Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Останнім часом Чехія привертає увагу міжнародних інвесторів завдяки сприятливому інвестиційному клімату та прозорому регуляторному середовищі. Країна пропонує унікальні можливості для реєстрації та управління інвестиційними фондами зі змінним капіталом, відомими як SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable). Ці фонди є особливо привабливими завдяки їхній гнучкості в управлінні капіталом та можливості адаптації до змін ринкових умов. 

Чеське законодавство в галузі колективних інвестицій відповідає директивам Європейського Союзу, забезпечуючи високий рівень довіри та безпеки для інвесторів. Реєстрація SICAV в Чехії дозволяє інвесторам оптимізувати податкове навантаження, а також ефективно розподіляти та захищати активи завдяки створенню субфондів. Це робить SICAV важливим інструментом для досягнення довгострокових інвестиційних цілей на міжнародній арені.

Ця стаття є детальним керівництвом по процесу реєстрації інвестиційних фондів зі змінним капіталом в Чехії, включаючи аналіз юридичних аспектів, вимог до статутного капіталу та оперативної діяльності фонду. Ми опишемо ключові етапи отримання ліцензії, вимоги до документації та особливості оподаткування, які необхідно враховувати кожному інвестору.

Значення Чехії як фінансового центру в Європі

Чехія поступово зміцнює свою позицію як один з ключових фінансових центрів Європи, завдяки низці унікальних переваг, які роблять країну привабливою для міжнародних інвесторів та фінансових установ. Розташована в серці Європи, Чехія забезпечує зручний доступ до основних європейських ринків, роблячи її ідеальною базою для компаній, які прагнуть розширювати свою діяльність на схід та захід континенту. 

Завдяки високій стабільності, сучасним фінансовим послугам і суворому нагляду, чеська банківська система активно впроваджує інноваційні технології, роблячи фінансові операції більш доступними та зручними для іноземних інвесторів. Країна пропонує один з найбільш конкурентоспроможних податкових режимів у Європі, включаючи низькі корпоративні податки і ряд податкових пільг для іноземних компаній та інвесторів, що створює сприятливі умови для зростання та розвитку бізнесу. 

Завдяки членству в Європейському союзі та активній участі в міжнародних економічних та фінансових організаціях, Чехія забезпечує своїм резидентам доступ до єдиного європейського ринку та міжнародних фінансових інструментів. Країна також активно розвиває технологічний сектор, включаючи фінансові технології та блокчейн, що сприяє створенню сучасної та інноваційної фінансової інфраструктури, зміцнюючи її позиції на міжнародній арені як важливого фінансового вузла.

Типи інвестиційних фондів в Чехії

У Чехії законодавство у сфері інвестиційних фондів передбачає різноманітні форми і структури, що дозволяє інвесторам вибрати найбільш правильний формат для управління активами. Ці відмінності особливо актуальні при виборі між фондами відкритого та закритого типів, що впливає на можливості випуску та обігу акцій. Розглянемо детальніше кожен з доступних видів інвестиційних фондів.

Паєві інвестфонди

Паєві інвестфонди (mutual funds) являють собою структури, де активи фонду розділені на паї, які продаються інвесторам. Це відкритий тип фонду, що означає, що інвестори можуть в будь-який час купувати або продавати паї назад фонду. Управління такими фондами зазвичай здійснюється спеціалізованими керуючими компаніями, які відслідковують стратегію та розподіл активів фонду.

Цільові фонди

Цільові фонди призначені для інвестицій у конкретні проєкти або цілі. Це можуть бути фонди, спрямовані на соціальні, наукові або культурні проєкти. Такі фонди часто мають закритий характер, обмежуючи можливості виходу інвесторів до досягнення цілі фонду.

Що таке інвестиційний фонд зі змінним капіталом в Чехії?

Інвестиційний фонд зі змінним капіталом в Чехії, відомий під абревіатурою SICAV (Sоciété d'Investissement à Cаpital Vаriable), є формою акціонерної компанії, призначеною для колективних капіталовкладень. Основною особливістю чеського SICAV є його можливість змінювати капітал без необхідності формальних змін у статутних документах або реорганізації компанії. Це досягається шляхом спрощення процесу купівлі та продажу акцій фонду інвесторами, що дозволяє капіталу фонду збільшуватися або зменшуватися у відповідь на попит та відтік інвестицій. Акції SICAV купуються та продаються на основі вартості активів фонду або чистої вартості активів. 

У SICAV рада директорів може вирішувати, чи будуть вони керувати коштами самостійно, чи призначати керуючу компанію відповідно до угоди про управління коштами. Капітал компанії залежить від сум, внесених капіталовкладниками. У структурі SICAV в Чехії акціонери можуть випускати два види акцій:

 • акції засновників (підписники даного типу акцій є учасниками компанії), вони надають традиційні управлінські права, такі як право присутності та голосування на загальних зборах CZ SICAV;
 •  інвестиційні частки, доступні інвесторам, вони дають право викупу, проте їхні власники практично не впливають на управління фондом.

Інвестиційні фонди зі змінним капіталом в Чехії створені для забезпечення інвесторів гнучкістю та ліквідністю. Фонди SICAV в Чехії можуть бути дуже привабливими як для приватних, так і для корпоративних інвесторів, завдяки можливості регулярного вкладення та зняття коштів. Це означає, що акції фонду купуються та реалізуються за чистою вартістю активів (NAV), яка визначається щодня.

Відмінності SICAV від інших типів інвестиційних фондів в Чехії 

Структура капіталу

Основна відмінність SICAV від інших типів інвестиційних фондів в Чехії полягає в їхній структурі капіталу. У той час як традиційні закриті фонди мають фіксований капітал, який не змінюється після його первісного формування, капітал SICAV може коливатися в залежності від кількості придбаних та проданих акцій інвесторами. Це робить чеські інвестиційні фонди зі змінним капіталом більш гнучкими та адаптивними інструментами для управління інвестиціями. 

Ліквідність

SICAV надають значно більш високу ліквідність активів у порівнянні з іншими типами інвестиційних фондів, наприклад, з закритими фондами, де можливості виходу інвестора обмежені та допустимі лише в певні періоди. Власники акцій SICAV мають можливість придбати або продати свої частки кожного робочого дня за актуальною ринковою ціною активів фонду.

Регулятивність

У Чеській Республіці, так само як і в інших країнах Європейського Союзу, SICAV піддаються строгим нормативним вимогам у сферах прозорості, контролю ризиків та корпоративного управління. Це надає додаткові гарантії захисту для інвесторів у порівнянні з іншими інвестиційними продуктами.

Податкові аспекти

SICAV у Чеській Республіці також може пропонувати певні податкові переваги, включаючи ефективне оподаткування доходів фонду. Зазвичай вони підлягають оподаткуванню лише у випадку виплати дивідендів або при реалізації прибутку, що робить їх ефективним інструментом для податкового планування.

Управління інвестиційними фондами

Управління інвестиційними фондами зі змінним капіталом на території Чехії часто здійснюється призначеними керівниками, які можуть бути внутрішніми або зовнішніми щодо компанії, що створила фонд. Це відрізняє їх від деяких інших типів фондів, де управління може здійснюватися безпосередньо його засновниками або акціонерами. Такі особливості роблять SICAV в Чехії особливо привабливими для багатьох інвесторів, які бажають урізноманітнити свої інвестиційні портфелі та шукати оптимальні способи управління своїми активами на глобальному рівні.

Правова база регулювання SICAV в Чехії

Правова база регулювання SICAV в Чехії базується на об'єднанні національного законодавства та директив Європейського Союзу. Це гарантує відповідність міжнародним вимогам у сфері прозорості, контролю ризиків та забезпечення прав інвесторів.

Основні законодавчі акти включають:
 • Закон про колективні інвестиції: це основний документ, який регулює діяльність всіх колективних інвестиційних схем в Чехії, включаючи SICAV. Закон визначає вимоги до структури фонду, його управління, а також до розкриття інформації та звітності.
 • Закон про фінансові ринки: цей закон регулює правила торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, що стосуються інвестиційних паїв SICAV.
 • Корпоративне законодавство: воно регулює юридичні аспекти функціонування акціонерних товариств, що безпосередньо застосовується до SICAV, враховуючи їх структуру акціонерної компанії.

Національний банк Чехії (НБЧ) є головним органом регулювання, що відповідає за нагляд за фінансовими ринками в Чехії. НБЧ контролює діяльність SICAV, включаючи затвердження їх уставів, контроль за їхньою діяльністю та дотриманням фондами вимог законодавства. 

Вплив законодавства ЄС на чеські норми

Директива про альтернативні інвестиційні фонди (AIFMD) суттєво вплинула на регулювання SICAV, оскільки вимагає від керуючих фондами ліцензування та дотримання строгих вимог до управління ризиками та прозорості.

Директива про фінансові інструменти ринку (MiFID II) встановлює регуляторні вимоги до фінансових інструментів, операторів ринку та торгових платформ, що безпосередньо впливає на операції з акціями SICAV на території Чехії. 

Прийняття європейських норм і директив в чеське законодавство відбувається через внесення змін та доповнень до існуючих законів або через прийняття нових законодавчих актів. Це забезпечує узгодженість регуляторних вимог у всіх країнах-членах ЄС і сприяє створенню єдиного ринку фінансових послуг.

Згідно з європейським стандартам, Чехія надає пріоритет захисту прав інвесторів, забезпечуючи повну доступність інформації про фонди, їхню управлінську структуру та потенційні інвестиційні ризики. Це дає інвесторам можливість приймати обґрунтовані рішення та зміцнює довіру до банківської системи країни.

Поступовий процес реєстрації інвестиційної компанії зі змінним капіталом (SICAV) в Чехії

Реєстрація включає кілька ключових етапів, кожен з яких потребує уважного дотримання законодавчих та регуляторних вимог. Це гарантує, що фонд відповідає усім необхідним стандартам і готовий до функціонування в правовому полі країни. 

 1. Крок: Підготовка документації. Першим кроком є підготовка та збір необхідної документації. До цього списку входять установчі документи фонду, такі як статут та установчий договір, які повинні відповідати вимогам чеського законодавства щодо колективних інвестицій. У документах повинні бути чітко описані цілі фонду, його інвестиційна стратегія, а також положення про управління фондом та розподіл доходів. 
 2. Крок: Вибір керуючої компанії. Для керування активами фонду потрібно призначення ліцензованої керуючої компанії, яка буде відповідати за щоденне управління інвестиціями. Керуюча компанія повинна бути зареєстрована та схвалена Національним банком Чехії (CNB). 
 3. Крок: Реєстрація в комерційному реєстрі. Після отримання ліцензії CNB наступним кроком є реєстрація інвестфонду зі змінним капіталом в комерційному реєстрі Чехії. Це офіційно встановлює фонд як юридичну особу, здатну здійснювати інвестиційну діяльність. 
 4. Крок: Отримання ліцензії від CNB. Для офіційної реєстрації фонду SICAV необхідно отримати ліцензію від CNB. Це вимагає подання заяви разом з повним пакетом документів, включаючи детальний опис інвестиційної політики та заходів з управління ризиками. CNB проведе аналіз наданих матеріалів та оцінить відповідність фонду вимогам законодавства. 

Для здійснення операцій з ресурсами фонду потрібно організувати відкриття розрахункових рахунків. Такі рахунки, спеціалізовані для операцій з ресурсами фонду, будуть використовуватися для проведення всіх фінансових транзакцій, пов'язаних з діяльністю SICAV.

Після завершення реєстраційних процедур і формування всіх необхідних банківських та управлінських структур фонд готовий розпочати оперативну діяльність. Це включає залучення капіталу від інвесторів, а також купівлю та продаж ресурсів відповідно до прийнятої інвестиційної стратегії. 

Ці заходи гарантують, що кожний інвестиційний фонд зі змінним капіталом, зареєстрований в Чехії, функціонує в повному відповідності до національних та європейських законодавчих та регуляторних норм, що сприяє захисту прав інвесторів та забезпеченню стабільності фінансової системи країни. 

Отримання інвестиційної ліцензії в Чехії.

Отримання інвестиційної ліцензії є критичним етапом для запуску інвестиційного фонду в Чехії, особливо для фондів зі змінним капіталом, таких як SICAV. Національний банк Чехії (CNB) відіграє центральну роль у цьому процесі, встановлюючи стандарти та вимоги, яким повинні відповідати всі учасники ринку.

Роль CNB

Роль CNB полягає в тому, що він є головним регулятором та наглядовим органом для фінансових ринків в Чехії, включаючи банки, страхові компанії, пенсійні фонди та, звичайно, інвестиційні фонди. В контексті інвестиційних фондів роль CNB полягає в наступному:

 • Ліцензування: CNB відповідає за видачу ліцензій інвестиційним фондам, що є підтвердженням їхньої відповідності встановленим законодавчим вимогам. 
 • Регулювання та нагляд: він здійснює постійний нагляд за роботою інвестфондів, щоб переконатися у їх відповідності регуляторним вимогам і нормам фінансової стійкості. 
 • Захист вкладників: CNB здійснює нагляд за операціями фондів, спрямованими на забезпечення відкритості та справедливості у взаємодії з інвесторами. 
 • Профілактика ризиків: регулятор аналізує та оцінює потенційні ризики, пов'язані з діяльністю фондів, та приймає заходи щодо їх мінімізації.

Критерії оцінки для отримання ліцензії

Щоб отримати інвестиційну ліцензію від CNB, інвестфонд SICAV в Чехії повинен задовольнити ряд критеріїв:

 • Комплаєнс з законодавством: фонд повинен повністю відповідати чеському законодавству про колективні інвестиції, а також відповідним директивам ЄС.
 • Структура управління: керівництво фондом повинно бути організоване таким чином, щоб забезпечити його ефективне функціонування, захист інтересів інвесторів та відповідність нормативним вимогам.
 • Фінансова стійкість: фонд повинен демонструвати фінансову стійкість, включаючи достатній рівень початкового капіталу та здатність виконувати зобов'язання перед інвесторами.
 • План діяльності: необхідно подати докладний бізнес-план, в якому описана інвестиційна стратегія фонду, оцінка ризиків та заходи по їх управлінню.
 • Транспарентність і звітність: фонд повинен демонструвати готовність та здатність надавати регулярні звіти про свою діяльність, фінансовий стан та результати операцій.
 • Захист даних і конфіденційність: фонд повинен мати механізми захисту персональних даних інвесторів та дотримання конфіденційності інформації.

Процес оцінки та видачі ліцензії може зайняти значний час, оскільки CNB ретельно перевіряє всі аспекти діяльності заявника. Після отримання ліцензії фонд SICAV може розпочати свою операційну діяльність в Чехії, але його дії будуть перебувати під постійним наглядом CNB для забезпечення відповідності встановленим стандартам та нормам.

Вимоги до ліцензування та реєстрації інвестиційних фондів в Чехії

 При заснуванні інвестиційного фонду в Чехії, включаючи фонди зі змінним капіталом (SICAV), необхідно враховувати ряд умов, визначених Національним банком Чехії (CNB). Ці умови стосуються різноманітних аспектів, від подання документів до критеріїв управління.

Необхідні документи

 1.  Статут фонду (Statutes): це основний документ, що визначає цілі, структуру та правила діяльності фонду. Статут повинен бути складений відповідно до чеського законодавства.
 2. Установчий договір: якщо фонд створюється кількома особами, потрібен установчий договір.
 3. Бізнес-план: детальний опис інвестиційної стратегії, структури управління, а також заходів з управління ризиками та захисту прав інвесторів.
 4. Документи, що підтверджують ідентичність керівників та директорів: включає паспорти, інші документи особистості та резюме.
 5. Докази фінансової стабільності: банківські виписки, аудиторські звіти та інші фінансові документи.

Інформація про зареєстрований офіс 

Фонд повинен мати зареєстрований офіс в Чехії. Це місце, де буде ведеться основна документація та здійснюватися управління фондом. Зареєстрований офіс повинен бути фактичною адресою, на яку можуть бути направлені офіційні повідомлення та запити.

Узгодження з національним банком Чехії  (CNB)

Після підготовки всіх необхідних документів їх необхідно подати в CNB для отримання ліцензії. 

CNB проводить ретельну перевірку представленої документації та бізнес-моделі на відповідність законодавчим вимогам. 

При позитивному рішенні CNB видає ліцензію, яка є дозволом на початок діяльності фонду.

Критерії для керівників та директорів фонду

 • Професійний досвід: управителі та директори повинні мати досвід роботи у фінансовій сфері, бажано в управлінні активами або інвестиційних фондах. 
 • Репутація: відсутність судимостей та фінансових порушень у минулому. 
 • Освіта: вища освіта у сфері фінансів, економіки або управління. 
 • Сертифікати: наявність професійних сертифікатів може бути вимогою для деяких ключових посад у керівництві фондом. 

Ці вимоги забезпечують високий рівень професіоналізму та надійності управління інвестиційним фондом, спрямований на захист інтересів вкладників та забезпечення стабільності фінансової системи.

Структурні особливості інвестиційних компаній з перемінним капіталом (SICAV) у Чехії

SICAV у Чехії пропонує унікальну структуру, яка забезпечує гнучкість у управлінні активами та надає акціонерам певні унікальні права. Розглянемо докладніше основні структурні особливості SICAV, включаючи акціонерний капітал, його реєстрацію, а також створення та управління підфондами.

Акціонерний капітал та його реєстрація

 1. Засновні акції. Це акції, які випускаються під час формування SICAV. Їх придбають засновники фонду, які можуть бути як фізичними, так і юридичними особами. Засновні акції надають право голосу на загальних зборах акціонерів, де обговорюються ключові питання стратегії та управління фондом. Після початку діяльності фонду засновні акції можуть бути конвертовані у звичайні інвестиційні частки.
 2. Інвестиційні частки. Ці цінні папери є частками в капіталі SICAV та надаються для придбання різними інвесторами. Інвестиційні сертифікати можна придбати або продати у будь-який момент за їх поточною ринковою вартістю, яка відображає чисту вартість активів (NAV) фонду. Це гарантує інвесторам високу ліквідність та гнучкість у можливостях входу або виходу з фонду.
 3. Реєстрація капіталу. Капітал SICAV повинен бути оформлений у встановлених реєстраційних органах, таких як Національний банк Чехії (CNB). Процес реєстрації охоплює подачу всіх необхідних документів, що стосуються уставу фонду, а також інформації про його засновників та органи управління.

Створення субфондів

SICAV може створювати субфонди для управління різними інвестиційними стратегіями під єдиним корпоративним "зонтом". Кожен субфонд може мати свою унікальну інвестиційну політику, спрямовану на певні ринки, активи або сектори. Це дозволяє інвесторам вибирати субфонди, які відповідають їхньому профілю ризику та інвестиційним цілям. 

Хоча сам SICAV повинен бути зареєстрований в CNB, окремі субфонди не потребують окремої реєстрації. Однак інформація про кожен субфонд повинна бути чітко зазначена в документації фонду та подана в CNB. Це включає інвестиційні стратегії, цілі та ризики, пов'язані з кожним субфондом. 

Управління кожним субфондом може здійснюватися окремою керуючою компанією або централізованою основною керуючою компанією SICAV в Чехії. У кожному випадку управління повинно відповідати строгим стандартам прозорості та регулярного звітування, як вимагає чеське законодавство та норми CNB. 

Ці характеристики роблять чеські інвестиційні фонди зі змінним капіталом особливо привабливими для багатьох учасників ринку, надаючи їм унікальні можливості для різноманітності інвестицій та еластичності в управлінні їхніми активами.

Податкові аспекти інвестфондів у Чехії

Податкова політика Чехії передбачає специфічні механізми регулювання інвестиційних фондів, зокрема SICAV. Ці механізми спрямовані на привертання інвесторів, спрощення процедур інвестування та забезпечення прозорості та справедливості у питаннях оподаткування.

Особливості оподаткування SICAV

Оподаткування фонду

Зазвичай SICAV звільняються від сплати податку на корпоративні прибутки, що робить їх вигідним інструментом для інвестицій. Виключення з оподаткування прибутків дозволяє SICAV реінвестувати більшу частину отриманих доходів. Реєструючи інвестиційний фонд в Чехії для його лістингу на фондовому ринку ЄС, його оподаткування доходів здійснюватиметься за ставкою 5%.

Оподаткування дивідендів

Дивіденди, які виплачуються акціонерам SICAV, можуть підлягати оподаткуванню в залежності від податкового резидентства отримувача. Для резидентів Чехії податкова ставка на дивіденди становить 15%. Для нерезидентів ставка може коливатися і залежати від наявності угоди про уникнення подвійного оподаткування між Чехією та країною резидентства інвестора.

Оподаткування доходів від продажу акцій

Прибуток від продажу акцій SICAV зазвичай не оподатковується для чеських інвесторів. Для іноземних інвесторів умови оподаткування знову залежать від двосторонніх податкових угод.

ПДВ та інші податки

Інвестиційні фонди в Чехії звільнені від ПДВ за більшістю своїх операцій, що знижує загальні витрати на управління та транзакції.

Переваги для іноземців 

Чехія уклала безліч двосторонніх угод щодо податкової співпраці, які можуть зменшити податкове навантаження на іноземних капіталовкладників, включаючи дивіденди та прибуток від продажу акцій. 

Чехія продовжує пристосовувати своє податкове законодавство до міжнародних стандартів, що забезпечує відповідність політикам ЄС та іншим міжнародним зобов'язанням.

Ці податкові аспекти та законодавчі рамки роблять інвестування через SICAV в Чехії привабливим для широкого кола інвесторів, які прагнуть ефективного податкового планування та управління капіталом у стабільній юрисдикції.

Проте слід також пам'ятати, що протягом свого функціонування інвестиційний фонд змінного капіталу в Чеській Республіці зобов'язаний дотримуватися регуляторних вимог щодо звітності та розкриття інформації. Це включає квартальні та річні звіти, які повинні бути надані CNB та іншим зацікавленим сторонам. Фонд також підлягає регулярному аудиту для підтвердження його фінансового стану та відповідності управлінських практик вимогам законодавства.

Що потрібно знати про нововведення у чеському законодавстві тим, хто планує створити інвестиційний фонд?

CNB опублікував висновок про застосування вимог до капіталу для субфондів у SICAV, тому вимоги до капіталу повинні враховуватись окремо для кожного субфонду. Цей висновок відповідає новому законодавству, що було введено в дію Законом № 119/2020 Coll., який вносить зміни до Закону про управлінські компанії та інвестиційні фонди. Таким чином, уточнюються правила оцінки виконання зобов'язань щодо розміру уставного фонду створюваних субфондів SICAV в Чехії. 

Поправка ввела нове правило, згідно з яким, якщо в Законі використовуються терміни "інвестиційний фонд", "колективний інвестиційний фонд" або "фонд кваліфікованих інвесторів" у випадку SICAV з субфондами, це означає субфонд (якщо інше не встановлено законом). Закон про управлінські компанії та інвестиційні фонди зазначає, що фондовий капітал субфонду означає вартість його активів за вирахуванням зобов'язань субфонду. Для цілей виконання зобов'язання, покладеного на колективний інвестиційний фонд або фонд кваліфікованих інвесторів, необхідно оцінити виконання зобов'язання щодо досягнення фондом ліміту капіталу для кожного субфонду SICAV окремо. 

Змінена версія нового закону надає можливості для вкладення коштів як вітчизняними, так і зарубіжними учасниками ринку. У документ були внесені корективи для узгодження його умов з вимогами до Директиви щодо регулювання управління альтернативними інвестиційними фондами (AIMF).

Чому варто обрати Чехію для заснування SICAV 

Чехія є привабливим місцем для заснування інвестиційних фондів зі змінним капіталом (SICAV) з числа міжнародних інвесторів з кількох причин. Нижче наведено основні аспекти, згідно з якими ця країна вважається бажаним місцем для міжнародних інвесторів:

 • Стратегічне географічне положення. Чехія знаходиться в центрі Європи, що забезпечує зручний доступ до основних європейських ринків, включаючи Німеччину, Австрію, Польщу та Словаччину. Це положення сприяє легкій взаємодії з іншими європейськими фінансовими центрами, спрощуючи логістику та знижуючи транспортні витрати. Знаходження в серці Європи також сприяє співпраці та інтеграції з іншими країнами Європейського Союзу, що є критично важливим для фондів, що діють на транснаціональному рівні.
 • Розвинута банківська система. Чехія має одну з найстабільніших і надійних банківських систем у Центральній Європі. Чеські фінансові установи пропонують широкий спектр фінансових послуг та продуктів, включаючи спеціалізовані послуги для корпоративних клієнтів та інвестиційних фондів. Вони також активно використовують передові технології в галузі банківських операцій та цифрової безпеки, що гарантує високий рівень захисту фінансових активів.
 • Кваліфіковані кадри. Чехія відома високим рівнем освіти в галузі фінансів, економіки та управління. Багато університетів пропонують програми, адаптовані до міжнародних стандартів. Наявність освічених і багатомовних спеціалістів робить країну ідеальною для формування компетентних управлінських команд для управління SICAV. Трудова міграція всередині ЄС також сприяє притоку кваліфікованих фахівців з інших країн, що збагачує місцевий ринок праці і підвищує його конкурентоспроможність.

 Ці фактори створюють сприятливі умови для реєстрації та управління інвестиційними фондами в Чехії, роблячи її привабливим місцем для міжнародних інвесторів, які шукають надійну, зручно розташовану та добре обладнану юрисдикцію. 

Висновок

Реєстрація інвестиційного фонду зі змінним капіталом в Чехії дозволить здійснювати гнучкий контроль активів (розпоряджатися, контролювати, захищати), мінімізувати податки та оптимізувати фінансові потоки. 

Для організації такого бізнесу необхідно враховувати масу законодавчих положень і вимог. Успішна реалізація інвестиційної стратегії стає можливою завдяки супроводу компетентних фахівців. Підприємцям пропонується звернутися до фахівців компанії IQ Decision UK для консультації та супроводу у реєстрації інвестиційної компанії в Чехії.