Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Отримати ліцензію на фінансову діяльність необхідно, щоб розпочати бізнес у сфері фінансів у будь-якій державі. Зазвичай режим регулювання фінансової діяльності подібний у багатьох країнах, але вимоги до кандидатів можуть дещо різнитися. У статті ми розглянемо правила ліцензування в найпопулярніших юрисдикціях.

Отримання фінансової ліцензії у Великій Британії

Фінансову діяльність у Великій Британії регулюють два державні органи: PRA (є частиною Банку Англії) та FCA, які відповідають за видачу дозволів і нагляд за фінустановами.

Розподіл обов'язків між PRA та FCA є таким:

 1. PRA регулює діяльність банків (депозитних організацій), страхових компаній та великих інвестиційних компаній (тобто інвестиційних банків) з метою пруденційного нагляду, зокрема щодо нормативних вимог до капіталу.
 2. FCA регулює діяльність інших фірм з метою пруденційного нагляду. До таких фірм відносяться, наприклад, інвестиційні фірми, які управляють активами, хедж-фонди, брокери, фінансові консультанти, страхові посередники, фірми тощо. Ці фірми називаються «індивідуально регульованими фірмами».

Якщо Вам потрібно отримати фінансову ліцензію у Великій Британії, варто врахувати, що FCA здійснює нагляд за поведінкою всіх типів фірм. Підприємства, за якими здійснює пруденційний нагляд PRA, також контролює FCA. Ці організації називаються фірмами з подвійним регулюванням.

Банк Англії відповідає за нагляд у сфері банкінгу та фінпослуг. У межах цієї компетенції він уповноважений здійснювати нагляд за:

 • визнаними міжбанківськими платіжними системами;
 • центральними контрагентами;
 • центральними депозитаріями цінних паперів;
 • розрахунковими системами.

 Регулятор платіжних систем (Payment Systems Regulator – PSR) є економічним наглядовим органом щодо різних платіжних систем, включно з Pay UK, операторів роздрібних платіжних систем тощо.

Регулювання фінансових послуг у Великій Британії здійснюється відповідно до FSMA. FSMA є основним рамковим законом для банківської, фінансової та страхової галузей і регулює здійснення певних видів діяльності, що мають характер фінансових послуг.

Наказ 2001 року (RAO) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року встановлює вичерпний список регульованих видів діяльності, який передбачає зобов'язання щодо ліцензування відповідно до FSMA (якщо не застосовується виняток).

PSR регулюють авторизацію та пруденційні вимоги щодо платіжних послуг. Регуляторний режим, що застосовується до установ електронних грошей, викладено в Положеннях про електронні гроші 2011 року (EMR) та частини PSR.

Який вид діяльності потребує ліцензування?

РАВ містить перелік видів діяльності, які мають регулюватися. Він включає:

 1. Прийом депозитів –  типові роздрібні банківські операції, пов'язані з операціями за поточними та депозитними рахунками.
 2. Випуск електронних грошей.
 3. Надання платіжних послуг. Це грошові перекази, випуск карток, операції з еквайрингу карток та операції з платіжними рахунками.
 4. Споживче кредитування – кредитування споживачів, краудфандинг, кредитне брокерство і стягнення боргів від імені третіх осіб.
 5. Укладання регульованих іпотечних договорів. Стосується продажу певних договорів про іпотеку на житло.
 6. Здійснення страхового бізнесу.
 7. Надання інвестиційних консультацій.
 8. Торгівля цінними паперами та іншими інвестиціями як принципал або агент. Це стосується брокерів, а також фірм, які займаються приватною торгівлею.
 9. Організація інвестиційних угод. Стосується ролі посередників у інвестиційних угодах.
 10. Страхова посередницька діяльність.
 11. Управління інвестиціями від імені іншої особи є регульованою діяльністю. Спеціальний дозвіл потрібний, якщо особа здійснює цю діяльність щодо альтернативного інвестиційного фонду (AIF).
 12. Створення, функціонування та ліквідація схеми колективного інвестування. Більшість типів фондів вважаються схемами колективного інвестування відповідно до законодавства Великої Британії.
 13. Надання послуг депозитарію. Для роботи як депозитарію альтернативного інвестиційного фонду потрібен спеціальний дозвіл.

На поточний момент немає спеціального режиму для криптоактивів. FCA опублікувало інструкцію, у якій викладено три категорії криптоактивів з урахуванням того, як вони відповідають регулюванню FCA:

 • Токени-цінні папери, які надають права та обов'язки, подібні до зазначених інвестицій, і підпадають під регулятивний периметр.
 • Токени електронних грошей, які підпадають під дію електронних грошей і положень EMR.
 • Нерегульовані токени. Це токени, які не є цінними паперами або токенами електронних грошей, включно з службовими токенами та біржовими токенами (наприклад, криптовалюти).

Отримання ліцензії на фінансову діяльність у Великій Британії

Відповідно до чинного законодавства, оформлення дозволу необхідне, якщо регульована діяльність здійснюється на території країни. В окремих випадках діяльність може вважатися такою, що здійснюється у Великій Британії, оскільки клієнт перебуває в цій юрисдикції, навіть якщо постачальник послуг знаходиться за межами Великої Британії. Варто чи ні розглядати діяльність як таку, що здійснюється у Сполученому Королівстві, залежатиме від ступеня зв'язку з Великою Британією і може відрізнятися з огляду на конкретну діяльність.

Щоб отримати дозвіл, заявник повинен надати регулювальному органу підтвердження того, що він відповідає пороговим умовам, викладеним у Додатку 6 FSMA. Вимоги, викладені в Додатку 6, доповнюються розділом «Порогові умови» (COND) Довідника FCA.

Порогові умови можуть змінюватись залежно від виду діяльності та від того, чи потрібен заявнику дозвіл PRA або FCA. Однак є ряд стандартних обов'язкових пунктів щодо відповідності:

1
Реальна присутність у країні та розташування офісів

У компаній, зареєстрованих у Великій Британії, головний офіс повинен знаходитися на території держави. Цей пункт важливо враховувати для складу ради директорів, адже більшість ради має відповідати вимогам резидентності. Центральні адміністративні функції підприємства також мають бути розташовані у Великій Британії.

2
Ефективний нагляд

Кандидати на отримання фінансової ліцензії в Британії мають ефективно контролюватися наглядовими органами. А отже, фірми повинні бути реально присутніми, щоб регулювальний орган міг здійснювати нагляд за ними.

3
Відповідні ресурси

Кандидати повинні продемонструвати регулятору, що мають достатні ресурси для ведення обраної діяльності. Сюди входять фінансові та людські ресурси (включаючи управління з необхідними навичками) та інфраструктуру.

4
Придатність

Кандидати повинні мати гарну репутацію, щоб отримати дозвіл з огляду на всі обставини.

5
Наявність бізнес-плану

Регулювальний орган розгляне бізнес-модель заявника. Крім розуміння економічних аспектів бізнесу, також будуть розглянуті такі питання, як вплив моделі на споживачів і фінансову систему Великої Британії.

Процес отримання ліцензії на фінансову діяльність у Британії

Заявнику потрібно заповнити і подати відповідну заяву та надати підтверджувальну інформацію про бізнес і компанію. Зазвичай регулятор розглядає заявку протягом шести місяців з моменту отримання.

Заявнику необхідно надати:

 • Основні відомості про підприємство;
 • Бізнес-план із описом регульованої діяльності, фінансових ресурсів, персоналу тощо;
 • Відомості про осіб/організації, які контролюють чи впливають на фірму;
 • Докладну інформацію про IT-системи фірми;
 • Контрольний список і форму декларації;
 • Підтвердження сплати відповідних зборів;
 • Підтверджувальні документи на запит регулювального органу.

Отримання фінансової ліцензії в Люксембурзі

Люксембург – визнаний фінансовий центр Європи, тому багато підприємців розглядають варіант отримання фінансової ліцензії в цій країні. У Люксембурзі за пруденційний нагляд за кредитними установами відповідає Комісія з нагляду за фінансовим сектором (CSSF). Регулятор також контролює ринки цінних паперів, включно з їхніми операторами.

CSSF – компетентний орган контролю за дотриманням професійних зобов'язань, пов'язаних з AML, особами, які підлягають нагляду.

За пруденційний нагляд відповідає Центральний банк. У його повноваження входить нагляд за:

 • глобальною ситуацією з ліквідністю;
 • індивідуальною ситуацією з ліквідністю кожного оператора;
 • платіжною та розрахунковою інфраструктурою.

 Окрім того, на фінсектор країни впливає Європейська система, створена для нагляду за фінансовим сектором, яка складається з трьох наглядових органів (ESA):

 • Європейського управління з цінних паперів і ринків (ESMA);
 • Європейського банківського управління;
 • Європейського управління зі страхування та професійних пенсій.

Метою ESA є покращення функціонування внутрішнього ринку шляхом забезпечення належного, ефективного та узгодженого європейського регулювання і нагляду. Люксембург є частиною єврозони, і тому Європейський Центральний Банк є органом нагляду для люксембурзьких банків у межах Єдиного наглядового механізму ЄС.

Commissariat aux Assurances (CAA) є державною установою, яка здійснює нагляд за страховими та перестрахувальними компаніями, страховими посередниками і професіоналами страхового сектору. CAA також здійснює нагляд за трьома основними типами регульованих пенсійних фондів:

 • накопичувальними пенсійними компаніями зі змінним капіталом (sociétés d'épargne-pension à capital variable або SEPCAV);
 • асоціаціями пенсійних накопичень (associations d'épargne-pension або ASSEP);
 • іншими регульованими пенсійними фондами.

Більшість законодавства Люксембургу заснована на директивах і постановах ЄС. Тож переважно внутрішнє законодавство держави просто реалізує вимоги загальноєвропейських правил.

До переліку основних законодавчих актів у сфері фінансів входять:

 1. Закон про фінсектор від 5 квітня 1993 року з внесеними до нього поправками, що є основним рамковим законом про банківські та фінансові послуги;
 2. Закон про страховий сектор від 7 грудня 2015 року з поправками, що забезпечує основне регулювання страхового бізнесу в Люксембурзі.
 3. Закон про платіжні послуги від 10 листопада 2009 року з поправками, що встановлює особливі правила для установ електронних грошей і платіжних послуг.

До списку видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, входить:

 • Діяльність кредитних організацій, включно з прийомом депозитів або інших грошових коштів від населення та надання кредитів за свій рахунок. Такий бізнес розглядається як діяльність кредитної організації. Кредитні установи, що функціонують як банки-кастодіани, мають бути схвалені CAA.
 • Кастодіальні послуги. Забезпечення безпеки та розрахунків за угодами й управління активами, включно з інвестиціями, є регульованою діяльністю.
 • Випуск і розповсюдження електронних грошей. E-money – це передплачений електронний платіжний продукт, який знаходиться на карті або рахунку.
 • Надання платіжних послуг, що охоплює грошові перекази, випуск карток, операції з еквайрингу карток та операції з платіжними рахунками.
 • Інвестиційні й інші фінансові послуги. Люксембурзьке законодавство вимагає, щоб компанії, зайняті у сфері фінансових послуг, які відрізняються від банківських, платіжних послуг або послуг електронних грошей, отримали регульований статус PFS як інвестиційні фірми, спеціалізовані PFS або з підтримкою PFS.
 • Управління портфелем, адміністрування та маркетинг підприємства колективного інвестування (UCI). Усі керуючі компанії, зареєстровані в Люксембурзі, незалежно від того є чи ні вони UCITS, повинні отримати фінансову ліцензію CSSF.
 • Ведення прямої страхової та перестрахувальної діяльності.
 • Страхова та перестрахувальна посередницька діяльність.
 • Послуги віртуальних активів.

Відповідно до Закону від 25 березня 2020 року постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні зареєструватися в CSSF.

Ліцензування фінансової діяльності в Люксембурзі: Вимоги

 Залежно від діяльності фінансових установ і ризиків, з якими вони можуть зіштовхнутися, інтенсивність правил, яка застосовується до них, буде різнитися. Однак, як правило, мають бути дотримані такі умови:

 1. Заявник повинен мати змогу ефективно контролюватись. Регулювальний орган також розгляне прозорість структури фірми, тобто чи є якісь перешкоди для нагляду за заявником включно зі структурою групи та відповідними законами, які обмежують доступ до інформації.
 2. Надання опису передбачуваної діяльності. Дозвіл, запитаний організацією, має відповідати передбачуваній діяльності, й організація має фактично здійснювати діяльність, на яку поширюється ліцензія.
 3. Зареєстрований офіс і керівництво повинні знаходитись у Люксембурзі.
 4. Відповідна інфраструктура та ресурси. Кандидати повинні переконати регулювальний орган у достатній кількості ресурсів для реалізації регульованої діяльності.
 5. Зовнішній аудит. Річні звіти повинні перевірятися зовнішнім аудитором, який повинен бути затвердженим і мати відповідний професійний досвід.

Щоб отримати фінансову ліцензію в Люксембурзі, кандидату необхідно подати заяву до Міністерства фінансів. Дозвіл буде надано після отримання консультації від CSSF. Заявник повинен пройти формальний процес для отримання дозволу, до якого входить заповнення необхідних форм заявки та надання підтверджувальної інформації.

У регулювального органу зазвичай є шість місяців з моменту отримання заповненої заявки, протягом яких він має прийняти рішення щодо затвердження заявки.

Список необхідної документації варіюватиметься залежно від типу ліцензії та виду запланованого бізнесу. Однак, переважно, він включає:

 • Основну форму заявки, яка містить відомості про заявника, інформацію про структуру акціонерів, передбачувану діяльність і центральне управління, інфраструктуру та внутрішнє управління фірми;
 • Установчий договір (або проект статуту) разом із випискою з Торгового реєстру та реєстру компаній Люксембургу;
 • Докладний меморандум з описом передбачуваної діяльності;
 • Підтверджувальні документи щодо ідентифікації головного акціонера групи, бенефіціарного власника, прямих акціонерів, які мають значну частку;
 • Річний звіт і звітність за попередні три роки;
 • Організаційну схему підприємства;
 • Відомості про директорів і підтвердження відсутності судимостей ключових осіб підприємства;
 • Дані відповідального за дотримання нормативних вимог і внутрішнього аудитора;
 • Бізнес-план на 3 роки;
 • Процедури AML та KYC;
 • Опис ІТ-інфраструктури;
 • Опис функції комплаєнс і управління ризиками.

Ліцензіати можуть паспортизувати свої послуги до країн ЄС за умови дотримання низки вимог.

Отримання фінансової ліцензії у Швейцарії

Швейцарська Конфедерація входить до списку найрозвиненіших і найпрестижніших країн та сприятливих майданчиків для ведення фінансової діяльності.

FINMA відповідає за нагляд за банками, страховими компаніями, торговими майданчиками й об'єктами, які керують активами тощо. Крім того, регулятор контролює дотримання вимог щодо AML установами, які знаходяться під його контролем.

Швейцарський національний банк (SNB) також має особливі регуляторні повноваження, пов'язані з макропруденційним наглядом, тобто щодо стабільності всієї фінансової системи. Проте, порівняно з FINMA, регуляторні повноваження SNB можна вважати звуженими.

FINMA має повноваження:

 • самостійно проводити наглядову перевірку;
 • організувати проведення перевірки аудиторським агентом, який призначений FINMA;
 • організувати проведення перевірки аудитором, призначеним піднаглядовою фінансовою фірмою.

Нещодавно система регулювання фінансової діяльності у Швейцарії зазнала значних реформ. Зазвичай окремі види діяльності на фінансових ринках (наприклад, банківська діяльність, фондові біржі) регулювалися окремими федеральними законами. Проект реформи, який набув чинності з 1 січня 2022 року, спрямований на регулювання фінансової діяльності в чотирьох федеральних рамкових законах, які стосуються різних видів діяльності. Як наслідок права та обов'язки щодо певних видів фінансової діяльності жорстко регулюються на рівні постанов, які видаються Федеральною радою Швейцарії (федеральним виконавчим урядом), FINMA.

Якщо Ви плануєте отримати фінансову ліцензію у Швейцарії, варто враховувати, що нова нормативна база складається з таких актів:

 1. Федеральний закон FMІA;
 2. Федеральний закон про фінпослуги (FinSA), який регулюватиме надання таких послуг;
 3. Федеральний закон про фінустанови (FinIA), який переважно стосується нагляду за раніше нерегульованими керуючими портфелями та трастами;
 4. Федеральний закон про швейцарський орган із нагляду за фінансовими ринками (FINMASA)

Також діяльність банків регулюється Законом про банки 1934 (BankA) із внесеними до нього поправками. BankA залишається чинним після реформи згаданого режиму регулювання фінансового ринку Швейцарії з урахуванням часткових змін. Це стосується і нагляду за страхуванням (Закон про страховий нагляд або ISA) та схем колективного інвестування (Закон про схеми колективного інвестування або CISA).

Види діяльності, які вимагають отримання фінансової ліцензії у Швейцарії:

 • Банківська справа, яка визначається як прийом депозитів від населення для фінансування (у широкому розумінні) третіх осіб. Право на здійснення операцій з обміну іноземної валюти для клієнтів також зберігається за банками.
 • Бізнес у сфері Fintech. Ліцензія Fintech у Швейцарії включає нещодавно запроваджену категорію «легка банківська ліцензія», що призначена для інноваційних фірм, які мають намір приймати депозити від населення на суму до 100 млн швейцарських франків без ведення традиційного банківського бізнесу за депозитами та кредитами.
 • Торгівля цінними паперами (регулюється FinIA).
 • Управління портфелем і діяльність довірчих керуючих.
 • Управління фондовими біржами та подібними торговими майданчиками –  такими, як багатосторонні торгові майданчики (MTF), організовані торгові майданчики (OTF) і DLT-платформи.
 • Функціонування інфраструктури фінансового ринку: центральні контрагенти, центральні депозитарії цінних паперів, торгові репозиторії та платіжні системи.
 • Створення, управління, зберігання та розповсюдження схем колективного інвестування (CIS). Просте поширення CIS серед професійних інвесторів вимагає лише призначення швейцарського представника та швейцарського платіжного агента.
 • Пропозиція страхування. Вимога ліцензування застосовується як до прямого страхування, так і до перестрахування. Крім того, страхові брокери підлягають реєстрації у FINMA.
 • Випуск іпотечних облігацій (Pfandbriefe) – лише дві установи допущені як емітенти іпотечних облігацій у Швейцарії.
 • Інші фінансові угоди/посередництво – такі, як випуск платіжних коштів (включно з платіжними токенами/криптовалютами), угоди з дорогоцінними металами та товарами, лізинг або факторинг, підлягають лише нагляду згідно з законодавством про AML.

Умови отримання ліцензії на фінансову діяльність у Швейцарії залежать від конкретного бізнесу. FINMA публікує докладні інструкції щодо інформації та документів, необхідних для всіх типів ліцензій (частково англійською). Регулятор розглядає відповідність таким критеріям:

1

Підтвердження наявності мінімальних капітальних вкладень 

Зокрема, до банків, торговців цінними паперами та страховиків пред'являються мінімальні вимоги до капіталу. Бізнес-план розглядається як частина процесу ліцензування, щоб гарантувати підтримання достатності капіталу.

2

Належна ділова поведінка та репутація 

Керівництво та кваліфіковані учасники/акціонери (особи, які прямо чи опосередковано володіють не менше 10% капіталу чи прав голосу) ліцензованої організації повинні демонструвати належну ділову поведінку.

3

Структура фірми

Залежно від типу необхідної ліцензії FINMA перевіряє організацію управління, поділ внутрішніх функцій, ефективність управління ризиками та систему внутрішнього контролю.

4

Розміщення офісів і правова форма

Для отримання деяких ліцензій потрібен зареєстрований офіс і центральне управління у Швейцарії або певна правова форма (наприклад, акціонерне товариство).

5

Призначення надзорного аудитора

Деякі типи ліцензій потребують регулювальної аудиторської фірми (визнаної FINMA), яка здійснює постійний нагляд за організацією.

Разом із заявою на отримання ліцензії FINMA у Швейцарії необхідно надати докладну інформацію за такими пунктами:

 • Загальні дані: відомості про компанію, бізнес-модель, фінансові показники тощо.
 • Інформація про капітал компанії та акціонерів, особливо щодо кваліфікованої участі/акціонерів;
 • Опис організації та складу органів управління, а також відомості про членів органів управління;
 • Опис запланованої діяльності;
 • Докладний бізнес-план, включно з бюджетом на наступні фінансові роки;
 • Інформація про аудитора;
 • Доказ належного консолідованого нагляду. Якщо заявник є частиною фінансової групи, необхідно продемонструвати, що група підлягає належному консолідованому нагляду.

Заявка повинна бути подана офіційною мовою Швейцарії (наприклад, німецькою, французькою або італійською). Тривалість процесу подання заявки залежить від типу ліцензії та від якості й складності заявки. FINMA визначає період приблизно в шість місяців для отримання ліцензії банку або дилера цінних паперів.

Отримання ліцензії на фінансову діяльність у США

У Сполучених Штатах існує подвійна банківська система: на федеральному рівні та на рівні штатів. Якщо Ви бажаєте отримати банківську ліцензію в США, варто враховувати, що до регулювальних органів, насамперед відповідальних за нагляд за внутрішніми операціями комерційних банків і дотримання законів штату та федеральних банківських законів, які застосовуються до комерційних банків у Сполучених Штатах, належать Федеральна резервна система, Управління валютного контролера (OCC), FDIC і державні банківські органи.

Компанії, які займаються цінними паперами або діяльністю, пов'язаною з інвестиціями, переважно регулюються Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), Управлінням зі регулювання фінансової індустрії, (FINRA) та державними агентствами з цінних паперів. SEC здійснює нагляд за ключовими учасниками індустрії цінних паперів, включно з біржами цінних паперів, брокерами та дилерами з цінних паперів, інвестиційними консультантами й інвестиційними компаніями (тобто взаємні фонди). FINRA – це неурядова організація, яка саморегулюється та знаходиться під наглядом SEC. Крім SEC і FINRA, в усіх штатах є агенції з регулювання цінних паперів, які контролюють цінні папери й інвестиційну діяльність у своєму штаті.

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка є незалежним федеральним агентством уряду США, має виняткову юрисдикцію щодо угод із «товарними інтересами», що виконуються або реєструються у Сполучених Штатах. Це стосується таких інструментів:

 • ф'ючерсні контракти;
 • опціони на ф'ючерсні контракти;
 • роздрібні валютні та товарні контракти з використанням позикових коштів тощо.

Окремі штати відповідають за ліцензування бізнесу послуг із переказу грошей. Крім того, більшість компаній, які надають грошові послуги (MSB), повинні зареєструватися у федеральному уряді через Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), підрозділ Міністерства фінансів США. MSB підпорядковуються різним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей відповідно до Закону США про банківську таємницю. Залежно від типу бізнесу, продукту або діяльності SEC, CFTC та/або CFPB також можуть мати юрисдикцію щодо бізнесу.

Існує безліч законів і нормативних актів, які встановлюють основи регулювання фінансової діяльності в США, продуктів і послуг, пов'язаних із цінними паперами та інвестиціями. Нижче наведені основні федеральні закони, які застосовуються до цінних паперів, інвестиційної діяльності та продуктів:

 • Закон про цінні папери 1933 року. Цей закон регулює випуск і розповсюдження цінних паперів на первинному ринку та вимагає, щоб емітенти цінних паперів реєстрували кожну публічну пропозицію в SEC, якщо не передбачено виняток;
 • Закон про фондові біржі 1934 року. Цей закон широко регулює діяльність усіх учасників вторинних ринків, які розміщують або торгують цінними паперами після їхнього випуску. Закон про біржі наділяє SEC повноваженнями реєструвати, регулювати та контролювати діяльність брокерів-дилерів, трансфер-агентів, фондових бірж, саморегулювальних організацій і клірингових агенцій;
 • Закон про інвесткомпанії 1940 року. Він регулює компанії, включаючи взаємні фонди, які займаються переважно інвестуванням, реінвестуванням і торгівлею цінними паперами;
 • Закон про інвестиційних консультантів 1940 року. Він передбачає реєстрацію та регулювання SEC фізичних та юридичних осіб, які консультують інших із питань інвестицій у цінні папери.

Кожен із наведених статутів також доповнюється всеохоплюючим набором правил. На американських брокерів-дилерів поширюються правила, викладені в Посібнику FINRA.

Брокери-дилери вважаються «фінансовими установами» відповідно до правил боротьби AML. У кожному штаті є власний перелік законів і правил про цінні папери, призначений для захисту інвесторів від шахрайства.

Ліцензування фінансової діяльності у США

Отримання фінансової ліцензії у США варіюватиметься залежно від конкретної сфери бізнесу:

 1. Банківська справа.
 2. Цінні папери й інвестиції.
 3. Похідні.
 4. Страхування.
 5. Переказ грошей.
 6. Віртуальна валюта та цифрові активи.

Широкий спектр діяльності може регулюватися як банківська діяльність у США. Наприклад:

 • Залучення або отримання коштів на депозит, включно з типовими роздрібними банківськими операціями, пов'язаними з операціями депозиту на вимогу, ощадних чи інших рахунків;
 • Кредитна діяльність, включно з споживчими кредитами та деякими комерційними кредитами;
 • Надання трастових послуг (які можуть потребувати окремих ліцензій або спеціальних повноважень);
 • Цінні папери та інвестиції.

 Якщо Ви бажаєте отримати брокерську ліцензію в США, варто врахувати, що будь-яка особа, яка займається здійсненням операцій з цінними паперами за рахунок інших осіб або купівлею та продажем цінних паперів за свій власний рахунок через брокера або іншим чином, має зареєструватися як брокер-дилер, якщо не передбачено виняток.

Особи, які випускають цінні папери та займаються бізнесом з інвестування, реінвестування або торгівлею цінними паперами, повинні бути зареєстрованими як інвестиційна компанія, якщо не передбачено інше. Діяльність, пов'язану зі страхуванням, на яку потрібна ліцензія, визначає законодавство штату.

Отримання фінансової ліцензії у Штатах: Що потрібно знати

Якщо Вас цікавить отримання банківської ліцензії у США, зверніть увагу, що такий тип дозволу оформляється шляхом подання заявки у відповідний федеральний і державний регулювальний орган. Заявники повинні продемонструвати, серед іншого, що банківська установа має або матиме адекватну капіталізацію, добре керується та здатна дотримуватись законів США та вимог наглядових регулювальних органів.

Банк, який претендує на отримання фінансової ліцензії в Сполучених Штатах, повинен буде дотримуватися процедури подання заявки. Усі регулювальні органи вимагають:

 • заповнити форму заявки, а також надати підтверджувальну документацію – таку, як перевірені фінансові звіти, бізнес-план;
 • проходження перевірки біографічних даних для вищого керівництва та директорів;
 • наявність всеосяжних політик і процедур;
 • сплатити необхідні збори за подання заявки.

Жодна банківська операція не може бути здійснена поки заявка не буде схвалена відповідними регуляторами.

Отримання ліцензії брокера в США також має попит. Залежно від типу цінних паперів або виду інвестиційної діяльності, фіз- або юрособа повинна буде подати заяву до органів регулювання цінних паперів для отримання відповідної ліцензії та реєстрації. Крім того, окремі особи, які здійснюють нагляд за бізнесом або пов'язані з ним, швидше за все, повинні будуть подати індивідуальні заяви та скласти необхідні кваліфікаційні іспити.

Брокери-дилери підлягають широкому регулюванню з боку SEC, FINRA і державних регуляторів цінних паперів, а також повинні гарантувати, що вони мають достатній чистий капітал та забезпечують належний захист коштів і цінних паперів клієнтів.

Брокерам потрібно буде заповнити форму BD у SEC, щоб зареєструватися у SEC і FINRA. Документи та інформація, які необхідно надати разом із заявкою, можуть включати:

 1. перевірені фінансові звіти;
 2. бізнес план;
 3. описи процедур дотримання та нагляду;
 4. форми клієнтських угод;
 5. дані про ключових осіб;
 6. підтвердження сплати реєстраційних зборів.

Вимоги до реєстрації страхової діяльності різняться залежно від штату ведення бізнесу, але, зазвичай, вимагають подання заяви. Переважно також потрібна індивідуальна ліцензія як агентів від осіб, які беруть участь у діяльності страхової компанії.

Отримання фінансової ліцензії у Гонконгу

Режим регулювання фінансових послуг у Гонконгу ґрунтується на галузевих принципах, тому в країні немає єдиного регулятора для всіх фінансових сфер. Для кожного сектора основними регуляторами є:

1
SFC

SFC відповідає за регулювання ринків цінних паперів і ф'ючерсів у Гонконгу та є головним наглядовим органом для брокерів, інвестиційних консультантів і керуючих фондами. SFC здійснює контроль за місцевими біржами як передовий регулятор питань лістингу, а також регулює платформи для торгівлі віртуальними активами.

2
Грошово-кредитне управління Гонконгу

HKMA є основним пруденційним регулятором і наглядовим органом банків та депозитних установ (включно з віртуальними банками) у Гонконгу відповідно до Постанови про банківську діяльність (BO). HKMA є де-факто центральним банком Гонконгу та відповідає за підтримку грошово-кредитної і банківської стабільності.

3
Страхове управління (IA)

IA є регулятором для страхових компаній і посередників. IA вважається незалежним статутним органом, створеним відповідно до Закону про страхування.

4
Управління схем резервного фонду

MPFA регулює діяльність схем обов'язкового резервного фонду (MPF) і пенсійних програм у Гонконгу, а також керує реєстрацією, підписує вимоги до поведінки та накладає дисциплінарні санкції на зареєстрованих посередників MPF.

5
Митно-акцизний департамент

CED регулює послуги з обміну валюти та/або транскордонних грошових переказів і діяльність компаній, які змогли отримати ліцензію оператора грошових операцій у Гонконгу (MSO), видану відповідно до Постанови про AML.

Отримання ліцензії на фінансову діяльність у Гонконгу потрібне для таких видів бізнес-операцій:

 • Торгівля цінними паперами;
 • Торгівля ф'ючерсними контрактами;
 • Торгівля іноземною валютою із кредитним плечем;
 • Консультування з цінних паперів;
 • Консультування з ф'ючерсних контрактів;
 • Консультування з корпоративних фінансів;
 • Надання послуг з автоматичної торгівлі;
 • Маржинальне фінансування цінних паперів;
 • Управління активами;
 • Надання послуг кредитного рейтингу.

Хоча SFC зараз не регулює діяльність із віртуальними активами безпосередньо, якщо тільки віртуальний актив не є цінним папером або ф'ючерсним контрактом відповідно до SFO, у 2019 році вона оголосила про нові правила, які дозволяють певним платформам для торгівлі віртуальними активами застосовувати ліцензовані торгові платформи. У межах схеми добровільного ліцензування торгові платформи можуть обслуговувати лише професійних інвесторів і повинні мати страховку для захисту активів клієнтів.

Як отримати фінансову ліцензію в Гонконгу?

Основні критерії схвалення для отримання дозволу різнитимуться залежно від регулювального органу та виду комерційної діяльності:

1

Процес ліцензування SFC у Гонконгу 

Щоб подати заявку на отримання ліцензії, заявники повинні заповнити встановлені ліцензійні форми та доповнення і сплатити реєстраційний збір. Додаток включає актуальну інформацію, яка описує такі сфери:

 1. Пропоновану комерційну діяльність. Заявник повинен надати інформацію про свій бізнес-профіль і коротку інформацію про внутрішній контроль щодо типів запропонованої регульованої діяльності. SFC розгляне діяльність і придатність RA для включення до ліцензії.
 2. Корпоративну структуру, яка включає інформацію про структуру корпорації, її директорів та акціонерів.
 3. Усі відповідальні посадові особи повинні заповнити встановлені форми та надати підтверджувальні документи, щоб SFC могла оцінити їхню придатність і належне виконання своїх функцій.
2

Процес авторизації HKMA

HKMA зазвичай рекомендує заявникам зустрітися та обговорити плани до подання заявки. Переважно заявка на авторизацію повинна складатися щонайменше з наступних матеріалів:

 1. Лист-заявка із зазначенням причин подання заявки та біографії заявника, а також описом того, як будуть дотримані відповідні критерії авторизації.
 2. Завірені копії перевірених річних звітів заявника за останні три роки та завірені копії певних корпоративних документів (наприклад, рішення ради про затвердження заявки та установчі документи заявника)
 3. Бізнес-план і фінансові прогнози (включно з прогнозованим балансом, коефіцієнтом капіталу та ліквідністю  і прибутковістю) на перші три роки запропонованої операції в Гонконгу.
 4. Організаційна структура, штатний розпис і докладна інформація про запропоновані системи внутрішнього контролю для запропонованої операції в Гонконгу.
 5. Анкети для деяких керівників вищої ланки гонконгського підприємства (наприклад, генерального директора, заступника генерального директора) та контролерів.

Якщо Вам потрібна докладна інформація щодо ліцензування бізнесу в Гонконгу, Ви можете звернутися за консультацією до наших експертів.

Отримання фінансової ліцензії в Сингапурі

При отриманні ліцензії на фінансову діяльність у Сингапурі варто звернути увагу на те, що Грошово-кредитне управління (MAS) є інтегрованим наглядовим органом, який наглядає за всіма місцевими фінансовими установами. Крім MAS, Департамент комерційних питань (CAD) поліції Сингапуру є основним агентством із розслідування злочинів. Також CAD розслідує випадки, пов'язані з AML та шахрайством за участю співробітників фінансових установ.

Основні джерела, які встановлюють режим регулювання фінансової діяльності в Сингапурі, включають законодавство про:

 • банки (глава 19)
 • фінконсультантів (глава 110)
 • страхування (глава 142)
 • цінні папери і ф'ючерси (глава 289)
 • платіжні послуги (PSA).

Дотримання цих положень обов'язкове, а порушення підзаконних актів, правил або вказівок є кримінальним злочином.

У Сингапурі необхідно отримати фінансову ліцензію на:

 1. Банківський бізнес – включає отримання грошей на поточний або депозитний рахунок, оплату та інкасацію чеків, виписаних або оплачених клієнтами, а також видачу авансів клієнтам.
 2. Операції з продуктами ринків капіталу – включають маркетинг або торгівлю та представлення брокерської діяльності щодо продуктів ринків капіталу, включно з цінними паперами, борговими зобов'язаннями, паями CIS, біржовими похідними інструментами тощо.
 3. Фінансові консультаційні послуги – включають консультування інших осіб щодо інвестиційних продуктів, випуск або оприлюднення аналітичних матеріалів чи досліджень про інвестиційні продукти.
 4. Управління фондами – управління (від імені клієнтів) портфелем товарів ринків капіталу з метою управління коштами клієнтів.
 5. Страхування або страховий брокерський бізнес.
 6. Випуск кредитних і платіжних карток. Під кредитними та платіжними картками розуміється будь-який предмет у фізичній чи електронній формі, призначений для використання при купівлі товарів чи послуг у кредит.
 7. Платіжні послуги, включно з грошовими переказами всередині країни, транскордонний переказ грошей і послуги з цифровими платіжними токенами, а також випуск електронних грошей.
 8. Надання кастодіальних послуг, що включає зберігання певних фінансових продуктів і виконання таких функцій, як розрахунки за угодами, збір або розподіл дивідендів.
 9. Інші види діяльності.

Ліцензування фінансової діяльності в Сингапурі

Щоб отримати фінансову ліцензію в Сингапурі, заявник повинен надати відповідному регулювальному органу підтвердження того, що він відповідає певним вимогам. Вимоги, які можуть бути викладені в первинному чи підзаконному законодавстві, повідомленнях, вказівках чи керівництвах, різняться залежно від виду діяльності, яку заявник має намір проводити.

Загалом мають бути дотримані такі умови:

 
 Розташування офісів.

Компанії, які прагнуть отримати ліцензію на надання послуг на ринках капіталу або фінансових консультаційних послуг, повинні відкрити офіс у Сингапурі та працювати в ньому. Крім того, від таких компаній можуть потребувати призначення головного виконавчого директора та/або директора, який є резидентом Сингапуру.

 
Адекватні ресурси.

Як правило, MAS розпоряджається щодо мінімального капіталу або фінансових вимог для фінансових установ, які подають заявку на здійснення регульованої діяльності в Сингапурі. Для деяких видів діяльності потрібно або рекомендується страхування професійної відповідальності.

 
Придатність.

MAS розгляне, чи підходять заявник, його посадові особи, директори та акціонери для здійснення регульованої діяльності в Сингапурі. Критерії для розгляду того, чи є вони відповідними та придатними, окрім іншого, передбачають: чесність, сумлінність і репутацію; компетентність і здібності; фінансову стійкість.

 
Досвід.

 MAS також може враховувати послужний список заявника та наявність у його директорів і представників відповідного досвіду. Якщо заявником є ​​іноземна компанія, MAS також розгляне питання, чи підлягає вона належному нагляду з боку визнаного місцевого регулювального органу.

Як правило, заявник повинен пройти формальний процес, який передбачає заповнення необхідних форм заявки та надання підтверджувальної інформації. MAS не має певних термінів розгляду та прийняття рішення щодо заявки. Конкретні форми, які мають бути заповнені для подання до MAS, залежатимуть від характеру регульованої діяльності.

Отримання фінансової ліцензії в ОАЕ

ОАЕ також можуть стати перспективним майданчиком для фінансової діяльності. У країні є чотири різні регулювальні органи, які відповідають за авторизацію та нагляд за банками, страховиками й іншими фінансовими установами:

 • Центральний банк;
 • SCA;
 • DFSA, яке здійснює наглядові повноваження в Дубайському міжнародному фінцентрі (DIFC);
 • FSRA, який є регулятором глобального ринку Абу-Дабі (ADGM).

Ви можете отримати ліцензію на фінансову діяльність в ОАЕ в оншорній (материковій) частині країни або у вільних зонах. Розподіл обов'язків між ЦП, SCA, DFSA та FSRA є таким:

 1. ЦБ та SCA відповідають за нагляд на федеральному рівні ОАЕ.
 2. Рада міністрів ОАЕ прийняла рішення розглядати дві біржі ОАЕ, Фінансовий ринок Дубая (DFM) та Біржу Абу-Дабі (ADX), як саморегулювальні організації під наглядом SCA.
 3. DFSA є фінансовим регулятором для нагляду за банками, інвестиційними фірмами, торговцями цінними паперами та перестраховиками, які працюють у DIFC, фінансовій вільній зоні, розташованій у Дубаї. До фірм, які регулюються DFSA, відносяться інвестиційні фірми, що управляють активами, хедж-фонди, брокери, фінансові консультанти та страхові посередники.
 4. FSRA є основним фінансовим регулятором для компаній у ADGM, фрі-зоні, яка розташована в еміраті Абу-Дабі. Зауважимо, що ADGM регулюється власними правилами та положеннями, заснованими на англійському праві, на противагу громадянському праву на федеральному рівні ОАЭ.

В ОАЕ є два джерела регулювальних законів: Закон про центральний банк № 14 від 2018 року та закон ESCA № 4 від 2002 року. Основним федеральним законом про банківські та фінансові послуги є Федеральний закон № 14 від 2018 року «Про Центральний банк та організацію і  діяльність фінансових установ». Два регулювальних органи видали низку правил, які застосовуються до фінансових установ, що підпадають під їхню юрисдикцію.

Основними законами, що регулюють фінансові установи в DIFC, є:

 1. Регулювальний закон 2004 року
 2. Закон про ринки 2012 року
 3. Закон про регулювання ісламського фінансового бізнесу 2004 року
 4. Закон про трасти 2005 року
 5. Закон про колективні інвестиції 2010 року
 6. Закон про інвестиційні трасти 2006 року

DFSA опублікувало ряд правил, які застосовуються до фінансових установ, що входять до складу DIFC.

FSRA видало Положення про фінансові послуги та ринки, які були створені за зразком Закону Великої Британії про фінпослуги і ринки (2000 р.) та інших відповідних законодавчих актів.

Ліцензування фінансової діяльності в ОАЕ: Види бізнесу

ЦБ регулює такі види діяльності:

 • Прийом депозитів усіх типів, зокрема депозитів, які відповідають шаріату;
 • Надання кредитних коштів усіх видів;
 • Надання коштів для фінансування всіх видів;
 • Надання послуг обміну валюти та грошових переказів;
 • Надання послуг фінансового посередництва;
 • Надання послуг зберігання цінностей, електронних роздрібних платежів і послуг цифрових грошей;
 • Надання послуг віртуального банкінгу;
 • Організація та/або маркетинг ліцензованої фінансової діяльності.

Центральний банк регулює механізми зберігання вартості, включно з криптовалютами, ESCA регулює криптоактиви.

Регулятори у вільних фінансових зонах регулюють різні види діяльності. Вам потрібно буде отримати фінансову ліцензію в Дубаї або Абу-Дабі, якщо Ви плануєте здійснювати такі види діяльності:

 1. Прийом депозитів;
 2. Робота з інвестиціями як принципал або агент;
 3. Надання кредиту;
 4. Управління активами;
 5. Чинні колективні інвестфонди;
 6. Надання депозитарних і довірчих послуг;
 7. Виконання функцій довіреної особи фонду;
 8. Консалтинг із фінпродуктів або кредиту;
 9. Страхове посередництво та управління;
 10. Здійснення платіжних послуг;
 11. Споживче кредитування;
 12. Надання інвестиційних консультацій;
 13. Управління інвестиційними рахунками для участі у прибутках;
 14. Краудфандінг тощо.

Як отримати ліцензію на фінансову діяльність в ОАЕ?

Кожен із чотирьох згаданих вище регулювальних органів має свої особливі вимоги, яким має відповідати фірма-заявник. Ці вимоги значною мірою залежать від виду діяльності, яку компанія планує здійснювати. При цьому враховуватимуться такі загальні чинники:

 • Власність і структура компанії;
 • Структура корпоративного управління;
 • Ресурси найвищого керівництва;
 • Критерії придатності;
 • Репутація та досвід.

Зауважте, що в ОАЕ діє мораторій на відкриття нових банків, включно з філіями іноземних банків. Що ж до інших фінансових організацій – структура фірми переважно повинна включати низку ключових осіб: генерального директора, співробітника з комплаєнсу, співробітника з AML, співробітника, відповідального за внутрішній аудит.

Якщо Ви плануєте отримати фінансову ліцензію в Дубаї, варто враховувати, що процес отримання дозволу від DFSA передбачає етапи:

 1. Подання Листа про наміри. Лист про наміри зазвичай включає опис діяльності заявника, причини реєстрації в DIFC, відомості про засновників і корпоративну структуру, місцеву адресу на території фрі-зони.
 2. Подання регулювального бізнес-плану.
 3. Подання додаткових форм заявки DFSA та супутньої документації.

Термін оброблення кожної заявки на авторизацію може – від чотирьох до шести місяців із дати отримання повної заявки від фірми-заявника.

Отримання фінансової ліцензії в Австралії

В Австралії є чотири ключові регулювальні органи, які відповідають за авторизацію та нагляд за банками, страховиками й іншими фінансовими установами:

 • APRA;
 • ASIC. У межах своїх обов'язків ASIC спостерігає за розкриттям інформації та ринковою поведінкою австралійських компаній, ліцензує постачальників фінансових продуктів і послуг, контролює торгівлю в режимі реального часу та забезпечує дотримання законів проти неправомірних дій на австралійських ринках;
 • Резервний банк Австралії (RBA);
 • AUSTRAC, що регулює AML.

В австралійському законодавстві є різниця між послугами, які пов’язані з наданням банківських послуг, та послугами, які розглядаються як фінпослуги. Попри те що вони часто частково збігаються, ця відмінність важлива для визначення характеру й обсягу ліцензій або дозволів, які можуть знадобитися. Особа, яка хоче вести «банківський бізнес» в Австралії, має бути авторизована APRA як ADI.

Особа, яка надає фінансові послуги в Австралії, має отримати австралійську ліцензію на надання фінансових послуг (AFSL). ASIC є органом, який відповідає за видачу AFSL і нагляд за поведінкою власників AFSL.

Фінпослуги, визначені в Законі про корпорації, включають:

 • надання консультацій щодо фінансових продуктів;
 • торгівлю фінпродуктом;
 • створення ринку;
 • управління зареєстрованою керованою інвестиційною схемою.

Фізична або юридична особа, яка веде діяльність, пов'язану з кредитами або споживчим лізингом, до яких застосовується Національний кредитний кодекс або Національний закон про захист споживчого кредиту 2010 р. (Cth), має отримати австралійську кредитну ліцензію (ACL).

Вимоги до реєстрації, адміністровані AUSTRAC для цілей AML, необхідно розглядати окремо від питання про те, чи послуга або продукт є банківським бізнесом, фінансовою послугою або продуктом чи кредитною діяльністю, що вимагає ліцензування. Після прийняття в грудні 2017 року поправок до законодавства застосування правил AML було значно розширено, і тепер до них також входять постачальники послуг з обміну цифрової валюти.

Вимоги до отримання AFSL в Австралії

Щоб отримати AFSL, заявник повинен відповідати умовам і вимогам, викладеним у Законі про корпорації та в нормативних керуючих матеріалах ASIC. Основні вимоги до AFSL такі:

 
 Гарна репутація.

Якщо заявник є фізичною особою, ASIC повинна переконатися, що немає підстав сумніватися в хорошій репутації заявника. Якщо ж заявник не є фізичною особою, ASIC має переконатися у відсутності підстав вважати, що будь-хто з відповідальних співробітників, партнерів та/або довірених осіб заявника не має гарної репутації.

 
Компетентність.

Заявник повинен продемонструвати свою організаційну компетентність щодо фінансових послуг і продуктів, які компанія пропонує надавати. Відповідальні менеджери також повинні мати необхідні знання та навички для виконання своїх функцій.

 
 Механізми управління конфліктами.

Кандидат повинен продемонструвати наявність адекватних заходів для виконання відповідних зобов'язань.

 
Адекватність ресурсів.

Компанія повинна мати достатні фінансові, людські та технологічні ресурси для здійснення пропонованого бізнесу.

 
Адекватні системи управління ризиками.

Потрібно буде підтвердити наявність адекватних систем управління ризиками, які адаптовані до бізнесу фінансових послуг.

 
Механізми компенсації та страхування.

Заявнику, який подав заявку на надання фінансових послуг роздрібним клієнтам, необхідно мати механізми для компенсації цим клієнтам збитків відповідно до Закону про корпорації.

1Інші вимоги.

Заявник повинен продемонструвати свою здатність виконувати інші зобов'язання як ліцензіат AFS.

 

Подання заяви на оформлення AFSL в Австралії може тривати від трьох до шести місяців. Щоб подати заявку на AFSL, заявник повинен скласти і подати заяву, яка складається з форми заявки та кількох. Є чотири основні підтверджуючі документи:

 • A5 Опис бізнесу, включно з фінансовими послугами та продуктами, що будуть надаватися, спосіб отримання доходу і прогнозоване зростання бізнесу.
 • B1 Організаційна компетентність – опис організаційної компетентності заявника, який включає інформацію про навички, кваліфікацію та досвід кожного відповідального менеджера, призначеного кандидатом.
 • B5 Фінансові звіти та фінансові ресурси – опис фінансового стану й кредитоспроможності заявника.
 • Відомості про всіх посадових осіб – це пакет відповідних підтверджувальних матеріалів і документальних доказів навичок, кваліфікації та досвіду відповідальних осіб.

Висновок

Отримання фінансової ліцензії – доволі тривалий процес, який потребує ретельної підготовки. Якщо Вас зацікавила можливість оформлення дозволу у вищезгаданих країнах, Ви можете зв'язатися з нами зручним для Вас способом, щоб отримати додаткову консультацію щодо ліцензування фінансової діяльності в Європі, Азії або США. Ми готові надати необхідний комплекс консультаційних та інших правових послуг у процесі реєстрації Вашого бізнесу в обраній юрисдикції.