Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Кіпр — країна, яка пропонує вигідні умови для побудови міжнародного бізнесу. Не лише реєстрація компанії на Кіпрі завжди приваблювала багатьох бізнесменів, але й отримання ліцензії на електронні гроші на Кіпрі дозволяє скористатися багатьма перевагами.

Що таке e-money?

Електронні гроші (e-money) — це цифрові засоби обміну, які зберігаються та передаються електронним шляхом. Вони зазвичай являють собою електронні записи в базі даних або на спеціальних пристроях, які можуть бути використані для здійснення покупок, оплати рахунків та інших фінансових операцій через Інтернет або за допомогою мобільних пристроїв. Електронні гроші можуть зберігатися на спеціальних електронних гаманцях або картах, або у вигляді віртуальних рахунків у фінансових установах. Це зручний і швидкий спосіб здійснення платежів, особливо в онлайн-середовищі.

Основні положення законодавства Кіпру про ліцензування та регулювання установ, що працюють з електронними грошима

Регулювання використання електронних коштів на Кіпрі базується на комплексному підході, закріпленому в Законах про електронні гроші 2012 і 2018 років. Ці закони були підготовлені для транспонування двох ключових директив Європейського парламенту і Ради національного законодавства, що підкреслює прагнення Кіпру до інтеграції в єдине європейське фінансовий простір та дотримання міжнародних стандартів у секторі електронних грошей. 

Директива 2009/110/ЕС

Директива 2009/110/ЕС від 16 вересня 2009 року, відома як друга директива про електронні гроші, замінила першу директиву і спрямована на сприяння розвитку ринку електронних грошей в Європейському Союзі, зокрема і на Кіпрі.

Основні аспекти директиви включають:

 • Спрощення процесу ліцензування. Директива знизила порогові вимоги до капіталу для стартапів, що займаються електронними грошима, до 350 000 євро, що полегшує вхід нових учасників на ринок.
 • Подвійне використання капіталу. Введення можливості використання капіталу, зарезервованого для покриття ризиків, пов'язаних з випуском електронних грошей, також для покриття операційних ризиків. 
 • Уточнення визначення електронних грошей. Удосконалення визначення, аби воно охоплювало різні форми передплачених фінансових інструментів.

Ця директива забезпечує обережний нагляд та регулювання бізнесу електронних грошей, встановлюючи вимоги до управління, операцій, а також до захисту власників електронних грошей на території Кіпру.

 Директива (ЄС) 2015/2366 (PSD2)

Директива (ЄС) 2015/2366, відома як PSD2, являє собою переглянуту директиву про платіжні послуги, спрямовану на подальший розвиток єдиного ринку платіжних послуг у ЄС. Вона вводить важливі нововведення:

 • Розширення ринку. PSD2 відкриває ринок платіжних послуг для нових учасників, включаючи треті сторони, що надають послуги ініціації платежів та агрегації рахунків, що сприяє збільшенню конкуренції та інновацій.
 • Безпека та захист споживачів. Посилення вимог до безпеки платежів та захисту фінансових даних споживачів через введення суворої аутентифікації клієнта та безпечних каналів комунікації.
 • Транскордонні платежі. Спрощення процесу транскордонних платежів всередині ЄС, що робить їх більш доступними та менш затратними для споживачів.

Закони Кіпру про електронні гроші 2012 та 2018 років інтегрують ці директиви в національне законодавство, створюючи правову базу для функціонування та регулювання установ електронних грошей у юрисдикції Республіки Кіпр. Це забезпечує прозоре та справедливе робоче середовище для всіх учасників ринку, сприяючи інноваціям та захищаючи права споживачів.

Значення ліцензії EMI для кіпрського фінансового сектору 

Електронні гроші стають ключовим елементом цифрової економіки Кіпру, забезпечуючи динамічний розвиток фінансових технологій на острові. Введення суворих, але чітко визначених регуляторних рамок сприяє привабленню інвестицій у технологічний сектор, укріплюючи позиції Кіпру як одного з провідних фінансових центрів Європи.

Можливість отримати ліцензію PSP на Кіпрі без схвалення ЦБ Кіпру 

Незважаючи на положення Закону, наступні суб'єкти мають можливість надавати послуги з електронних грошей (EMI) на Кіпрі без попереднього отримання дозволу від ЦБ Кіпру:

 • Банки, ліцензовані ЦБ Кіпру або кваліфікованими наглядовими органами іншої держави-члена ЄС. 
 • Кооперативні кредитні установи, ліцензовані Органом з нагляду та розвитку кооперативних спільнот Кіпру. 
 • Компанії, що надають послуги поштової оплати, що випускають електронні гроші на підставі відповідного законодавства.
 • Європейський ЦБ та національні центральні банки, якщо вони не функціонують як фінансові чи інші державні організації. 
 • Держави-члени або їх регіональні чи місцеві органи влади, якщо вони не функціонують як органи державної влади.

Отримати ліцензію EMI на Кіпрі

Організації, які надають послуги електронних грошей і мають чинний дозвіл на діяльність від уповноважених контролюючих органів інших держав-членів ЄС. 

Такі організації мають можливість або відкрити представництво, або надавати послуги на міжнародному рівні за умови, що компетентні органи їхньої країни реєстрації, яка входить до складу ЄС, нададуть Національному банку Кіпру повідомлення за процедурою, передбаченою Директивою про установи електронних грошей (241/2012), виданою Національним банком Кіпру.

Реєстрація компанії на Кіпрі та наявність головного офісу на території Республіки Кіпр є обов'язковою для отримання дозволу на здійснення діяльності як установи електронних грошей. 

Заявниками можуть бути тільки юридичні особи; фізичним особам, згідно з нормативними актами, заборонено отримання цього документа.

Процедура оформлення ліцензії на електронні гроші на Кіпрі 

Подання заяви на отримання ліцензії на електронні гроші на Кіпрі вимагає детальної підготовки та розуміння юридичних тонкощів. Заявники мають скласти детальний бізнес-план, який охоплює детальний опис пропонованих послуг, аналіз потенційних загроз та методи їх запобігання, а також прогнози стосовно економічного прогресу. Необхідно особливо зосередитися на підтвердженні стабільності та прозорості грошових операцій, а також на ефективності механізмів контролю та управління ризиками всередині організації. 

Для отримання дозволу як установи електронних грошей, зацікавленим особам необхідно подати заявку в Центральний Банк Кіпру, супроводжувану інформацією та документами, передбаченими пунктом 3 Директиви про установи електронних грошей (241/2012), виданої Центральним Банком Кіпру, на підставі повноважень, покладених на нього згідно із законодавством.

Процедура ліцензування в галузі електронних грошей на Кіпрі

 ЕТАП 1: ПІДГОТОВКА ТА СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ

На цьому етапі заявники повинні розробити детальний бізнес-план, який охоплює всі аспекти передбачуваної діяльності. Бізнес-план має включати інформацію про вид надаваних послуг, цільовий ринок, маркетингову стратегію, фінансові прогнози, заходи з управління ризиками та систему внутрішнього контролю.

ЕТАП 2: ЗБІР ТА ПІДГОТОВКА НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

На цьому етапі заявникам необхідно зібрати повний комплект документів, які вимагаються для подання заяви в Центральний Банк Кіпру (CBC). До документації належать юридичні папери підприємства, біографії керівників та ключових співробітників, докази фінансової стабільності та інші важливі документи, що підтверджують відповідність заявника встановленим вимогам. Список документів представлений у розділі нижче.

ЕТАП 3: ОПЛАТА ПЛАТИ ЗА РОЗГЛЯД ЗАЯВИ

Заявникам необхідно сплатити плату за розгляд їхньої заяви. Розмір плати визначається кіпрським Центробанком і може варіюватися залежно від складності заявки та обсягу наданих послуг. Доказ оплати має бути доданий до пакету документів.

ЕТАП 4: ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ

Далі заявникам слід оформити заяву на дозвіл операцій з цифровою валютою в Республіці Кіпр, вказавши в ній всю необхідну інформацію та додавши підготовлений комплект документів. Заявка повинна відповідати критеріям Центрального Банку Кіпру (CBC) та включати всю актуальну інформацію, критично важливу для аналізу запиту.

ЕТАП 5: ПОДАЧА ЗАЯВКИ В CBC

Завершивши підготовку всіх матеріалів та здійснивши сплату збору, кандидат направляє заяву в Центральний Банк Кіпру (CBC). Можливість подачі заявки та супутніх їй документів передбачена через електронну платформу CBC або безпосередньо в офісі Центрального банку.

ЕТАП 6: РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА ВИДАЧА ЛІЦЕНЗІЇ

Після подачі заяви CBC проводить її детальний розгляд, включаючи перевірку наданих документів та можливе проведення додаткових запитів інформації. У разі позитивного вироку заявнику надається дозвіл на ведення бізнесу, пов’язаного з електронними фінансами на території Кіпру.

Увесь процес ліцензування, з дня відправки документації до отримання відповіді від Центробанку Кіпру, займає приблизно 4-6 місяців.

Список необхідних  документів для ліцензування E-money на Кіпрі.

Для оформлення ліцензії на роботу з електронними засобами платежу в Республіці Кіпр, підприємству належить звернутися в Центробанк з базовим набором документів:

 1. Індивідуальні дані кожного з бенефіціарів, акціонерів і засновників.
 2. Засновницька документація. 
 3. Записи зібрань, стратегія розвитку та планування фінансів на період до трьох років. 
 4. Стратегії боротьби з фінансовими злочинами та легалізацією капіталів, управління ризиками. 
 5. Фінансові документи бухгалтерії: стан грошових коштів на балансі підприємства, обсяг комерційних операцій та інше. 

Детальний список вимог уточнюється за результатами початкового огляду діяльності компанії та її ключових осіб. 

Для отримання ліцензії E-money на Кіпрі, необхідно врахувати, що в Директиві також визначені: 

 • Кожна організація повинна включати до свого складу експертів з боротьби з фінансовими порушеннями та запобіганням легалізації доходів, а також передбачити посади для спеціаліста з ризиками та бухгалтера.
 • Необхідно, щоб у керівництві компанії було мінімум чотири директори, з яких 2 обіймають посаду виконавчого директора. При цьому, більша частина директорів зобов'язані проживати на території Кіпру та відповідати вимогам Центрального Банку Кіпру. 
 • Організаціям потрібно організовувати як внутрішні, так і зовнішні аудити, і звертатися за юридичними консультаціями до незалежних адвокатів. 
 • Статутний фонд організації повинен перевищувати €350,000
 • Методи захисту коштів, отриманих компаніями, що надають послуги з електронними грошима; 
 • Право на свободу організації представництва і свободу надання послуг в іншій країні-члені ЄС без організації представництва;
 • Критерії, які агент установи e-money повинен виконувати, щоб бути включеним до публічного реєстру, який веде ЦБ Кіпру.

Враховуючи необхідність забезпечення надійного та раціонального управління установою електронних грошей, ЦБ Кіпру надасть дозвіл за умови, що він задоволений тим, що установа електронних грошей підтримує необхідну організаційну базу для надання послуг в сфері електронних грошей. 

Заявники повинні переконатися, що угоди, процеси і механізми, описані в їх бізнес-плані, є всеосяжними і пропорційними характеру, масштабу та складності застосовуваних електронних грошових послуг.

Влада Кіпру не надасть ліцензію на електронні гроші компаніям з поганою репутацією або тим, хто не може довести високу прибутковість свого підприємства. Щоб отримати ліцензію, потрібно надати листи-рекомендації від банків або офіційних установ.

Переваги ліцензування установи на Кіпрі

 • Завдяки легкості моніторингу обігу цифрової валюти, такий обіг автоматично підпадає під категорію знижених податкових ставок порівняно з традиційними фінансовими засобами. 
 • В юрисдикції Кіпра допускається циркуляція будь-яких валют, що звільняє від необхідності їх конвертації.
 • Отримання ліцензії на роботу з цифровими активами на Кіпрі значно прискорює і спрощує реалізацію широкого спектру економічних транзакцій. 
 • Наявність ліцензії відкриває шляхи для інновацій в області розробки новітніх методів взаємодії з цифровими засобами, підтримки користувачів, надання позик на електронні гаманці та інше. 
 • Можливість конвертації операцій з електронними грошима у готівку, а також реалізація товарів і послуг через цифрові платіжні інструменти. 
 • Приналежність до Європейського Союзу і дотримання Кіпром Європейської Директиви з електронних грошей забезпечує законність надання послуг з електронних платежів на території всього ЄС.
Команда IQ Decision UK надасть юридичну допомогу, якщо Ви прийняли рішення зареєструвати компанію на Кіпрі, а також може допомогти отримати ліцензію на електронні гроші на Кіпрі.