Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

1 січня 2023 року в Німеччині набуде чинності Закон про комплексну перевірку ланцюжка постачання (далі Закон). Багато компаній, що ведуть бізнес у Німеччині, найближчими місяцями мають підготувати свої політики щодо дотримання вимог. Закон також є частиною ширшої тенденції в Європейському Союзі (ЄС) щодо встановлення обов'язкових вимог до прав людини та екологічних проблем, що перетинаються з операціями ланцюжка постачання. Перш ніж ухвалити рішення про реєстрацію компанії в Німеччині, можете ознайомитися з цією статтею.

Застосовність закону

Незалежно від цілей, для яких Ви хочете відкрити фірму в Німеччині, важливо ознайомитися та дотримуватися вказаних законодавством країни норм і вимог. Нові зобов'язання згідно із Законом про комплексну перевірку ланцюжка постачання будуть застосовуватися до широкого кола суб'єктів підприємницької діяльності, як тих, які лише планують відкрити компанію в Німеччині, так і тих, які вже ведуть підприємницьку діяльність у цій країні, включно з деякими німецькими компаніями та їхніми дочірніми підприємствами в США.

З 2023 року Закон почне поширюватися на компанії (зокрема іноземні), які мають головний офіс, основну установу, адміністративний штаб, юридичну адресу чи філію в Німеччині та налічують понад 3000 співробітників. З 2024 року дія Закону поширюватиметься на компанії, де працює понад 1000 осіб. Примітно, що сюди входять тимчасові працівники, призначені на термін понад шість місяців, і співробітники, відправлені до інших країн, наприклад США.

Важливо, що Закон вплине на малі та середні підприємства (МСП), які відповідають пороговим значенням чисельності персоналу. Великі компанії з реєстрацією в Німеччині повинні включати нові договірні умови до угод про операції ланцюжка постачання з МСП, щоб забезпечити дотримання Закону.

До того ж, оскільки Закон вимагає, щоб постачальники великих компаній та їх субпостачальники дотримувалися певних вимог, незалежно від того, чи відповідають вони вищезгаданим граничним значенням чисельності персоналу, це вплине на більшість МСП. Загалом Закон матиме широку екстериторіальну дію за межами Німеччини.

Якщо Ви власник малого бізнесу і хочете докладно дізнатися, як вплине введення нових положень Закону про комплексну перевірку ланцюжка постачання на Вашу компанію, можете звернутися безпосередньо до фахівців нашої фірми та запросити правовий супровід малого бізнесу.

Новий Закон про комплексну перевірку ланцюжка постачання в Німеччині: вимоги відповідності

Закон запроваджує кілька нових вимог щодо дотримання прав людини й екологічних проблем, що перетинаються з операціями ланцюжка постачання. Навіть для компаній, що вже мають надійну політику відповідності, впровадження цих нових вимог вимагатиме серйозного внутрішнього планування й інвестицій. Якщо ж Ви підприємець-початківець і плануєте відкрити бізнес у Німеччині, то наведена інформація може мати важливе значення для Вас.

Відповідно до Закону, компанії повинні здійснювати діяльність з управління ризиками в широкому спектрі виявлених сфер ризику, включаючи, крім іншого, примусову працю, дискримінацію та шкоду навколишньому середовищу. Ця діяльність має підтримуватись внутрішньою структурою, яка визначає відповідні внутрішні ролі й обов'язки, встановлює процедури розгляду скарг і виконання зобов'язань щодо документації та звітності.

Компанія з реєстрацією в Німеччині також зобов'язана запобігати, мінімізувати й усувати будь-які негативні впливи на права людини та навколишнє середовище, які були виявлені в результаті заходів щодо управління ризиками. Також положення Закону зобов’язують фірми відстежувати та реагувати на порушення не лише у своїй діяльності, а й у діяльності своїх прямих постачальників, починаючи з видобування сировини та закінчуючи доставкою кінцевим споживачам. Ба більше, якщо компанія має обґрунтовані знання про можливі порушення прав людини або екологічних стандартів непрямим постачальником, то вона має негайно провести аналіз ризиків цих порушень.

Зауважте!

Наші спеціалісти надають супровід реєстрації компаній за кордоном, незалежно від того, чи Ви приймете особисту участь в започаткуванні фірми або відкриватимете компанію дистанційно, оформивши необхідні доручення.

Чи застосовуватимуться до компаній із реєстрацією в Німеччині штрафні санкції?

Закон передбачає різні штрафи та санкції за недотримання. Штрафи можуть збільшуватись залежно від річного обороту. У випадку підтвердженого порушення компанії можуть бути виключені з участі в публічних тендерах у Німеччині терміном до трьох років. Окрім того, німецькі компанії також можуть зіштовхнутися з претензіями відповідно до розділу 823 Цивільного кодексу (BGB) на підставі порушення обов'язку виявляти обережність і з претензіями відповідно до іноземного права через недотримання Закону.

Пов'язані тенденції в ЄС

Закон є частиною активного середовища ЄС для забезпечення розумної обережності в галузі прав людини. Крім Німеччини, Нідерланди, Франція, Швейцарія та Норвегія нещодавно ухвалили закони про розумну обережність у галузі прав людини.

Хоча ці закони в окремих випадках різняться, кожен із них має помітне «посилення» зобов'язань як для підприємств, що виконують певні види діяльності, так і для фірм, що здійснюють ширші операції ланцюжка постачання.

Європейська комісія нещодавно запропонувала Директиву про комплексну перевірку корпоративної стійкості. Подібно до зусиль на національному рівні, Директива вимагатиме від держав-членів ЄС прийняти законодавство про права людини та комплексну екологічну експертизу за участю компаній, їх дочірніх підприємств та їх виробничо-збутових ланцюжків, виходячи з чисельності співробітників і порогових значень річної плинності. Ця пропозиція має бути подана як Європейському парламенту, так і Раді ЄС для схвалення. У випадку прийняття Директива може набути чинності вже 2024 року.

Що потрібно зробити до 1 січня 2023 року?

Як мінімум, компанії, що ведуть свій бізнес у Німеччині, мають оцінити, чи можуть вони бути включені до сфери дії Закону. Таку оцінку на відповідність Закону та для розуміння того, який вплив Закон матиме на бізнес повинні також провести інвестори, яких цікавить реєстрація компанії в Німеччині, зокрема МСП. Компанії, яких потенційно може зачепити дія Закону, мають розглянути можливість проведення попередньої оцінки, щоб визначити кроки, необхідні для виконання нових вимог відповідності, і скласти список прямих постачальників.

Політика, спрямована на усунення несприятливого впливу на права людини та навколишнє середовище, повинна бути досить гнучкою, щоб відповідати вимогам, що змінюються. Крім того, якщо фірма веде бізнес в інших країнах ЄС, варто оцінити потенційну застосовність інших законів про розумну обережність у галузі прав людини та стежити за поточними змінами в цій галузі – такими, як Директива про комплексну перевірку корпоративної стійкості в ЄС.

Висновок

Уряд Німеччини досяг угоди щодо Закону, який зобов'язує німецькі компанії проводити спеціальні перевірки щодо питань прав людини та навколишнього середовища в ланцюжках постачання. Наша команда готова докладно проконсультувати про зміни в німецькому законодавстві, щодо вимог відповідності до нового Закону та, за необхідності, надати супровід реєстрації компанії в Німеччині.