Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Претензійний порядок

Вступ

Урегулювання комерційного спору один зі способів вирішення конфліктів, що виникають у процесі бізнес-діяльності підприємства. Як правило, процес вирішення спору здійснюється відповідно до певного претензійного порядку, що попередньо обговорюється учасниками угоди.

Претензійний порядок урегулювання спорів у договорі має визначатися сторонами правовідносин. Такі пункти часто складаються за замовчуванням або шаблоном без урахування контексту. Але вони можуть мати серйозні наслідки для забезпечення прав і зобов'язань учасників угоди. Чи розглядатиметься справа в арбітражі або за допомогою традиційної судової системи? У якій країні проводитимуться засідання? Законодавство якої країни застосовуватиметься? Відповіді на ці питання можуть радикально вплинути на результат справи і навіть рівень витрат, пов'язаних із розглядом.

Саме тому на етапі складання договору важливо правильно підійти до упорядкування умов, які встановлюють претензійний порядок урегулювання спору. Юристи, що спеціалізуються на розглядах, насамперед звертаються до таких пунктів, оскільки вони разом з умовами застосовного права є основними правилами участі в будь-якій справі. Переговори та претензійний порядок є важливими інструментами у процесі розгляду конфліктів. Починаючи з переговорів, будь-який переговірник за контрактом має розглядати умови розгляду саме з цього погляду. У статті розкриваються питання, які варто враховувати під час складання положень про вирішення спорів.

Важливість включення порядку проведення розгляду договору

Англійські суди будуть прагнути досягти виконання угоди між учасниками про те, як вони хочуть провести розгляд. Але якщо угода буде неоднозначною через нечітке формулювання, розгляд може проводитися в інший спосіб (на розсуд судових інстанцій).

Якщо Вас цікавить питання: “Що таке претензійний порядок?”, варто розібратися в нюансах. Важливо розуміти різницю між положенням про регулювальне право та положенням про вирішення конфлікту між учасниками:

  1. Перше стосується законодавчого права, що регулюватиме угоду;
  2. Друге визначає спосіб, яким сторони хочуть залагодити спори, що виникають у зв'язку з угодою.

Незважаючи на те, що вони різні, їх часто плутають. Це тягне за собою невизначеність, коли і регулювальне право, і вибір суду розглядаються в одному пункті. Відповідно до судової практики їх варто розглядати окремо.

Термін «положення про вирішення спорів» відноситься до договірних умов, за допомогою яких сторони визначають спосіб провадження справи (арбітраж, посередництво чи судові розгляди). Його також називають положенням про юрисдикцію. Зазвичай, таку статтю включають лише в тих випадках, коли учасники хочуть, щоб конкретний суд розглядав справу.

Що потрібно передбачити в договорі про врегулювання договірного спору

Є кілька аспектів, які важливо враховувати, якщо Ви плануєте встановити претензійний порядок урегулювання спорів при укладанні контракту. Їх можна резюмувати так:

1

Законодавство якої країни регулює угоду?

Необхідно впевнитись, що Ви знайомі з регулювальним законодавством, відповідно до якого укладено контракт. Як показує практика, найчастіше сторони вказують англійське право як регулювальне право.

2

Чи є в угоді необов'язкове положення про альтернативне розв'язання спорів (ADR)?

Цей тип договірної статті надасть інформацію про те, які кроки Ви й інша сторона повинні зробити для усунення конфлікту до прийняття обов'язкового рішення. Таке застереження чи умова може дозволити досягти узгодженого вирішення проблеми. Основними формами необов'язкового ADR є переговори, посередництво та рання нейтральна оцінка.

3

Чи є обов'язкова умова (застереження про юрисдикцію)?

Це передбачає обов'язкову форму вирішення спорів або дозволяє передати справу нейтральній третій стороні. Найпоширенішими альтернативами прийняттю обов'язкового рішення, крім судового розгляду, є арбітраж та експертний висновок.

4

Чи є пункт про ескалацію?

Застереження про ескалацію полягає в тому, що на початку бізнес-відносин сторони домовилися використати свого представника для мирного вирішення спору шляхом переговорів. У застереженні викладаються кроки, які потрібно зробити, перш ніж ухвалити обов'язкове рішення.

Першим кроком, як правило, є процес внутрішніх переговорів із керівництвом протягом узгодженого періоду часу (наприклад 20 днів з моменту повідомлення), за яким йде необов'язковий варіант ADR, і як заключний крок – обов'язкове рішення. Пункт про ескалацію може бути виконаний судом. Досвідчений юрисконсульт із комерційних контрактів забезпечує правильне застосування цієї умови. Тому якщо Вам потрібна консультація з цього питання, Ви можете звернутися до нашої компанії.

Як запобігти договірному спору

Договірному спору можна запобігти, заздалегідь спланувавши свою стратегію під час переговорів та укладання контракту. Для цього варто скласти чіткий і недвозначний проект договору. Важливо, щоб угода точно відображала предмет угоди, прописані вимоги до продуктивності та конкретні терміни. В угоді має бути зазначений рівень якості, критерії відповідності рівню якості та опис, хто визначатиме цю відповідність.

Допомога юриста з договірної роботи

Досвідчена команда наших юристів складається з фахівців із комерційних контрактів і вирішення конфліктів. Якщо Вас цікавить ця тема, Ви можете заповнити спеціальну форму, щоб зв'язатися з нашими експертами, чиї знання та навички можуть допомогти запобігти договірним спорам і вивчити способи врегулювання міжнародного спору. Ми готові надати необхідний супровід у процесі складання контракту, який встановить досудовий претензійний порядок урегулювання спорів у процесі Вашої діяльності з партнерами, клієнтами або підрядниками.

Допомога юриста з договірної роботи

FAQ

Що таке вирішення комерційного спору?

Урегулювання комерційних спорів передбачає процес розгляду конфліктної ситуації, що виникла у процесі ведення підприємницької діяльності, та пошук вирішення проблеми.

Що таке положення про вирішення спору в контракті?

Найчастіше під час укладання міжнародного договору сторони включають до угоди положення про врегулювання конфлікту. Цей пункт описує порядок процесу вирішення міжнародного спору, що може виникнути у зв'язку з договором чи предметом угоди. Отже, у випадку розгляду сторони повинні будуть діяти відповідно до цих умов.

 

Які є способи вирішення спору?

Якщо Вам потрібно врегулювати комерційний спір, Ви можете:

  • подати позов до суду та розпочати судовий розгляд;
  • вирішити спір за допомогою арбітражу;
  • врегулювати спір за допомогою медіації;
  • вирішити спір шляхом переговорів;
  • звернутися до відповідних інстанцій для отримання ранньої нейтральної оцінки;
  • використовувати інші методи ADR.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon