Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Пуерто-Ріко
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Вступ

Пуерто-Ріко пропонує значні переваги тим, хто планує реєструвати компанію в цьому регіоні. Насамперед, привабливим є податковий режим. Компанії, зареєстровані згідно із Законом 20 (Act 20), можуть скористатися зниженим податковим навантаженням. Звичайна ставка корпоративного податку варіюється від 5% до 37.5%, але для компаній, які займаються експортом послуг, передбачено ставку в 4%, а для деяких "передових галузей" вона може бути знижена до 0-3%.

Ще одна важлива перевага реєстрації компанії в Пуерто-Ріко — можливість повної конфіденційності. Законодавство Пуерто-Ріко не вимагає розкриття імен акціонерів і директорів у публічних документах, що дозволяє зберігати високий рівень анонімності. Підприємства зобов'язані вказувати зареєстрованих посадових осіб, але можуть використовувати номінальних акціонерів і директорів для додаткового захисту конфіденційності.

Додатковим економічним стимулом є відсутність вимог до мінімального статутного капіталу, що робить процес реєстрації менш витратним і доступнішим для малого та середнього бізнесу. Привабливо і те, що Пуерто-Ріко дає можливість амортизації та податкових відрахувань на нерухомість та інші активи, що може суттєво знизити податкові зобов'язання в перші роки роботи компанії.

Пуерто-Ріко також забезпечує гнучкість в управлінні корпоративною структурою. Компанії можуть призначати іноземних акціонерів і директорів, не відкриваючи місцевих банківських рахунків, що спрощує управління фінансовими потоками. Єдина вимога – наявність місцевого зареєстрованого агента та адреси офісу, що мінімізує адміністративні витрати.

Оформлення фірми в Пуерто-Ріко також включає можливість отримання різних бізнес-ліцензій і податкових номерів віддалено, що спрощує процес для іноземних інвесторів та підприємців. Наявність англійської мови як однієї з офіційних спрощує взаємодію з регуляторами та підготовку необхідних документів.

Отже, реєстрація компанії в Пуерто-Ріко пропонує значні податкові пільги, високу конфіденційність, гнучкість корпоративної структури та доступні адміністративні вимоги, що робить цей регіон привабливим для міжнародного бізнесу та інвестицій.

Юридичні форми компаній

Юридична форма

Опис

Характеристика

Корпорація (Corporation)

Корпорація в Пуерто-Ріко є юридичною особою, відокремленою від своїх акціонерів і має незалежний правовий статус.

Обов'язок мати мінімум одного директора та одного акціонера.

Немає вимог до мінімального статутного капіталу.

Необхідний реєстраційний агент і фізичний офіс у Пуерто-Ріко.

Компанія з обмеженою відповідальністю (LLC)

LLC є гнучкою формою організації, що поєднує характеристики корпорації і партнерства.

Щонайменше один учасник.

Немає вимог до мінімального статутного капіталу.

Надає учасникам обмежену відповідальність за борги компанії.

Запуск бізнесу в Пуерто-Ріко, чи то у формі корпорації, LLC чи через реєстрацію під новим ім'ям (DBA), надає гнучкі та вигідні умови для підприємців, включаючи відсутність вимог до мінімального статутного капіталу та можливість використання пільгових податкових ставок.

Процедура реєстрації компанії в Пуерто-Ріко

1

Підготовка необхідних документів

Початковим кроком у створенні фірми Пуерто-Ріко є підготовка ключових документів, які необхідні для реєстрації компанії.

Свідоцтво про реєстрацію (Certificate of Incorporation)

Цей документ засвідчує створення юридичної особи та містить основну інформацію про компанію – таку, як її найменування, адресу, мету та структуру. Для подання заяви на реєстрацію потрібні такі дані: найменування компанії, фізична та поштова адреса, інформація про директорів та акціонерів, вид акцій і кількість запланованих до випуску акцій. Збір за подання заяви на реєстрацію складає $150, але може змінюватись залежно від розміру компанії та інших факторів.

Статут компанії (Bylaws)

Статут компанії визначає внутрішні правила та процедури її функціонування. До нього включаються положення про збори акціонерів, права та обов'язки директорів, порядок розподілу прибутку й інші важливі аспекти управління компанією. Підготовка статуту вимагає уважного підходу та може вимагати консультацій з юридичними фахівцями для врахування всіх нюансів корпоративного управління та дотримання місцевого законодавства.

2

Подання документів у Департамент штату Пуерто-Ріко

Після підготовки всіх необхідних документів наступним кроком у процесі реєстрації бізнесу в Пуерто-Ріко є їх подання до Департаменту штату Пуерто-Ріко, який відповідає за реєстрацію нових компаній та ведення відповідних реєстрів.

Етап 1. Подання заяви на реєстрацію

Заява на реєстрацію компанії має бути заповнена та підписана уповноваженими особами. У ній вказується вся необхідна інформація про компанію, включаючи її назву, адресу, мету та структуру. Заява подається онлайн через портал Департаменту штату або особисто в офісі.

Етап 2. Оплата реєстраційного збору

За реєстрацію компанії стягується державний збір. Розмір збору може змінюватись залежно від виду компанії та інших факторів. Зазвичай збір становить близько $150, проте для деяких видів компаній сума може бути вищою.

Етап 3. Перевірка документів

Департамент штату перевіряє подані документи на відповідність встановленим вимогам. Якщо всі документи в нормі, компанія отримує свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує її юридичний статус та дозволяє розпочати комерційну діяльність.

3

Отримання ідентифікаційного номеру роботодавця (EIN)

Після успішного завершення процедури реєстрації компанії в Департаменті штату наступним важливим етапом є отримання ідентифікаційного номера роботодавця (EIN) від Податкового управління США (IRS). EIN є унікальним ідентифікатором, необхідним для податкових цілей компанії.

Етапи отримання EIN:
 • Подання заявки на EIN: заяву на отримання EIN можна подати через інтернет на сайті IRS, надіслати поштою або факсом. У заявці потрібно зазначити основну інформацію про компанію, включаючи найменування, адресу та структуру.
 • Обробка заявки: після отримання заявки IRS обробляє її та присвоює компанії унікальний EIN. Цей номер використовується для подання податкових декларацій, відкриття банківських рахунків і виконання різноманітних фінансових операцій. Час отримання EIN варіюється: при онлайн подачі номер може бути присвоєний протягом декількох хвилин, тоді як при відправці поштою процес може тривати кілька тижнів.
4

Реєстрація платника податків у Департаменті казначейства Пуерто-Ріко (PRTD)

Після отримання EIN необхідно зареєструвати компанію як платник податків у Департаменті казначейства Пуерто-Ріко (PRTD). Ця реєстрація є обов'язковою для всіх організацій, які здійснюють діяльність на території Пуерто-Ріко і включає такі етапи:

Етап 1. Подання заяви на реєстрацію платника податків

Необхідно подати заяву, в якій вказується основна інформація про компанію – така, як назва, адреса, EIN та види діяльності. Заяву можна подати онлайн через PRTD портал або особисто в офісі департаменту.

Етап 2. Присвоєння податкового номеру

PRTD надає компанії унікальний податковий номер, який використовуватиметься для подання податкових декларацій і сплати податків.

Етап 3. Реєстрація в системах оподаткування

Компанія має зареєструватися в різних податкових системах, як-от система податку з продажу (Sales Tax) і система податку з прибутку (Income Tax). Процес реєстрації також включає отримання необхідних ліцензій і дозволів на ведення певних видів діяльності. Наприклад, для відкриття магазину або ресторану потрібен торговий сертифікат (Merchant Registration Certificate), який підтверджує право на комерційну діяльність.

5

Вимоги до фізичного офісу і зареєстрованого агента

Для відкриття фірми в Пуерто-Ріко необхідно дотримуватись вимог до наявності фізичного офісу та зареєстрованого агента:

Обов'язкова наявність зареєстрованого агента

Кожна компанія, зареєстрована в Пуерто-Ріко, повинна мати зареєстрованого агента. Зареєстрований агент відповідає за отримання офіційних документів і повідомлень від державних органів. Агент повинен мати фізичну адресу в Пуерто-Ріко та бути доступним для контактів у робочий час.

Реєстрація фізичного офісу в Пуерто-Ріко

Для реєстрації компанії необхідно вказати фізичну адресу офісу в Пуерто-Ріко. Ця адреса використовується для отримання офіційних документів і ведення ділового листування. Фізичний офіс може бути орендованим або власним, залежно від потреб компанії та доступних ресурсів.

Податкові пільги та зобов'язання

Стандартні ставки податків у Пуерто-Ріко

Корпорації, зареєстровані в Пуерто-Ріко, сплачують податки на свої глобальні прибутки. Іноземні компанії, які ведуть справи в Пуерто-Ріко, оподатковуються на доходи, отримані з місцевих джерел, пов'язаних з їхньою діяльністю на острові. Для нерезидентів іноземних компаній ставка податку на валовий дохід (WHT) становить 29% на доходи, не пов'язані з їхньою комерційною діяльністю в Пуерто-Ріко.

Поточна ставка корпоративного податку на прибуток (CIT) складається з базової ставки 18,5% та прогресивного податку на чистий прибуток, де оподатковуваний дохід, зменшений на 25 000 доларів США, оподатковується за прогресивною шкалою:

 • 5% для прибутку до 75 000 доларів США;
 • 3 750 доларів США плюс 15% від прибутку від 75 001 до 125 000 доларів США;
 • 11 250 доларів США плюс 16% від прибутку від 125 001 до 175 000 доларів США;
 • 19 250 доларів США плюс 17% від прибутку від 175 001 до 225 000 доларів США;
 • 27 750 доларів США плюс 18% від прибутку від 225 001 до 275 000 доларів США;
 • 36 750 доларів США плюс 19% від прибутку понад 275 000 доларів США.

Максимальна номінальна ставка становить близько 37,5%. Податок визначається на консолідованій основі для пов'язаних компаній.

Альтернативний мінімальний податок (AMT) включає коригування для розрахунку попереднього мінімального податку. Застосовується ставка 18,5% або 23% для платників податків із доходом 10 мільйонів доларів США та більше. Корпорації не можуть вимагати звичайних відрахувань, крім обмежених сум – таких, як заробітна плата, оренда та комунальні послуги.

Корпорація може претендувати на відрахування для звичайного податку на прибуток, якщо надасть перевірену фінансову звітність або звіт CPA Пуерто-Ріко, який підтверджує, що витрати є звичайними та необхідними. Кредит AMT можна перенести на невизначений термін.

Податок на умовні дивіденди у вигляді 10% стягується з корпорацій, в яких іноземні власники (що мають понад 50% акцій) отримують дивіденди. Податок розраховується як найменше з двох значень: середня вартість іноземних активів або накопичених доходів і прибутку корпорації.

Податок на неправомірне накопичення доходів розміром 50% стягується з корпорацій, які неправильно накопичують доходи, щоб уникнути оподаткування акціонерів. Податок стягується з чистого прибутку за рік, за вирахуванням сплачених податків, неприпустимих чистих капітальних збитків і благодійних внесків з усіх франшиз. Чистий прибуток не включає промисловий дохід, звільнений від податку згідно із Законом про стимулювання промисловості.

Система пільг

Категорія

Опис

Ставки та умови

Пільги згідно із Законом 20 (Act 20)

Програма податкових пільг для підприємств, які надають експортні послуги.

Податкова ставка: від 3% до 4% на корпоративні доходи. 

Умови: компанія повинна займатися експортом послуг – таких, як консалтинг, аудит, IT-услуги.

Пільги згідно із Законом 22 (Act 22)

Програма податкових пільг для індивідуальних інвесторів, які переїжджають у Пуерто-Ріко.

Податкова ставка: 0% на приріст капіталу, дивіденди та відсотки.

Умови: інвестор має стати резидентом Пуерто-Ріко та провести в регіоні не менше 183 днів на рік. Повне звільнення від податку на приріст капіталу та дивіденди для кваліфікованих інвесторів.

Пояснення до таблиці:

Пільги згідно із Законом 20 (Act 20)

Закон 20 має на меті залучення в Пуерто-Ріко міжнародних компаній, які надають експортні послуги. Компанії, які відповідають умовам цього закону, можуть скористатися такими податковими пільгами:

 • Податкова ставка від 3% до 4%: компанії, зареєстровані відповідно до Закону 20, оподатковуються на корпоративні доходи за ставкою від 3% до 4%, залежно від виду послуг, які надаються. Ця ставка значно нижча за стандартну корпоративну ставку, яка може досягати 39%.
 • Повне звільнення від податку на дивіденди: компанії, які відповідають вимогам Закону 20, звільняються від податку на дивіденди для акціонерів-нерезидентів, що робить Пуерто-Ріко привабливим для міжнародних інвесторів.
Пільги згідно із Законом 22 (Act 22)

Закон 22 орієнтований на індивідуальних інвесторів, які хочуть переїхати в Пуерто-Ріко та вкладати кошти в економіку регіону. Основні податкові пільги включають:

 • Податкова ставка 0%: інвестори звільняються від сплати податку на приріст капіталу, дивіденди та відсотки. Ця умова залучає висококваліфікованих інвесторів та сприяє економічному зростанню регіону.
 • Умови отримання пільг: інвестор має стати резидентом Пуерто-Ріко, проводячи в регіоні щонайменше 183 дні на рік. Також необхідно виконання низки інших умов, включаючи інвестиції в місцеву економіку та дотримання вимог до звітності.

Щорічні вимоги, звітність та регулювання компаній у Пуерто-Ріко

1

Річні звіти і збори

Створення компанії в Пуерто-Ріко вимагає виконання низки щорічних зобов'язань для підтримки її юридичного статусу та дотримання місцевого законодавства. Однією з ключових вимог є подання щорічного звіту та сплата відповідного реєстраційного внеску. Відповідно до законодавства Пуерто-Ріко кожна зареєстрована компанія зобов'язана надавати щорічний звіт до Департаменту штату Пуерто-Ріко. Цей звіт повинен містити актуальні дані про компанію – такі, як її юридична адреса, склад директорів та акціонерів, а також основні види діяльності.

Розмір щорічного реєстраційного внеску становить $150. Невиконання цієї вимоги може призвести до накладення штрафів та санкцій, а також до можливого призупинення діяльності компанії. Подання річного звіту дозволяє державним органам підтримувати актуальні дані про зареєстровані компанії, забезпечуючи прозорість і контроль за їх діяльністю.

2

Аудит і звітність

На території Пуерто-Ріко зареєстровані компанії зобов'язані щорічно проходити аудиторську перевірку та подавати фінансову звітність, що є суттєвою частиною їхніх обов'язків перед регуляторами. Щороку компанія повинна перевіряти свої фінансові операції та подавати звіти до податкових та інших контролювальних органів. Метою аудиту є підтвердження достовірності фінансових даних і відповідність звітності встановленим стандартам.

Процес аудиту включає аналіз таких фінансових документів, як балансові звіти, звіти про прибутки та збитки та інші фінансові документи. Для проведення таких перевірок компанії зобов'язані залучати незалежних аудиторів, акредитованих у Пуерто-Ріко. Результати аудиту мають бути подані вчасно та включені до річної фінансової звітності компанії.

Виконання вимог щодо аудиту та фінансової звітності необхідне для забезпечення прозорості та достовірності фінансових даних, що зміцнює довіру інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених сторін. Недотримання цих вимог може призвести до різних юридичних і фінансових наслідків, включаючи штрафи, санкції та обмеження на ведення бізнесу.

3

Основні аспекти аудиту і звітності

Реєстрація компанії в Пуерто-Ріко супроводжується додатковими зобов'язаннями щодо фінансової звітності та аудиту. Ці вимоги включають:

 • Вимоги щодо подання фінансових звітів: компанії зобов'язані щороку надавати фінансові звіти. Ці документи повинні включати дані про доходи, витрати, активи та зобов'язання за звітний період. Фінзвітність повинна відповідати Міжнародним стандартам фінансової звітності (IFRS) чи загальноприйнятим принципам бухгалтерського обліку (GAAP) США.
 • Терміни подання звітів: річний фінансовий звіт необхідно подати не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним періодом. Недотримання термінів подання звітів може призвести до штрафів і санкцій.
 • Вимоги до аудиторської перевірки: підприємства мають проходити щорічну аудиторську перевірку, якщо їхній річний дохід перевищує певний поріг. Для компаній із річним доходом менше $3 мільйонів обов'язкова аудиторська перевірка не потрібна, але рекомендується. Для компаній із доходом понад $3 мільйони аудиторська перевірка є обов'язковою.
4

Регуляторні вимоги та можливі санкції

Реєстрація бізнесу в Пуерто-Ріко зобов'язує компанії дотримуватися певних регуляторних вимог, які сприяють прозорості та надійності ділового середовища. Недотримання цих норм може спричинити серйозні наслідки – такі, як штрафи, санкції і навіть тимчасове призупинення діяльності.

Основні регуляторні вимоги включають:
 • Підтримка актуальності реєстраційних даних: компанії повинні своєчасно повідомляти Департамент штату про всі зміни у своїй структурі, складі директорів та акціонерів, юридичної адресу та інші ключові аспекти своєї діяльності.
 • Дотримання податкових зобов'язань: компанії зобов'язані вчасно сплачувати всі податки та збори, включаючи корпоративні податки, податки на доходи та дивіденди, а також податки на продаж та використання.
Недотримання цих вимог може призвести до таких санкцій:
 • Штрафи та пеня: за несвоєчасне подання звітів і несплату податків компанії можуть бути накладені штрафи та пеня, що значно збільшує їхні фінансові зобов'язання.
 • Припинення діяльності: при грубих порушеннях або систематичному недотриманні вимог компанія може бути тимчасово позбавлена ​​права вести діяльність у Пуерто-Ріко.
 • Ліквідація компанії: у крайньому випадку, при серйозних порушеннях або відсутності дій щодо їх усунення, компанія може бути примусово ліквідована.

Отже, для успішного ведення бізнесу в Пуерто-Ріко необхідно не тільки правильно зареєструватися, але й дотримуватися щорічних зобов'язань щодо звітності та аудиту. Ці заходи спрямовані на забезпечення прозорості та надійності бізнес-середовища, а також на захист інтересів інвесторів, кредиторів та інших зацікавлених сторін. Дотримання всіх встановлених норм дозволяє компаніям уникати юридичних і фінансових наслідків та продовжувати свою діяльність без перешкод.

Банківське обслуговування

Процес відкриття корпоративного банківського рахунку

Щоб організувати фірму в Пуерто-Ріко, необхідно забезпечити належний банківський сервіс, що передбачає відкриття корпоративного рахунку. Процедура відкриття корпоративного рахунку в Пуерто-Ріко включає кілька етапів. Насамперед, потрібно обрати банк, який надасть потрібні банківські послуги. Після цього необхідно підготувати всі потрібні документи.

Зазвичай до списку обов'язкових документів входять:
 • Сертифікат про реєстрацію компанії (Certificate of Incorporation).
 • Статутні документи компанії (Bylaws).
 • Ідентифікаційний номер роботодавця (EIN).
 • Документ, що засвідчує повноваження особи, яка відкриває рахунок (наприклад, рішення ради директорів).

Також можуть знадобитися документи, які посвідчують особу директора або уповноваженого представника – такі, як паспорт або посвідчення водія.

Після підготовки документів необхідно заповнити заяву на відкриття рахунку, вказавши основну інформацію про компанію, включаючи юридичну адресу, види діяльності та контактні дані. Банк перевірить подані документи та дані, і може запросити додаткову інформацію для перевірки на відповідність правилам боротьби з відмиванням грошей (AML) та протидії фінансуванню злочинних організацій (CFT). Після успішного проходження всіх перевірок банк відкриє корпоративний рахунок і компанія зможе почати користуватися банківськими послугами.

Рекомендовані банки для бізнес-обслуговування

Створення компанії в Пуерто-Ріко включає вибір надійної банківської установи для управління фінансовими операціями. У Пуерто-Ріко функціонують кілька банків, які пропонують повний спектр послуг для бізнесу – таких, як корпоративні рахунки, кредитування, управління грошовими потоками та інші фінансові послуги. З-поміж рекомендованих банків виділяються:

 • Banco Popular: будучи одним із найбільших банків Пуерто-Ріко, Banco Popular пропонує широкий спектр послуг для бізнесу. Він надає зручні умови для відкриття та ведення корпоративних рахунків, а також пропонує кредитування, управління грошовими потоками та міжнародні розрахунки.
 • Firstbank: цей провідний банк у регіоні пропонує різноманітні фінансові продукти для бізнесу. Firstbank спеціалізується на наданні кредитних ліній, торгового фінансування та управлінні активами. Він активно підтримує малий та середній бізнес, пропонуючи індивідуальні рішення для кожної компанії.
 • Banco Santander: міжнародний банк з великою присутністю в Пуерто-Ріко, що надає комплексні банківські послуги для корпоративних клієнтів. Banco Santander забезпечує зручні умови для відкриття корпоративних рахунків, пропонує кредитні продукти, послуги з управління ризиками та інші фінансові рішення для бізнесу.

Особливості роботи з банківськими рахунками в Пуерто-Ріко

Реєстрація компанії в Пуерто-Ріко і вибір банку обслуговування вимагають врахування низки специфічних аспектів. Насамперед, банки в Пуерто-Ріко зобов'язані дотримуватися суворих правил щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню злочинних організацій. Це означає, що при відкритті рахунку компанії можуть вимагати додаткові документи та інформацію.

Крім того, пуерториканські банки пропонують різноманітні пакети послуг, які можна адаптувати під різні види бізнесу, що дозволяє вибрати найбільш сприятливі умови для фінансової діяльності.

Корпоративні рахунки в пуерториканських банках дають доступ до широкого спектру банківських продуктів і послуг – таких, як кредитні лінії, депозити, міжнародні перекази та управління активами. Це дає компаніям можливість ефективно управляти своїми фінансовими потоками та підтримувати стабільність бізнесу.

Варто також зазначити, що багато банків надають послуги онлайн-банкінгу, що значно полегшує управління рахунками та проведення фінансових операцій.

Додаткові аспекти

Створення компанії в Пуерто-Ріко може також вимагати оформлення різних спеціальних ліцензій і дозволів залежно від виду та галузі діяльності підприємства. Однією з таких ліцензій є бізнес-ліцензія (Patente Municipal), необхідна длябільшості видів бізнесу, що функціонують на території муніципалітетів Пуерто-Рико.

Місцева муніципальна влада видає бізнес-ліцензію, яка підтверджує право компанії на ведення комерційної діяльності в конкретному муніципалітеті. Процедура отримання цієї ліцензії включає подання заяви з основними відомостями про компанію та оплату відповідного збору. Сума збору варіюється залежно від виду бізнесу та може становити від $150 до $500 на рік. Ліцензію потрібно оновлювати щороку.

Окрім того, оформлення компанії в Пуерто-Ріко включає обов'язкову реєстрацію у Фонді соціального страхування Пуерто-Ріко (Puerto Rico State Insurance Fund, SIF). Ця реєстрація є обов'язковою для всіх роботодавців і забезпечує страхування працівників від виробничих травм і професійних захворювань. Процес реєстрації включає подання заяви до SIF з інформацією про компанію та кількість працівників. Також потрібна сплата страхових внесків, розмір яких залежить від рівня заробітної плати працівників та ступеня ризику, пов'язаного з діяльністю компанії.

Для компаній, які займаються певними видами діяльності, можуть знадобитися додаткові ліцензії та дозволи. Наприклад, для відкриття ресторану необхідно отримати санітарний дозвіл від Міністерства охорони здоров'я Пуерто-Ріко (Puerto Rico Department of Health), а для ведення будівельної діяльності – будівельну ліцензію від Департаменту дозволів та планування (Permits and Planning Department).

Процес оформлення компанії в Пуерто-Ріко включає виконання низки обов'язкових вимог, починаючи з отримання торгового сертифікату та бізнес-ліцензії та закінчуючи реєстрацією у Фонді соціального страхування Пуерто-Ріко. Важливо враховувати всі аспекти цього процесу для забезпечення повної відповідності законодавчим вимогам та успішного початку комерційної діяльності.

Висновок

Реєстрація компанії в Пуерто-Ріко дає унікальні можливості для бізнесу завдяки сприятливому податковому режиму та стратегічному розташуванню. Компанії, зареєстровані в цьому регіоні, можуть скористатися різними податковими пільгами та преференціями, що робить Пуерто-Ріко привабливим для міжнародних інвесторів і підприємців.

Наша команда експертів готова забезпечити всебічну підтримку на кожному етапі реєстрації. Ми надамо вичерпну інформацію про необхідні документи, процедури та вимоги, а також забезпечимо професійну допомогу в їх підготовці та подачі. Ми розуміємо важливість точного дотримання всіх формальностей та готові допомогти вам уникнути можливих труднощів.

Щоб отримати консультації та детальну інформацію про процедуру відкриття бізнесу в Пуерто-Ріко, зв'яжіться з нами зручним для вас способом.