arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Комерційна таємниця

Комерційна таємниця – це один із найцінніших активів ІВ для бізнесу, що згодом може бути проданий або переданий за ліцензією. Компанії використовують захист комерційної таємниці як активу ІВ, щоб отримати перевагу перед конкурентами. Суди захищають усі форми фінансової, ділової, наукової, технічної, економічної, інженерної інформації. Це часто включає інформацію про канали продажів, дані про клієнтів, технічні ноу-хау, дослідження і розробки, стратегії виходу на ринок.

У державах з ринковою економікою справедлива конкуренція розглядається як найважливіший засіб задоволення попиту та пропозиції, інтересів споживачів і сприяє розвитку та впровадженню інновацій. Закони про недобросовісну конкуренцію та про комерційну таємницю є важливими і цінними для ефективного функціонування ринку завдяки придушенню антиконкурентної поведінки бізнесу. Власники комерційних таємниць повинні вжити заходів для отримання правового захисту комерційної таємниці компанії.

Захист комерційної таємниці компанії: яка інформація підлягає захисту?

Практично будь-яка інформація може отримати захист як комерційна таємниця, якщо вона відповідає таким критеріям:

 1. Доступність. Інформація має бути унікальною та не бути публічно доступною. Це означає, що підприємство зібрало певну інформацію або створило її, але при цьому за межами компанії про неї нікому не відомо, зокрема, іншим компаніям, які працюють у тій же сфері і вона не використовується іншими підприємствами.
 2. Корисність. Інформація повинна мати будь-яку комерційну цінність.
 3. У зв'язку із секретністю такої інформації, комерційна таємниця була предметом адекватних заходів щодо збереження її секретності.

Який захист пропонує комерційна таємниця?

Комерційна таємниця як актив IP захищена без реєстрації, вона не потребує процедурних формальностей для захисту. Правовий захист комерційної таємниці є частиною загальної концепції захисту від недобросовісної конкуренції та ґрунтується на законодавстві  про захист конфіденційних даних.

Комерційні секрети можуть бути захищені на необмежений термін, якщо вони не будуть законно придбані сторонніми особами і розкриті громадськості. Розібратися в цьому питанні докладніше допоможуть профільні спеціалісти, які надають консультації щодо способів захисту прав ІВ компанії. Хоч остаточне визначення того, чи порушується захист комерційної таємниці як активу компанії, залежить від конкретних обставин, загалом порушеннями у сфері комерційної таємниці є отримання/надання несанкціонованого доступу, порушення положень про нерозголошення тощо.

 комерційна таємниця

Проте власник комерційної таємниці не може обмежити право користування такою комерційною таємницею іншим особам, які самостійно без порушення чинного законодавства зробили аналогічний винахід.

Це пов'язано з тим, що з моменту реєстрації, наприклад, патенту, він має бути повністю розкритий. У зв'язку з таким розкриттям кожен отримує доступ до інформації про патент (але не має права використовувати його в комерційних цілях) і може, наприклад, модифікувати або використовувати для особистих цілей. При захисті такого патенту як комерційної таємниці він не розкривається і, отже, ніхто не отримує інформації про такий секрет. Однак, якщо інший суб'єкт створить аналогічний винахід (не отримуючи інформацію про комерційну таємницю), тоді він також матиме право на захист, у тому числі на реєстрацію патенту на те, що в конкретній компанії вважається комерційною таємницею.

Продаж і ліцензування комерційної таємниці

Право на комерційну таємницю є майновим і може бути продано/передано за ліцензією іншим особам. Однак (якщо порівнювати з патентом) складніше передавати та ліцензувати конфіденційну інформацію.

Оскільки потенційний ліцензіат потребує доступу до секретної інформації, щоб оцінити її цінність або корисність, важливо укласти угоду про нерозголошення або конфіденційність між потенційними ліцензіаром і ліцензіатом. Ви можете звернутися до фахівців нашої компанії, щоб отримати супровід укладання угоди про нерозголошення. Крім того, ліцензіар комерційних секретів повинен вимагати від ліцензіата впровадити ефективні засоби захисту прав на використання комерційної таємниці третіми особами.

Захист комерційних секретів через угоди про конфіденційність

Захист комерційної таємниці як категорії активів ІВ компанії може бути утруднений через її конфіденційний характер і те, що така інформація не підлягає реєстрації. Як правило, більшість форм ІВ вимагають реєстрації для забезпечення захисту на державному рівні. Навпаки, щоб захистити комерційну таємницю як актив ІВ компанії, зазвичай потрібна таємність. Отже, захист комерційних секретів за допомогою угод про нерозголошення або угод про недопущення конкуренції може мати важливе значення.

Угоди про нерозголошення – це контракти, які захищають конфіденційні матеріали, знання, інформацію, якими обмінюються сторони. Такі договори є одним з найкращих способів захисту комерційної таємниці компанії та повинні використовуватися зі співробітниками, постачальниками і будь-якими сторонами, які використовують те, що компанія визнала комерційною таємницею.

Угоди про недопущення конкуренції – це контракти, що захищають бізнес від недобросовісної конкуренції. Одна сторона погоджується не використовувати знання, отримані під час роботи в компанії, для конкуренції. Це може захистити бізнес у випадку розкриття комерційної таємниці співробітнику, який пізніше звільняється.

Отже, якщо Вас цікавить питання, як забезпечити захист комерційної таємниці найефективнішим способом, Ви можете проконсультуватися з фахівцями та запросити супровід розроблення угод про нерозголошення та угод про відмову від конкуренції.

Які засоби правового захисту надаються власнику секретної інформації?

Більшість країн передбачають засоби правового захисту комерційної таємниці компанії як активу ІР у спеціальному законодавстві про недобросовісну конкуренцію. Як правило, постраждала сторона може звернутися до суду із заявою про:

 • судову заборону (заборона стороні використовувати інформацію, або інші дії, які має вчинити порушник, наприклад, відкликання чи знищення контрафактних товарів);
 • компенсації (потерпілій стороні може бути надано компенсацію, яка зазвичай присуджується з огляду на суму зборів, які порушник мав би заплатити за використання інформації, якби отримав дозвіл на використання комерційної таємниці);
 • збитки (може бути присуджено покриття будь-якого розумно передбачуваного негативного економічного впливу дій порушників);
 • звіт про прибутки (замість відшкодування збитків потерпіла сторона може вимагати прибутку, отриманого в результаті використання інформації порушниками).

Комерційні секрети проти патентів

Захист комерційних секретів – це доповнення до патентного захисту. Патенти вимагають, щоб винахідник надав докладну та, таку, яка дозволяє повністю зрозуміти суть винаходу, його функціональність та призначення, інформацію про винахід в обмін на право виключати будь-яке комерційне використання даного винаходу іншими суб'єктами  протягом обмеженого періоду часу. Термін дії патентів закінчується, і коли це відбувається, інформація, що міститься в них, більше не захищається. Однак, на відміну від комерційних секретів, патентний захист на винахід позбавляє необхідності зберігати секретність. Визначення «інформації», що захищається, у законодавствах про комерційну таємницю дуже широке, натомість є більше обмежень щодо того, що може бути захищено патентом.

Якщо винахід має право на одержання захисту за допомогою реєстрації патенту або на захист комерційної таємниці, то рішення про те, як захистити цей винахід, залежить від ділових міркувань і зважування відносних переваг кожного типу захисту інтелектуальної власності компанії.

комерційні таємниці

Висновок

Комерційна таємниця – це актив бізнесу, який, як і інші активи, – такі, як авторські права, патенти та торгові марки, потребує захисту. Компанії часто надто пізно розуміють, що неефективні процедури або відсутність письмових угод може загрожувати доступності засобів правового захисту комерційної таємниці.

Експерти IQ Decision UK готові проаналізувати процедури захисту конфіденційної інформації компанії з урахуванням факторів, що суди використовують для оцінки надання захисту. Послуги, які ми надаємо в межах консультацій щодо захисту комерційної таємниці як активу ІВ компанії, включають:

 1. Ліцензування ноу-хау.
 2. Проведення комплексної перевірки інтелектуальних активів компанії.
 3. Супровід розроблення угоди про конфіденційність.
 4. Супровід створення стратегій захисту прав комерційної таємниці компанії.
 5. Супровід вирішення комерційних спорів.

FAQ

Що таке комерційна таємниця?

Комерційна таємниця – це ідея, процес, формула чи будь-який інший вид інформації, які забезпечують компанії конкурентну перевагу в галузі.

 

Що може бути захищене як комерційна таємниця?

Як комерційна таємниця може бути захищена будь-яка інформація, яка забезпечує фірмі вигоду або перевагу на ринку і має фінансову цінність через те, що вона є секретною. При цьому важливим фактором вважається умова, що власник вживає певних заходів для захисту цієї інформації та збереження її секретності.

 

Як забезпечити захист комерційної таємниці?

На відміну від патентів комерційна таємниця забезпечена захистом без реєстрації. Це означає, що комерційна таємниця не потребує процедурних формальностей для їхнього захисту. Цей об'єкт ІВ охороняється протягом необмеженого періоду часу, якщо інформація не буде виявлена, законно придбана іншими особами або розкрита громадськості.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon