Форма замовлення послуги з реєстрації компанії в Португалії
Відскануйте QR-код
для швидкого зв'язку в telegram
IQ Decision QR code

Реєстрація компанії в Португалії може стати виграшним варіантом для міжнародних інвесторів, які хочуть вийти на великий європейський ринок. Португалія – країна в Західній Європі, стратегічне розташування якої (між Європою, Північною та Південною Америкою й Африкою) робить її сполучною ланкою трансатлантичної торгівлі.

В останні роки ця країна стала джерелом інтересу для іноземних компаній, які шукають ринкові переваги та сприятливе ділове середовище, не лише завдяки стратегічному розташуванню, а й значному споживчому ринку, важливим торговельним зв'язкам, податковим стимулам для міжнародного бізнесу. Крім того, як член європейської спільноти, португальські правила та закони відповідають положенням торгівлі ЄС. У статті описуються деякі основні вимоги до реєстрації компанії в Португалії, кращі правові форми для іноземних інвесторів та ключові етапи реєстраційного процесу.

Переваги реєстрації бізнесу в Португалії

 • Португалія є стратегічно важливим місцем для іноземних компаній, які хочуть закріпитися в Європі, а також для індивідуальних інвесторів, яким потрібні ринкові переваги та сприятливий діловий клімат.
 • Іноземці можуть володіти всіма акціями португальської компанії.
 • Реєстрація португальської компанії дає можливість у найкоротші терміни отримати дозвіл на проживання.
 • Португалія пропонує низькі експлуатаційні витрати, кваліфіковану та дешеву робочу силу, а також високорозвинену інфраструктуру та мережі ІКТ.
 • Відкриття компанії в Португалії допускається з мінімум 1 директором та 1 акціонером.
 • Різні податкові пільги для підприємців і варіанти відшкодування збитків та отримання податкових відрахувань, зокрема податкові пільги для організацій, які займаються дослідженнями та розробками (НДДКР). Ще більше стимулів, якщо зареєструвати компанію в Міжнародному бізнес-центрі Мадейри.
 • Регуляторне середовище цієї країни характеризується тим, що підтримуються стандартні правила ЄС. Іноземні компанії можуть інвестувати на власний розсуд, хоча в деяких стратегічних секторах є обмеження.
 • Немає перешкод для переведення капіталу в країну, а також будь-яких обмежень на репатріацію прибутку або дивідендів.
 • Португалія є однією з найкращих країн для запуску технологічного стартапу.

Форми ведення бізнесу

Щоб розпочати діяльність на території Португалії, одним із важливих кроків є визначення майбутньої структури бізнесу. З-поміж доступних організаційно-правових форм можна обрати:

1

Приватний підприємець.

Можна вибрати одну із 3 форм приватного підприємництва:

 1. Unipessoal Lda чи Lda з єдиним власником квоти.
 2. Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada (EIRL) або одноосібне володіння, в якому відповідальність власника обмежена активами бізнесу.
 3. Одноосібний власник з необмеженою відповідальністю.
2

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ або lda).

LDA є одним із найпоширеніших видів компаній серед іноземних інвесторів, особливо тих, хто планує відкрити малий і середній бізнес. Ця ОПФ обмежує відповідальність учасників за борги та зобов'язання бізнесу їх вкладом у статутний капітал. Зареєструвати LDA в Португалії можна за участю щонайменше одного учасника, незалежно від національності чи місця проживання.

Мінімальні вимоги до капіталу для реєстрації ТОВ у Португалії 5000 євро. Внески в капітал можуть бути зроблені у грошовій чи натуральній формі. Варто знати, що половина первісного капіталу готівкою має бути сплачена до реєстрації, тоді як активи мають бути оцінені аудитором, а потім повністю сплачені. Закон про компанії Португалії не згадує зобов'язання формувати раду директорів португальського LDA. Керівну роль може виконувати директор, який призначається учасниками. З іншого боку, учасник також може бути директором фірми, який відповідатиме за рішення, операції та направлення бізнесу компанії.

У португальському LDA учасники не володіють акціями, а натомість володіють «квотами». Квоти представляють капітал у компанії та описані у Статуті. Передавання цих квот не вимагає публічного акту, достатньо приватного документа. Компанія LDA не підлягає щорічному аудиту, якщо вона виконала дві з трьох вимог протягом двох попередніх років:

 1. Загальні активи менше ніж 1,5 млн євро.
 2. Загальний прибуток менше 3 млн євро.
 3. Менш ніж 50 співробітників.

 Назва приватної компанії з обмеженою відповідальністю має містити слово limitada або скорочення LDA. Іноземні інвестори можуть за дорученням призначити законного представника для реєстрації компанії в Португалії.

3

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю з одним учасником (SMLTD).

Це ще один вид компаній LTD, в якому єдиний партнер, фізична особа або інша компанія створює корпорацію для ділових цілей. Фізична особа може бути учасником лише одного SMLTD і не може володіти іншою такою корпорацією. Єдиний партнер може призначати інших осіб керувати компанією. Угоди між компанією та єдиним партнером мають бути оформлені в письмовій формі. Єдиний партнер нестиме відповідальність за оплату боргів компанії.

4

Публічна компанія (SA).

Публічна корпорація більше підходить тим, хто планує створити великі підприємства з високим рівнем інвестиційного капіталу та має складнішу адміністративну та наглядову структуру. Реєстрація SA в Португалії також підходить для тих, хто планує розміщувати акції на Португальській фондовій біржі.

SA має бути засноване не менше ніж 5 акціонерами з мінімальним статутним капіталом у розмірі 50 000 євро. Відповідальність кожного акціонера обмежується розміром його внеску до статутного фонду підприємства. Управління здійснюється радою директорів, яка призначається загальними зборами акціонерів і контролюється наглядовою радою. Після реєстрації публічна компанія в Португалії має проходити щорічний аудит.

5

Партнерство.

Щоб створити партнерство в Португалії, партнерів має бути не менше двох. Мінімальний початковий капітал для повного товариства відсутній, оскільки партнери несуть необмежену відповідальність. У назві має бути ім'я хоча б одного з партнерів.

При реєстрації LP у Португалії один із партнерів має необмежену відповідальність, тоді як решта несуть відповідальність лише за суму капіталу, яку вони внесли. Є дві форми, яких може набувати компанія командитного товариства.

Деякі професії – такі, як юристи та сертифіковані аудитори, можуть набути специфічних, прозорих з погляду оподаткування форм партнерства. Некорпоративне повне товариство, що має генерального партнера та одного або кількох партнерів з обмеженою відповідальністю, називається Associação em Participação, цікавою особливістю якого є те, що частка прибутку партнера з обмеженою відповідальністю розглядається як дивіденд. Цей вид товариства, який не підлягає реєстрації, створюється приватним договором, за яким генеральний партнер (Associante) бере на себе управління товариством і несе необмежену відповідальність, а партнери з обмеженою відповідальністю (Associados) вносять капітал, мають право на прибуток і можуть взяти на себе відповідальність за збитки, відповідно до угоди.

6

Холдингова компанія в Португалії.

Холдингова компанія має бути зареєстрована як PLC або LTD. Корпоративна назва повинна мати посилання SGPS, яке розшифровується як «Sociedade Gestora de Participações Sociais». Метою холдингової корпорації є володіння та управління капіталом інших компаній. Закон вимагає, щоб холдингова компанія володіла не менше 10% голосуючих акцій своїх дочірніх підприємств і зберігала свою участь протягом як мінімум 1 року. Кожна холдингова компанія зобов'язана призначити незалежну аудиторську фірму чи дипломованого бухгалтера для складання фінансової звітності.

7

Спільне підприємство в Португалії.

Спільні підприємства зазвичай набувають форми або консорціуму, який може нести обмежену відповідальність за дотримання певних юридичних вимог, або групи економічних інтересів (Associação Complementar de Empresas чи ACE), яка має необмежену відповідальність.

8

Кооператив.

Ще однією формою асоціації є кооператив, самостійна юридична особа з обмеженою відповідальністю, мета якої має полягати в задоволенні економічних, соціальних чи культурних потреб своїх членів, а не в отриманні прибутку.

Вихід на португальський ринок іноземної компанії

Філія (sucursal) або представництво (escritório depresentação) може бути створені іноземною корпорацією для здійснення/просування своєї діяльності на місцевому ринку.

Відкрити філію в Португалії дещо простіше, оскільки немає вимог до мінімального капіталу, початкові капітальні вкладення забезпечуються материнською компанією. Філії не є самостійними юридичними особами. Це підконтрольні бізнес-одиниці іноземної компанії, тому відповідальність за зобов'язаннями філії лежить на материнській організації.

Бізнес має бути зареєстрований у комерційному реєстрі. Для цього процесу необхідні такі документи:

 • Установчі документи материнської компанії.
 • Документи основної ради директорів, які б підтверджували створення філії.
 • Доручення.
 • Сертифікат реєстрації.
 • Статут.
 • Список правління та наглядової ради.

 * Усі документи мають бути перекладені португальською мовою та нотаріально засвідчені.

Етапи реєстрації компанії в Португалії

 1. Перевірка назви компанії та її реєстрація в реєстрі.
 2. Призначення законного представника (за потреби).
 3. Створення проекту Статуту з інформацією про власників, комерційну діяльність тощо + підготовка інших установчих документів фірми.
 4. Відкриття банківського рахунку в Португалії для внесення мін. статутного капіталу.
 5. Подання заявки на отримання ліцензій і дозволів.
 6. Реєстрація для цілей оподаткування та соціальних відрахувань.

Необхідна документація включає (список неповний):

 • Скан-копії паспортів засновників, їх місця проживання, інші контактні дані (якщо засновником є юридична особа, надаються правовстановлюючі документи компанії).
 • Назву компанії.
 • Види діяльності.
 • Відомості про розподіл корпоративних прав.
 • Підтвердження адреси в Португалії.

 * Документи мають бути апостильовані або засвідчені відповідним Міністерством закордонних справ.

Податки в Португалії

Як правило, корпоративний податок стягується з:

 • Світового доходу юридичних осіб-резидентів Португалії.
 • Прибутків, що отримуються постійним представництвом нерезидента.
 • Доходів від португальських джерел, отриманих нерезидентами, які не мають постійного представництва на території країни.

Поточна ставка КПП:

 • 21% на материковій частині Португалії.
 • 20% під час реєстрації компанії на Мадейрі.
 • 16,8% на Азорських островах.

Для малих і середніх підприємств у материковій частині застосовується знижена ставка в розмірі 17% до перших 25 000 євро оподатковуваного доходу, а надлишки оподатковуються за стандартною ставкою 21%. Платники податків також обкладаються державною надбавкою:

 • 3%, для оподатковуваного доходу від 1,5 млн. до 7,5 млн євро.
 • 5%, для оподатковуваного доходу від 7,5 млн. до 35 млн євро.
 • 9% для оподатковуваного доходу, що перевищує 35 млн євро.

Якщо Ви зацікавлені в тому, щоб відкрити бізнес у Португалії, зверніть увагу на те, що ПДВ зазвичай стягується при постачанні товарів та послуг, імпорті та придбанні товарів всередині ЄС, а також при наданні послуг організаціям-нерезидентам. Для материкової частини країни застосовуються стандартна ставка ПДВ у розмірі 23%, проміжна ставка в розмірі 13% та знижена ставка в розмірі 6%. Ставки ПДВ становлять 22%, 12% та 5% в автономному районі Мадейра та 18%, 9% та 4% на Азорських Островах.

Податок на передавання нерухомості (IMT) стягується при передаванні нерухомого майна, розташованого на території Португалії, понад найбільшу з оподатковуваної вартості нерухомого майна або вартості угоди. IMT оцінюється за прогресивною ставкою до 7,5% для міської житлової нерухомості та до 6% для іншої міської нерухомості.

Країна має угоди з більш ніж 50 іншими країнами про взаємний захист та заохочення інвестицій, а також угоди приблизно з 80 країнами про уникнення подвійного оподаткування.

Фінансові стимули та банківські послуги

Португалія пропонує різні стимули, багато з яких підтримуються фондами ЄС для залучення іноземних компаній, які хочуть інвестувати в економіку країни. Спеціальні пільги доступні при реалізації великих інвестиційних проектів у Португалії, які позитивно вплинуть на туризм, науку та довкілля.

Португалія надає низку привабливих податкових пільг для заохочення інвестицій у країну – таких, як:

 • Договірні податкові пільги для виробничих інвестицій.
 • Податковий режим заохочення інвестицій (RFAI).
 • Система податкових пільг для досліджень і розвитку бізнесу (SIFIDE).
 • Купівля та перепродаж нерухомості.
 • Особливий режим підприємств колективного інвестування.

 Більшість великих міжнародних банків та фінансових установ перебувають у цій державі та пропонують інвесторам повний спектр банківських послуг. Місцевий фінансовий сектор більш ніж здатний задовольнити потреби міжнародної інвестиційної спільноти.

Висновок

Багато іноземних підприємців, які хочуть вийти на європейський ринок, розглядають Португалію як місце відкриття бізнесу. У цій дивовижній країні є ціла низка видів підприємств, доступних для авторизації. Найпопулярнішим вважається відкриття Lda у Португалії. Щоб дізнатися більше, Ви можете безпосередньо зв'язатися з нами за допомогою форми зворотного зв'язку, представленої нижче. Ми надаємо не лише консультаційні послуги, а й супровід на всіх етапах реєстрації компаній.