Форма замовлення послуги
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Регулювання роботи брокерських фірм, які спеціалізуються на валютному ринку у Великій Британії, є однією з ключових тем у сфері фінансового обслуговування. Велика Британія, як один із найбільших фінансових центрів світу, приваблює безліч брокерів та інвесторів. Однак із зростанням ринку зростає й необхідність надійного регулювання для захисту учасників і забезпечення прозорості. Financial Conduct Authority (FCA) відіграє центральну роль у цьому процесі, встановлюючи високі стандарти для брокерів і захищаючи інтереси клієнтів.

Ця стаття є аналізом основних аспектів регуляторної практики, описує процедури оформлення ліцензій, умови щодо величини капіталу та заходи щодо захисту клієнтів. Додатково розглядаються заходи примусового виконання у випадку порушень і переваги для трейдерів від роботи з ліцензованими брокерами.

Визначення форекс-брокерів та їх роль на фінансових ринках

Форекс-брокери – це фінансові посередники, які надають трейдерам доступ до ринку іноземної валюти (Forex). Вони виконують роль посередників між клієнтами та глобальним валютним ринком, надаючи платформи для торгівлі валютними парами.

Основна функція брокерів полягає у виконанні ордерів клієнтів на купівлю і продаж валют.

Компанії, які надають послуги форекс-торгівлі, відіграють ключову роль у підтримці ліквідності та доступності валютного ринку для роздрібних та інституційних інвесторів. Вони забезпечують трейдерів інформацією про поточні ринкові ціни, надають аналітичні інструменти та послуги – такі, як кредитне плече та консультування щодо стратегій торгівлі. Завдяки брокерам вкладники можуть оперативно реагувати на зміни ринку та реалізовувати свої особисті стратегії інвестування.

Регулювання діяльності форекс-брокерів є важливою для забезпечення справедливості та відкритості на валютному ринку Англії. Їх функція – захист інтересів капіталовкладників, запобігання фінансовим махінаціям і шахрайству, що сприяє підвищенню довіри до фінансового сектору. Регулювальні органи, включаючи Управління фінансового нагляду (FCA), задають суворі правила для торгових компаній. До цих правил входять норми щодо капіталу, зобов'язання щодо подання звітності та механізми з охорони коштів клієнтів. Такі заходи сприяють створенню безпечного та сталого оточення для торгівлі, знижуючи ризики для учасників ринку.

Огляд форекс-ринку у Великій Британії

Форекс-ринок Великої Британії займає провідні позиції серед світових фінансових ринків завдяки своєму масштабу та високому рівню розвитку. Цей ринок приваблює різноманітних учасників, включаючи як великі банківські структури та інвестиційні компанії, так і приватних інвесторів. Протягом останніх десятиліть ринок Форекс значно виріс завдяки технологічним досягненням і глобалізації фінансових ринків. Сьогодні Лондон забезпечує близько 40% щоденного обсягу торгів на світовому ринку Форекс.

Основні учасники ринку
 • Роздрібні трейдери: індивідуальні інвестори, які здійснюють операції через онлайн-брокерів.
 • Інституційні інвестори: банки, хеджфонди, інвестиційні компанії, які проводять великі транзакції.
 • Центральні банки: беруть участь у регулюванні валютних курсів і підтримці фінансової стабільності.
 • Корпорації: компанії, які використовують Форекс для хеджування валютних ризиків і проведення міжнародних операцій.

Висока ліквідність і доступ до новаторських фінансових інструментів роблять британський Форекс ринок особливо привабливим. Технології відіграють важливу роль у розвитку ринку Форекс. Впровадження високочастотної торгівлі (HFT), алгоритмічних стратегій та автоматизованих торгових платформ суттєво змінили ландшафт ринку. Також спостерігається зростання популярності мобільних застосунків для торгівлі, що робить ринок доступнішим для роздрібних трейдерів.

Закони, які встановлюють порядок роботи форекс-брокерів у Великій Британії

Велика Британія, відома своїм жорстким регуляторним управлінням, забезпечує стабільні умови для капіталовкладень, гарантуючи справедливість і прозорість у комерційних операціях. Контроль за функціонуванням фінансових організацій, зокрема Forex-агентів, підтримується Управлінням фінансового контролю (FCA), яке прагне зберегти стабільність ринку та суворе дотримання законодавчих норм, сприяючи цим зміцненню довіри інвесторів до ринкового середовища.

Регулювання діяльності форекс-брокерів у Великій Британії спирається на комплекс нормативних актів і постанов, спрямованих на гарантію прозорості, чесності та стійкості фінансового ринку. Ці нормативи вводять суворі критерії для видачі ліцензій, підтримки капіталу та виконання звітності брокерами, включають заходи щодо безпеки прав та інтересів клієнтів і перешкоджають економічним порушенням.

1

Financial Serviсes and Markets Асt (FSMA) 2000

Регуляторні положення про фінансові послуги та ринки є основним документом, який визначає правила ведення фінансових операцій, що здійснюються в межах Великої Британії. Він заклав основу для роботи двох ключових наглядових установ: Управління з контролю за фінансовою поведінкою (FCA) та Управління пруденційного регулювання (PRA).

Закон FSMA охоплює різноманітні аспекти фінансових послуг, включаючи діяльність Forex-брокерів, та акцентує увагу на таких ключових елементах:

 • Процедури ліцензування та реєстрація. Усі фінансові організації, включаючи форекс-компанії у Великій Британії, мають отримувати дозволи на здійснення законної діяльності. Управління FCA та PRA контролюють процес видачі ліцензій і підтримку їхньої дії. Процедура ліцензування передбачає оцінку фінансової надійності, виконання вимог законодавства та принципів бізнес-етики.
 • Фінансова прозорість і доступність звітності. Організації зобов'язані систематично подавати звіти про свою роботу, розкриваючи дані про фінанси, ризики та стратегічні пріоритети. Це створює умови для прозорості діяльності та дозволяє наглядовим органам своєчасно виявляти та реагувати на потенційні загрози.
 • Захист клієнтів. Закон FSMA запроваджує суворі заходи для охорони активів клієнтів і запобігання обману. Фірми повинні дотримуватись правил окремого зберігання клієнтських коштів, що гарантує їх збереження у випадку фінансового колапсу чи інших економічних труднощів.
 • Правозастосування та санкції. FСА і PRР мають великі повноваження з накладення покарань при правопорушеннях. Це охоплює введення штрафів, призупинення або анулювання ліцензій, а також інші дії, які вживаються для забезпечення дотримання приписів і правил.
 • Протидія кризовим ситуаціям. У FSMA передбачені статті щодо управління фінансовими кризами та мінімізації їх впливу на ринок. Включено механізми для повторної капіталізації, реструктуризації та ліквідації фінансово нестабільних підприємств.

Закон FSMA є критично важливим для підтримки стабільності та впевненості на британському фінансовому ринку. Він створює надійну юридичну основу для регулювання діяльності британських форекс-агентів, захищаючи інтереси клієнтів і сприяючи чесним та прозорим операціям на ринку. Цей закон сприяє зменшенню потенційних загроз для інвестиційного портфеля та учасників ринку, сприяючи стійкому та справедливому фінансовому середовищу.

2

Markets in Financial Instrumеnts Directivі II (МiFID II)

Європейська директива MiFID II про ринки фінансових інструментів, прийнята в Європі в 2018 році, є законодавчим актом, спрямованим на зміцнення нормативного забезпечення порядку на фінансових ринках і посилення безпеки для інвесторів. Ключові елементи MiFID II включають:

 • Посилені норми звітності. Брокери повинні надавати всебічні відомості про кожну транзакцію, що посилює прозорість і сприяє більш дієвому регулюванню ринку.
 • Підвищення захисту інвесторів. Встановлено жорсткі критерії для розкриття інформації про потенційні ризики, комісії та умови угод, що полегшує інвесторам прийняття заснованих на фактах рішень.
 • Обмеження торгівлі. Встановлено ліміти на розмір позицій та інші обмеження для запобігання ринковим маніпуляціям і надмірному ризику.
 • Торгівля поза біржею (OTC). Введення нових правил для угод, які укладаються поза організованими торговими майданчиками, що сприяє збільшенню прозорості та зниження системних ризиків.
 • Технологічні нововведення. Обов'язкове використання торгових алгоритмів і систем автоматичного виконання ордерів підлягає жорсткому регулюванню, що запобігає зловживанням і зміцнює ринкову стабільність.

MiFID II значно зміцнює нормативне управління фінансовими ринками у Європі, зокрема на території Англії. Ця директива підвищує рівень прозорості та захисту для інвесторів, встановлюючи суворі стандарти для фінансових установ і сприяючи справедливішій і стійкішій діяльності ринку. Реалізація MiFID II сприяє формуванню більш конкурентоспроможної та доступної арени для всіх учасників ринку, гарантуючи високі стандарти чесності та безпеки.

3

Financial Serviсes Аct 2012

Закон про фінансові послуги прийнято з метою вдосконалення контролю за фінансовими ринками Великої Британії у відповідь на світову фінансову кризу, яка сталася у 2008 році. Основні аспекти закону включають:

 • Створення нових регулювальних органів. Законодавство встановило Prudеntial Rеgulation Authority (PRA) та Financial Cоnduct Authority (FCA), замінивши попередній орган Financial Sеrvices Authоrity (FSA). PRA регулює великі фінансові установи – такі, як банки та страхові організації, а FCA концентрується на захисті прав споживачів і встановленні норм для фінансових ринків.
 • Зміцнення захисту прав споживачів. Реалізовано додаткові заходи для захисту споживачів, що посилюють управління процесами продажу фінансових послуг і продуктів.
 • Контроль системних ризиків. Закон увів у дію норми щодо запобігання системним загрозам у фінансовій системі, включаючи нові критерії щодо капіталізації та ліквідності фінустанов.
 • Вдосконалення управління кризовими ситуаціями. Запроваджено механізми для оперативної протидії економічним кризовим ситуаціям і мінімізації їх негативних наслідків.

У Великій Британії Закон про фінанси від 2012 року є важливим фактором у зміцненні стабільності та довіри до фінансової системи. Цей акт розширює контроль за фінансовими ринками, забезпечує ефективніший захист споживачів і знижує системні ризики. Цей закон сприяє відновленню віри у фінансову систему після кризи, створюючи безпечніші умови для всіх учасників ринку.

4

Consumer Credit Act 1974 І Consumer Rights Act 2015

Закон про споживчий кредит 1974 р. та Закон про права споживачів 2015 р. регулюють відносини між фінансовими установами та споживачами, включаючи британських форекс-брокерів. Основні аспекти включають:

 • Прозорість умов. Вимоги до брокерів щодо розкриття повної інформації про свої послуги та умови.
 • Захист прав споживачів. Встановлення правил вирішення спорів і захисту прав клієнтів.
5

Anti-Money Laundering (AML) та Counter-Terrorist Financing (CTF)

Ці політики спрямовані на запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму. Основні вимоги включають:

 • Ідентифікація клієнтів (КYС). Зобов'язання брокерів проводити ретельну перевірку клієнтів.
 • Моніторинг транзакцій. Постійний контроль та аналіз підозрілих операцій.
 • Звітність. Зобов'язання повідомляти про підозрілі активності регулювальні органи.

Ці закони та нормативні акти формують комплексну юридичну базу, на якій будується робота форекс-брокерів в Англії, гарантуючи прозорість, безпеку для клієнтів і стійкість фінансового ринку. Compliance з цими вимогами сприяє формуванню довіри та ринкової стабільності, що є важливим для кожного учасника.

Наслідки виходу Великої Британії з Євросоюзу для регулювання брокерської діяльності у Великій Британії

Brexit сильно змінив регуляторне середовище для Forex-брокерів в Англії. Вихід із Європейського Союзу означав, що британські фінансові установи більше не підпадають під дію європейських директив і регламентів – таких, як MiFID II. Це вимагало перегляду існуючих нормативних актів і впровадження нових правил для підтримання відповідності глобальним стандартам, а також необхідності налагодження нових форматів співробітництва та домовленостей із європейськими регуляторами. FCA активно працює над створенням меморандумів про взаєморозуміння з різними європейськими та міжнародними регулювальними органами, щоб забезпечити безперервність діяльності та захист клієнтів.

Однією з ключових змін стало закінчення режиму паспортизації, який дозволяв британським брокерам вільно надавати свої послуги в країнах ЄС без необхідності отримання додаткових ліцензій. Тепер британські брокери, які хочуть працювати в Європі, повинні отримувати ліцензії в кожній окремій країні, що збільшує регуляторне навантаження та витрати.

Багато брокерів перенесли частину своїх операцій до європейських країн для збереження доступу до ринку ЄС. Це викликало переміщення капіталу та зміну структури ринку. Проте Лондон продовжує залишатися важливим фінансовим центром завдяки своїм інфраструктурним перевагам і репутації.

Фінансовий регулятор Великої Британії (FCA) запровадив кілька ініціатив для адаптації до змін, які настали в результаті Brexit. Введення додаткових норм для складання документації та розкриття інформації сприяло зміцненню прозорості та довіри на фінансових ринках країни. Крім того, FCA посилив контроль за виконанням законодавчих вимог, щоб знизити потенційні ризики та захистити права інвесторів.

Основні регулювальні органи ринку Форекс в Англії

В Англії ключовими органами, які регулюють ринок Форекс, є Управління фінансового нагляду та Орган пруденційного регулювання. Вони ж і контролюють роботу форекс-агентів у Великій Британії.

Управління фінансового нагляду (FCA)

Financial Cоnduсt Authоrity (FCA) ‒ регуляторний орган, здійснює регулювання діяльності на фінансових ринках і забезпечення захисту прав споживачів. Основні обов'язки включають видачу ліцензійних дозволів і постійний нагляд за роботою фінустанов, забезпечення захисту споживачів, моніторинг поведінки учасників ринку та виконання законодавства. Управління FCA здійснює Рада директорів, до якої входять як незалежні, так і виконавчі директори.

Орган пруденційного регулювання (PRA)

Prudential Regulation Authority (PRA), який входить до складу Bank of England, несе відповідальність за контроль стабільності та надійності провідних фінансових інститутів. Його завдання охоплюють пруденційне регулювання, оцінку ризиків і застосування законів. Управління PRA здійснюється Радою директорів, яка складається з членів Bank of England та автономних фахівців.

Обидві структури, FCA та PRA, співпрацюють тісно, ​​розділяючи обов'язки з управління різними аспектами фінансового ринку, включаючи операції англійських форекс-дилерів. PRA зосереджений на пруденційних питаннях і стійкості фінансових установ, а FCA займається захистом прав споживачів і контролем за ринковою поведінкою. Така кооперація сприяє всебічному підходу до регулювання та нагляду, що зміцнює стабільність і безпеку фінансової системи Великої Британії. Основна мета регуляторів – запобігти можливості, за якої брокер не зможе виконати свої зобов'язання перед інвесторами.

Види ліцензій для форекс-брокерів у Великій Британії

Залежно від обсягу послуг і рівня відповідальності, брокери у Великій Британії діляться на дві категорії: брокери з обмеженою ліцензією та брокери з повною ліцензією.

Брокери з обмеженою ліцензією

Форекс-брокери з обмеженою ліцензією у Великій Британії виконують функції посередників, не утримуючи кошти клієнтів і не беручи участь у своїх торгових операціях. Ці брокери працюють на основі агентських договорів, даючи доступ до торгівлі валютними парами через свої платформи.

Брокери з повною ліцензією

Форекс-брокери з повною ліцензією в Англії мають право утримувати кошти клієнтів і займатися власними торговими операціями. Ці брокери надають повний спектр послуг, включаючи кредитне плече та управління активами.

Обидва види брокерів повинні дотримуватися високих стандартів прозорості, фінансової стійкості та захисту клієнтів, що сприяє зміцненню довіри та стабільності на ринку.

Вимоги до реєстрації та діяльності брокерських компаній у Великій Британії

Умови реєстрації та операційна діяльність форекс-брокерів у Великій Британії проходять ретельний нагляд з метою захисту інтересів інвесторів і забезпечення стабільності фінансових ринків. Розглянемо основні норми Управління фінансового контролю (FCA) щодо реєстрації та капіталізації брокерів, а також методи забезпечення безпеки коштів клієнтів.

1

Критерії ліцензування FCA

Для ліцензування у FCA форекс-дилери в Англії повинні відповідати певним параметрам:

 • Компетентність і сумлінність. Керівництво та ключові кадри брокерської фірми повинні мати необхідну компетенцію та досвід для успішного керівництва фінансовими ризиками та дотримання законодавчих стандартів.
 • Фінансова надійність. На брокерах лежить обов'язок довести свою фінансову стійкість і здатність переносити фінансові коливання та інші ринкові навантаження.
 • Бізнес-стратегії. Брокери повинні подати розгорнутий бізнес-план, що містить методики ризик-менеджменту, маркетингові стратегії та економічні прогнози.
 • Системи та нагляд. Необхідні ефективні внутрішні механізми та процедури для моніторингу та управління діяльністю, а також для забезпечення відповідності законодавчим нормам.
2

Вимоги до розміру операційного капіталу

FCA визначає точні норми щодо мінімального розміру операційного капіталу для організацій, які займаються торгівлею на ринку Форекс у Великій Британії, мета яких – гарантувати їх фінансову стабільність:

 • Брокери з обмеженою ліцензією. Для цієї категорії брокерів потрібна наявність операційного капіталу щонайменше 125 000 євро. У цю категорію входять брокери, які не мають коштів клієнтів, здійснюють виключно посередницькі операції.
 • Брокери мають повну ліцензію. Такі брокери, які управляють клієнтськими засобами та здійснюють власні торгові операції, повинні мати мінімальний операційний капітал у розмірі 730 000 євро.
3

Сегрегація засобів клієнтів і заходи забезпечення

FCA накладає зобов'язання на брокерів приймати застереження щодо забезпечення захисту активів клієнтів. Це включає:

 • Сегрегацію коштів. Брокери повинні зберігати кошти клієнтів на окремих банківських рахунках, які відокремлені від коштів підприємства. Це допомагає захистити клієнтські кошти у випадку фінансових проблем брокера.
 • Регулярні аудити. Брокери повинні проводити регулярні внутрішні та зовнішні аудити для підтвердження дотримання вимог щодо сегрегації коштів.
 • Захист від шахрайства. Введення процедур для запобігання шахрайським діям, включаючи багаторівневі системи автентифікації та моніторинг підозрілих транзакцій.
 • Фінансові компенсації. Компаніям, які працюють на фінансовому ринку, надається можливість брати участь у програмах відшкодування збитків, наприклад, у межах програми відшкодування послуг фінансових сервісів (FSCS). Ця програма гарантує виплату відшкодувань клієнтам у випадку фінансового колапсу брокерської організації.

Посилення вимог до ліцензування, положення про оперативний капітал і заходи щодо захисту активів клієнтів посилюють впевненість і захищеність капіталовкладників, що позначається на сприятливому економічному розвитку.

Етапи оформлення ліцензії форекс-брокера у Великій Британії

Отримання ліцензії форекс-брокером в Англії – це детально опрацьована та багаторівнева процедура, яка проводиться під пильним контролем FCA. Основна мета цієї процедури – переконатися, що кожен фінансовий учасник відповідає встановленим стандартам у сфері прозорості, стабільності та клієнтського захисту.

Процедура ліцензування охоплює кілька основних кроків:

Етап 1. Збирання документації.

Організація зобов'язана розробити та подати повний пакет документів, який включає бізнес-план, фінансові звіти, а також опис процедур управління ризиками та систем внутрішнього контролю.

Етап 2. Подача заявки.

Заявка подається через онлайн-портал FCA. До неї входять усі зібрані папери та відомості про компанію. Під час подання заяви кандидат має сплатити реєстраційний збір, який залежить від категорії ліцензії.

Етап 3. Розгляд заявки.

FCA проводить первинну перевірку заявки на повноту та коректність поданих даних. Цей етап триває від 2 до 4 тижнів. Після успішного проходження первинної перевірки заявка переходить на етап детального розгляду. FCA аналізує фінансову стійкість компанії, перевіряє відповідність нормативним вимогам і проводить співбесіди з керівництвом.

Етап 4. Прийняття рішення.

За результатами детального розгляду FCA виносить вердикт про видання ліцензії або відмову в її наданні. Тривалість цього процесу коливається від шести місяців до одного року, і залежить від рівня складності конкретної справи та обсягу наданої інформації. Після закінчення розгляду компанія отримує офіційне повідомлення від FCA. У випадку позитивного рішення ліцензія видається, і фірма реєструється в списку ліцензованих брокерських компаній.

Загалом, процедура ліцензування форекс-брокерів у Великій Британії може тривати від півроку до року. Ретельне дотримання регламенту та надання повної документації можуть суттєво скоротити час розгляду заяви.

Підтримка ліцензії форекс-брокера у Великій Британії

Крім отримання ліцензії, брокерські фірми в Англії повинні підтримувати її актуальність, дотримуючись встановлених правил. Для цього необхідно регулярно виконувати регуляторні вимоги, включаючи подання щорічних звітів, проведення аудитів і регулярних перевірок, а також забезпечення відповідності затвердженим стандартам.

Щорічні звіти та особливості фінансової звітності

Британські брокери Forex зобов'язані регулярно надавати у FCA звіти про свою фінансову діяльність:

 • Річна фінансова звітність. Брокери мають щорічно надавати деталізовані фінансові звіти, які піддаються перевірці з боку незалежних аудиторських компаній.
 • Квартальна звітність. Деякі компанії також зобов'язані надавати квартальні фінансові звіти для моніторингу їхнього фінансового стану.
 • Звіти про дотримання нормативів. Брокери повинні підтверджувати дотримання положень FCA, включаючи показники капітальної адекватності та ліквідності.

Регулярні перевірки та аудитування

Для підтримки виконання встановлених стандартів, FCA систематично здійснює інспекції та аудити брокерських фірм. Планові інспекції проводяться згідно із затвердженим графіком і включають глибокий аналіз економічної та операційної діяльності брокера. Позапланові інспекції можуть бути організовані у відповідь на підозри в порушеннях або скарги, які надійшли від клієнтів.

Крім того, щорічно залучаються незалежні аудиторські компанії для проведення перевірок, результати яких надсилаються до FCA для підтвердження правильності фінансової звітності та дотримання регуляторних стандартів.

Контроль відповідності

Форекс-дилери у Великій Британії зобов'язані підтримувати постійний контроль відповідності встановленим нормативним вимогам:

 • Внутрішній нагляд та аудиторська перевірка. Встановлення механізмів внутрішнього нагляду та проведення регулярних аудиторських перевірок для контролю за оперативними та фінансовими операціями.
 • Ризик-менеджмент. Створення та застосування методик ризик-менеджменту, включаючи спостереження за дотриманням ризик-лімітів та аналіз ситуації на ринку.
 • Підготовка та навчання персоналу. Організація систематичного навчання працівників правилам регулювання та етичних норм.
 • Постійне подання звітів та інспекційні перевірки. Неухильне спостереження за дотриманням встановлених норм гарантує надійність і стійкість фінансових інститутів, що сприяє забезпеченню прав споживачів і стабільності на фінансовому ринку.

Захист прав споживачів у Великій Британії

Гарантії захисту прав клієнтів на англійському ринку Forex досягаються завдяки жорстким критеріям індивідуального зберігання коштів клієнтів і механізмам компенсації збитків. Ізоляція фінансів клієнтів заважає їх використанню з корпоративною метою, що збільшує безпеку. У випадку фінансових негараздів брокера, Система компенсації послуг фінансових організацій (FSCS) забезпечує захист клієнтів.

Сегрегація засобів клієнтів

Головний аспект захисту клієнтів на британському ринку Forex – це обов'язкове сегрегування коштів клієнтів. Це означає, що кошти, внесені клієнтами для торгівлі, повинні зберігатись на окремих банківських рахунках у надійних банках, відокремлених від коштів брокерської компанії. Такі рахунки мають бути позначені як клієнтські, щоб чітко відокремлювати їхню відмінність від операційних засобів компанії. Такий спосіб запобігає змішуванню активів компанії та клієнтів, що забезпечує додатковий захист у випадку банкрутства брокера.

Перевірка дотримання норм

FCA регулярно перевіряє дотримання брокерами норм роздільного зберігання коштів клієнтів. Перевірки включають:

 • Внутрішній аудит. Брокери повинні проводити регулярні внутрішні аудити для перевірки дотримання нормативних вимог.
 • Зовнішній аудит. Незалежні аудитори перевіряють фінансові звіти та підтверджують відповідність правилам сегрегації.
 • Регулярні звіти. FCA вимагає, щоб брокери регулярно надавали звіти про стан клієнтських рахунків і дотримувалися вимог щодо їх роздільного зберігання.

Механізми FCA для захисту трейдерів

Одним із основних механізмів захисту трейдерів, які використовуються FCA, є Схема компенсації фінансових послуг (Financial Services Compensation Scheme, FSCS). FSCS дає гарантії клієнтам у випадку банкрутства брокера або порушення його зобов'язань.

FSCS забезпечує компенсацію клієнтам у таких випадках:
 • Банкрутство брокера. Якщо брокер стає неплатоспроможним, клієнти можуть отримати компенсацію своїх коштів через FSCS.
 • Максимальний розмір компенсації. Схема покриває до 85 тисяч фунтів стерлінгів на одного клієнта.
Процес отримання компенсації включає такі етапи:
 1. Подання заявки. Клієнт звертається до FSCS із заявою про відшкодування, надаючи необхідні документи та підтвердження.
 2. Розгляд прохання. FSCS перевіряє обґрунтованість вимог і наявність права на компенсацію.
 3. Виплата компенсації. Як тільки заява буде схвалена, FSCS здійснює компенсаційну виплату клієнту, дотримуючись встановлених лімітів.

Боротьба з фінансовими зловживаннями на Форекс ринку у Великій Британії

Financial Conduct Authority (FCA) запровадила низку механізмів для запобігання фінансовим зловживанням у британському секторі ринку Форекс. Ці механізми включають моніторинг, розслідування та використання санкцій з метою припинення шахрайства. Суворі правила протидії маніпуляціям та усунення конфліктів інтересів сприяють підтримці прозорості та чесності на ринку, що зміцнює довіру учасників і забезпечує захист їх інтересів.

1

Моніторинг і розслідування випадків шахрайства

FCA використовує сучасні технології та аналітичні інструменти для постійного моніторингу торговельної діяльності. Ці механізми передбачають аналіз торгових даних, виявлення підозрілих транзакцій і виявлення обставин порушення.

При виявленні підозрілих активностей FCA ініціює розслідування, які можуть охоплювати збирання доказів, проведення інтерв'ю з учасниками ринку та аналіз фінансових записів. Важливо наголосити, що перевірки можуть бути як запланованими, так і раптовими, залежно від виявлених порушень.

2

Введення санкцій і накладання штрафів

FCA має широкі повноваження для накладання штрафних заходів і санкцій щодо брокерів, які порушують правила. Ці заходи включають:

 • Попередження. У випадку незначних порушень FCA може видати офіційне попередження з вимогою усунути виявлені недоліки. Брокери зобов'язані вжити конкретних заходів для виправлення ситуації – таких, як покращення системи внутрішнього контролю або зміни в управлінні ризиками.
 • Штрафи. FCA може накласти значні штрафи за порушення нормативних вимог. Наприклад, у 2020 році було накладено штрафи на суму до 100 мільйонів фунтів стерлінгів щодо різних фінансових установ. Основна мета штрафів – запобігти подальшим порушенням і забезпечити дотримання нормативних вимог. Штрафи також відіграють в інформуванні інших учасників ринку про наслідки порушень.
 • Призупинення або відкликання ліцензій. У випадку серйозних і повторних порушень FCA може призупинити або відкликати ліцензії в англійських форекс-брокерів. У межах цього процесу брокер отримує офіційне повідомлення, після чого проводяться слухання та приймається остаточне рішення. Анулювання ліцензії означає, що брокер більше не має права вести свою діяльність на ринку Форекс у Великій Британії. Компанія має припинити всі операції та повернути клієнтські кошти.
 • Заборона на діяльність. FCA може заборонити діяльність окремих осіб, перешкоджаючи їх участі у фінансових ринках. 2020 року були випадки, коли індивідуальні трейдери отримали довічні заборони.
3

Правила протидії маніпуляціям

FCA запровадила суворі правила для запобігання маніпуляціям на ринку Форекс. Заборонено штучні зміни цін на активи з метою введення в оману інших учасників ринку та будь-які дії, спрямовані на зміну роботи торгових платформ з метою отримання необґрунтованої вигоди. У Великій Британії форекс-брокери зобов'язані розкривати інформацію про потенційні конфлікти інтересів і робити дії щодо їх вирішення. Введення заходів поділу функцій усередині компанії спрямоване на запобігання зловживанням і маніпуляціям з боку персоналу.

Переваги регулювання FCA для трейдерів у Великій Британії

Високий ступень захисту клієнтської безпеки

Фінансовий регулятор FCA є ключовим елементом захисту інтересів трейдерів у Великій Британії, визначаючи суворі стандарти для забезпечення безпеки їхніх фінансових коштів. Одним із основних принципів роботи FCA є обов'язкова сегрегація клієнтських коштів. Це означає, що гроші клієнтів зберігаються окремо від корпоративних коштів брокера, що забезпечує їх збереження навіть у випадку фінансових труднощів чи банкрутства підприємства.

Відкритість і сумлінність

Діяльність форекс-брокерів на території Великої Британії суворо регулюється FCA, який наполягає на повній прозорості пропонованих послуг, комісій і потенційних ризиків. Така відкритість інформації дозволяє трейдерам приймати виважені та обґрунтовані інвестиційні рішення.

Надійність і фінансова стійкість

Регулятор FCA визначає жорсткі критерії фінансової стійкості для брокерів, включаючи вимоги до мінімального рівня капіталу та обов'язкової звітності. Ці заходи призначені для зниження ризиків шахрайства та фінансової нестійкості, що в результаті підвищує загальну надійність брокерських компаній.

Схема компенсації фінансових послуг (FSCS)

У випадку фінансових проблем або банкрутства брокера, клієнти можуть отримати компенсацію через Схему компенсації фінансових послуг (FSCS), яка покриває до 85 000 фунтів стерлінгів на клієнта. Це дає додатковий рівень фінансового захисту капіталовкладаників.

Ефективний моніторинг і санкції

Робота форекс-брокерів в Англії знаходиться під постійним контролем FCA, яка вживає суворих заходів у випадку порушень. Заходи, доступні в межах процедур, включають накладення штрафів і позбавлення ліцензій, що сприяє створенню справедливого та безпечного торговельного середовища.

Доступ до інформацій і перевірка справжності

FCA надає трейдерам доступ до онлайн баз даних, які дозволяють перевірити справжність ліцензій брокерів. Це значно зменшує ймовірність шахрайства та допомагає трейдерам вибирати надійних і перевірених партнерів для участі на ринку Форекс.

Висновок

Нагляд за роботою форекс-брокерів у Великій Британії, що здійснюється Financial Conduct Authority (FCA), є ключовим елементом для забезпечення стабільності та довіри на ринках. Регламентація щодо ліцензування, захисту активів клієнтів і протидії економічним правопорушенням сприяє створенню безпечного та відкритого простору для інвесторів.

Однак умови регулювання безперервно змінюються, що вимагає від організацій гнучкості та здатності до швидкої адаптації. У такій динамічній ситуації компанія IQ Decision пропонує кваліфікований супровід упродовж усіх процесів реєстрації та ліцензування. Ми гарантуємо відповідність усім законодавчим стандартам і підтримку при вирішенні складних питань у сфері регулювання. Наша підтримка допоможе вашому бізнесу ефективно інтегруватися в ринок і здійснювати діяльність у суворій відповідності до законодавства Великої Британії.