіка Камеруну виграла від покращення макроекономічних показників і прогресу в реалізації структурних реформ. Було зроблено кроки для просування належного управління, прозорості та підзвітності. Було оприлюднено новий Загальний податковий кодекс (Code Général des Impôts), що включає керівництво з податкових процедур.

Уряд Камеруну став одним із перших в Африці, який зробив активні кроки для заохочення прямих іноземних інвестицій. Камерун нині реалізує першу фазу свого довгострокового плану розвитку. Всі ці фактори уможливили прискорення темпів розвитку в різних секторах економіки, зокрема дедалі більше інвесторів з-за кордону зацікавлені в отриманні ліцензії на видобування корисних копалин у Камеруні.

Режим іноземних інвестицій у Камеруні

Уряд Камеруну прагне сприяти іноземним інвестиціям, заохочуючи відкриту та лібералізовану економіку. Влада провела певні реформи в деяких стратегічних галузях, які мають стати сильним стимулом для іноземних інвесторів шляхом полегшення отримання ліцензій на ведення бізнесу, розумних податків на бізнес. Так, можна побачити деякі конкретні стимули для інвесторів:

 • Будь-яка особа (фізична чи юридична особа) може займатися бізнесом у Камеруні, незалежно від місця її проживання.
 • Інвестори мають право укладати будь-який контракт, який гарантує їх комерційні та фінансові інтереси.
 • Інвестори можуть вільно репатріювати свої прибутки.
 • Інвестиції в Камеруні захищені. Камерун є учасником деяких міжнародних конвенцій, які є захистом іноземних інвестицій (Нью-Йоркська конвенція, Вашингтонська конвенція).

Ліцензія на видобування корисних копалин у Камеруні

Отримання дозволу на видобування корисних копалин у Камеруні знаходиться у віданні Міністерства гірничорудної промисловості — державний орган, який відповідає за реалізацію законодавства про гірничодобувну промисловість у країні.

Будь-яка фізична чи юридична особа може здійснювати діяльність, регульовану цим законом, щодо державних земель або державних приватних земель, національних земель або земельних ділянок для того, щоб видобувати корисні копалини в Камеруні.

Отримання ліцензії на видобування корисних копалин у Камеруні – обов'язкова умова для ведення будь-якої гірничодобувної діяльності, за винятком розвідки. Розвідувальна діяльність здійснюється за умови видачі ліцензії на розвідку корисних копалин в Камеруні.

Надання дозволу на розвідку або права на видобування корисних копалин у Камеруні має здійснюватися відповідно до умов, встановлених постановою, при підтвердженні технічних і фінансових можливостей, необхідних для всіх операцій, пов'язаних із таким дозволом чи правом власності. Тільки юридичні особи відповідно до законодавства Камеруну, що діє в гірничодобувному секторі, можуть отримати право на видобування корисних копалин.

Реєстрація та ліцензування гірничодобувної компанії в Камеруні

Гірничодобувний бізнес у Камеруні може бути зареєстрований у двох формах. Компанія з обмеженою відповідальністю та акціонерна компанія. Вибір ґрунтується на сумі мінімального капіталу, який буде внесено засновниками під час реєстрації компанії в Камеруні.

Компанія з обмеженою відповідальністю може бути створена однією або декількома фізичними або юридичними особами. Мінімальний статутний капітал, необхідний для реєстрації компанії в Камеруні, становить 1 000 000 XAF (1610 USD). Статутний капітал має бути повністю сплачено після інкорпорації.

Акціонерна компанія може бути створена щонайменше одним акціонером, відповідальність якого обмежена сумою його вкладу в капітал. Мінімальний статутний капітал компанії повинен бути встановлений на рівні 10 000 000 XAF (16 094 USD). Капітал цієї компанії поділено на акції. Внески в натуральній формі мають бути повністю сплачені після інкорпорації.

Міністерством гірничодобувної промисловості регламентовано 5 видів дозволів:

 • Ліцензія на непромислове видобування корисних копалин.
 • Ліцензія на напівмеханізоване непромислове видобування корисних копалин.
 • Дозвіл на розвідку.
 • Дозвіл на дрібномасштабне видобування корисних копалин.
 • Дозвіл на промислове видобування корисних копалин.

Щоб зареєструвати гірничодобувну компанію в Камеруні, обов'язкова інформація, яка має бути надана засновником компанії:

 • Назва компанії.
 • Форма підприємства.
 • Відомості про початковий капітал підприємства.
 • Копія документа, який посвідчує особу керівника компанії чи генерального директора тощо.
 • Корпоративний засновник має надати свої Меморандум і Статут, нотаріально засвідчене свідоцтво про призначення керівника компанії в Камеруні, а також ідентифікаційні документи засновників і керівництва фірми в Камеруні.

Ліцензія на непромислове видобування корисних копалин у Камеруні

Збирання мінеральних речовин на території Камеруну може здійснюватися лише фізичними особами-резидентами країни. Ліцензія на непромислове видобування в Камеруні видається органом, який відповідає за шахти, на поновлюваний період 2 (два) роки і може бути виданий у межах дозволу на розвідку.

Ліцензія на напівмеханізоване непромислове видобування корисних копалин у Камеруні

Ліцензія на напівмеханізоване непромислове видобування дорогоцінних і напівдорогоцінних речовин відповідно до гірничодобувного законодавства Камеруну видається терміном на 2 (два) роки. Ліцензія може бути продовжена міністром, який відповідає за гірничодобувну промисловість, будь-якій особі, яка регулюється законодавством Камеруну, або компанії, де частка камерунців становить не менше 51%. Дозвіл на розвідку вимагає попереднього схвалення Президента.

Дозвіл на розвідку в Камеруні

Ліцензія на розвідку видається юридичним особам, які регулюються законодавством Камеруну, для проведення систематичних і мобільних наземних досліджень із використанням геологічних, геофізичних або інших методів, що охоплюють великі території, з метою виявлення концентрацій корисних мінеральних речовин. Початковий термін дії дозволу на розвідку – 1 рік із можливістю продовження.

Загальна площа поверхні, на яку видається дозвіл на розвідку, не має перевищувати 1000 км2. Дозвіл на розвідку надає його власнику виняткове та непередаване право проводити розвідку в межах виділеного периметра, право входити та створювати відповідні об'єкти в межах периметру розвідки з урахуванням земельного, майнового, екологічного та лісового законодавства. Власник повинен виконувати операції відповідно до свого графіка робіт і подавати відповідні періодичні звіти.

Дозвіл на видобування нафти та газу в Камеруні

Відповідно до законодавства права на проведення розвідки та видобування нафти та газу в Камеруні є такими:

 
Видобування нафти в Камеруні

Дозвіл на видобування нафти в Камеруні встановлює права та обов'язки держави і власника протягом терміну дії договору на дослідження та, у випадку виявлення родовища, комерційно придатного для експлуатації, протягом терміну дії відповідної концесії на експлуатацію. У Концесійній угоді власник бере на себе фінансування нафтових операцій і видобуває вуглеводні протягом терміну дії зазначеного контракту відповідно до Концесійної угоди.

Дозвіл на видобування нафти стосується ділянок, які не охоплені нафтовим контрактом, і може бути виданий фізичній або юридичній особі за рішенням міністра, який встановлює його умови. Дозвіл на розвідку нафтових родовищ надає його власнику невиключне право проведення попередніх пошукових робіт у межах зазначеної ділянки. Такий дозвіл не є правом власності на видобування вуглеводнів і не підлягає передачі прав.

 
Видобування газу в Камеруні

Переробка, зберігання, імпорт та експорт газу регулюються ліцензійною системою. Ліцензія на постачання/продаж газу в Камеруні є інструментом, за допомогою якого міністр, який відповідає за цей сектор, уповноважує оператора працювати в прозорих і недискримінаційних умовах. Ліцензія надається на відновлюваний період максимум на 25 років на переробку та зберігання газу, а також виробництво зрідженого природного газу в Камеруні. Заявки на отримання ліцензії на видобування газу в Камеруні мають бути адресовані міністрові, який відповідає за газовий сектор, або будь-якому іншому державному органу, уповноваженому на це.

 
Інші види дозволів

Дозвіл на дрібномасштабне видобування в Камеруні та дозвіл на промислове видобування корисних копалин у Камеруні може бути предметом капітальних вкладень. Видобування корисних копалин відповідно до дозволу на неї копалин включає в'їзд і володіння землею відповідно до зобов'язання, будівництво очисних споруд на вказаній землі, оброблення корисних копалин, зазначених у дозволі на видобування на вказаній землі або в іншому місці. Також дозвіл дозволяє проводити будівництво будь-яких об'єктів, необхідних для оброблення відходів, звалищ і вивезення каміння, землі та мінералів із землі до та після оброблення, збирання та використання води, виявленої на вказаній землі, для всіх цілей, пов'язаних із видобуванням та обробленням.

Які вимоги потрібно виконати для отримання ліцензії?

Згідно з Гірським кодексом, вимоги для отримання ліцензій на видобування та розвідку в Камеруні такі:

 • підтвердження технічних і фінансових можливостей, необхідних для всіх операцій, пов'язаних із таким правом власності;
 • статус юридичної особи згідно з камерунським законодавством;
 • оплата безповоротних зборів за дослідження та розвідку (розрізняються залежно від виду ліцензії).

Процедура отримання ліцензії в Камеруні включає такі етапи:

 • Подання заяви на отримання/продовження права на видобування корисних копалин реєстратору. У випадку продовження ця заявка має бути подана за 80 днів до закінчення терміну дії дозволу на розвідку та за один рік до закінчення терміну дії дозволу на видобування.
 • Перевірка заявки реєстратором. Реєстратор повинен переконатися, що заявку заповнено за типовою формою, наданою для цієї мети.

Тут же зазначимо, що згідно з Гірським кодексом, за винятком дозволів на напівмеханізоване видобування, будь-яке право, пов'язане з правом власності на видобування корисних копалин у Камеруні, може бути передано будь-якій особі, яка має на це право, за умови згоди обох сторін на передачу та попереднє схвалення Міністр. гірничої промисловості.

Будь-яка пряма чи непряма угода, пов'язана з правами на видобування корисних копалин, оподатковується збором із реалізованого приросту капіталу. Ставка податку на реалізований приріст капіталу встановлена в розмірі 10%. Бенефіціар правочину та власник права на видобування корисних копалин несуть солідарну відповідальність за сплату збору з реалізованого приросту капіталу.

Права держави на участь у гірничодобувних проектах у Камеруні

Державі належить 10% від загального акціонерного капіталу малої гірничодобувної компанії. Держава може збільшити свої частки в капіталі з метою отримання прибутку за взаємною згодою сторін у пропорціях, що не перевищують ще 10% (десять відсотків), а акції, які залишилися, будуть відкриті для підписки іноземними інвесторами.

Податки на видобування корисних копалин у Камеруні

За умови дотримання відповідних положень загального права податкові та митні пільги надаються будь-якому розвідувальному чи гірничодобувному підприємству, яке здійснює свою діяльність на території цієї держави.

Власники дозволів на видобування корисних копалин підлягають виплаті роялті за право володіння територією або право на державну концесію на початку кожного фінансового року. Роялті, включаючи податок на видобувні речовини та податок на видобування корисних копалин, сплачуються щомісяця власниками ліцензій чи дозволів на видобування або під час відправлення партій власниками прав на видобування під час заповнення податкових декларацій у податковому органі.

Висновок

Гірничодобувний сектор Камеруну є зростаючою галуззю зі значним потенціалом подальшого розвитку. Щоб забезпечити подальше зростання та успіх гірничодобувного сектору, уряд працює над покращенням інфраструктури та підтримкою компаній, включаючи доступ до фінансування. Уряд просуває екологічну стійкість і відповідальну практику видобування корисних копалин, щоб забезпечити довгострокову життєздатність сектора.

Юристи IQ Decision UK можуть надати широкий перелік юридичних послуг, якщо Ви маєте намір зареєструвати компанію для видобування корисних копалин у Камеруні з подальшим отриманням ліцензії на розвідку та видобування корисних копалин.

До наших послуг входять консультації з бізнесу, перевірка репутації потенційних партнерів, а також юридичний супровід бізнесу в Камеруні з урахуванням Ваших індивідуальних потреб.