Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Складання договору

Складання договорів: Вступ

Будь-які правовідносини між двома чи більше сторонами встановлюються з урахуванням договору. договір – це документ, що містить набір положень, які є обов'язковими для його учасників. Щоб угода набула юридичної сили, необхідно забезпечити виконання таких кроків, як: правильне складання документів, затвердження та підписання учасниками угоди. Складання договорів – це послуга з підготовки документа, що визначає права та обов'язки контрагентів угоди, експертизи на відповідність вимогам чинного законодавства та можливих ризиків при подальшому використанні.

Типи контрактів

Підприємцям важливо розібратися у видах домовленостей та їх особливостях. Є такі види договорів:

1

Купівля-продаж

Це угода між продавцем і покупцем. Продавець зобов'язується доставити або продати будь-що покупцю за встановленою ціною. Передавання права власності відбувається, коли покупець платить, а продавець виконує постачання.

2

Складання контракту постачання

Він передбачає замовлення на поставку майна чи надання деяких послуг. Відповідно до положень такого контракту постачальник зобов'язується постачати товари. Зазвичай укладається між суб'єктами господарювання та найчастіше має неодноразовий характер.

3

Надання послуг/виконання робіт

Укладається між замовником та виконавцем і передбачає виконання на користь замовника певних послуг або виконання певних робіт.

4

Агентський договір

Договір, який укладається між суб'єктами господарювання та агентами. Такий договір передбачає надання агентом певних послуг (наприклад, агент від імені компанії укладає договори, або сприяє їх укладанню), за що останній отримує плату.

5

Франчайзингова угода

Це юридично обов'язковий документ між франчайзером і франчайзі. У цьому документі викладаються очікування, зобов'язання, дозволи й обмеження для роботи з франшизою. Також вказується порядок оплатизборів, які одержувач франшизи сплачує франчайзеру, зокрема суми чи відсотки та частоту платежів.

6

NDA

Угоди про нерозголошення інформації – це юридично закріплені контракти, що створюють «конфіденційні відносини» між особою, яка має конфіденційну інформацію, та особою, яка отримає доступ до цієї інформації. Конфіденційні відносини означають, що учасники правочину зобов'язані не розголошувати цю інформацію. NDA має подвійну мету: конфіденційність і захист. Захищена інформація може включати все від специфікацій продукту до списків клієнтів. NDA створює правову основу для захисту ідей та інформації – від крадіжки чи передавання конкурентам або третім особам. Порушення NDA має безліч правових наслідків, включно з судовими позовами, штрафами й іншими санкціями.

7

Поступка прав

Даний договір передбачає перехід будь-яких майнових прав від одної особи до іншої. Зазвичай використовується в сфері інтелектуальної власності, але може використовуватись в багатьох інших (фінансова, сфера нерухомості, тощо).

8

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності – це угода, що містить положення про те, як компанія збирає, обробляє, зберігає та використовує особисті дані своїх клієнтів на веб-сайті або в додатку. У більшості політик конфіденційності використовуються чіткі формулювання, щоб гарантувати, що їхні клієнти або відвідувачі веб-сайтів розуміють, які особисті дані збирає компанія і як вона використовуватиме цю інформацію.

9

Угода про спільні підприємства

Вона є договірним консорціумом двох сторін. Зазвичай метою такої угоди є прагнення об'єднати ресурси двох (або більше компаній) задля досягнення поставленої мети. Учасники мають зиск від отримання пропорційно розділеного прибутку. Документ гарантує, що всі особи розуміють свої права, обов'язки та обмеження.

10

Акціонерна угода

Це договір, у якому обумовлюються обов'язки, права та заходи захисту між акціонерами. У такій угоді зазвичай викладаються домовленості, що стосуються акцій компанії, захисту власників акцій. Вона також може бути вигідною міноритарним акціонерам, які зазвичай мають обмежений контроль над бізнес-операціями. Складання такого документа оптимальне при створенні компанії або випуску перших акцій. Це допомагає підприємцям чи інвесторам дійти спільного розуміння того, що вони збираються дати бізнесу й очікують отримати від нього.

11

Трастовий договір

Найчастіше використовується як інструмент, за допомогою якого довірчому керуючому передається від засновника трасту правовий титул на активи. Трастова угода регулює взаємини між трьома особами: між засновником трасту (особа, яка надала право), бенефіціаром і довірчим керуючим.

12

На розроблення програмного забезпечення

Така домовленість встановлює умови, на яких розробник розробляє та передає налаштоване програмне забезпечення клієнту, який включатиме зазначене програмне забезпечення у свої продукти, послуги чи процеси. Обсяг робіт (технічне завдання) зазвичай додається як додаток, щоб конкретно описати, яке ПЗ має бути розроблене.

Характеристики й умови договору

Кожен договір повинен мати такі характеристики:

 1. Предмет: в угоді повинно бути чітко встановлено що є предметом договору.
 2. Розгляд: ціна (може бути грошима чи угодою).
 3. Строк: може бути одноразовий чи багаторазовий, а також укладений на певний строк або безстроковим.

Структура міжнародного договору також може містити особливі умови:

 • Форс-мажори;
 • Арбітражне застереження;
 • Компенсацію;
 • Конфіденційність;
 • Гарантії;
 • Вибір права та суду;
 • Положення про заздалегідь оцінені збитки.

 Вищезгадані положення належать до:

 1. подій, що викликають умовні наслідки;
 2. обов'язки, які згідно із законом учасники повинні виконувати.

Кожна зі сторін може самостійно вивчити угоду або звернутися за професійною допомогою до юристів. Перевірка контракту може вирішити багато проблем і питань на ранній стадії. Учасники договору зазвичай самі вирішують, як буде укладено угоду.

Правила складання договору

По-перше, особа, яка складає угоду, повинна знати мету її складання. Необхідно розуміти, що є предметом та об'єктом договору, а також ролі сторін. Якщо Вас цікавить складання міжнародного контракту, варто враховувати, що він повинен включати права й обов'язки учасників.

По-друге, важливо звернути увагу на такі аспекти:

 • чи здатні сторони виконувати свої права й обов'язки;
 • хто виграє більше від умов документа;
 • хто перебирає більшу частину відповідальності протягом терміну дії угоди.
Правила складання договору

 По-третє, потрібно вміти прогнозувати потенційні проблеми та/або спори, що можуть виникнути з контракту в майбутньому. Особа, яка створює угоду, й особа, яка переглядає контракт, мають розуміти, які положення можуть призвести до ризиків, пов’язаних зі збитками, або призвести до виникнення спорів через порушення положень договору.

Розроблення комерційного договору: важливість письмової форми

Міжнародний договір є двох типів: усний і письмовий. Усні договори можна кваліфікувати як систему взаєморозуміння між сторонами, відповідно до якої вони погоджуються з вимогами, сформульованими в усній формі.

Оформлення домовленостей – це процес, при якому учасники висловлюють і письмово фіксують усі нюанси. У більшості країн контракти обох типів вважають дійсними, проте коли справа доходить до позовної сили таких угод, останній має юридичну і, відповідно, більшу значущість. У випадку укладання усного договору буде складно довести його зміст.

Отже, завжди рекомендується укладати письмовий договір. Укладання договору по common law передбачає включення пунктів, що вважаються юридично обов'язковими лише тоді, коли всі сторони контракту дають свою згоду на це. Умови фіксуються письмово. У цьому випадку розумно буде попросити супровід юриста, щоб чітко та повністю прописати всі вимоги.

Що таке перевірка?

Юридична перевірка контракту – це ретельна перевірка, яка дозволить виявити небажані умови та захистити сторони від потенційних спорів. Наполегливо рекомендується, щоб юрист провів цю перевірку перед тим, як учасники підпишуть договір. У ході проведення юридичної експертизи комерційного договору профільний фахівець шукатиме певні елементи, наприклад, чи чітко написано контракт, чи містить він однозначні терміни, чи написаний доступною чи науково-технічною мовою і чи відповідає закону.

договір

Порушення угоди

Однією з причин розірвання комерційного договору можливе бути порушення його пунктів. Порушення договору – це невиконання однією особою своїх зобов'язань за контрактом. Сторони можуть звернутися до суду та розпочати судовий розгляд щодо порушення умов договору. Учасники можуть домовитися про використання послуг медіатора або вирішення спору шляхом арбітражу, коли рішення арбітра є остаточним.

 

Питання конфіденційності

Той, хто не є стороною контракту, не може подавати до суду й ініціювати судове провадження. Комерційний договір не може накладати зобов'язання чи надавати права будь-кому, хто не є підписантом документа. Однак якщо контракт порушує права третіх осіб то вони мають право також звертатись до суду за захистом своїх прав та свобод.

Супровід юриста під час укладання контракту

Деякі переваги звернення до профільного фахівця під час розгляду умов контракту й укладання міжнародного договору:

 1. Запобігання майбутньому порушенню пунктів.
 2. Виключення ймовірності того, що буде укладено незаконний, недобросовісний чи недійсний документ.
 3. Отримання чіткого розуміння обов'язків і зобов'язань.
 4. Забезпечення того, щоб усі вимоги відповідали намірам сторін.
 5. Включення додаткових положень, які сторони могли не врахувати, але вони можуть бути вигідними.
 6. Виявлення засобів захисту або прав сторін, що можуть використовуватися або як захист у судовому процесі, або для вживання юридичних заходів проти порушника.

Укладання договору: Висновок

Угоди – важлива частина економічної діяльності. Команда фахівців IQ Decision UK надає необхідний консалтинговий і правовий сервіс у процесі оформлення угод. Ми можемо допомогти, незалежно від того, чи є у Вас новий стартап чи вже чинний бізнес.

FAQ

Що таке договір?

Комерційний контракт є угодою між двома або більше сторонами щодо певних бізнес-питань. Це юридично зобов'язувальний документ, який встановлює права й обов'язки сторін договору.

Що має бути зазначено в договорі?

Щоб контракт вважався дійсним, необхідно, щоб він містив:

 1. Ціну контракту.
 2. Предмет договору. У контракті має бути чітко зазначено, що є предметом обміну між сторонами.
 3. Термін дії контракту.
Як правильно скласти договір?

Щоб договір мав обов'язкову юридичну силу, необхідно забезпечити, щоб положення, структура та форми контракту відповідали певним нормам. Фахівці IQ Decision UK надають супровід та допомогу в розробленні угоди та складанні комерційного контракту.

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon