Telegram
arrow icon IQ Decision person icon
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Послуги щодо погодження умов договору

Компанії працюють у мінливому діловому середовищі. Розуміння законодавчих формальностей під час укладання комерційних договорів дозволить захистити бізнес, знизити ризики судових розглядів. Комерційний договір необхідний для будь-якого бізнесу, щоб співпрацювати з постачальниками, залучати нових клієнтів, наймати співробітників. У статті роз'яснено, як узгодити оптимальні умови, що дозволять захистити інтереси сторін.

Переговори за контрактом – процес, за якого дві чи більше компаній обговорюють зміст договору задля досягнення юридично зобов'язувальної угоди про умови відносин. Переговори дозволяють погодити найвигідніші умови та мінімізувати ризики.

Що таке комерційний договір?

Комерційний контракт – це угода між двома чи більше сторонами, головною метою якого є узгодження юридично обов'язкових умов для сторін. Контракти зазвичай укладаються в письмовій формі, але можуть бути й усними.

Є різні типи контрактів:

 • Угода про придбання бізнесу.
 • Угода про постачання товарів і послуг.
 • Договір купівлі-продажу.
 • Угода про спільне підприємство.
 • Агентська угода.
 • Угода про спеціалізовані інформаційні технології.
 • Франчайзингова угода (щоб керувати бізнесом відповідно до моделі франшизи).
погодження умов договору

Погодження умов договору

Одне з перших питань, які варто вирішити під час укладання контракту, – це забезпечити розроблення дієвого документа, що може бути реалізований. Істотні умови договору включають ціну, предмет і строк. Крім цього, контракт мають підписати особи, наділені необхідними повноваженнями.

Щоб обов'язкові умови були чітко прописані і договір мав юридичну силу, потрібна професійна допомога юриста. Профільний спеціаліст, який надає супровід під час укладання договору з англійського права, стежитиме, щоб контракт відповідав конкретним бізнес-потребам, а не використовував стандартні формулювання.

Юрист роз'яснить деякі з найпоширеніших положень контрактів, надасть консультації щодо ефективного управління угодами протягом усього процесу. Клієнт може побажати внести поправки, зміни в договір (в умовах, статтях, розділах, визначеннях).

Порядок погодження умов договору

 Погодження умов договору – процес обговорення його основних положень та елементів. При погодженні суттєвих умов договору розглядаються різні питання, наприклад, ціни, терміни, обов'язки сторін.

Основні умови, які мають бути передбачені та погоджені у Ваших бізнес-контрактах:

1
Предмет і його законність

Це означає, що умови договору не можуть чи порушувати законодавство.

2
Визначальні положення

Погоджуються підписантами, що є обов'язковими для них.

3
Збитки

Враховуючи частоту порушень і прагнення їх запобігти, комерційні контракти зазвичай містять статті щодо відшкодування збитків. Як правило, включені положення про заздалегідь оцінені збитки, які необхідно буде відшкодувати, якщо одна зі сторін не виконає своїх зобов'язань. Звичайно, суд може присудити інші види відшкодування збитків, окрім цієї суми, залежно від характеру та наслідків порушення.

4
Права та обов'язки сторін

Усі права та обов'язки мають бути погоджені та докладно викладені, щоб уникнути двозначності чи невизначеності.

5
Строк

При укладанні договору права має бути зазначений термін дії такої угоди, оскільки вона укладається на конкретний період.

6
Продовження контракту

Якщо характер роботи й умови укладання договору не підлягають змінам протягом тривалого періоду, можна додати пункт про продовження, що дозволить забезпечити постійну обов'язкову силу договору без витрат на його повторне складання та реєстрацію.

7
Умови розірвання договору

У цьому розділі мають бути чітко викладені обставини, за яких одна або обидві сторони можуть розірвати контракт незалежно від часу, що залишився за угодою.

8
Врегулювання спорів та юрисдикція

Зазначаються спосіб вирішення спору щодо порушення умов договору або правові норми країни, які будуть взяті до уваги сторонами, що уклали контракт. Кожен договір містить такий пункт, і більшість сторін обирають альтернативні способи вирішення спорів, наприклад, арбітраж або медіацію. Транскордонні транзакції є звичайною справою як внутрішні, так і міжнародні. Коли сторони контракту перебувають у більш ніж одному штаті або, можливо, більш ніж в одній країні, може бути неясно, закони якого штату регулюють домовленість. Тому в комерційних контрактах завжди варто зазначати державу, чиє право застосовуватиметься під час вирішення спорів.

9
Форс-мажор

У договірних відносинах діє правило, згідно з яким сторони повинні дотримуватись погоджених умов і виконувати договірні зобов'язання. Бувають випадки, коли учасник не може виконати зобов'язання з причин, які не залежать від нього, як у випадку форс-мажорних обставин. При укладанні договору Common Law такі застереження можуть включати, з-поміж іншого, стихійні лиха. Цей пункт часто не беруть до уваги в процесі складання контракту, але він відіграє дуже важливу роль.

10
Делегування та відповідальність

Найчастіше такий пункт можна зустріти в контрактах, пов'язаних із виробництвом і продажем рухомих товарів. У ньому уточнюється, який вид робіт може бути делегований сторонами третім особам і хто нестиме відповідальність у випадку виникнення спору.

11
Зміни/доповнення

Може виникнути потреба змінити або доповнити умови бізнес-угоди. Тому при складанні договору за загальним правом необхідно включати та погоджувати пункт, який роз'яснює, чи може відбуватися така зміна і в який спосіб. Саме у випадку виникнення такої ситуації важливо, щоб договір укладався письмово.

Незалежно від розміру Вашого бізнесу або галузі, у якій він працює, дуже важливо, щоб комерційні контракти були правильно складені та ретельно перевірені перед підписанням.

Чим може допомогти юрист із контрактів?

Погодження умов договору повинні проводити фахівці, які здатні юридично грамотно забезпечити справедливість умов для обох сторін або інтереси однієї зі сторін.

Робота з юристом із контрактів необхідна, якщо Ви хочете переконатися, що договір, який Ви укладаєте, є дійсним, має юридичну силу, враховує Ваші інтереси, тощо. Фахівець проводить юридичну перевірку договору з метою переконатися, що інтереси клієнта належно захищені та враховані всі потенційні зобов'язання і ризики.

Висновок

Погодження суттєвих умов договору залежить від виконуваної діяльності або характеру відносин, що укладаються.

Зокрема, погодження договору під керівництвом юриста включає консультації та забезпечення відповідності контракту законодавчим нормам конкретної держави.

Фахівці IQ Decision UK надають консультаційні та супровідні послуги з таких питань:

 • Супровід створення комерційних договорів.
 • Розгляд та юридична перевірка контракту, наданого Вам іншою стороною.
 • Консультації щодо погодження оптимальних умов контракту та їх змін.
 • Розгляд того, чи має Ваша компанія або інша сторона право розірвати договір, консультації щодо умов розірвання договору та щодо можливих наслідків, засобів правового захисту.

FAQ

Що таке договір?

Комерційний контракт – це юридично обов'язкова угода між двома чи більше сторонами. Найчастіше комерційні контракти укладаються у формі письмових документів, але в певних ситуаціях вони також можуть бути усними.

 

Які є види договорів?

Є безліч видів договорів та угод, які використовуються компаніям у процесі бізнес-діяльності:

 • Угода про злиття;
 • Договір про купівлю акцій чи бізнесу;
 • Угода про створення спільного підприємства;
 • Ліцензійні, дистриб'юторські та закупівельні угоди;
 • Договори оренди;
 • Трудові договори;
 • Угоди про конфіденційність;
 • Акціонерні угоди;
 • Кредитні договори та гарантії;
 • Договори постачання та збуту;
 • Франчайзингові угоди тощо.
Що має містити договір?

Щоб контракт мав обов'язкову силу, він має містити ряд основних елементів: ціну, предмет та строк. Контракти зазвичай укладають у письмовій формі та підписують, щоб засвідчити наявність усіх цих елементів.

 

Форма зворотного зв'язку
user icon

mail icon

comment icon