Форма замовлення консультації з реєстрації компанії в Китаї
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Особам, яких цікавить реєстрація компанії в Китаї, варто врахувати, що з-поміж багатьох юридичних аспектів, пов'язаних із прийняттям рішення про вихід на китайський ринок, одним із ключових є ознайомлення з податковою політикою.

Податки є важливим джерелом доходів уряду Китаю та відіграють ключову роль у фінансуванні інфраструктурних проектів та інших державних ініціатив. У Китаї є безліч різних податків. Докладніше у таблиці нижче.

Вид податку

Приклади

Прямі податки:

Податок з доходів фізичних осіб, податку з прибутку юридичних осіб.

Непрямі податки:

Податок на додану вартість (ПДВ), податок на споживання.

Інші податки та збори:

Гербовий збір, податок на землю та податок на майно.

Плануєте зареєструвати компанію в Китаї? Тоді стаття може мати для Вас актуальність, оскільки в ній подано оновлену інформацію про податкові ставки на 2023 рік.

Реєстрація компанії в Китаї: структура податкової системи країни

Податкова система Китаю структурно складається з таких частин:

властивості податкової системи Китаю

У контексті відкриття бізнесу в Китаї нас цікавлять лише деякі категорії податків:

 • Податок на прибуток підприємств.
 • Податок на приріст капіталу.
 • Податок на нерухомість.
 • Податок на прибуток фізичних осіб.
 • ПДВ.

Давайте розглянемо їх докладніше.

Реєстрація підприємства з іноземним капіталом у Китаї

У Китаї діє територіальна система оподаткування. Компанії-резиденти оподатковуються корпоративним податком на загальносвітовий прибуток. Нерезидентні підприємства зобов'язані виплачувати податок лише з доходу, отриманого в країні.

Для заохочення інвестицій і розвитку в певних галузях і регіонах уряд пропонує пільги та субсидії. Наприклад, коли компанія працює у високотехнологічній галузі або менш розвиненому регіоні, то вона може мати право на зниження податкової ставки та інші пільги.

Перед тим, як відкрити компанію в Китаї, ознайомтеся з такою інформацією. Основними видами податків, за якими підприємства з іноземними інвестиціями (FIE) мають подавати податкові декларації, є: податок на прибуток підприємств, ПДВ, податок на споживання, митний збір, податок на ресурси, податок на міське землекористування, податок на доходи фізичних осіб, податок на міське будівництво, податок на землю, податок на майно, гербовий збір. Серед них ПДВ, податок на споживання, податок на доходи фізичних осіб мають декларуватися в компетентних місцевих податкових органах щомісяця, а податок на доходи юридичних осіб має декларуватися в Державному бюро з оподаткування або місцевому бюро з оподаткування щокварталу та перераховуватись протягом 6 місяців після закінчення.

Нижче наведено податкові ставки, що діють у випадку реєстрації компанії з іноземним капіталом у Китаї:

 1. Податок на прибуток підприємств із іноземними інвестиціями розраховується відповідно до оподатковуваного доходу, ставка податку становить 30%. Місцевий податок на пибуток також розраховується відповідно до оподатковуваного доходу, ставка податку становить 3%, а загальна ставка становить 33%.
 2. Якщо іноземне підприємство не має філій у цій країні й отримує ренту, відсотки, прибуток, роялті та інші доходи з джерел у Китаї, або іноземне підприємство працює через філію в Китаї, і вищезгаданий дохід не має фактичного зв'язку з місцем реєстрації компанії, то ставка податку на прибуток дорівнює 20%.
 3. FIE, які отримують дохід із джерел за межами Китаю, які вже сплатили податок на прибуток за кордоном, можуть відняти його з податку, що підлягає сплаті, при консолідації податкових платежів, але сума, що віднімається, не може перевищувати податок, що підлягає сплаті відповідно до китайського податкового законодавства.

Як ми вже сказали вище, застосовуються пільги податку на прибуток для підприємств із іноземними інвестиціями, наприклад:

 • Коли підприємство з іноземним капіталом планує зареєструвати компанію в особливій економічній зоні Китаю для виробництва, експлуатації або розробки технологій, воно сплачуватиме корпоративний податок за ставкою 15%. Зазначимо, що така компанія піддаватиметься оцінці та перевірці з боку компетентних органів.
 • Виробничі підприємства з іноземними інвестиціями, розташовані у відкритих прибережних економічних зонах і старих районах міст, у яких розташовані спеціальні економічні зони та зони технологічного розвитку, оподатковуватимуться за пільговою ставкою 24%.
 • FIE, розташовані в старих міських районах, де знаходяться відкриті прибережні економічні зони та спеціальні економічні зони та зони технологічного розвитку, або в інших районах, визначених Державною радою, які є портами, транспортними, енергетичними або іншими заохочуваними державою проектами, можуть оподатковуватися за зниженою ставкою в розмірі 15%.
 • Для малих і малоприбуткових підприємств до 31 грудня 2024 року податок на річний оподатковуваний дохід понад 1 млн китайських юанів, але не перевищує 3 млн китайських юанів, буде знижено до 25%.

Бізнес у Китаї: пільги з ПДВ для підприємств з іноземними інвестиціями

ПДВ – податок, що стягується з доданої вартості на кожному етапі виробництва та розподілу товарів/послуг. На відміну від традиційного податку з продажу, що розраховується виключно на основі кінцевої ціни продажу, ПДВ розрахований на основі доданої вартості кожного підприємства в ланцюжку поставок. Він є важливим джерелом прибутку для китайського бюджету. Застосовується три види ставок ПДВ (у таблиці нижче).

Ставка ПДВ

Опис

Приклади

13%

Звичайна ставка ПДВ застосовується до більшості товарів/послуг.

Продаж та імпорт більшості товарів (якщо не вказано інше).

9%

Знижені ставки ПДВ застосовуються до окремих товарів.

Книги, газети, продукти харчування.

6%

Фінансові та страхові послуги, освіта, охорона здоров'я, технології.

Пільги з ПДВ для підприємств з іноземними інвестиціями в Китаї описані нижче:

 • Прилади й обладнання, що імпортуються, використовуються для наукових досліджень, наукових експериментів, звільняються від ПДВ.
 • Імпортовані матеріали й обладнання, що надаються іноземними урядовими організаціями безоплатно, а також обладнання, що імпортується для оброблення матеріалів, які надходять, складання деталей, які надходять, і компенсаційної торгівлі, звільняються від ПДВ.
 • Якщо не зазначено інше, стосовно товарів власного виробництва, що експортуються підприємствами з іноземними інвестиціями, або тих, що перебувають на довірчому управлінні, вживаються заходи щодо звільнення та повернення податку на додану вартість.
 • Дрібні підприємства з іноземними інвестиціями звільняються від ПДВ щодо експортних товарів, що у власному чи довірчому управлінні.

Тут також зазначимо, що в Китаї застосовується ще один податок — податок на споживання — непрямий податок, який застосовується до певних товарів/послуг, які вважаються другорядними чи предметами розкоші. Цей податок стягується з тих, хто виробляє, імпортує, переробляє за умов консигнації та продає оподатковувану продукцію у країні.

Реєстрація юридичної особи в Китаї: визначення нерезидента

Компанія-нерезидент — це підприємство, створене відповідно до законодавства іноземної держави (регіону) та його фактичне керівництво не знаходиться в Китаї, або компанія, яка пропонує товари/послуги споживачам через установи, які здійснюють виробничу та комерційну діяльність на території цієї країни, або отримує дохід із китайських джерел.

Термін «установи компаній-нерезидентів» згідно з китайським законодавством включає, зокрема:

 • Фірми з управління, бізнес-агентства, офіси. Наприклад, китайські фабрики, ферми, ранчо, лісові господарства, місця видобутку корисних копалин і нафти.
 • Місця, де надаються трудові послуги. Наприклад, місця, що займаються транспортуванням, зберіганням і здаванням в оренду, консультуванням та брокерською діяльністю, науковими дослідженнями, технічними послугами, посередницькими агентствами.
 • Місця, зайняті будівництвом, монтажем, збиранням, ремонтом, розвідкою та іншими інженерними роботами. Наприклад, будівельні майданчики, портові термінали, місця геологічної розвідки тощо.
 • Інші установи та приміщення, зайняті виробничою та підприємницькою діяльністю. Проте всі вони мають належати до приміщень, де підприємство займається виробничою та комерційною діяльністю.

Підприємство-нерезидент може доручити діловому агенту укладати контракти від його імені або займатися виробничою та комерційною діяльністю – такою, як зберігання або доставка товарів. У цьому випадку вважається, що такий діловий агент є установою в Китаї.

Запуск бізнесу в Китаї: положення про податок на прибуток нерезидентів

Поділ доходу й оподаткування:

 • Підприємство-нерезидент, яке створило установу на території цієї країни, має сплачувати податок на прибуток підприємства за встановленою ставкою на дохід, отриманий Китаєм, та на дохід, що виникає за межами території цієї країни, але має фізичний зв'язок із установою в Китаї.
 • Підприємство-нерезидент, яке не має установи в Китаї, або має установу, але одержуваний ним дохід не пов'язаний з такою установою, має сплачувати податок на прибуток підприємства з доходу, отриманого з китайських джерел.

Дохід, отриманий підприємством із різних джерел у грошовій і негрошовій формах, є валовим доходом. Він включає: дохід від продажу товарів, дохід від надання послуг, дохід від передачі майна, дохід від інвестицій у статутний капітал – такий, як дивіденди, відсотковий дохід, дохід від оренди, роялті й інші доходи.

Відповідно до статті 8 Положення про застосування китайського Закону про податок на прибуток підприємств, фактичний зв'язок, згаданий у статті 3 Закону про податок на прибуток підприємств, означає, що підприємство-нерезидент має пайові та боргові зобов'язання, за якими отримано дохід, а також володіє, управляє або контролює майно, за яким отримано дохід, в установах, створених у Китаї.

Реєстрація фірми в Китаї: податок на прибуток для нерезидентів

У січні 2022 року набрав чинності новий Закон про податок на прибуток фізичних осіб. Відповідно до цього закону іноземці не можуть віднімати витрати зі свого оподатковуваного доходу. Зазначимо, що у цій країні застосовується прогресивна ставка податку на прибуток фізосіб (ПДФО), докладніше нижче в таблиці.

Ставки ПДФО в Китаї

Оподатковуваний дохід, CNY

Ставка, %

менше 36,000

3

36,000-144,000

10

144,000-300,000

20

300,000-420,000

25

420,000-660,000

30

660,000-960,000

35

понад 960,000

45

Застосування BEPS у Китаї

Багатосторонні податкові угоди (BEPS) діють у Китаї з 1 вересня 2022 року. Однак, при прийнятті застереження або повідомлення відповідно до статті 35 Конвенції однієї зі сторін податкової угоди, дату, коли Конвенція стає застосовною до наявних податкових угод, необхідно буде визначити, беручи до уваги відповідне застереження (повідомлення). Дату застосування Конвенції до кожної чинної податкової угоди можна знайти в зведеному тексті, опублікованому на сайті Державного управління з податків і зборів.

Реєстрація компанії зі 100% іноземним капіталом у Китаї: податкова політика щодо валютних платежів

З метою підтримки стабільної ситуації на валютному ринку й у внутрішньому економічному середовищі, китайська політика управління іноземною валютою є відносно суворою, щоб запобігти довільному введенню та виведенню коштів. У ході ділового й інвестиційного циклу транснаціональної компанії в Китаї часто виникають ситуації, коли китайській дочірній компанії необхідно зробити валютні платежі. Тому вкрай важливо під час реєстрації FIE у Китаї заздалегідь продумати порядок фінансування, перш ніж приймати будь-які операційні чи інвестиційні рішення. Для того, щоб відповідним чином реалізувати свої механізми фінансування, важливо повністю враховувати податкові наслідки та час, необхідний для різних сценаріїв платежів, і отже вживати розумних заходів, щоб уникнути ризиків, пов'язаних із процесом платежів.

Нижче наведено два поширені види вимог до грошових переказів для компаній із різними податковими наслідками як для іноземного одержувача, так і для китайського ремітента:

 • репатріація дивідендів материнської компанії за кордон;
 • неторговельні операції з переказу коштів афілійованими компаніями.

Коли іноземний бізнес у Китаї стає прибутковим, іноземний інвестор також розраховує на репатріацію дивідендів. Для того, щоб репатріювати дивіденди материнської компанії, FIE має виконати певні вимоги та подати відповідні документи:

 • підприємство з іноземними інвестиціями може репатріювати дивіденди лише після внесення статутного капіталу протягом терміну, зазначеного в Статуті;
 • в цілому, підприємство з іноземними інвестиціями в Китаї може репатріювати свій річний прибуток одночасно після завершення щорічного аудиту та процедур дотримання податкового законодавства (вказана вище процедура необхідна для того, щоб переконатися, що FIE сплатило відповідний корпоративний прибутковий податок на прибуток, що підлягає розподілу);
 • якщо FIE в Китаї накопичило збитки від попередніх операцій, то накопичені збитки повинні бути компенсовані до того, як прибуток, що залишився, може бути переведений;
 • Не весь прибуток може бути репатрійований у закордонну материнську компанію після сплати податків, підприємство має відкладати встановлений законом резерв профіциту в розмірі 10% від прибутку поточного року, доки він не досягне 50% від статутного капіталу.

Хоча дивіденди є прибутком після сплати податків, за їх репатріації офшорному інвестору зазвичай сплачується 10% податок у джерела. Пільгова податкова ставка в розмірі 5% (або навіть нижче) може застосовуватися у випадках, коли між Китаєм і країною реєстрації іноземної компанії є угода про уникнення подвійного оподаткування та материнська компанія задовольняє умову «вигідного власника».

Варто також зазначити, що при прийнятті рішення іноземною материнською компанією реінвестувати дивіденди в інвестиційний проект у Китаї в галузі, визначеній урядом як пріоритетна, і за дотримання певних умов, податок у джерела на цю частину дивідендів може не стягуватися.

У випадку пільгових ставок податку у джерела питання про те, чи можуть іноземні інвестори, які отримують дивіденди від китайських дочірніх компаній, бути ідентифіковані як «бенефіціарні власники», завжди був у центрі уваги податкових органів та інвесторів. За дивідендами, отриманими заявником з Китаю, хоча заявник не відповідає умовам «бенефіціарного власника», він може бути ідентифікований як бенефіціарний власник у таких випадках:

 1. Особа, яка відповідає умовам бенефіціарного власника, є резидентом країни (регіону) проживання заявника.
 2. Хоча особа, яка відповідає умовам бенефіціарного власника, не є резидентом країни (регіону) проживання заявника, право на участь буде отримано у випадку опосередкованого володіння частками в компанії.

Неторговельні платежі з Китаю на користь іноземних афілійованих компаній є ще одним поширеним сценарієм платежів. Це відбувається коли іноземна материнська компанія або іноземна філія надає послуги (наприклад, людські ресурси, інформаційні технології) або нематеріальні активи (наприклад, торгові марки, патенти або ноу-хау) китайській філії.

Неторговельні операції з пов'язаними сторонами можуть оподатковуватись з обороту, а також податком на прибуток у джерела. У той самий час, якщо угода відповідає певним умовам, винагорода, виплачувана китайським підприємством, може бути сплачено з податку з обороту. У зв'язку з цим податкові органи можуть розглядати неторговельні операції з пов'язаними сторонами як потенційний інструмент уникнення податків для підприємств і ретельно перевіряти відповідні операції та платежі. Щоб знизити ризик потенційних податкових розслідувань, офшорні постачальники послуг повинні зберігати сприятливу супровідну документацію, що підтверджує справжність послуг, їхню вигоду для платника, а також те, що їхнє ціноутворення відповідає принципу незалежних угод тощо.

Висновок

Звертаємо увагу, що інформація в статті подана для ознайомлення і не є повноцінною консультацією. Щоб отримати докладну інформацію щодо реєстрації компаній у Китаї, звертайтеся безпосередньо до фахівців нашої фірми за консультацією та, за необхідності, комплексним супроводом інвестиційної діяльності в Китаї.